canthiet

Powered By Blogger

重1990之官运亨通

  重1990之官运亨通

  Translate

  Tuesday, August 2, 2011

  can thiet


  free counters  www.vnisoft.com or http://chuvietus.com (VNI) forts download baserver c?a nó www.vps.org (VPS fonts) Sau khidownload các fonts Ti?ng Vi?t xong thì setup VPSkeys nh? sau: T? VPSkeys b?m?i?u Ch?nh, Cách ?ánh là Vietnam, Ch?c n?ng là t? ??ng và kh?ng có Autoload.Hoán chuy?n t? Auto sang Unicode. K? thu?t th??ng kh?ng m?nh l?nh, s?a b?ng m?Unicode. M? Microsoft Internet Explorer b?m View kéo xu?ng th?y ch? Encoding,b?m more và ch?n Vietnamese (Window) ho?c Unicode (UTF-8) ho?c ch?nWestern European (Windows), c?ng có khi ph?i ch?n Western European (ISO). B?mTools b?m Internet Options b?m Languages, b?m Add r?i ch?n Vietnamese [Vi].Cu?i cùng b?m OK. R?i ?óng Microsoft International Explorer l?i. M? MicrosoftOutlook b?m Tools, ho?c View b?m Mail Format, b?m International Options, ch?nVietnamese (Window) và Unicode (UTF-8), r?i b?m OK. B?m Fonts ho?c Choose Fontsch?n Times New Roman r?i b?m International Fonts, trong Fonts Settings ch?nVietnamese, trong Proportional ch?n Times New Roman r?i b?m Save As Defalt r?ib?m OK. Cu?i cùng ?óng Microsoft Outlook l?i. M? Netscape Navigator b?m Viewtrên màn ?nh b?m Charater Set r?i b?m Unicode (UTF-8), r?i b?m ?óng NetscapeNavigator l?i. Trong Netscape Communicator c?ng làm y nh? v?y. M? OutlookExpress, b?m View ho?c Tools ch?n Options, b?m Send, b?m International Settingsch?n Unicode (UTF-8) ho?c Vietnamese (Windows). B?m Compose, trong Compose FontMail ch?n Times New Roman, b?m OK r?i ?óng Outlook l?i. Unicode có 5 cái: TimeNew Roman B? Ch?, Tahoma, Arial, Verdana, and Courier N?u dùng Brower Firfoxthì c?ng nh? v?y b?m View ch?n Character Encoding r?i ch?n Unicode (UTF-8) ho?cWestern (Windows-1252) ho?c Western (ISO 8859-1). New. M?t s? emails ti?ngVi?t vi?t b?ng Unicode, khi nh?n ddu+o+.c mo+? ra ddo.c thi` b? ? vu?ng và ? vu?ng nên kh?ng th? nào ??c ???c dù ?? encoding sang Unicode Mu?n tránhkh?ng bi. ? vu?ng  ” n?a thì làm nhu? sau: Click: Start –> Controlpanel –> Appearance and Themes –> Fonts (bên trái). Delete h?’t 4 cáiFont Georgia , th? là xong, s? kh?ng còn b? ? vu?ng n?a. N?u b?n mu?n xóa h?tnh?ng t? khóa ?? g? thì vào ch??ng trình duy?t web n?u là ie thi chon tool-> internet option -> clear history va clear file con neu là fire thichon tool -> option-> chon the privacy -> chon clear now V?i IE: vàoOptions -> tab General, ch?n Delete Data form, sau ?ó t?t trình duy?t và m?l?i s? h?t.  – V?i Firefox: Tools -> clear private data, ch?n Savedform and search history, r?i ch?n Clear Private Data Now. T?t trình duy?t và m?l?i là OK Vào >Tools > Internet Options > Content > Auto complete –Xóa các d?u trong 3 ? vu?ng nh? ? d??i Use Auto complete for n?u có. Xongti?p> Clear Form > ok ? khung m?i xu?t hi?n > OK cu?i cùng là xong. ?nv? trong xóa h?t ??a ch? ?i  Xài firerox thì b?n rê chu?t vào ??a ch? ?ó,l?y ngón tay nh?n nút Del th? là nó ???c xóa r?i ?ó , ??a ch? nào còn xài thì??ng rê chu?t ??n , ??ng nh?n nút Del nhé . Nói chung cái firefox thì có th?xóa ??a ch? ko xài và gi? ???c ??a ch? ?ang xài, còn cái IE thì ph?i vào trongxóa h?t t?t c? .có th? làm th? này n?a Mozilla Firefox: click “History” >“Show In Sidebar”. Trong cái Sidebar s? hi?n lên t?t c? các trang web b?n ??vi?ng th?m. Click chu?t ph?i vào trang web mà b?n mu?n xóa r?i click “Delete”.N?u b?n xài – IE: Vào Tools -> Ch?n Internet Options -> Trong tab General??n ph?n History, b?m vào nút Clear History.> Apply > OK .  http://taochu.hoibi.net Nh?n Th?c M?c(FAQ), và nh?n VPSKEYS v?i (email) cách ?ánh ch? Ti?ng Vi?t Ch? ? ( “, ‘) ch? ?( ~, `) ? ( ?, / ) ? ( ~, ` ) ? ( >, .) ? ( ^, 6) ? ( (, 9) ? ( ), 0) ? ( (,0).  http://www.smallnotez.com http://chuvietnhanh.sourceforge.nethttp://fontchu.com http://www.angeltech.us/viet-anywherehttp://www.easyvn.com http://www.incks.com http://www.lakefolks.org/cnt http://gate2home.com http://www.pimsleur.com http://www.echip.com.vn/echiproot/weblh/andi/taifonvn.htmwww.vhvietnam.com http://cooltext.com http://www.vietkey.net http://www.tti-us.com/uvn http://support.vnn.vn http://dayhocintel.org http://www.hunglandesign.com http://www.rosettastone.com http://www.unikey.org www.unikey.sourceforge.netdownloads free Vietnamese fonts www.vovisoft.comfree Vietnamese typing letters. http://www.dafont.comhttp://nomfoundation.org H?i B?o t?n Dis?n N?m http://viet-baby.com Viet Baby http://www.babynames.com.au http://dictionary.reference.com http://www.answers.com OnlineDictionary http://totochanapps.blogspot.comhttp://www.vnkeys.com http://www.1tudien.com http://www.wordwebonline.com http://freerice.com http://www.babbel.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://www.vietdictionary.com http://tudientiengviet.net http://www.hoctiengviet-online.comhttp://www.vndic.org/ http://tienve.org http://etruyen.comhttp://wahabooks.com https://ama-assn.org www.globaledu.comwww.leovietnam.com.vn http://vdict.com http://tratu.soha.vnhttp://www.webopedia.com http://www.acronymfinder.com http://www.etymonline.com http://www.merriam-webster.com http://www.howjsay.com http://inogolo.com http://www.flashbynight.com http://www.encyclopedia.com http://www.yourdictionary.com http://www.lexilogos.com http://www.lingoes.net http://www.stardict.org http://cadaotucngu.com http://www.huesoft.com.vn http://www.urbandictionary.com UrbanDictionary http://www.thefreedictionary.comhttp://www.khkt.net Di?n ?àn Khoa H?c K?Thu?t http://www.saigon.com/~vietdicthttp://www.babylon.com http://www.lacviet.com.vn http://www.saigon.com http://www.tinhvan.com http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duchttp://www.nshtvn.org http://www.tiengnuocngoai.com http://www.tienganh.com.vn http://hocanhvanmienphi.blogspot.comhttp://www.fun-with-words.com http://www.htavy.com http://baovebetubentrong.com http://www.aroma.vn http://www.videotienganh.com http://www.hoc-tieng-anh.com http://tracdiaviet.com Ti?ng Anh (hocvien1) http://ngoaingu.vn http://www.englishpage.com http://www.sinhngu.com http://www.dvbe.bz http://www.chattienganh.com http://wabsenglish.blogspot.com http://speaking24.com  http://itp.vn/forums http://smartweb.vn http://toeicadvantage.com.vn http://learning2spell.com http://www.anhngusaoviet.com http://quatao.org http://sinhngu.comhttp://www.hp-vietnam.com http://www.englishteststore.net http://luyennghetienganh.com http://www.khongcogikho.com http://www.funefun.com www.teacherTom.com http://www.englishforvietnamese.comhttp://www.vnsay.com http://forum.hscva.net http://dantiengtrung.com http://trungquoc.org http://thuytinh.name http://www.nguoitapviet.info http://www.abcdonline.vn http://elc.polyu.edu.hk http://9ielts.topcities.com http://hoctienganh.info http://www.trueyou.com http://ohaysoft.com http://leuchong.com http://diendan.dethi.com http://tiengnuocngoai.com http://multidictionaries.com http://stardict.sourceforge.net http://tienganhcaptoc.com http://www.onbai.com http://www.chuyenthanglongdl.edu.vnhttp://www.tienganhonline.com http://www.globaledu.com.vn http://tailieutienganh.sky.vn http://vietnamlearning.com.vn http://www.englishclub.com http://tailieutienganh.wordpress.comhttp://www.free-english.com www.myworldvn.com http://www.hoctienganhnhanh.com.vnhttp://tangtocnet.com http://www.fsi-language-courses.comhttp://www.trucxanh.org http://www.bayvut.com http://englishgoes.com http://www.englishrainbow.com http://englishtips.org m?i tài li?u down v?,n?u ?òi pass thì pass là: englishtips.org http://www.tienganhonline.net http://www.1-language.com http://a4esl.org http://www.antimoon.comhttp://www.englishtown.com http://www.askoxford.com http://www.easyenglish.com http://globaledu.com.vn http://www.english-at-home.com http://vndictionary.com http://www.babylon.com http://dcs.lacviet.com.vn t?i trình t??i?n Prodic 2007 http://www.lopngoaingu.comhttp://nguyendu12a8.com http://www.englishgoes.com/ http://www.uno.vn http://englishgoes.freeforums.orghttp://www.giangdaytructuyen.comhttp://www.pandorabots.com http://www.vietcourses.com http://www.seasite.niu.edu Ti?ng AnhOnline Cac trang web hoc tap, trao doi kinh nghiem, thi truc tuyen http://tienganhdehoc.wordpress.comhttp://english2share.blogspot.comhttp://forumtoancap3.vnbb.com www.hocmai.vn www.moon.vn http://hocvitinh.99k.org http://www.BaiHocThanhCong.com http://congnghedayhoc.wordpress.comhttp://www.edu.net http://hscb.sao.vn http://www.softvnn.com http://teendvt.com www.onbai.com http://learnenglishonline.yuku.comhttp://www.lingual.net http://english-online.org.uk http://www.livemocha.com http://www.yeutienganh.com http://doc.tudientiengviet.net v?nb?n tr?c tuy?n Anh-Vi?t-Anh http://tiengphap.netTi?ng Pháp http://www.nhatban.net http://www.nguyenvantoan.com http://www.e-monsite.com/nguyentonhao/rubrique-1050667.htmlhttp://www.dvpub.com.vn http://luyenthianhvan.org Luy?n Thi AnhV?n http://vdc.bea.vn http://noitiengviet.ca http://www.cleverlearn.com Clevenlearn http://grammar.ccc.commnet.edu http://www.englishlearner.com http://www.studygs.net http://www.eslcafe.com http://www.edufind.com http://www.esl-lab.com http://focusenglish.com http://esl.about.com http://www.better-english.com http://www.churchillhouse.com http://www.stroppycat.com http://www.manythings.org http://www.eslpartyland.com http://www.ohiou.edu http://www.everydayenglish.com http://www.collegedirectory-esl.eduhttp://www.geocities.com/levanbay/unicode_convert.htmlhttp://vyea.com H?i Giáo D?c Tr? Em vùng HoaTh?nh ??n Vietnamese Youth Education Association of Washington http://www.welcometousa.gov http://vanmagazine.saigonline.comhttp://www.songhuong.com.vn http://trungtamdaykemvietmy.com http://www.diemcao.com http://www.caliweekly.com http://www.tuluc.com http://www.tthbooks.com http://saharavn.com  http://sachhiem.net  http://www.allbookstores.comhttp://www.campusbooks.com http://www.bigwords.com http://www.craigslist.org ngocusava@guerrillamail.com  http://www.lulu.comhttp://tiengquehuong.com http://vietlion.com http://fahasasg.com.vn http://tuoihoa.hatnang.com http://www.nhasachtritue.com.vn http://nhasachkienthuc.com http://ichinews.acc.vn http://www.thuvien-ebook.com http://4phuong.net  http://maxreading.com  ratcaothu ngocusava@guerrillamail.com123456 http://quickbooksonline.intuit.comhttp://www.audible.com http://www.bookbyte.com http://www.thuviengiadinh.com  http://phamtinanninh.comhttp://www.barnesandnoble.com http://www.powells.com http://www.booksamillion.com http://www.indiebound.org http://www.lifebeyonddeath.net http://quanvan.net http://tamvunguyetlau.wordpress.comhttp://ebook.moet.gov.vn http://vietmessenger.com thangngu1 ngocusava@tempinbox.com http://www.roomtoread.org Room To Read http://thuvienvatly.com http://thuvientre.uni.cc http://www.onemanga.com http://home.net4free.org/chimcanhcuthttp://vanhoc.xitrum.net http://www.phanmemhanoi.com http://sachtruyen.com http://vuontruyen.net.ms http://doctruyen.danketoan.com http://funny-story.bennhac.com http://www.mobipocket.com http://manga-vn.com http://cuoi.xitrum.net http://mvatoi.com http://www.starry.comhttp://www.teenreads.com http://www.thivien.net http://www.sach123.com http://www.youtemplates.com http://www.hinhtran.com thangngu ngocusava@tempinbox.com http://www.truyenviet.com http://www.free4.vn http://www.free4.vn/vietnamese-muzikhttp://server3.bacbaphi.com.vn http://ebook4u.vn http://www.borders.com http://www.bordersmedia.com http://accvietnam.vn http://moet.gov.vn http://www.ebookee.com http://www.thuvienkhoahoc.com Th?Vi?n Khoa H?c http://www.thuvienso.infohttp://thuvienhanoi.org.vn http://www.yhocvietnam.net http://afamily.vn http://www.khoahoc.com.vn http://siwrr.org.vn www.khoahocsaigon.com http://giadinhonline.vn http://www.kienthucgiadinh.com.vnhttp://giadinh24h.com http://www.thuvienhaiphu.com.vn http://www.khoia0.com http://www.vntruyen.com , http://www.viet-ebook.com http://hoanghaithuy.wordpress.comhttp://www.thuathienhue.edu.vn http://tvvn.org Th? Vi?n Toàn C?u http://www.vnlibraryonline.com Th?Vi?n Vi?t Nam http://libraryonline.com http://www.scribd.com http://www.wdl.org World Digital Library http://ttnv.vnweblogs.com http://chauthuy.com http://www.harpercollins.com http://www.ricksmath.com http://www.kidsknowit.com http://www.starfall.com http://www.tlnet.com.vn Làm th? nào ?? xem???c s? IP c?a máy mình? http://www.whatismyip.comhttp://www.cmyip.com http://whatismyipaddress.com http://whoisly.com G? Start RunG? cmd Enter G?ipconfig Enter http://www.quickzhare.comT?i sao fíle hidden l?i hi?n lên b?n vào start-> setting-> controlpannel-> folder option-> view-> ch?n do not show hidden files andfolder là xong, ho?c mu?n ?n hoàn toàn, bí m?t thì dùng nh?ng ch??ng trình gi?ufiles có password b?n tìm trên google.com.vn là có li?n th?i, chu?t ph?i vào Mycomputer > open > Tool > folder options > view > Do not showhidden file and folder > Apply > ok. Mua thu?c r? h?n Tr? giúp v? thu?cmen: https://www.express-scripts.comExpress Scripts Rx Outreach Progam: www.rxoutreach.com?T: 1-800-769-3880 Canada Drugs: www.canadadrugs.com?T: 1-888-447-6760 https://jupiter.dss.state.va.us/VDAMedicaid/info/info.faceshttp://sgyk.net http://www.peopleshomehealth.com http://bsnguyenyduc.com http://www.nguoicaotuoi.org.vn http://www.insure.com http://nhakhoanhantam.com  http://www.realage.com http://nhungmonthuocquy.blogspot.comhttp://coachlevi.com http://www.iherb.comhttp://cheapdrugwarehouse.net http://pillfreetabletsworld.net http://www.yduocngaynay.com www.medicare.gov http://www.healthcare.gov http://www.vda.virginia.gov http://www.aarp.org http://www.pesihealthcare.com https://www.golong.com http://lien.iabbenefits.com http://www.pandemicflu.gov http://www.flu.gov www.mymedicare.gov https://www.shiptalk.org http://www.healthreform.gov http://savingsthatlast.com http://www.azor.com http://www.stopmedicarefraud.gov http://www.benicar.com http://www.cms.gov http://www.familiesusa.org http://famis.org http://www.nwlc.orghttp://www.futurity.org http://www.dmas.virginia.gov http://www.medicaid.gov http://www.npaonline.org  http://www.medicaidusa.comhttp://www.bestmedicaidchoices.comhttp://www.yourfreequotes.com http://ssdisabilityapplication.comhttp://www.virginiaelderlaw.com http://www.vadental.org http://www.myhealthnewsdaily.com http://www.needymeds.org MeedyMeds, vàom?ng này ?? tìm thu?c men mi?n phí  P.O. Box 63716 Philadelphia, PA 19147PA 19147 Fax: 419- 858-7221 E-mail: richsagall@needymeds.comhay libbyoverty@needymeds.comTi?ng Vi?t Hot Line c?a Qu?ng Fairfax s?: (703) 324-5400 www.cninicaltrials.com www.cancer.org http://www.mdanderson.org  http://www.cancercenter.comhttp://www.fa.org Friends Academy http://lantrylasercenter.com http://hpvvirusinwomen.com http://www.vietnam-museum.com http://nih.gov National Library of Medical http://www.skinzonemedical.com http://www.cochrane.org http://www.naturalhealthmag.com http://www.naturalhealthweb.com http://www.springdaledentistry.comhttp://smiles4fairfax.com http://www.dentalcosmetix.com http://www.optimaldentalcenter.comhttp://www.lidavargas.com http://www.sonicare.com http://www.cancercare.org http://seroyacorp.com http://www.medisoft.com.vn http://ytedistributor.com http://hepb.org http://stpaulvn.comhttp://www.drugs.com http://medicalbillingdegrees.com http://www.justice.gov http://shelove.biz http://www.drugstore.com http://www.healthemergency.gov.auhttp://www.wealthyhealth.com.au http://www.freerxusa.net http://www.stayfree.com http://dzungbeauty.com http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vnhttp://www.carefree.org http://www.advil.com http://www.kemtrida.com http://www.lien.theglimpseevolution.comhttp://hanhphuoc.com http://kemdepda.com http://www.1888depsang.com http://www.advilpm.com http://www.arlingtonfreeclinic.orghttp://www.mayoclinic.org http://yduc.com.vn http://www.thedoctorstv.com http://giaoducgioitinh.org http://www.piyavate.com http://www.vnholidaytravel.com http://www.yhcotruyentw.org.vn http://www.reliablerxpills.net http://www.houreyes.com http://www.eyecs.com http://www.abo-ncle.org http://www.indivijual.com http://www.jcpeyes.com http://everydayeyecare.com M?t www.bacsimat.comhttp://www.matsaigon.comM?t Sài Gòn http://www.iqlaservision.comhttps://www.gattacaoneworld.com http://www.harborsidehealthcenter.comhttp://norml.org http://www.hhs.govhttp://cms.hhs.gov http://gategourmet.gategroupmember.comhttp://www.dss.state.va.us http://nhakhoathammy.com.vn http://chuasaurang.com http://www.myamerigroup.com AmerigroupComminuty care http://www.anthem.comAnthem Healthkeeper Plus https://www.greenfoods.comhttp://www.hosrem.org.vn http://hoanmysaigon.com http://bep.cohai.info http://www.aveeno.com http://dongyvietbac.com.vn http://khoedepvui.com www.thuocbo.com or http://suaongchua.com NUTRITION http://www.dynamichealth.com http://tongdomucvusuckhoe.nethttp://benhthan.com http://stpaulbrands.com http://lifenutrition.net Happy LifeNutrition DEPOT http://dongphuongusa.comhttp://reuhoanghau.com Rêu Hoàng H?u http://www.bhrum.com http://www.confidenceusa.com http://www.phamhoangtrung.com Bác s?Ph?m Hoàng Trung http://duocthaotn.com http://thaoduocquy.vn http://www.sieuthithuocdongy.com http://duocthaothucdung.blogspot.comhttp://bmherb.com http://chothuoc24h.com http://camnanggiadinh.com.vn http://www.taostar.com http://gaanvn.com http://toanchan.comhttp://tnamericaherbs.com D??c Th?o TNhttp://duocthao.com http://bachlientra.com http://www.nhipcauykhoa.net http://www.vast.ac.vn http://www.thaythuoccuaban.com http://hoahocdoisong.com http://www.vietcare.com.vn http://www.vietduchospital.edu.vnhttp://bacsi.com http://danhba.bacsi.com http://suckhoedinhduong.nld.com.vn  http://www.bacsigiadinh.comhttp://www.drquangtran.com http://www.bacsytructuyen.com http://giaiphauthammy.com http://www.dinhduong.com.vn http://www.bacsiphong.com http://princesslife.com Princess LifestyleLLC http://snpcenters.com Trung T?m DinhD??ng SNP http://thaythuoccuaban.comTh?y Thu?c c?a b?n http://www.tintuccaonien.comhttp://www.cimsi.org.vn Th?ng Tin Y D??cVi?t Nam – T?p chí s?c kh?e và ??i s?ng -  http://www.suckhoedoisong.saigonnet.vnhttp://www.suckhoe.com.vn http://www.toiyeusuckhoe.com http://www.tinsuckhoe.com http://suckhoe365.net http://www.k2m.com http://meyeucon.orghttp://www.yeucon.vn http://suckhoevadoisong.vn http://www.thietbiysinh.com.vn http://nhakhoa.biz http://tintuc.bacsi.com http://thegioisuckhoe.com http://benhtieuduong.blogspot.comhttp://www.bacsihongocminh.com BácS? H? Ng?c Minh http://www.vtppharma.com.vnhttp://www.vinamilk.com.vn http://www.suckhoedoisong.vn S?c kh?e??i s?ng http://www.moh.gov.vn B? Y T? http://www.suckhoe360.com http://www.hoivadap.vn http://stm.sciencemag.org http://www.vietpet.com  http://phunhuan.net http://thegioisanhdieu.timnhanh.comhttp://www.vtc.vn http://www.thuocbietduoc.com.vn http://vapaisc.com http://www.ytecongcong.com http://www.nhakhoalananh.com/vn NhaKhoa Lan Anh http://www.camnangthuoc.vnC?m Nang Thu?c http://suckhoecongdong.comhttp://www.health.gov.au http://www.xinhxinh.com.vn www.minhtan.com www.vast.ac.vn http://tanlai.nethttp://caythuocquy.info.vn http://www.cimsi.org.vn http://songkhoe.crctvn.org http://www.nhantrachoc.net.vn www.sinhhocvietnam.com http://ungthu.org http://www.ungthu.netUng Th? http://www.cancerscreening.nhs.ukhttp://www.bacsisanphu.com Bác S? S?nPh? http://www.ddth.com Di?n ?àn tin h?c http://www.maybelline.com Skin care (kemduong da) http://www.lancome.com http://www.md-7.com http://www.ulta.com Son Ph?n http://www.esteelauder.com http://spacenk.com http://www.ardencyinn.com http://www.debeers.com http://evprincesscosmetic.com http://www.garnierusa.com http://www.biore.com www.groupadvisorsinc.com L? Kim Hàphone(703) 324-3552 Meals on wheals. MetroAccess reservations office at phone(301) 562-5360 or 1-800-523-7009 or (TTY) (301) 588-7535 open daily from 8 amto 4:30 Pm www.khoahoc.net http://www.fda.gov Food and Drug Administration http://www.foodsafety.gov http://www.foodsafetynews.com http://www.americanhoneyproducers.orghttp://www.trademarkia.com http://www.pesticidereform.org http://www.mindfully.org http://www.fsis.usda.gov http://www.eggsafety.org http://giaoducsuckhoe.net http://qigongrememo.com http://www.khicongydaotoronto.comhttp://video.yahoo.com/watch/1794713/5932627http://video.yahoo.com/watch/2077607/6529022http://bacsisanphu.com http://www.ada.org American Dental Association http://home.iprimus.com.au/tangvnNha Khoa Th??ng Th?c http://ykhoanet.com www.cvs.com CVS www.riteaid.comRite Aid http://chothuoctay.com  ngocusava 123456 http://www.starthomedelivery.com http://www.caprxprogram.org http://www.rexall.ca http://www.drug-rehab.org http://www.vtrcc.org http://www.merchantcircle.com http://www.medicare-providers.nethttp://www.fairfaxrxdiscountcard.comhttp://proactrx.com http://medicfq.com Ex Express http://www.inova.org http://restonhospital.com http://www.virginiahospitalcenter.comhttps://www.license.dhp.virginia.govhttp://dhp.virginia.gov http://www.yhoccotruyen.htmedsoft.comhttp://www.webtretho.com thangngu ngocusava@LookUgly.com tadihoc ngocusava@dispostable.com ngocusavatadihoc http://zaodich.com http://thuocthang.vn http://tuberose.com http://www.naturalnews.com http://www.consumersearch.com http://www.epa.gov http://www.thuoc-suckhoe.com http://ykhoa.net http://www.cucthuy.gov.vn C?c Thú Y http://vietsciences.free.fr http://www.drthuthuy.com http://www.kingcounty.gov http://www.ungthu.org http://www.nihbt.org.vn Vi?n Huy?t H?c http://www.pepfar.gov The United StatesPresident’s Emergency Plan for AIDS Relief http://unaids.org.vnhttp://vaccineepidemic.com http://heartlandamerica.com Heart LandAmerica http://www.lungusa.org AmericanLung Association http://www.yhcotruyentw.org.vnhttp://www.carefirst.com CareFirst.  http://www.innovation-health.comB?nh Vi?n Y H?c C? Truy?n Trung ??ng http://www.ivftudu.com.vnB?nh Vi?n T? D? Sài Gòn http://nhidong.org.vnB?nh Vi?n Nhi ??ng 1 http://www.benhviennhi.org.vnhttp://www.choray.org.vnhttp://bethematch.org http://www.idf.org http://www.hbi-dc.org http://aasuccess.org http://bvthongnhatdn.vn  http://www.bvcdn.org.vnhttp://vietpsy.com http://fortishoanmy.com http://utbinhphuoc.blogspot.com http://iims-asean-vietnam.blogspot.comhttp://www.benhvienhieploi.com http://www.benhvienngocphu.com  http://www.thammyvienkhothi.comhttp://www.bvthammythanhvan.com http://santeehealth.com http://www.womenshealthvn.com http://bacsiviet.vn http://www.thepsychologist.org.ukhttp://www.ptsd.va.gov http://viet-apa.blogspot.com http://glucerna.com http://ensure.comhttp://www.entrustmilk.com http://www.enfamil.com http://www.infantformula.org http://www.parentschoiceformula.comhttp://www.ewg.org http://www.robertshomemedical.comRobert Home Medical INC http://www.libertymedical.comhttp://www.topcathetersupplies.comhttp://www.healthgrades.com ngocusava@dispostable.com Tadihoc@1 http://www.vitals.com ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://www.everydayhealth.com http://www.wellness.com http://www.ucomparehealthcare.comhttp://www.athomemedical.com http://www.vitalitymedical.com http://www.communityreachcenter.orghttp://www.bvdaihoc.com.vn http://www.goodwinhouse.org GoodWinHouse http://nih.gov http://www.sibley.org http://www.jhpiego.org http://www.sentara.com http://www.sentara.edu   http://www.virginianurses.comhttp://www.nurse.com http://www.nso.com https://www.thedoctorbill.com http://www.carepeople.net http://www.a4healthcare.com  http://www.fairfaxnursingcenter.comhttp://napaanesthesia.com http://www.besthealthcaresvcs.com http://www.aap.org  https://www.indiegogo.comngocusava@tempinbox.com 123456 http://www.neutrogena.com  http://www.posey.comhttp://www.handicap-international.ushttp://www.handicapvietnam.org http://www.microbrush.com http://www.spanamerica.com http://www.jaycushions.net http://www.briggscorp.com http://www.mabisdmi.com http://www.thescooterstore.com www.getcompletenow.com https://www.aarpmedicareplans.comhttp://www.2in1meter.com http://tranquilityproducts.com http://www.parentgiving.com http://www.pridemobility.com http://www.cheapchux.com http://www.tenatwist.com http://www.webutation.net http://www.adultdiapers.org http://www.mckesson.com http://www.spinalhealthgroup.com http://www.dshs.state.tx.us http://www.hanmaeumacupuncture.comhttp://www.activecareclinic.com http://www.omnicare.com http://www.medicalteam.com http://www.thomaspaincare.com http://www.medtel24.com http://www.tiemchungmorong.vn  http://www.msis.ushttp://www.medicalnewstoday.com https://www.lifetimefitness.com  http://www.nature.comhttp://www.metamucil.com https://www.drivemedical.com http://www.massageenvy.com https://www.jimcolemanstore.com http://www.dashmedical.com http://www.ezaccess.com http://freestatemedical.co http://www.mymedicalhouse.com https://www.uhcmedicaresolutions.comhttp://www.uhc.com http://www.prevail.com https://www.hcd.com http://www.novahhc.com http://www.nlm.nih.gov http://www.bravohealth.com http://www.lincare.com http://liberatorcatheters.com http://www.dominionurology.com http://www.americancarepartnersathome.comhttp://www.chhconline.com http://caregivermom.com http://www.homehealthcareagencies.comhttp://www.northshorecare.com http://www.allegromedical.com http://medsupplyshop.com http://www.attends.com http://www.northshorecare.com http://www.assistedlivingstore.comhttp://www.hdis.com http://www.totalhomecaresupplies.comhttp://www.medline.com http://www.activstyle.com http://www.activeforever.com http://www.nursinghomeapparel.comhttp://kramesstaywell.com http://www.liberatormedical.com http://www.180medical.com http://www.kendallpatientcare.comhttp://www.yourdiaper.com http://www.depend.com http://www.idiaper.com http://www.newlifestyles.com http://www.womansday.com http://www.virginianli.org http://www.rmhfoundation.org http://bsmcon.edu http://chamberlain.edu http://nursingald.com http://www.vcuhealth.org https://svwc.org http://www.rmhfoundation.com http://www.carilionclinic.org http://www.shenandoahgraduatenursing.comwww.beacentranurse.com http://diendanykhoa.com http://www.educatingwomen.org http://carepartners.net http://www.carilionclinic.org http://careadvantageinc.com http://www.bsnlinc.wisconsin.edu http://www.legalnurse.com http://www.seniorshelpingseniors.comhttp://www.centrahealthcare.com http://www.aacn.org http://centerforamericannurses.orgwww.nursingmadeincrediblyeasy.comhttp://www.nursingworld.orghttp://advanceweb.com http://www.lww.com http://www.benhvientaydo.vn http://www.med.navy.mil USNS Mercy ( T?uB?nh Vi?n) http://navylive.dodlive.milhttp://www.columbia.edu ColumbiaUniversity Medical Center http://duocphamyte.comhttp://uterine-fibroids.org http://www.vnrc.org.vn H?i Ch? Th?p ?? Vi?tNam http://www.tuvantuoihoa.org.vnhttp://suckhoevang.freeforums.orghttp://ethongluan.org http://www.ashp.org American Society ofHealth-Systems Pharmacists http://www.nabp.netNational Association of Boards of Pharmacy www.who.orgT? Ch?c Y T? Qu?c T? The WHO Representative in the Socialist Republic of VietNam PO Box 52 Hanoi 10000 http://www.who.int www.cdc.gov How to prevent and control disease(Center for Disease Control and Prevention (COC)). www.Codi.buffalo.edu Resource fordisability products and services (CODI). http://environment-safety.com AN TO?NHO? CH?T http://mypyramid.gov United StatesDepartment of Agriculture http://www.marshall.eduSimulates visit to doctor (The Interactive Patient) http://www.cbull.com Articles and links toother sites (Women’s Medical Health Page). AmericanDiabetes Association Attn: Customer Service 1701 N. Beauregard St.Alexandria, VA 22311 1-800-DIABETES (1-800-342-2383) To contact your localaffiliate, call 1-888-DIABETES (1-888-342-2383) National Center for ChronicDisease Prevention and Health Promotion Centers for Disease Control andPrevention (CDC) Division of DiabetesTranslation P.O. Box 8728 Silver Spring, MD 20910 1-877-CDC-DIAB(1-877-232-3422) Juvenile Diabetes FoundationInternational 120 Wall Street New York, NY 10005 1-800-533-CURE(1-800-533-2873) National Institute ofDiabetes and Digestive and Kidney Diseases National DiabetesInformation Clearinghouse 1 Information Way Bethesda, MD 20892 1-800-860-8747 www.webmd.com www.zvetcobiometrics.com làmwebsite cho business www.gomerchant.comwww.freemerchant.com www.shoppingcartspnus.com www.nhtsa.gov recall cars. http://www.wmo.int http://www.dmhcc.gov.vn B? Tài Nguyên VàM?i Tr??ng Vi?t Nam http://www.dmc.gov.vn http://www.accuweather.com www.weather.com Search for weather http://www.bnvn.com http://www.ipcc.chhttp://www.nchmf.gov.vn http://www.hymetdata.gov.vn http://www.ccfsc.gov.vn http://www.tropicalstormrisk.comTropical Storm Risk (TSR) http://www.kttv-nb.org.vnTrung T?m khí T??ng Th?y V?n Qu?c Gia ?ài Khí T??ng Th?y V?n Nam B? www.vnbaolut.com B?o L?t http://www.tropicalstormrisk.comTropical Storm Risk http://www.wunderground.comhttp://www.ssd.noaa.gov www.pilotonline.com Fahrenheit (F)Celsius © F=C F-32 .5 C=F C .9 +32
  9 5
  http://www.noaanews.noaa.govNational Oceanic and Atmospheric Administration www.thodia.vnwww.diadiem.com ??a ?i?m http://diachiso.vn http://www.bando.com.vn B?n ?? http://timkiemdiachi.com http://1650km.com http://www.basao.com.vn Sàn Giao d?ch BaSao B?t ??ng s?n www.microsoft.com http://www.onthehub.com www.supportmicrosoft.com www.processlibrary.com free http://www.microsoftstore.com muathêm. Khi doc email (chua open attachment) cuo^’i email be^n go’c pha?i clickvo^ Full Headers, se hien ra so^’ IP(X-Originating-IP:xxxxxxxxxxxxx), la^’yha`ng so^’ na`y paste vo^ trang web (free) http://www.ip2location.comse~ biet duoc xuat xu tu thanh pho, tieu bang hay nuoc nao, click vo MAP sehien ro ba?n ddo^` thanh pho va quoc gia emai goi di. www.wingate.com www.spybot.safer/networking.dewww.spybot.info http://www.spybot-search-n-destroy.comfree Spybot Search & Destroy.  To see Direct X Click Start and clickRun type DXDIAG www.download.com http://download.com.vn http://www.koshyjohn.com http://software.informer.com ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://ghostviet.com  ngocusava ngocusava@tempinbox.com tadihoc  http://www.trendmicro.comhttp://www.mandiant.com http://www.mcafee.com http://service.mcafee.com www.siteadvisor.com http://java.com http://www.appremover.comhttps://www.trustwave.com http://www.glarysoft.com http://www.webroot.com http://www.iclarified.com http://7-zip.org Winzip http://www.phattrienvn.com http://www.dcwg.org http://www.simpleocr.com http://finereader.abbyy.com http://www.cyberlink.com http://www.powerdatarecovery.com http://www.discountmountainsoftware.comhttp://congnghe24h.vn http://soft4all.info http://www.gifninja.com http://www.cmsproducts.com http://sendgoon.com http://uberdownloads.com http://softbuzz.net http://www.phphuoc.com http://www.softepic.com http://www.perfect.com.vn http://www.audio-dvd-creator.com http://www.audio-dvd-creator.com/guide.htmhttp://www.audio-dvd-creator.com/guide.htmhttp://www.koyotesoft.com/indexEn.htmlhttp://www.piriform.com http://application-mover.en.softonic.comhttp://extratorrent.com http://www.downvoce.com http://sharereactor.com http://www.mininova.org http://www.ictvietnam.net http://1kho.com http://www.georgetown.eduhttp://thepiratebay.org http://downloadphanmem.com http://www.revouninstaller.com http://tip4pc.com http://www.virus1000.com http://www.docsvault.com http://www.recovermyfiles.com http://www.driver-updates.net http://www.orbitdownloader.com http://applian.com http://www.smallvideosoft.com http://www.diendan.dhthanglong.nethttp://buonchuyen.info http://www.formatoz.com http://www.txt60.com http://www.cmcinfosec.com http://bloghdm.sky.vn http://rilwis.tk http://www.pando.comhttp://www.xpvistasite.com http://www.camera-drivers.com http://www.nchsoftware.com http://www.vnnetsoft.com http://itp.vn http://nhatnghe.vnhttp://www.afterdawn.com http://www.tech24.vn http://safeweb.norton.com http://www.virscan.org http://vnshares.hnsv.com http://en.utilidades-utiles.com http://www.vnpower.org http://www.any-video-converter.comhttp://get4share.com http://truongancomputer.vn http://downloadcenter.intel.com http://www.freeregistryfix.com http://runtime.org http://www.cms.com.vn http://www.avg.com http://www.grisoft.cz http://www.eset.com http://anti-virus-software-review.toptenreviews.comhttp://ngovancong.com http://www.scanwith.com http://www.ccleaner.com http://www.doremivn.com http://choang.info/soft http://www.wroldsoftvn.com http://vn-zoom.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://thuthuatvietnam.net http://blog.nhatphi.net http://www.feelingtea.com http://oldmcdonald.wordpress.com http://www.avira.com http://softvnn.com http://thegioiweb.vn http://www.helloict.com http://www.pc4viet.com http://www.cpuid.com http://www.freetypinggame.net http://www.typingweb.com http://www.wikihow.com http://www.goodtyping.com http://knowledgehound.com http://keybr.com typing at speed of thought http://xem1.24h.com.vn http://www.softpedia.com http://www.alcohol-soft.com http://www.divx.com http://www.blumentals.net http://tapchipc.com http://svdanang.com http://jitserv.coolfreepage.com http://www.pctools.com http://www.spywareterminator.com http://www.desksoft.com http://www.trafficstatistic.com http://java.sun.com http://canto.comhttp://www.lacviet.com.vn http://www.javavietnam.org http://dl.hageltech.com http://software.tech24.vn http://www.eoffice.com.vn  http://www.joomla.org http://validator.w3.org http://www.gomlab.com http://www.oldversion.com http://www.freewarefiles.com http://www.brothersoft.com http://isohunt.com http://www.erightsoft.com http://www.zamzar.com Free online fileconversion http://www.cowonamerica.comhttp://www.9down.com http://www.openoffice.org Open Office https://www.polarisoffice.com ngocusava@dispostable.com Tadihoc@1http://www.nch.com.au http://www.tinhte.com http://www.caulacbovb.com http://misa.com.vn http://santabyte.com http://www.timphanmem.com http://www.your-soft.com http://www.bitdefender.com.vn http://www.fire-lion.com http://www.free-av.com http://www.911.com.vn http://www.h2day.com http://www.vn-zoom.com http://www.flashget.com http://www.toggle.com http://itlab.com.vn http://plworx-software.com http://hauionline.com http://www.zhangduo.com http://driverscollection.com http://driverguide.com http://driverkit.com http://www.driveragent.com http://www.vnuni.net http://aha.vn/download http://filehippo.com http://sourceforge.net thangngu 123456 ngocusava@dingbone.com http://www.teamviewer.com http://hauionline.com http://www.updatesofts.com Updatesofts(thangngu1) http://www.misa.com.vn Ph?nM?m K? Toán http://www.benhvientinhoc.comB?nh Vi?n Tin H?c http://www.buaxua.vn http://www.download.onboom.com Ph?n M?mMi?n Phí http://viettut.info http://www.mechodownload.com http://www.learnvisualstudio.co.cchttp://www.echip.com.vn http://www.softvnn.com http://www.filehippo.com http://www.smartpctools.com http://driveragent.com http://www.internetdownloadmanager.comwww.returnil.com http://www.softexia.com http://www.vietsoftware.com www.cnet.com www.norton.comdownload virus remover tools www.lavasoft.comhttp://safeeyes.com Parental Controls,Internet Filtering and Monitoring http://anonymizer.comhttp://www.secureworks.com https://proxify.com http://www.the-cloak.com http://tor.eff.org https://vn73.comhttp://ultrasurf.us https://www.torproject.org http://www.hopster.com http://www.webwarper.net http://www.aliveproxy.com http://www.proxy4free.com http://proxyweb.com.es http://www.stayinvisible.com http://www.openproxies.com http://lienmang-vietsan.50webs.comhttp://advocacy.globalvoicesonline.orghttp://www.http-tunnel.com http://htthost.com http://freenetproject.org http://psiphon.civisec.org. WebsitePsiphon download t? internet v??t t??ng l?a ? Vi?t Nam http://anonymouse.org http://anonysite.info www.guardidsystems.com http://www.sanasecurity.com http://secunia.com http://appriver.comfilter Email http://nofirewall.blogspot.comhttps://www.nofirewall.net http://www.vietnamreview.com Ch??ngTrình Psiphon ? ??i H?c Canada giúp v??t t??ng l?a (firewall ? Vi?t Nam http://www.kaspersky.com http://killporn.net http://athena.com.vn http://nhatnghe.com www.grc.com vào www.google.com.vn r?i ?ánh : antivirus vào? tìm ki?m .Google s? hi?n ra list các trang web có ph?n m?m antivirus, b?n cóth? tho?i mái l?a ch?n download v? máy .Có 1 s? ch??ng trình antivirus khá t?tnh? : Bit defender , Kapersky hay Bkav. http://www.quantrimang.comQu?n tr? m?ng http://hvaonline.net http://conghung.com www.auditmypc.com Firewall test www.ideawins.com free download OfficeAccounting Express 2007 Windows XP www.zonelabs.comwww.avafc.com http://explabs.comhttp://www.threatfire.com http://iamit.wordpress.com http://www.grisoft.com www.lookstoogoodtobetrue.com www.onguardonline.gov http://secunia.com Nh?n vào Software Inspector www.jitbit.com Virtual Keyboard http://merijn.org www.vietnest.com free email, chat12112Grandview Avenue, Silver Spring, MD 20902. Email: VietNest@2kCity.com(301) 922-3307, (703) 309-2956. ?ng Nguy?n Qu?c Kh?i (301) 840—5764. Other Area(301) 928-1279 www.mci.com MCIWorldcom(Online service) www.cisco.com CiscoSystems Manufacturer of routers, switches, and hubs www.lucent.com Lucent (Fiber optics supplier)www.3com.com Network management and control www.verisign.com VeriSign, Inc. (internettrust and security) www.zonealarm.com.M?t khi máy kh?ng có màu thì v? website này http://www.bongbong.netSolution 1: Before pressing ‘Custom’ or ‘Express’ buttons paste this text tothe address bar and press enter: javascript:void(window.g_sDisableWGACheck=’all’)It turns off the trigger for the key check. Solution 2: If you do not needActiveX, disable ActiveX control in IE browser and you can get updates. http://www.bkav.com.vn Bách Khoa AntiViusfree. http://www.capcuudulieu.com www.grc.com free Nh?n vào ch? Scanning ProtectPort ?? xem coi máy c?a ta có ???c b?o v? hay kh?ng. Nó s? làm viêc gi?ng nh?là m?t tay Hacker giúp chúng scan coi c?a nào vào Internet nên m? c?a nào nên?óng. Cách Thi?t K? B?c t??ng L?a Cách B? ?i Các Pop-Up ? trên Internet www.peftprtron.con http://www.criminalcheck.com http://wirelesslans.com.au http://www.wefi.com www.wififreespot.com free wirelesstrong vùng Hoa Th?nh ??n www.jiwere.comfree wireless internet các n?i khác, thành ph? ho?c ti?u bang khác trong nu?cMy http://openwifispots.com http://www.countrymilewifi.com  http://www.makayama.comhttp://www.ispprovidersinmyarea.comhttp://www.wificafelc.com http://www.jiwire.com www.nodedb.com free wireless internet ? cácch?u khác trên thé gi?i: ? Ch?u, Ch?u ?u v.v. Các Website hardware va softwarecho backup computer: www.lacie.com 1G h?n$900 www.seagate.com www.maxtor.com www.mirra.comwww.symantec.com Norton Ghost. www.compusava.com mini flash drive 1G kho?ng$200 www.targus.com túi ??ng laptop, máybáo ??ng khi có ai ??ng vào laptop www.gotomypc.comremote destop $20/month; www.airdefense.netfree 30 met www.f-secure.com/blacklightwww.sysinternals.com http://www.asianux.com www.vmware.com Control Panel (Windows XP)Click (Classic View) then click Folder Option, after that click File Typedelete Vbs, Jscrip File (Java), Jse, Vbe, Wxf. http://www.iobit.comhttp://rockforlife.org Rock For Life http://www.worship.net http://www.40giayloichua.net http://www.youtube.com/watch?v=bPOAwNrslLwhttp://ucanews.com Catholic News http://www.catholicvn.net Giáo X? N?V??ng Các Thánh T? ??o Vi?t Nam, Denver Colorado http://www.melavang.com NGUY?N ???NG ??C M?LAVANG – WASHINGTON DC MADONNA OF LAVANG CHAPEL http://photojpl.comhttp://www.vietnam720.com http://hanoi1000.vn http://www.paris-26-gigapixels.comhttp://www.gigapixel.com http://www.sevilla111.com http://www.aaphoto.vn http://www.utah3d.net http://www.airpano.ru http://www.airpano.com http://www.360tr.com V??ng Cung Thánh ???ngQuebec, Canada (Chapelle de la Maison Mère Mallet) Wonderful Cathedral (view360o) Hình panoramic t? ??ng xoay chi?u. N?u b?m vào các m?i tên hình s? xoay360 ?? chi?u ngang hay chi?u cao: http://www.lavangchurch.orghttp://ololv.org http://www.dhtmlv.org http://www.youtube.com/channel/UCwMEcqnGdpDD3qHAU4tkwuAhttps://plus.google.com/photos/104940290042034436894/albums/6015621547908085569https://www.youtube.com/channel/UCcrvYYARvLTOnTNEiGzHuTghttps://www.flickr.com/photos/23686708@N05/sets/72157644157960339Giáo X? La Vang (Our Lady of La Vang Church) 12320 Old Foltin Rd Houston, TX77086 (281) 999-1672 Nha Quan: American Heritage 1710 Veteran Memorial DrveHouston, TX 77038 (281) 445-0050 tiendinhop@yahoo. com http://www.giaoxungoiloi.org http://www.hsccfv.comhttp://www.giaoxuthanhgiuse.net http://www.cdgiusetacoma.org http://www.vncatholic.org http://www.catholic.org http://cacatholic.org http://arlingtondiocese.org http://zenit.org http://www.ecdq.tvhttp://cei2008.ca/en ??i H?i Thánh Th? Qu?cT? (International Eucharistic Congress) http://www.cwnews.comCatholic World News http://www.conggiaovietnam.nethttp://www.catholicvote.com http://vietchurchjp.net http://svconggiaovietnam.org http://www.stpeterdesmoines.org http://www.maryqueenofvietnamparish.orghttp://www.denmaxemtv.com http://www.stpatrickvn.org http://www.ducmelavangparish.org http://www.fathercorapi.com http://faithfulcitizenship.org http://www.dhs.gov Department of HomelandSecurity http://www.virginia.org https://commonhelp.virginia.gov/ http://www.office33.gov.vn/ http://www.svqy.org http://www.quansuvn.net http://www.opm.gov http://www.vnhrnet.org http://www.fueleconomy.gov http://www.internationalpen.org.ukInternational Pen (V?n Bút Qu?c T?) http://www.transparency.orgTransparency International ( T? Ch?c Minh B?ch Qu?c T?) http://www.vinacomin.vn http://joinvantran.org http://giadinhmyviet.org http://www.evn.com.vn http://kofc.org Knights of Columbus http://conggiao.net http://www.luca15.com http://conggiao.info http://tinhthan.tripod.com NationalShrine http://www.nationalshrine.com400 Michigan Avenue, NE Washington, DC 20017-1566 Phone: 202-526-8300 FAX:202-526-8313 http://www.setonheritage.orghttp://www.vietkairos.org http://www.mautam.org Di?n ?àn Ca ?oàn M?uT?m http://hayyeuthuongnhau.org H?yYêu Th??ng Nhau http://www.daobinhducme.nethttp://www.catholicherald.com http://svbuichu.net http://khangtuan.leloischoolhost.uni.cchttp://www.activeparishioner.comhttp://deacbench.blogspot.com http://tgphanoi.org T?ng Giáo Ph?n Hà N?i http://tonggiaophanhue.net T?ng GiáoPh?n Hu? http://www.tonggiaophanhanoi.orgT?ng Giáo Ph?n Hà N?i http://gpthanhhoa.orgGiáo Ph?n Thanh Hóa http://www.svcgth.com http://www.youtube.com/user/bantruyenthonghttp://giaophanlangson.org Giáo Ph?nL?ng S?n http://gplongxuyen.org Giáo Ph?n Long Xuyên http://giaophankontum.com http://www.giaophanbaria.org http://www.giadinhbacninh.com http://www.gplongxuyen.net Giáo Ph?nLong Xuyên http://giaophandanang.orgGiáo Ph?n ?à N?ng http://www.giaophanvinhlong.nethttp://giaophannhatrang.org www.banthanhnhacnt.net http://www.cuocdoidanghien.com  http://www.simonhoadalat.comGiáo ph?n ?à L?t http://giaophanmytho.nethttp://gpcantho.com http://nuvuongcongly.net http://tgp-tphcm.net http://www.tonggiaophansaigon.orgT?ng Giáo Ph?n Sài Gòn http://gxdaminh.net http://mariathanhlinh.com http://www.msavietnam.org http://giaophanxuanloc.net http://giadinhgpxuanloc.org http://www.fabc.org H?I ??ng Giám M?c ? Ch?u http://www.caritasvietnam.org http://www.mucvudidan.com http://dcvxuanloc.net http://gpbanmethuot.vn http://www.gphaiphong.org http://gplongxuyen.org http://gpphanthiet.com http://www.giaophanphucuong.org http://phatdiem.org  http://gpquinhon.orghttp://giaophanthaibinh.org http://sapachurch.org http://daichungvienvinhthanh.com http://dongthanhthe.net http://www.thientamosb.org http://www.phatdiem.org http://www.giaoxugiaohovietnam.comhttp://www.caimon.org http://giaoxuvinhson.com http://www.phuyencatholic.net http://gxthanhtamhonai.vn http://thanhtamdallas.org http://giaoxubongtien.com http://gxnamam.com http://tandong1864.com http://giaoxucaomai.net http://gxvuonchuoi.net http://giaoxukimphat.com http://giaoxuphutrung.com http://www.giaoxuhodiem.net http://www.giaoxubaoloc.com http://giaoxubenngu.net http://gxphuyen.net http://www.johnnguyenloi.com http://giadinhnazarethvietnam.com http://phuthoitam.net http://namgiaothica.com http://svhunghoa.com http://www.assumptionist.org.uk http://daminhtamhiep.net http://daminhus.org http://huynhdoandaminh.net http://www.oppeace.org http://dominicanfriars.org http://www.nhachua.net http://www.mfvietnam.org http://paolinevn.org http://www.spiritans.vn http://gxanphu.com http://www.buichu.nethttp://www.giaophanhunghoa.org http://www.giaophanvinh.org http://giaophanhunghoa.org http://www.giaoxungocdong.com http://fmavtn.org https://www.lifeaction.org http://gpbuichu.org http://www.giaophanbacninh.org http://giaolyductin.org http://nghethuatthanh.net http://denthanhlavang.org http://www.ghphuyen.com http://vie.svdformation.org http://giaophanthanhhoa.org http://gpkontum.wordpress.com http://www.vietmartyrs-honolulu.nethttp://www.huongque.ca http://lesinhtsc.com  http://www.giaoxudenver.orghttp://conggiaovietnambalan.blogspot.comhttp://ctdshn.donghanh.org http://www.masstimes.org http://www.parishesonline.com http://www.cgvntv.com http://www.hdgmvietnam.org http://cbcvietnam.org H?i ??ng Giám M?c Vi?tNam http://www.kinhthanhvn.org https://www.youtube.com/watch?v=7KolCc2Agj4http://caritasvn.org U? Ban Bác ?i X? H?iCaritas Vi?t Nam Tr?c Thu?c H?i ??ng Giám M?c Vi?t Nam http://www2.snloichua.org http://www.giaophanvinh.net http://congdoanvinh.com http://www.justiceforimmigrants.orghttp://ncronline.org National CatholicReporter http://www.foryourvocation.orghttp://www.stbernpar.org http://www.taberd75.com http://rosaryforthebishop.org http://huongvedaihoidanchua.net http://daihoidanchua.net http://popes-and-papacy.com http://www.chuongtrinhchuyende.comhttp://luongtamconggiao.wordpress.comhttp://www.luongtamconggiao.com http://www.donboscoamongus.org http://www.donbosco2010.org http://lhcla.org http://www.americaneedsfatima.orghttp://www.stveronica.net http://www.binhtrung.net http://www.binhcang.com http://www.youtube.com/user/binhcang1http://www.sancta.org http://www.chanphuocliem.com http://vietmartyrs.info http://www.arlingtondiocese.org http://ccda.net Catholic Charities of the Dioceseof Arlington (CCDA) 200 N. Glebe Road, Suite 506 Arlington, Virginia 22203 Tel:703-841-3830 http://www.catholicnewsagency.comhttp://www.adw.org http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.comhttp://tungubontinmung.blogspot.comhttp://www.firstamericanfreedom.comhttp://www.catholicculture.org http://catholicclimatecovenant.orghttp://www.catholicyouthwork.comhttp://www.americaneedsfatima.orghttp://hsvh.allgoo.us http://danchua.eu http://danchua.orghttp://www.archgh.org http://conggiaomontreal.org http://tamlinhvaodoi.net http://www.ctrcc.org http://www.zeitun-eg.org http://spiritdaily.com http://abbalaycha.wordpress.com http://www.michaeljournal.org http://longthuongxotchua.tinvui.infohttp://www.longthuongxotchua-memedju.orghttp://www.stmarymacclenny.com http://hanhtrinhductin.com http://betrenthuongcap.net B? TrênTh??ng C?p. http://phaolomoi.net http://phaolomoi.org http://ghxhcg.com Giáo Hu?n X? H?i C?ng Giáo http://fathersofmercy.com The Fathers ofMercy http://www.loduc.org http://www.cgvnhouston.org http://www.uscatholic.org http://www.americancatholic.org http://christiansearch.co.cc http://www.thericatholic.com http://snoringscholar.com http://www.newadvent.org http://www.archindy.org http://www.maryknollsociety.org http://www.archbalt.org http://thefloridacatholic.org http://dioceseofbmt.org http://catholiclubbock.org http://www.diocesecc.org http://www.miamiarch.org http://www.archdpdx.org http://saltandlighttv.org http://franciscanmedia.org http://www.dioceseoftulsa.org http://bustedhalo.com http://archstl.org http://www.dosp.orghttp://www.gbdioc.org http://www.catholicsun.org http://emty.org http://www.satodayscatholic.com http://www.wearemissionary.org http://www.catholiclinks.org http://www.catholicnetlinks.com http://thieubinhdanangvn.blogspot.comhttp://chiaseloichua.com  http://www.ngonluanho.nethttp://www.danchuahiepthong.com http://www.romereports.com http://alamongordo.com http://www.canhdongtruyengiao.nethttp://tonghoimancoi.org http://catholictradition.org http://www.prayerforthechurch.comhttp://www.vanlangsj.org http://brhuynhquang.org http://tongdobacai.blogspot.com http://cauchuyenhangngay.blogspot.comhttp://sqpn.com http://www.benetlake.org http://phimconggiao.net ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://ducmefatimamancoi.org http://www.motherofallpeoples.comhttps://adoptacardinal.org http://www.littleiapps.com http://www.annusfidei.va http://www.cungmedonghanh.com http://absoluteprimacyofchrist.org/http://www.catholiceternaltruth.com/http://conglyvasuthat.wordpress.com/http://www.youtube.com/vatican?hl=en-GB&gl=GBhttp://www.youtube.com/watch?v=jTNw33rh8yghttp://www.rc.net http://baoconggiao.com http://www.dmhcg.org Giáo X? ??c M? H?ng C?uGiúp ( Mother of Perpetual help parissh) 2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044* Tel: (972) 414-7073 * Fax: (972) 530-6428 * E-mail: giaoxu@dmhcg.org Giáo X? các Thánh T? ??oVi?t Nam Holy Martys of Vietnam Church 915s. Wakefield St, Arlington, VA 22204Nhà Th?& Nhà X? Tel: (703) 553-0370 Fax: (703) 553-0371.V/P Giáo L? (Chi?ut. B?y: 5-7 gi?) Tel: (703) 553-4326 S? Th?y Kiên (703) 471-0137. V??n Tr? GiáoX? (703) 920-1049 Website: http://www.cttdva.comhttp://community.webshots.com/user/cttdvahttps://www.youtube.com/watch?v=u7aA-Eu_vT8 http://kinhthanhchomoinguoi.org ngocusava@guerrillamail.com ngocusava@yopmail.com ngocusava2 123456http://www.jbnguyenducvuong.com http://www.nolaviet.com http://www.stphilipsparish.com http://www.tamnguyenca.com http://www.marytv.tv http://www.worldmeeting2015.org http://sudieptutroi.com http://sudieptutroi.net http://www.thewarningsecondcoming.comhttp://sudiepchuaden.com http://www.youtube.com/channel/UCPq0ZfxbcLCO1qv6rttuhgQ  https://plus.google.com/photos/104940290042034436894/albums/5877591323213576449  https://www.youtube.com/watch?v=HpnrPJPo_Oo     https://www.youtube.com/watch?v=xL1V-85I_fM  https://www.youtube.com/user/johnnguyen4896` https://www.youtube.com/watch?v=ikNGzR7b43shttps://www.youtube.com/channel/UCPq0ZfxbcLCO1qv6rttuhgQhttps://www.youtube.com/watch?v=ijhl-jmU6sohttp://www.flickr.com/photos/18607564@N00http://www.youtube.com/user/cttdvahttp://ducmelamabentre.com http://www.truongbuudiep.org http://catholicsocialteaching.eppc.orghttp://www.flickr.com/photos/98491485@N03http://www.youtube.com/user/trongcuong0206http://menchuayeunguoi.com https://www.youtube.com/watch?v=RzxLpZnZyuEhttp://phutcaunguyen.net http://www.ltp.org http://defendtheholysee.org http://www.youtube.com/user/conggiaoinfohttp://www.giaoly.org http://www.theworkofgod.org http://lamhong.org http://giesucontinthac.com  http://dangchuatinhcon.blogspot.comhttp://www.cvlctt.net  http://www.youtube.com/user/vuthaihoahttp://www.arts-vuthaihoa.blogspot.comhttp://www.youtube.com/user/CDNVN00http://www.youtube.com/user/phaolohiephoahttp://www.youtube.com/user/NguonTinhYeu  http://www.missionariesofcompassion.orghttp://salcedofrancis.weebly.comhttp://priestsunday.org http://www.serraus.org http://www.youtube.com/watch?v=APz1v8oz1mshttp://www.youtube.com/user/jtthochttp://www.youtube.com/watch?v=L7EYHWqoMHQ&feature=  http://www.youtube.com/user/tracyldonghttp://www.youtube.com/user/minhtong164http://www.youtube.com/user/ThaiPhamVideohttp://community.webshots.com/user/ngocthoa  https://picasaweb.google.com/ldcgvn.ushttp://www.youtube.com/user/cuocdoidanghien1http://www.treasuresofthechurch.comhttp://tinvui.info http://longthuongxotchua.tinvui.infohttp://muoichodoi.info http://niemhyvong.net http://www.youtube.com/user/hungdang100www.thelightison.org http://exlurosg.net http://www.youtube.com/user/SudiepTinmunghttps://picasaweb.google.com/nangthoahttp://www.youtube.com/user/everytime224http://www.youtube.com/user/MrVietfunhttp://www.youtube.com/user/margaritajezielhttp://www.youtube.com/user/acTrungQuy  http://www.hiepsidoan.orgHi?p S? ?oàn 9655 ( Knights of Columbus: First VietNam Council 9655) http://www.conggiao.org http://www.hinesrinaldifuneralhome.comhttp://chungnhan.org http://www.cttdva.com/PPT E-mail: cttdarlington@yahoo.com http://vanduytung.com https://www.youtube.com/channel/UC4uDEsHlpvM6RgdEukEEKvgEmail Ca ?oàn C? H?ng Y Phanxico Xaviê Nguy?n V?n Thu?n Giáo X? Các Thánh T???o Vi?t Nam Arlington Virginia: cd_phanxico@yahoogroups.comhttp://www.thanhnienconggiao.blogspot.comhttp://hoatinhthuong.net http://www.mucvuvanbut.net http://www.cadoanthanhtam.org Ca ?oànThánh T?m http://thanhlinhchoir.com http://www.kitovua.net http://nguyenthoai.wordpress.com http://cdliengiaophan.bplaced.nethttp://www.youtube.com/watch?v=hQRRrNCw1k4http://www.hanpham.com http://www.youtube.com/user/hanphamhttp://www.youtube.com/user/MagnificaChoralehttp://www.youtube.com/user/tinmung1http://www.youtube.com/user/ngdthanhhttp://www.flickr.com/photos/73949207@N07http://www.youtube.com/watch?v=qzy2wAA3a3Mhttp://www.youtube.com/watch?v=-qZIAmF3J9Ahttp://www.youtube.com/user/embequefulhttp://www.youtube.com/watch?v=zefFQ1HdOmUhttp://tthngd.com Ch??ng Trinh Th?ng Ti?n H?nNh?n Gia ?ình http://community.webshots.com/user/nguyenducvuonghttp://hoaivongnhan.blogspot.comhttp://www.tscvietnam.org http://www.ycsvietnam.org http://www.tgpsaigon.net http://maranatha-vietnam.net http://niemvuimoi.org http://www.chuanoitadap.net http://www.youtube.com/user/johnnguyen4896http://groups.google.com/group/teresangocnga?hl=enhttp://www.iwopf.org http://www.giaoducconggiao.net http://www.linhthao.org http://www.lavang.co.uk http://www.youtube.com/user/phanvantai25http://www.ducme.tv http://hiepsyfatima.org http://www.cdmelavang.com http://www.flickr.com/photos/congdoanducmelavanghttp://www.flickr.com/photos/giadinhleC?ng ?oàn ??c M? La Vang http://cadoanthanhlinh.comCa ?oàn Thánh Linh http://www.openmyeyeslord.nethttp://www.olvn-dc.org Giáo X? M? Vi?t Nam (Hoa Th?nh ??n) (Our lady of VietnamParish Washington,DC.) 11821 New Hampshire, Silve Spring, MD 20904 Phone (301)622-4895 Fax: (301) 625-9384 website http://www.gxmvn.orgE-mail: gxmvn@yahoo.com http://www.gxcttdvn.com Giáo X? Các ThánhT? ??o Vi?t Nam Richmond Virginia 12500 Patterson Ave Richmond,VA 23238Phone:804-784-5450 Fax:804-784-9822 http://vnccs.orgGiáo X? Các Thánh T? ??o Vi?t Nam Seattle http://www.gpnt.netGiáo Ph?n Nha Trang http://www.gphaiphong.nethttp://www.trungtammucvudcct.comTrung T?m M?c Dòng Chúa C?u Th? www.hanhtrinhdanchua.nethttp://psttvnusa.net http://www.fightfoca.com http://www.lavangnm.org http://www.gxlavangoregon.com http://gxcttdvn.org http://lavangparish.org http://www.suyniemhangngay.org http://www.trungtamcgvnsj.org http://www.dsj.org http://www.thelasallesisters.org https://www.sites.google.com/site/dtncg2012http://giaoxuvnparis.com http://giaoxudunglac.org http://www.gxnvhb.de http://www.gxannagiusehien.net http://giaoxukhiettamme.org http://www.christianpost.com https://www.stophhs.com http://40daysforlife.com http://www.aulaction.org http://www.realhealthcarerespectslife.comhttp://votingforlife.com http://www.lifenews.com http://u4rf.org http://standupforreligiousfreedom.comhttp://aul.org ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://www.lifemattersww.org http://ramahinternational.org http://bvss.org B?o V? S? S?ng Hà N?i http://baovesusong-chongphathai.blogspot.comhttp://www.nchla.org http://www.frcaction.org http://www.austinvietmartyrs.org http://www.frcaction.org/healthcaretownhallhttp://stoptheabortionmandate.comhttp://endingabortion.com http://www.futurehopeforwomen.orghttp://www.huongduong.org Ca ?oànH??ng D??ng http://daminhvn.net http://www.daminhvietnam.org http://www.op.org http://kytovua.comDòng Ky T? Vua http://dongten.net http://loanbaotinmung.net http://ungsinhdongten.net Dòng Tên Vi?tNam T?nh Dòng Phanxic? Xaviê http://www.vinhsonliem.nethttp://www.vslop.com http://donboscoviet.net http://dongkhiettam.org http://www.lsvn.info http://dongngoiloi.blogspot.com http://ofmvn.org http://nhatimhieuphanxico.com http://ofm.org Dòng Anh Em Hèn M?n http://ktcmn.org ngocusava40 ngocusava2@hushmail.com123456 http://hailinhquehuong.com http://www.ghhv.quetroi.net http://dongthanhgia.com http://dongthanhtam.net http://www.thedashmovie.com Nhung CaiGach Noi Trong Cuoc Doi (The Dash Movie) www.vieteen.comhttp://loinhapthe.com http://www.danchuausa.net http://dcctvn.net http://truyenhinhconggiao.com http://www.vacatholic.org http://www.dangchuadoicon.org http://www.cfnews.org http://www.stopobamanotredame.comhttp://www.vongtrondongtam.com http://www.ebenedict.org http://wydcrossmedia.org world Youth Day http://www.catholicnews.com CatholicNews http://www.xt3.com http://wyd2008.org or http://wyd2008vn.org.au ??i H?i Gi?i Tr?Th? Gi?í 2008 http://www.thanhnien.org.auhttp://freedom2care.org http://www.vietcatholicsydney.nethttp://nchla.org http://s208.photobucket.com/albums/bb198/myng22304(Photobucket) (ngocusava) (thangngu01) http://giaoxuthaiha.orghttp://www.benedictinehighschool.orghttp://www.randallterry.com http://parishesonline.com http://www.ahumbleplea.com http://www.neverfindout.org http://www.obamamustsee.com Giáo X? CácThánh T? ??o Vi?t Nam Arlington, Texas 801E. Mayfield Rd. Arlington Texas 76014Tel: (817) 446-3269-Fax: (817) 472-8681 Email: vpgxtd@yahoo.comWebsite: www.cttdvn.com Hành H??ng Mi?nNational Shrine grotto of Lourdes 16300 Old Emmitsburg Road Emmtsburg, Maryland21727 Phone (301) 447-5318 Fax: (301) 447-5917 Email: grotto@msmary.edu website: www.msmary.edu/grotto C?ng ?oàn C?ngGiáo Marylan 14 Misty Dob Way, Gaithersburg, MD Tel: (301) 869-8680 N? V??ng(OUR LADY OF VIETNAM CHURCH) Thánh ???ng Giáo X? M? Vi?t Nam 11812 NewHampshire Ave., Silver Spring, Maryland Tel: (301) 622-4895 http://www.olvn.org CHURCH OF THE VIETNAMESEMARTYER 12500 Patterson Avenue Richmond, Virginia 23233. http://chungnhan.org Telephone: (804)784-5450—-Fax: (804) 784-9822 E-mail: Chathangviet@hotmail.comPastor: Rev.Thang Xuan Pham Mass: Sunday 8:30 AM and 10:00 AM Holy Day: 8:30 AMand 7:00 PM First Friday: 7:00 PM First Saturday: 7:00 PM CHURCH OF THE HOLYFAMILY (Nhà Th? Thánh Gia)(Nhà Th? ? G?n C?mTr?i First Landing State Park) 1279North Great Neck Road Virginia Beach, Virginia 23454 A Parish of the Catholic.Diocese of Richmond Weekend Masses: Saturday: 5: 30 PM, Sunday: 8: 30 & 11:00 AM Morning Prayer & Daily Mass Monday-Friday 9: 00 AM ReconciliationSaturday 4:30-5: 00 PM the Room inside the Chapel Parish Phone 1(757)481-5702—Fax: 1(757) 481-3989 Parish E-mail: Holyfamily1@aol.comParish Internet Address: www.holyfamilyvb.orgPastor’s Phone 1(757) 340-5161. Camp Sunrise at Harriman State Park, New Yorkemail camp117Staff@vietmartyrs.org or call 732 991-6722 Visits usat: http://www.vietmartyrs.org Makeyour check payable to Don Bosco Youth – Camp 117 Don Bosco Retreat House 174Filors Lane, Stony Point, NY 10980 S.A.R.A (South Asia Relief Association) POBox 18158 Portland, OR 97218-0185. http://www.trinhvuong.org Dòng ??c M? TrinhV??ng (Sisters of Mary Queen) 723 Sunset Drive Irving, Texas 75061 vocation@trinhvuong.org (469) 417 –0123 www.lavang.com.vn ??n Thánh Khi?tT?m M? (Dòng ??ng C?ng) 900 Grand Ave- Carthage MO 64936 http://dongmancoi.org Dòng Ch? Em Con ??c M?M?n C?i 1492 Moss Street – New Orleans, LA 70119 – (504) 486-0039 http://www.fatimacompany.com www.cdcgvnbrisbane.nethttp://www.philomena.org http://liengiaositusi.com Liên Giáo S?& Tu S? Vi?t Nam t?i Canada http://liendoanconggiao.netLiên ?oàn C?ng Giáo Viêt Nam Ta? Hoa K? The Federation of Vietnamese Catholicsin the USA Mi?n Trung  ??ng  Hoa  K? 6161 North 5th Street,Philadelphia, PA. 19120 Tel: (215) 548-5591/424-1300; Fax: (215) 424-9152 StHelena Church 6161 N. 5th Street, Philadelphia, PA.http://longchau.conggiao.net Giáo X ?Long Ch?u-Bùi Chu- Vi?t Nam www.basiliquenddm.orgE-mail: info@basiliquenddm.org MassTimes: -Monday to Friday: 7:30AM; 12:15PM; 5:00PM. Saturday: 5:PM. Sunday:8:00AM; 9:30AM; 11:00AM (Choir and organ) 12:30PM. And 5:00PM. Relive thehistoric birthof Montreal and the Notre-Dame Basilica through the spectacularlyhigh-tech sound and light performance. Info: (514) 842-2925 #226.1-866-842-2925 Nhà Th? ??c Bà T?i Montréal Canada http://webmail.catholic.org http://www.virtusonline.org L?p H?cCách B?o V? Tr? Em c?a Thiên Chúa “ Protecting God’s Chilildren” http://www.stleos.com SAINT LEO THE GREAT(NH? TH? TH?NH LEO C?) 3700 Old Lee Highway Fairfax, Virginia 22030 RectoryOffice (703) 273-5369—Fax: (703) 273-2371.Mass Schedule: Saturday Vigil: 5: 00PM, Sunday: 7: 30 AM, 9:00 AM, 11:00AM, 1:00PM(en espanol), and 5:00 PM.Weekdays: 6:15 am and 9:00 am (Saturday 9Am only). Confessions: Friday: 7:00pmSaturday: 3:30pm or anytime by appointment St. Michael’s Catholic Church (nhàth? g?n c?m tr?i và bi?n Point Lookout) Three Notch P.O. Box 429-Ridge, MD20680. Phone (301) 872-4321/5771-Fax: (301) 872-5759. Masses: Saturday (VigilMass) 5:30 PM Sunday: 8:30 AM & 10:30 AM MARANATHA theo ??a ch? email: maranatha@saintly.com Qu? V? c?ng cóth? tham kh?o website MARANATHA t?i ??a ch? www.maranatha-vn.net ho?c website TI?NGN?I GI?O D?N t?i ??a ch? www.tiengnoigiaodan.nethttp://www.chanlyviet.org RadioVeritas Asia (?ài Phát Thanh Ch?n L? ? Ch?u) P.O. Box 2642, Quezon City,Philippines 1166 Tel: (63)-(2)-939-0011 Fax: (63)-(2)-938-1940 e-mail: chanlyvina@yahoo.com info@chanlyviet.org http://www.h2onews.org http://www.stbrendanchurch.org http://www.tinmungvietnam.net www.tinmungsusong.org vaodoi@tinmungsusong.org P.O. Box656 Midway City, California 92655 Phone (714) 775-5494 www.thoidiemmaria.net www.daminh.org http://tinvuichualanh.net http://tinvuichualanh.gso-ecom.comwww.tinvuimedia.com Ch??ng Trình TinVui Gui Thoi Dai Moi P. O. Box 2847 Garden Road California 92842. ?i?n Th?o?i(714) 539-9843 http://nguoitinhuu.com www.vietcatholic.net free listening VietnameseCatholic news http://vietcatholic.info http://truyenthongconggiao.org www.ducme.tv http://conggiaotv.blogspot.com http://www.vatican.va  http://vietvatican.net  http://insidethevatican.com www.vaticaninsider.com http://www.doctrinafidei.va B? Giáo L???c Tin http://www.news.va http://xuanbichvietnam.wordpress.comhttp://xuanbichvietnam.net http://www.ubmvgiadinh.org http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/index-en.htmlhttp://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.htmlhttp://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/Media/VR/Lateran_Nave1/index.htmlhttp://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.htmlhttp://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.htmlhttp://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/vr_tour/index-it.htmlhttp://www.radiovaticana.org RadioVatican Liên l?c v?i ?ài Phát Thanh Vatican Laudetur Jesus Christus xin g?i v?LM Tr?n Phúc Nh?c Radio Vatican Vietnamese Section 00120 Vatican City / EuropeTel. 06.6988.3214 Fax. 06. 6988.4565 ho?c 06.6988.3844 email: vietnam@vatiradio.va. http://www.grnonline.com http://mehangcuugiup.net http://www.mehangcuugiup.info http://www.ducmetv.com http://radioducme.com www.pervii.com http://www.nhasachducme.comRADIO M? H?NG C?U GI?P 2460 Atlantic Ave. Long Beach, California90806Telephone: (562) 988-7997 Fax: (562) 988-3038 Email:mjtruongluan@aol.com LM Micae GiuseNguy?n Tr??ng Lu?n. Giám ??c. TONNI CHURCH SUPPLY CO. 96 BRECKENRIDG LN.LOUISVILLE, KY 40207-4670 TOLL FREE: 1-800-626-3545. Local: 1(502) 897-7100.Fax: 1(502) 987-7190 www.tonini.net Email:info@tonini.net Autoom Since 1948 5226South 31st place, Phoenix, AX 85040 Tel: 1-800-521-2914 www.automcatholic.com, http://www.saccos.com Saccos online M?ng L??iC?u Nguy?n – Pray R Us: http://www.thanhlinh.netRuby Nguyen- ngocusava@tempinbox.comTadihoc@1 http://kinhmungmaria.comhttps://www.catholicgreetings.orghttp://catruong.com http://hailinhquehuong.net http://reginashop.com/ http://clcgk.forumotion.net ngocusava ngocusava@FudgeRub.com http://www.duythythanh.com http://www.alphalinh.com http://www.youtube.com/user/alphalinhhttp://thanhnhacngaynay.vn http://www.vienxu.org http://cadoanhienlinh.com http://thanhcavietnam.net http://thanhcadanang.org http://phuthoitam.com http://www.tamlinhvaodoi.net http://music.hatnang.com/audio/by/albumhttp://vongsinh.net http://www.rhemamarvanne.com http://www.musictheory.net http://www.dolmetsch.com/musictheory1.htmhttp://www.ducavn.com http://viettabs.net http://ryanvspace.diinoweb.com www.thanhnhac.com http://www.thanhcavietnam.org http://vietnamthanhca.com http://www.quannhacthienban.com http://www.honganthienchua.net http://www.honganthienchua.org http://www.ewtn.com http://www.catholictv.com http://mangconggiao.net http://www.churchmilitant.tv ngocusavangocusava@tempinbox.com http://leha.honganthienchua.us http://www.nhacdao.org Nh?c ??o (ngocusava) http://www.baicamoi.com http://www.ine-pps.nl http://www.dinh.dk http://johnangotti.com http://xuanha.net  http://tinmungmedia.net http://tinmungmedia.net http://thanhnhaconline.com http://www.tinmung.net http://www.nhipcautamgiao.net http://www.vietcatholic.net/ News/Html/ 54491.htm luan an tien si cua LM Nguyen Van Thao http://loinguyencau.webvnn.info http://www.sibelius.com http://www.phamduchuyen.org https://www.youtube.com/user/JosephHPMusicshttp://www.calendi.com http://www.calendi.com/bh_database(ngocusava) http://nhacthanh.net Nh?c Thánh(ngocusava) http://www.beliefnet.com Beliefnet http://www.chungnhanduckito.netCh?ng Nh?n ??c Kit? www.khuccamta.netKhúc C?m T? (ngocusava) Chuong Trinh Phat Thanh Gio Cua Me – http://www.memaria.org www.automonline.com Customer ServiceCall: 1-800-341-2350, Monday through Friday, 6am-6pm, Fax: 1-800-582-1166. www.giaodanlentieng.org http://www.thanhnien.org.au Thanh NiênC?ng Giáo Sydney. Báo Trái Tim ??c M? H?ng C?u Giúp 2458 Atalantic Ave. LongBeach, CA 90856 Phone: (562) 424-2041 Fax: (562) 424-2152 Website: http://www.cuuthe.com Email: dume@cuuthe.com http://dccthaingoai.com http://www.chuacuuthe.com http://www.youtube.com/user/chuacuuthehttp://www.youtube.com/user/tvastmhttp://chuacuuthenews.wordpress.comhttp://chuacuuthemedia.wordpress.comT?p San CH?N L? 243-24th Avenue, NW. Calgary, Alberta (AB) T2M 1×2. CANADAPhone: (403) 261-4916; Fax: (403) 276-7392. Email: toasoanchanly@shaw.ca www.succb.org www.gioitre.orghttp://gioitrexuanloc.com Gi?i Tr? www.tntt.org http://www.doanthanhtamva.com Thi?uNhi Thánh Th? http://thanhsinhcong.orgThanh Sinh C?ng http://www.gioitrevn.nethttp://www.bvcf.net http://www.thegioituthien.com http://www.tymfund.org.vn Qu? Tình Th??nghttp://www.nguoicui.org http://sara-hope.org http://homesoflove.org http://www.bestcfc.org www.vuthanhan.com http://www.helpage.org http://vyc4.org http://holdthefuture.orghttp://www.teresacharities.com H?it? thi?n Têrêsa P.O. Box 13237 Portland, Or 97213 Tel: (503) 267-6053. http://www.kinderstern.com http://dafoh.net http://www.interaction.org http://www.charitynavigator.org http://www.hhrd.org http://www.aotrang.com http://www.seedsavers.org http://www.vnhelp.org http://www.eastmeetswest.org  http://raisethehope.com  http://www.asianpacificfund.orghttp://caunoiyeuthuong.com http://www.senhoafoundation.org http://www.giveforward.com http://www.cbfoundation.com http://www.childrensbridge.com http://www.sunshinelady.org http://viethope.org http://www.catalystfoundation.orghttp://www.streetkidsinvietnam.comhttp://bluedragonunited.com http://www.bethedifferencefoundation.orghttp://www.veteransforpeace.org http://www.landmines.org.vn http://vietnamvoice.org http://www.vietnamreliefservices.orghttp://www.hopeinternational.orghttp://pwd.vn http://www.kirkensnodhjelp.no www.beascout.orghttp://www.retiredreligious.orghttp://www.finalsaluteinc.org http://www.crowdrise.com http://www.missiondc.org http://daytohong.net http://www.senhoa.org  http://titocovn.comhttp://www.pvnf.org Project VietnamFoudation www.SuGiaTinhYeu.com http://www.nguoitoicuumang.com http://www.capitalareafoodbank.orghttp://feedingamerica.org http://www.dccentralkitchen.org www.mdsummermeals.org http://foodforthepoor.org http://www.fns.usda.gov http://www.savethechildren.org http://www.salvationarmy.org http://www.messengersoflove.com http://www.charitywater.org http://camsa-coalition.org Liên Minh BàiTr? N? L? M?i ? ? Ch?u – CAMSA http://www.asianmarrow.orgAsians for Miracle Marrow Matchs (A3 M) http://www.unfpa.orgUnited Nations Population Fund http://www.fatherfounded.orghttp://www.thuongvietngheo.orgTh??ng Vi?t Nghè http://www.friendsofhue.orghttp://www.fh.org http://www.foodforothers.org http://khungtroisaomai.com http://www.worldvisionmicro.org http://www.asiaaliveproject.com http://www.aipfoundation.org http://www.cep.org.vn Capital Aid Fund forEmployment of the Poor (CEP) Qu? Tr? v?n cho Ng??i nghèo t? t?o vi?c làm http://eyesofcompassion.org http://www.christhouse.org http://www.unicef.org http://www.unicefusa.org http://www.youtube.com/watch?v=6rx67NlUE9Qhttp://www.facingtheworld.net http://www.operationwalk.org http://asiasociety.org http://www.fordfoundation.org http://www.shepherdatlanta.org http://www.fairfund.org http://viet2010.org http://hopetoday.org http://www.teachforamerica.org http://www.cpi.org http://globalcommunityservice.orgThe Global Community Service Foundation, Qu? ph?c v? c?ng ??ng toàn c?u (GCSF) http://traitimchoem.vtv.vn http://www.vietnamchildren.org http://www.a3mhope.org http://www.avwa.org.au http://taiwanact.net http://www.hscv.org http://www.abmdr.org.au http://nucuoicuaben.com http://www.abmdr.org.au http://www.cardiostart.com http://tiasang.com.au http://www.vietnamvision.org.au http://www.vietcharity.net http://adaptvietnam.org http://pacificlinks.org http://www.vpv.vn http://www.projecthope.org http://www.avnes.org http://www.microcreditsummit.org http://www.livingthemap.com http://www.cvfb.org http://www.opm.gov/CFC http://www.the3day.org http://www.thegatesnotes.com http://www.onebodyvillage.org http://hopetoday.com http://www.freetheslaves.net http://stopchildrensexslavery.orghttp://www.a3mhope.org H?i Hi?n Tu? ?Ch?u http://teamanh.org http://www.microcreditnh.org http://assorv.free.fr http://www.nonprofitdata.com H?i TìnhTh??ng Vi?t Nam (Vietnamese Charitable Association ) Post Office Box 8792Riverside, CA 92515-9943, 11316 Cypress Ave Riverside, CA 92505 Tel: 1-909-352–2129,1-800-373-9673 E-Mail: thuong@tinhthuong.netWebsite: www.tinhthuong.net www.donghanh.org Ch??ng Trình Phát Thanh?nh Sáng Tin M?ng. http://www.heartsongsttc.org  www.dongcong.nethttp://www.cdmedongcong.net http://www.dongcatminh.org http://chinhnghia.org Ti?ng G?i Truy?n GiáoN? Tu Th?a Sai Thánh Phêr? Clavê 265 Century Avenue St. Paul, MN 55125-1155.?i?n Tho?i: (651) 738-9704. Email: sspcweb@cpinternet.comwww.cdcgvnbrisbane.net Huynh ?oànGiáo D?n ?a Minh Ph? T?nh Thánh Vinh S?n Liêm 243-24 Ave. N.W. Calgary, Ab; T2M1X2 Canada Tel (403) 276-1323 Fax: (403) 276-7392 Email: bonusjoseph@yahoo.com http://www.sosvietphi.org http://www.radiovaticana.org http://www.hoibacaiphanxico.org H?iBác ?i Phanxic?. ??c Cha Phao-l? Nguy?n Thanh Hoan, Giám M?c Giáo Ph?n PhanThi?t” “Xin ?áp l?i l?i m?i c?a ??c Cha Phaol?, Bác ?i cho ng??i nghèo” “Ng?nphi?u xin ??: CCSS (Community of Charity and Social Services” “P.O. Box 29555,Washington D.C. 20007 USA, ?t (240) 486 1961″ M?I QU? V? XEM H?I K? H?NH H??NGTH?NH ??A QUA H?NH ?NH” “XIN V?O LINK N?Y:  http://tledc.multiply.com/journal http://www.tledc.com/Solyma Nhà X? chaS?n: 1420 Belanger Rue, Montreal, QC H2G 1R4 http://www.luaviet.orgBút Nhóm L?a Vi?t http://www.iccrs.org http://www.nsc-chariscenter.org http://www.scrc.org Vi?t T?c Foundation P.O.Box10061 Silver Spring, MD 20914-0061.website http://viettoc.orgEmail: tcvnam@viettoc.org LM Tr?n C?ngVang CSsR Phone (904) 476-5761, Ch? Nguy?n Tr?c Phi phone (301) 972-4694, ch?Lê Thu H?ng phone (703) 912-3750 http://www.vietnamdreamforsuccess.org19120 National Religious Retirement Office 3211 Fourth Street NE Washington DC20017-1194 Tel (202) 541-3215 Fax: (202) 541-3053 Website: http://www.usccb.orgUnited States Conference of Catholic Bishops Catholic Communication campaign3211 Fourth Street, NE Wahington, DC 22017 (202) 541-3237 Fax: (202) 541-3173 http://bac-ai-vinh.net http://www.catholiccommunicationcampaign.orgCatholic Communication Campaign http://ecard.ashland.eduhttp://www.frontiernet.net http://tinyurl.com http://walkforlifewc.com http://www.theinterviewwithgod.comPh?ng V?n Thiên Chúa (Interview With God) http://vietcatholicsydney.net C?ng??ng C?ng Giáo Vi?t Nam T?ng Giáo Ph?n Sydney. St. Michael Cahtholic Church7401 Michael Lane Annandale VA, 22003 Tel:(703) 256- 7822 http://lindashome.homestead.com/YouRaiseMeUp.htmlBài Hát You Raise Me Up http://www.catholic.orgCatholic Online. ?? tìm hi?u thêm v? vi?c làm th? nào ?? tham gia vào PhongTrào B?o V? S? S?ng http://www.priestsforlife.orgwww.missionariesofthegospeloflife.orgwww.politicalresponsibility.orghttp://www.deaconsforlife.org http://www.seminarianlifelink.orghttp://www.gospeloflife.com http://www.lifeontheline.com http://www.nprcouncil.org http://www.abortionaborted.org http://www.nplac.org http://www.rachelsvineyard.org http://www.silentnomoreawareness.orghttp://kiva.org Loans that change lives http://www.dailyherald.com http://www.secretgardenflorist.ushttp://freevietnamflorist.com http://hoadamtang.com Hoa ?ám Tang http://www.carusoflorist.net http://dcfoodfinder.org http://www.childrenvietnam.org   Foundation for the children of Vietnam http://queenofapostlesschool.orgQueen of Apostles Catholic School http://www.foreclosurehelpscc.orghttp://www.ndcrealestate.comYORKVILLE 3146 Draper Drive Fairfax, VA 22031Tel: Office (703) 273-7777—Fax:(703) 273-9574 Toll Free 1(800) 654-5984. yorkvillecos@verizone.net Email: yorkville@ndcrealestate.comBoard of Directors Suite B phone (703) 278-9028. SECURITY GUARDS CALL:(703) 273-3513. Office Hours Monday-Friday: 9:00am-5:00pm, Saturday, andSunday: Closed Department of Housing &Community Development First-Time HomeBuyer Program 3700 Pender Drive, Suite 100*Fairfax, VA 22030-6039 Phone: (703)246-5087 (TTY 703-385-3578 NDC Real Estate Management, Inc. 2901 ConnecticutAvenue, NW Washington, DC 20008 Tel: (202) 986-4584 Fax: (202) 986-0293 http://phumyquocte.com http://independentforeclosurereview.comhttps://www.redfin.com ngocusava@dispostable.com 123456 http://www.fairfaxcounty.gov/rha http://www.fairfaxcounty.gov/rha/homeownershiphttp://gypsyliving.org www.vhda.com http://vaytinchap247.wordpress.comhttp://www.cfed.org  www.hud.gov http://ehlp.nw.orghttp://www.hopenow.com http://nw.org http://findehlp.comhttp://www.virginiahousingsearch.comhttp://bdstot.com http://fairwayassetcorp.com http://www.diaoconline.vn http://www.sovereignrealestate.comhttp://www.sovereignrealty.com www.southflhome.comhttp://www.sentrixmortgage.comhttp://sirvahomebenefits.comhttp://www.trulia.com https://www.houzz.comhttps://www.provident.com http://muabannhadat.com.vn ti?ng Vi?t:1-877-428-8844 t? th? hai ??n th? sáu t? 9:00 am ??n 8:00 pm. xin g?i ???nggi?y th?ng tin cho ng??i Vi?t NamNhà cho ng??i cao niên trong Qu?n FairfaxAlexandria: Gum Spring Glen: 7837 Richmond Highway, Alexandria, VA 22306,Phone: 703-780-9072 Morris Glen: 7000 Schoonmaker Court, Alexandria, VA 22310,(703) 719-7268 (trên 62 tu?i, ch? 2 n?m) Lincolnia: 4710 North ChamblissStreet, Alexandria, VA 22312-1703 Fairfax: Braddock Glen: 4027 Olley LaneFairfax, VA 22032 – (703) 425-3535 Little River Glen: 4001 Barker CourtFairfax, Virginia 22032 – (703) 503-8700 Saintsbury Plaza: 4027 Olley Lane,Fairfax, Virginia 22032. (703) 503-8700 (ch? t? 4 ??n 5 tháng). Herndon:Herndon Harbor House: 873 Grace St # 2, Herndon, VA 20170, (703) 904-9444 (trên62 tu?i, kh?ng ph?i ch?). McLean: Lewinsville: 1609 Great Falls St # 380, McLean, VA 22101, (703) 442-9075 (ch? 2 n?m) Mu?n bi?t thêm chi ti?t, xin g?i???ng gi?y th?ng tin cho ng??i Vi?t Nam: (703) 324-5400, và ?? l?i l?i nh?n s????c gi?i ?áp. T? Li?u v? Khám B?nh Mi?n Phí t?i B?c Virginia B?nh xá Mi?n PhíArlington Free Clinic: 2921 S. 11th Street, Arlington, VA 22209, (703)979-1400. ?i?u ki?n: c? ng? trong qu?n Arlington, l?i t?c d??i 200% m?c ??nghèo khó do Liên Bang ?n ??nh.  Fairfax County Community Health CareNetwork (CHCN): CHCN – North: 11484 Washington Plaza, West, Suite 300, Reston,VA 20190, (703) 689-2180 CHCN – South: 8350 Richmond Hway, Suite 301,Alexandria, VA 22309, (703) 704-5333  CHCN – Bailey’s: 6196 ArlingtonBlvd, Falls Church, VA 22044, (703) 237-3446 ?i?u ki?n: c? ng? trong qu?nFairfax, l?i t?c d??i 200% m?c ?? nghèo khó do Liên Bang ?n ??nh. JeanieSchmidt Free Clinic: 13525 Dulles Technology Drive, Herndon, VA 20170, (703)481-8160 ?i?u ki?n: c? ng? t?i Herdon, Reston và Chantilly. Prince WilliamHealth District: 9301 Lee Avenue, Manassas, VA 20110, (703)792-6300 NorthernVirginia Community College Medical Education Campus: 6699 Springfield CenterDrive, Room 132. Springfield VA 22150, (703) 822-6655. (nh?n 10 ng??i ??n tr??cm?i ngày, kh?ng c?n ?i?u ki?n l?i t?c) Mu?n bi?t thêm chi ti?t, xin g?i ???nggi?y th?ng tin cho ng??i Vi?t Nam: (703) 324-5400, và ?? l?i l?i nh?n s? ???cgi?i ?áp. http://www.fairfaxcounty.gov/DTADepartment of Tax Administration http://www.irs.govhttp://www.irs.com http://nofoodtaxes.com http://www.jacksonhewitt.com http://www.dantranagency.com http://www.hungdo.com https://www.annualcreditreport.comhttp://www.transunion.com http://www.equifax.com http://www.experian.com http://www.creditinfocenter.com http://www.financialfinesse.com http://www.creditkarma.com https://www.quizzle.com http://www.creditsesame.com http://www.consumersunion.org http://www.freecreditreport.comnothing free http://www.talbots.com.auhttp://turbotax.intuit.com http://nvacash.org (Thu? c?a qu?n Fairfax www.fairfaxcounty.gov/homebuyernh?n listing. Tel: (703) 246-5283 http://www.fcps.eduhttp://www.fairfaxlibraryfoundation.orghttp://www.duongdentudo.com http://www.goodreads.com ngocusava@dispostable.com 123456 http://www.tolerance.org http://www.inclusiveschools.org http://www.tomorrow.org http://www.myeducationdiscounts.nethttp://www.fcps.edu/LouiseArcherEShttp://www.boarddocs.com https://myplt.fcps.edu http://www.fairfaxvfd.com http://dmasva.dmas.virginia.gov http://pgdomon.edu.vn http://www.cdlponline.org http://www.proquestk12.com http://www.louisearcherpta.org http://www.experienceworks.org http://www.isafe.org Fairfax County PublicSchool-Human Resources http://aupcloud.com http://www.lockerlane.com http://tnthouston.com http://radio.vietnameseutah.org http://www.vovnradio.com http://www.shoutcast.com http://www.quehuongmedia.com Quê H??ngMedia http://www.sky.fm http://vietsoh.com ?ài Phát Thanh Hy V?ng http://saigonradio890am.com http://www.radiotiengnuoctoi.comRadio Ti?ng N??c T?i http://vov.vn http://lmvn.com Liên M?ng Vi?t Nam. http://dallasvietradio.com DallasVietnamese radio http://www.radiovietdallas.comhttp://bichxuanparis.free.fr http://radioviet.com Radio Saigon Houston KREH900 AM http://www.rferl.org Radio FreeEurope http://www.rfvn.com Radio FreeVietnam (?ài Phát Thanh Vi?t Nam T? Do) The Voice of Freedom & Democracy. http://radiosaigonhouston.net ?àiRadio Sài Gòn Houston. http://vienthao.comH? Th?ng Truy?n Th?ng Viên Thao http://www.radiodaploisongnui.orghttp://radiodlsn.com ?ài Phát Thanh ?áp L?iS?ng Núi http://cuuquoc.org http://www.lldtcntq.org L?c L??ng D?n T?cC?u Nguy T? Qu?c. http://www.npr.org ngocusava@dispostable.com ngocusava123456 http://portableapps.com ngocusava ngocusava@dispostable.com Tadihoc@1http://dvtnradio.com http://tunein.com ngocusava@guerrillamail.comngocusava1123456 ngocusava@tempinbox.comngocusava 123456  http://www.radioguide.fm http://online-television.net http://vecasts.blogspot.com http://vn.clover.fm thangngu ngocusava@sharklasers.com http://www.siriusxm.com http://www.lifetalk.net http://www.vnsr.net http://www.radioshaker.com http://www.audionow.com http://www.proaudionow.net http://www.wfdu.fm http://www.securenetsystems.net http://streema.com thangngu ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://www.shouthost.com http://www.internet-radio.com ?àiTi?ng Nói Vi?t Nam H?i Ngo?i Vietnamese Public Radio (television) (VPR) H?Th?ng Truy?n Th?ng Vi?t Nam H?i Ngo?i Vietnam American Broadcasting Corp.website: http://www.vietnam-radio.comwww.radiovnhn.com www.radiohaingoai.co http://www.radiohaingoai.net  PhátThanh 24/24 gi? m?i ngày Giám ??c: Email:lienlac@radiovnhn.com ?i?n tho?i g?i??n ?? nghe ?ài tr?c ti?p (832) 999- 1799. 703-286-5377 12345# 6521 ArlingtonBlvd, Suit B10, Fall Church VA, 22042 Ho?c P.O.Box 2327 Falls Church, VA 22042Phone: Qu?ng Cáo 703-641-0600; Nh?c Yêu C?u, live show ?i?n tho?i 703) 665 –0655  703-635-7799 (Main) 1- 888 818- 8128 ?i?n th? (Fax): 571-730-3625M?i tr? ng?i, xin liên l?c v?i ban K? Thu?t t?i ?ài Vi?t Nam H?i Ngo?i t?i kt@radiohaingoai.com Satellite:703-832-1611Toll Free Phone #: 1-800-698-8788. ?inh Quang Trung Cell phone:(703) 624-1067. ?inh Quang Trung Email: vietradio@aol.comNh?c ?êu C?u Email: nhacyeucau@aol.com http://viethdradio.com http://www.vietnamesesanjose.com http://www.rcinet.ca http://radiosaigonhaingoai.comhttp://www.hbcwdc.com http://www.radioforest.nethttp://vietliveradio.com http://vinanet.dk http://www.saigondallasradio.com http://www.atlantatiengnuoctoi.comhttp://www.bichlienradio.com http://vndcradio.com http://www.nvradio.cohttps://www.youtube.com/channel/UCGwPpXeM1AZuAGitJ0wgrRQ Phát Sóng HD Tr?c Ti?p24/24 DC VA MD ? FM 100.3 HD2 PA NJ ? FM 92.5 HD2 6763 Wilson Blvd. Unit #5(EDEN Center) Falls Church, VA, 22044 Phone: 703-992-6100 L?u L? Ng?c Title:CEO/President – Nationwide Viet Radio (NVR) Email: luu.lengoc@yahoo.com or lengoc@nvradio.co (O) 703.992.6100 (C)703.473.9326 (F) 703.992.8605 Ng?y V? Title: Vice President – Nationwide VietRadio (NVR)
  Email: nguyvumc@yahoo.com or nguyvu@nvradio.co (O) 703.992.6100 (C)703.309.2953
  (F) 703.992.8605 Nam Anh Title: Office Manager – Nationwide Viet Radio (NVR)
  Email: namanh.nvrhdradio@yahoo.com(O) 703.992.6100 (C) 703.463.6655
  (F) 703.992.8605 www.ramfeyelectronics.comwww.fm/tramisters.net http://www.saigonradio.com http://www.radiochantroimoi.com ?àiPhát Thanh Ch?n Tr?i M?i E-mail:lienlac@radiochantroimoi.com http://vrvradio.comTi?ng Nói Ng??i Vi?t T? N?n (Vietnamese Refugees Voices) http://www.radiovncr.com Ch??ng TrìnhTruy?n Hình Vùng Hoa Th?nh ??n, ?ài 56 ?ng V? Thành Nh?n (301) 257-8496 V? ThànhNh?n (VANN): Tel: (301) 258-8497 P.O. Box 3896 Merrifield VA22166 (703)591-6737 (703) 971-4522 Washington –VN Radio (WNNR) 3811-D S. George Mason Dr.,Falls Church, VA 22041Tel: (703) 901-0053. Who’s who in the VietnameseCommunity? Tel: (703) 931-7138 http://www.vnra.netVietnamese Radio In Australia http://www.nhk.or.jp/nhkworld?ài NHK Japan (có Ti?ng Vi?t) vn1975.info www.vn3000.comwww.41975.Info www.techmount.biz www.voatiengviet.com G?i 213-493-0225 ??nghe ch??ng trình m?i nh?t www.vn73.com http://tiengviet.voa.mobihttps://subtotalio.com www.voa.gob https://vn3000.com http://www.youtube.com/VOATiengVietVideohttp://www.youtube.com/user/VietSpecialEnglishhttp://www.goenglish.me ?ài Ti?ng NóiHoa K? (Voice of America) 1139 VOA – Vietnamese Service: 330 Independence Ave,SW, Room 2700 Washington, DC 20237 USA VOA – Vietnamese Service P.O.Box101Rongmuang Post Office Bangkok 10330 Thailand Email: Vietnamese@voanews.com ?i?n Tho?i h?i?áp y h?c th??ng th?c ? Hoa K?: 110 (202) 205-7890 t? 8:30 PM t?i 9:30 PM gi?Vi?t Nam free. ?i?n tho?i ?ài (202) 619-3840 http://www.news4vn.comwww.bbcvietnamese.com ?ài BBCLondon1818 Bangkok Thailand. 70 London P.O.Box 76 London, England. BBCVietnamese Service Bush House, Strand, London, WC2B 4PH S?? ?iê?n thoa?i: +44(0) 207 557 2303 S?? Fax: +44(0) 207 497 5645 Ho?c PO Box 1818 Bangkok Thailandhttp://www.rfa.org or www.rfatiengviet.net  Nghe ?ài ? Ch?u T? Do b?ng ?i?n tho?i b?ngcách g?i vào s? (857) 232-0091,https://doctin.infohttp://rfavietnam.wordpress.com http://vietnamese.rfa.org https://chauatudo.info ngocusava@dispostable.com 123456ngocusava https://achautudo.info  https://mauxamxe.comhttps://donghomauden.com/rvhttp://www.youtube.com/user/RFAVietnamese?ài ? Ch?u T? Do (Radio Free Asia) (RFA) 2025 M Street NW, Suite 300,Washington DC 20036, USA 202-530-4900. Email:vietweb@rfa.org?i?n tho?i (202) 530-4900. http://www.defilter.co.ukhttp://www.rfi.fr or http://www.rfi.fr/tiengviet or http://www.viet.rfi.fr www.vi.rfi.fr http://rfivietnam.blogspot.com http://thuymyrfi.blogspot.com http://aevn.fr G?i 832-225-5396 ?? nghe ch??ng trìnhm?i nh?t Sinh Vien Viet Nam RFI (Radio France International). Ch??ng Trình Vi?tNam. BT9516. 75116 Paris, French. Sóng trung bình 1290 Kilo Het 231m t?i Vi?tNam và 738 kil? hét t?i Paris Phát thanh t?i M? trên ?ài Little Saigon Radio,?ài Ti?ng Nói Vi?t Nam H?i Ngo?i, và t?i ?c trên ?ài 2VNR. Email: service.vietnama@rfi.frwww.vnvn.net VNN Tel: 1(804)-227-6369 www.vnradiobolsa.com http://www.radiobolsa.com free listenVietnamese Radio (?ài Radio Bolsa) Email: Bolsaradio@aol.com(703) 534-6423, (703) 534-6403, (713) 526-9797, (218) 875 -9797,ho?c1-888-502-6572 http://www.radiohoamai.comHoa Mai Radio www.tradio.net www.lephai.com linh tinh http://www.sbs.com.au ?ài Phát thanh SBS ?cCh?u http://www.wmal.com http://www.digitalradioplus.com.auhttp://www.australia.gov.au http://www.vietnameseinaustralia.com.auhttp://www.immi.gov.au http://www.wonderhowto.com/how-to/video/how-to-hack-free-hdtv-with-a-coat-hanger-antenna-158597http://www.truyenhinhvietnam.us http://tv.vietnamwebsite.net http://www.howcast.com http://kjla.com http://manhvp.tkhttp://www.xemtivi.net  http://xviet.net http://www.vietvusa.comVietvusa http://www.festival-cannes.comhttp://cwtv.com http://www.vovnews.vnhttp://www.itv.vn http://tintuc.110mb.com http://viettvonline.com www.freeetv.comhttp://thefutureoftv.org http://thuonggiavietnam.com http://www.metavn.com http://www.yourglobaltv.com http://vnbet.net/tv http://www.wreg.com http://videotechsat.com http://vietpho.com http://thvl.vnhttp://www.vietv.com http://www.viettv24.com http://vftvhouston.com http://schannel.com https://unoipbox.com http://moviesfoundonline.com http://truyenhinhcalitoday.com http://xemphimso.com http://homesub.net thangngu ngocusava@dispostable.com 123456 http://www.kenhtivi.com http://www.zengatv.com ngocusava@dispostale.com tadihoc http://huongviettv.com http://liveviettv.com www.google.com/Chromecasthttp://www.tvtructuyen.net http://get.tv http://hdtivi.tkhttp://tv-online.im http://holethubox.com http://www.vietcity.net http://www.vietlivetv.com www.vlphone.com http://www.hdtvviet.com http://www.wetv.com ngocusava@tempinbox.com ngocusavatadihoc http://www.compulsivetraveler.tvngocusava@tempinbox.com thangngutadihoc http://www.phimsoc.net http://phimtronbo.net http://www.kenhphimtruyen.com http://zilladog.com http://phim14.nethttp://www.xemphimonline247.com http://enterplus.org http://bam.vnhttp://phimhdhay.net http://www.myfoxla.com http://safeshare.tv http://kvlatv.comhttp://www.ibcnews.tv http://www.arise.tv http://www.xemtiviso.com http://saigonnetwork.tv http://xemtvhd.com http://phimhdvietnam.com http://kimtan.info http://www.xemtvonline.com http://phoviet.tv http://vpower.tvhttp://www.freesaigontv.com http://zecoj.com http://www.xbmchub.comhttp://www.youtube.com/user/SGN513http://mlb.com http://qubo.comhttp://bolex17.ath.cx http://www.tivi24h.com http://www.tv24.vn http://www.hoptvthongminh.com http://www.accessasia.tv ngocusava@guerrillamail.com http://tructuyen.org http://dtv.govhttp://www.xstreamtvbox.com ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://www.goldpagemedia.com ngocusavangocusava@guerrillamail.com  http://www.tivi.goldpagemedia.com/channels.htmlhttp://www.titantv.com http://buycleartv.com http://www.sopcast.com http://tvfool.com http://getrabbittv.com https://www.rabbittv.com http://indochine.tv www.news8.net http://www.epctv.comhttp://www.4ktech.com www.skynews.com http://www.plexapp.com ngocusava@tempinbox.com thangngu http://www.desifreetv.com http://www.viki.com ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://www.1channel.ch http://www.inner-live.com http://www.televisionfanatic.com http://galaxy-marketing.com http://www.spreety.com https://aereo.com http://vantv552.comhttp://www.552vantv.com http://www.vinasatellite.com http://www.playon.tv http://www.giaitri24h.info http://www.model35.com/tivi http://hmclip.net http://vantvonline.com http://tretivi.com http://techtivi.comhttp://mytv.com.vn http://vnatv.comhttp://vnatv573.com http://www.phobolsatv.com http://www.satbest.com http://xem.tv http://suprememastertv.comhttp://freevideocoding.com http://www.saigontv.us www.littlesaigontv.com thangngu ngocusava@tempinbox.com http://tv.yeah1.com http://vietfacetv.com http://vietfacetv572.com http://www.vietfacetvaust.com.au http://www.youtube.com/user/vietfacetvaust?http://www.vietfacemall.com http://www.vbstivi.com http://www.vbstelevision.com http://vnbctv.net http://www.globaltivi.com http://decortivi.com http://www.vietnewstv.com http://www.youtube.com/user/vietnewstelevisionhttp://www.smileofachildtv.org http://tuoitrebentre.com https://www.indochine.tv http://vnbc.tv http://www.123tivi.comhttp://www.tv14.net http://www.youtube.com/user/sbtndchttp://www.youtube.com/user/thoibaocanada?http://www.youtube.com/user/tuyetmai45http://www.youtube.com/user/ndchristalkshowhttp://www.youtube.com/user/PulauBidong1980http://www.thvnhtd.com http://www.youtube.com/user/putruckhttp://www.weta.org http://www.mpt.org thangngu http://www.pbs.org http://www.4online.tv http://tv.xunghe.vn http://www.settv574.com http://set574.com http://set-television.com http://zwtvusa.com http://googletivi.com http://googletivi.com/sctv4.html http://nguoiviet.tv http://truyenhinhtv.com http://viettodaytv.com http://vietshoppingtv.com http://www.sbtn-boston.com http://www.byntv.com http://www.boxee.tv http://antennaweb.org http://www.ce.org http://www.nab.orghttp://www.thedailyshow.com http://quayphimviet.tk http://www.eaavideo.org http://www.colbertnation.com http://www.peopletv.org http://www.greatmuseums.org http://www.comedycentral.com http://www.netflix.com http://espn.go.com http://mlb.mlb.comhttp://www.roku.com http://www.321fireworks.com http://www.aulacoi.com http://videohay.com http://www.online-television.tv http://www.cbc.ca http://www.hongvanmc.com http://beelinetv.com http://www.watvon.com http://channelsurfing.net http://tvvnonline.com http://www.vatv.org http://www.channels.com http://www.kscitv.com http://www.stationindex.com/tv http://www.satellitedirect.tv http://www.readontech.com http://www.softpedia.com/get/Internet/Internet-Radio-TV-Playerhttp://freesatellite4tv.com http://www.videosurf.com http://vnitv.com http://www.channelchooser.com http://freetv.com http://tvb.comhttp://www.hulu.com ngocusava@tempinbox.com http://www.tv.com http://www.joost.comhttp://tvrage.com http://liketv.comhttp://www.surfthechannel.com http://www.truveo.com http://findinternettv.com http://www.locatetv.com http://1tvpc.comhttp://satellitetvforpc-reviews.com http://www.tvunetworks.com http://www.fancast.com http://atdhe.net http://fomny.comhttp://www.tikilive.com http://ls3-tv.webs.com www.vietsatellite.com http://www.vietsatellite.co http://www.freeppv.tv http://www.justin.tv thangngu1 ngocusava@tempinbox.com tadihoc www.livestream.com ngocusava@tempinbox.com ngocusava123456 http://www.xemtruyenhinh.nethttp://tivitructuyen.net www.tv4all.com http://tv.moohay.comwww.vietnamitv.com www.vnntelevision.net http://www.truyenhinhtructuyen.bizhttp://truyenhinhtructuyen.bizhttp://www.luyenphim.com http://phim.fr (thangngu) http://www.mtvvui.com  http://vietnamlive.tv http://www.vov.org.vn http://www.vtv.org.vn ?ài Truy?n Hình Vi?tNam http://www.phimnhacviet.com www.htv.com.vn/truyenhinh http://vnntelevision.net http://film2crazy.com http://www.yourglobaltv.com/vietnamhttp://diendan.thotre.com http://thuonggiavietnam.com ?ài truy?nhình Vi?t Nam http://www.vtv.vn?ài truy?n hình Thành Ph? H? Chí Minh http://www.htv.com.vn ?ài PTTH Hà N?i http://www.fox.com http://foxbusiness.com http://www.htv.org.vn Truy?nhình cáp Hà N?i – http://www.hctv.com.vnTruy?n hình Cáp Sàigon http://www.sctv.com.vnTruy?n hình Internet VTC http://www.vtc.com.vnTruy?n hình VNN Internet – http://www.vnntelevision.net http://www.vov.org.vn http://www.dtv.gov http://www.motvongtroi.com http://www.phimhoa.us http://blackspear.2ya.com http://www.phimhongkong.com http://www.phim24g.net http://www.phim22.com www.xem24h.net thanngu http://www.beststar.comMuzi http://www.muzi.comOscar http://www.oscar.comInternet movie http://www.eonline.comCinema http://www.cinema.comhttp://www.nhipcau.net http://www.tinhhong.org http://dunglac.net http://www.dunglac.org http://www.4zones.com http://film4vn.free.fr http://online.film4vn.us http://www.film4vn.us Film for Vietnamese(thangngu1) http://www.traudien.comTr?u ?iên (thangngu) http://www.kyxaoviet.comK? x?o Vi?t http://www.tuoitho.netTu?i Th? (thangngu) http://www.Cafebuon.nethttp://www.vietsharing.comthangngu01 http://www.phimanh.net http://www.archive.org http://www.vpphim.net http://www.vietlove.com http://www.truongviet.net:Tr??ng Vi?t (thangngu)nhi?u truy?n ??c online c?a Nguy?n Ng?c Ng?n http://www.phimtructuyen.org http://www.hotmit.com http://www.phim2viet.com http://www.mautam.net Di?n ?àn M?u T?m(thangngu) http://www.phimcoi.com http://www.onlinephim.net http://www.flixster.com http://www.vietcungvui.com Vi?t Cùng Vui(thangngu) http://xixam.com thangngu http://www.lifesecretsonline.com http://kitesvn.com ngocusava@guerrillamail.comngocusava Tadihoc@1 http://taongo.free.fr ngocusava@guerrillamail.comngocusava tadihoc http://biphim.com http://phimbom.com http://phimck.comngocusava@dispostable.comthangngu 123456 http://tinhyeuphim.comthangngu ngocusava@dispostable.com123456 http://phim3s.net http://sophim.org http://phim4k.nethttp://phimtructuyenhd.com ngocusavatadihoc ngocusava@guerrillamail.comhttp://taiphimhd.net ngocusava@guerrillamail.comngocusava 3sUgPT87PN http://moviestvnetwork.comhttps://www.virool.com http://www.viewbix.com http://moovizon.com http://www.cliphot.org http://www.staged.com ngocusava@tempinbox.com thangngu http://191.vn thangngu ngocusava@guerrillamail.com http://www.virgilfilmsent.com http://xemphimabc.com http://broadwayworld.com http://www.haihuoc.com http://mananhnho.net http://korea.phonho.info http://phimtv.net/ http://www.hayhaytv.vn ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://phonho.info http://xemphimonline.com.vn http://vnhai.com http://phimvang.comhttp://xemhoathinh.com http://www.todaytv.vn http://megafun.vn http://coolne.comhttp://www.phimavi.com thangngu http://phimtt.com http://iyouphim.comhttp://www.themxua.com http://www.phim3dhd.com http://xemphimhdonline.info thangngu http://disqus.com ngocusava ngocusava@dispostable.com 123456 http://phimviet247.com http://www.thegioiphim.eu http://www.freevietnamtv.com http://www.sharephim.net http://www.hobieuchanh.com http://www.anyphim.com http://www.xemphimonline.co http://xemphim-online.net http://phim47.com http://phimtube.orghttp://www.crackle.com http://v1vn.com http://coiphimhay.comhttp://hayghe.clip.vn http://phim.asia www.xemphimonline.orghttp://www.selfcontrolfreak.comhttp://www.xomgiaitri.com http://vuionline.com http://phimnhanh.net http://www.xemphim.tv http://v1vn.com http://phimhp.comhttp://www.phimbo24h.com http://www.alodrama.com http://phimvang.org http://planetphim.com Planet phim (thangngu) ngocusava@tempinbox.com http://phimnen.com http://www.superphim.com http://www.nhincuoi.com http://www.thyviet.com http://www.ustream.tv http://www.chinaontv.com http://baocat.org http://phim.soha.vnwww.soha.vn ngocusava ngocusava@dingbone.comhttp://phim836.com http://hd-asia.blogspot.com http://anhtrang.org http://kine.cyworld.vn http://www.themxua.net http://dalanphim.com http://vietfun4you.com thangngu1 ngocusava@tempinbox.com http://xemvui.com http://www.phimbook.com http://www.tubewatcher.tv http://www.reg.vn http://www.lamphim.net http://www.coolviet.com http://phimlongtieng.com http://rapchieuphim.info http://www.liketotally80s.com http://www.videoviet.tv http://phimonlineforum.com http://www.vimeo.com http://www.viikii.net http://www.iuphimhan.com http://yume.timnhanh.com.vn http://8giaitri.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://giaitri.com http://vinylsoft.com http://clip.sky.vn http://www.americasheartland.org http://www.vietpeek.com http://badien.net http://chuyentinhxaxu.com http://www.flixxy.com http://groenbrothers.com http://www.xem-phim.com http://www.ohphim.com http://www.tvguide.com http://www.ovguide.com http://wwitv.com http://vnmon.com(thangngu) http://lottecinemavn.com http://galaxycine.vn http://vimeo.com http://alophim.nethttp://vannho.info http://w4.60s.com.vn http://www.xuongphim.com http://www.danhmucphim.com http://phim1.mi9.com http://www.vietphim123.comhttp://ivietnamese.com thanngu tadihoc ngocusava@tempinbox.com thangngu1 a1901596@rmqkr.net http://www.hungok.com http://sanhphim.com http://vuionline.comhttp://cungvui.com http://www.imdb.com http://www.thewb.com http://www.facebook.com ngocusava2@hushmail.comngocusava@guerrillamail.dengocusava@dingbone.com http://www.skout.com ngocusava@dispostable.com ngocusava123456 https://www.moxtra.com ngocusava@guerrillamail.comtadihoc http://www.buzzfeed.com ngocusavangocusava@tempinbox.com https://hootsuite.com/ http://youlook.net ngocusava@tempinbox.com ngocusavatadihoc http://vk.com http://mashable.comhttp://myusainfo.com ngocusava@tempinbox.com http://readwrite.com https://foursquare.com ngocusava@tempinbox.com http://www.akuvn.com http://lifehacker.com ngocusava rcdki fktrl tcoqq ojbng http://www.yookos.comngocusava@tempinbox.com ngoocusavahttp://www.yardbarker.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://www.webshare.co ngocusava ngocusava@tempinbox.com https://www.voxopolis.com Your AnonymousVoxID 2d6e0187 ngocusava@tempinbox.comhttp://www.favoritus.com ngocusava http://bufferapp.com ngocusava@tempinbox.com http://www.lockerblogger.com ngocusavahttps://www.yammer.com http://www.newsmeback.com ngocusava  ngocusava@FudgeRub.comhttp://www.indexor.co.uk ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://www.beat100.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://friendfeed.com rubynguyen ngocusava@FudgeRub.com tadihocday http://www.apsense.com thangngu ngocusava@tempinbox.com http://www.wowbored.com http://auth.yoolink.to rubynguyen1ngocusava@dingbone.com http://youbookmarks.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://www.blogkeen.com http://www.bizsugar.com http://www.balltribe.com http://bentio.com http://www.blurpalicious.com http://bonzobox.com http://bonzobox.com http://digg.comhttp://dotnetshoutout.com https://www.myopenid.com http://ngocusava.myopenid.comngocusava https://rpxnow.com ngocusava@tempinbox.com http://www.dzone.com/links ngocusava http://www.stylishhome.com http://www.myspace.com thangngu01 myspace.com/597696622 ngocusava@FudgeRub.com tadihoc http://steampowered.com thangngu1 ngocusava@tempinbox.com http://www.zorpia.com thangngu ngocusava@tempinbox.comRuby5041 ngocusava@LookUgly.comRuby463 ngocusava@dingbone.com http://howtofacebook.co  https://www.zoosk.coma1915236@rmqkr.nethttp://vietsn.com thangngu0 ngocusava@tempinbox.com tadihoc https://twitter.com thangngu1 http://www.genspot.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com ngocusava1dcnt ngocusava@dingbone.com http://delicious.com thangngu http://www.linkedin.com ngocusava@tempinbox.com http://www.referrals.com ngocusava@tempinbox.com http://www.meetup.com user 71740842  ngocusava@tempinbox.comhttp://s2facebook.com http://yume.vn thangngu1 a1678181@rmqkr.net http://www.iontelevision.com http://www.directv.com  http://www.dishworld.comhttps://www.blockbuster.com http://playpark.vn http://www.worldsoftvn.com http://www.bo2tay.net http://wordpressvu.wordpress.com http://cuahangdia.com http://10giay.com http://forum.vnmaty.info http://vnwaze.net http://thienduongvn.com http://yeunhatky.com http://www.tube4vn.com http://phim.be http://vnvista.comhttp://www.redcafevn.net http://www.aichacha.com http://giaitri.com http://vnpixel.nethttp://chuotchet.com http://freecodevn.com http://www.hoasontrang.us http://xonefm.com http://beclick.nethttp://forum.zing.vn http://www.phimhoathinh.com http://www.prismo.ch/comparisons http://www.9xvn.vn http://forum.pimanh.net http://topphim.net http://www.phim4viet.com http://www.viet-future.com http://amnhacsoidong.com http://www.film-vn.com http://vietnamville.ca http://vndownload.org http://7share.net http://www.itv.com/http://binhphu.info http://www.amnhacsoidong.com http://forum.mtv4vn.net http://www.mtvasia.com http://ok.phim.in http://v3.phim.inhttp://phim.113.vn http://www.phimtap.com http://phimle.113.vn http://phim1000.com http://www.veoh.com/ http://keepvid.com/ www.nhinrathegioi.vn http://www.haitac.com http://www.yeuhaiphong.com http://www.crunchyroll.com http://bestanime.com http://www.sangiangphim.com.vn http://www.dienanh.net thangngu1 ngocusava@tempinbox.com 123456 http://www.rongxanhhiendai.com http://jimmyvn.com http://media.now.com.hk http://www.nangchieucali.com http://www.forumphim.com http://www.anchoicali.com http://www.phimadong.com http://diendankp7.info http://www.mp3real.ru http://www.vietinternet.com.au http://tuoihong4us.com http://nhac.anchoiviet.net http://www.hihihehe.com http://www.vinagames.com http://www.supercheats.com ngocusava@guerrillamail.com12345678 http://www.supercell.net ngocusava@dispostable.com ngocusava123456 http://www.gameskinny.com ngocusava@guerrillamail.com12345678 http://www.forbiddencheats.netthangngu tadihoc http://gamesdreams.com/ http://www.holtgames.com thangngu01thangngu1 ngocusava@tempinbox.com http://www.freebrainagegames.com http://game8.vn http://www.miendathua.nethttp://www.videogamer.com http://www.gamevance.com http://boom.zing.vn http://play.x8smile.net http://vn.vinagames.com http://www.zing.vn http://olala-hinhnhula.com http://hoangclub.vn http://tl.gate.vnhttp://kkah.servegame.com http://www.cgwallpapers.com http://www.gamewallpapers.com http://vnzoom.com http://iuvip.comhttp://cooking-game.net http://www.girlsgogames.com http://fm-vn.com http://www.vnpet.comhttp://s2.rewujie.com http://www.ongame.com.vn http://www.runscape.com http://bietdoi.zing.vn http://socvui.com http://vnngame.comhttp://game.top.vn http://1giacmo.com/game http://www.popcap.com www.thugian68.com http://www.thugian360.com www.123phim.net http://vnn777.comhttp://www.vietstuff.org Viet Stuff(thangngu) http://hiphim.com http://www.watch-movies.net watchmovies http://www.movies.com http://sanchoituoiteen.net http://www.giaitriabc.com http://www.video4viet.com http://video.timnhanh.com Tìm Nhanh http://phim.top1.vn http://www.khoahocphothong.net http://www.khoahocphothong.com.vnhttp://www.allphim.com http://www.kiemphim.com http://www.vuilen.com ngocusava http://www.get.vn http://www.littlehanu.com http://phim-film.com http://vietnamese-subs.mysubtitles.orghttp://www.opensubtitles.com http://fun.igala.net http://www.petalia.org http://www.phim88.com http://yeuphim.net http://www.phimaz.com http://www.vuongiaitri.com http://thegioiphim.com http://phim.tretoday.net http://www.phimh0t.net http://mtvhalong.com http://www.luyenphim.org http://www.softvnn.com http://www.phim68.com http://ephim.net http://www.vietduc.orghttp://www.vietlanta.com http://movie.congty584.com.vn http://www.vietgrab.com http://phimshare.com thangngu http://keepvid.com http://www.viet-dong-tam.com thangngu1http://www.dlphim.com Dl phim thangngu001 http://luongsonbac.com http://www.cuoidi.com http://www.downvn.com http://www.luyenphim.us http://www.ktphimbo.com http://www.vncosmeticsurgery.com http://www.phimtudo.com http://movie.zing.vn http://phim.thaytu.com http://www.thoct.webdoanhnghiep.orghttp://www.onlinephim.net http://phim.ngoinha12a3.net http://phimexpress.net http://vietnetcenter.com http://movie.zing.vn http://www.megastarmedia.net http://www.thugian123.com http://thugian68.com http://phimtvbonline.com http://www.buigiatrang.com http://www.dating72.com http://www.mysoju.com http://dienanh.net ?i?n ?nh http://www.tube4vn.tv http://phim.vn47.com http://www.tialia.com http://www.phimonline.com http://www.centrinde.com http://www.faceviet.com http://vienbi.net http://www.mtvvui.com http://phim.mi9.com http://www.phimaz.com http://ngonhaidang.net http://hungok.com http://www.linkphim.com http://www.phimtudo.com http://www.buigiatrang.com http://nhaczota.com http://www.ktphimbo.com http://www.vietfiles.org http://phimonline.name http://fun.igala.net http://www.giaitrihay.com/vn http://phim.eviet.vn http://vncine.com http://phimtvbonline.com http://www.cafeomvn.com http://www.b3xjnh.com http://video.forvn.com http://www.urviet.com http://www.vietirc.com http://www.phimthoinay.com http://www.vncosmeticsurgery.com http://phim.bacbaphi.com.vn http://www.ubid.vn http://www1.ephim24g.net http://vietnetcenter.com http://iphim.tv http://phim365.nethttp://hayghe.com http://cuulong.zing.vn http://phim.vn47.com http://www.iuphimhan.com http://home.net4free.org/chimcanhcuthttp://www.asianlounge.com http://phim.timnhanh.com http://www.tinhxanhvn.com http://vietdownloads.com http://3vui.net http://zone8x.nethttp://vietnetcenter.com http://phimtvbonline.com http://vietsun.com http://www.xemchua.com http://mianlien.net http://60s.com.vnhttp://www.mtvvui.com http://www.i4vn.com.vn http://www.hungok.com http://www.yoovui.com http://www.vn08.com http://hopphim.com http://123phim.ushttp://nhophutay.us http://www.yeuphim.net http://www.rfviet.com http://www.urviet.com http://www.noobvn.com http://www.vuthang.com http://www.e4vn.net http://www.freeeh.com http://www.amtham.com http://phim.oke.vn http://ynghia.com.vn http://4tvb.comhttp://www.tinhxanhvn.com http://very.vn http://www.phim1000.comhttp://phim-film.com http://noiket.com http://coiphim24.comhttp://hanquoc.caigi.com phim hàn qu?c http://krfilm.net  phim hàn qu?c http://vi.krfilm.net http://www.iuphimhan.com http://www.mysoju.com phim nh?t http://www.forumphim.com http://phim555.com http://ilovephim.com http://www.4phim.com http://www.cityphim.net http://xemonline.net http://hinhanh.1giacmo.com http://www.newphim.com http://lonelyviet.com http://phim.timhat.com http://phim88.com http://phimhl.comhttp://www.phim.in http://phimshare.com http://fastphim.com http://www.luyenchuong.net thangngu0 http://lmvn.com http://vietshine.comhttp://phim.113.vn http://vietkungfu.com http://www.vietboom.com http://xemphimfree.net http://www.phimhongkong.com http://www.onlinephim.net http://www.vnnphim.com http://www.video4viet.com http://www.123olala.com http://www.giaitriabc.com http://www.hotmit.com http://thegioi3000.com http://phim.bacbaphi.com.vn http://www.viethamvui.com http://www.viethamvui.us ngocusava@sharklasers.com tadihoc http://www.f3vn.eu http://www.giaitrituoitre.net http://downloadphim.org http://www.phucthi.com http://cafetinh.net http://phim.namehttp://www.thegioifilm.tv http://thegioiphim.com http://www.videoviet24.com http://thanhphotre.com/ http://www.e4vn.net http://www.vphim.com http://www.vietprofile.fr http://www.forumhvc.com http://www.vietsharing.com http://phim.oke.vn http://phimtogo.comhttp://media.vina365.com http://www.asianlounge.com http://phim1vn.com http://thcsbadinh.net http://phim3000.com http://home.net4free.org http://w3.60s.com.vn http://60s.com.vn http://www.vietnetlinks.com http://freehost04.websamba.com http://beta.bonghongxanh.vn http://www.hamvuiclub.org : trên 30 postm?i vào ???c room DL phim nh?c http://www.dc-cat.bizhttp://viettunes.com http://imvite.com Watch the newest Video Clipsand TV Episodes http://www.vnquehuong.comhttp://www.saobang.org http://phim.tuoitho.net http://www.youphim.com http://www.phimvietnamonline.comhttp://filmslna.info.ms http://xemphim.in http://www.dongsonglove.net.ms http://banlaai.net http://www.giaidieuoflife.nethttp://www.dienanhthu7.nethttp://www.tulipvn.com http://vnworldonline.com http://vietfinsv.net http://saytinhvnn.com http://www.evietmusic.comhttp://www.vietsolution.comhttp://www.webviet.net http://www.camxucvn.com http://www.boxviet.net http://www.starmusix.net http://www.tuoitrequay.com http://www.giacmongdem.comhttp://www.xuannhi.com http://www.tialia.com http://popontheair.net http://www.thegioihong.com http://www.vietnamesedaily.comhttp://www.bayvn.com http://emboanh.com http://www.hotfilmvn.com Hot Film www.imdb.com The Internet MovieDatabase (IMDB) www.hkmdb.comwww.retrocrush.com www.pixar.com www.scifi.com ho?c www.fandom.com www.movieflix.com hay12,95 USD /tháng www.imdb.comhttp://www.dongvui.com www.loadphim.com www.tera-movie.com http://www.phimnhacviet.com http://www.phimsite.com http://uminhcoc.com U Minh C?c (thangngu0) http://langsongviet.com ngocusava@tempinbox.com ngocusavatadihoc http://www.vietvoice.net Vi?tVoice http://43phut.com 43 phut (thangngu) http://congaibaygio.com thangngu http://www.luyenphim.us http://www.vietprofile.com http://fpa.vnexpress.net http://www.codecguide.com Code Guide http://subscene.com http://www.free-codecs.com http://lx.divxstation.com http://divxsubtitles.net www.vuotsong.com http://dsc.discovery.com http://animals.nationalgeographic.comhttp://thegioidongvat.org http://natgeomaps.com https://www1.nga.mil http://www.rsi.sg/english/main/index/.htmlRadio Singapore International xem TV online http://tv.channelflix.comhttp://www.sadoun.net http://www.onlinetv-free.com http://www.streamingthe.net http://tvonlinezz.blogspot.com http://delicast.com http://squidtv.net http://liveintv.comwww.15mayschool.org www.pansatusa.com http://www.viewsatusa.com www.dsscommunity.com Dss Community(thangngu),www.stealthwholesale.comhttp://www.globalwholesalers.bizhttp://www.megasatusa.com http://www.directstartv.com http://www.receiverupdates.com http://www.gosatellite.com http://www.freetv4me.org http://satbeams.com http://www.intelsat.com http://www.sattube.com http://www.fridgefta.info http://www.dssrookie.com FTA DSSrookie (thangngu1) http://www.ftacoders.infohttp://www.al7bar.infoAl7bar http://www.hashhu.infoHashhu (thangngu) http://www.gofastmotorsports.com http://www.satpieces.comhttp://www.ftacp.com http://nationalantenna.comhttp://www.cnxsat.comwww.viasatinc.com http://www.dssfeedback.comFTADssfeeback (thangngu) http://www.ftahangout.com http://www.ftafever.com http://nfusionforum.com thangngu  http://www.ikstv.com http://www.phatsatellite.comhttp://www.vnprosat.comhttp://www.bird-box.netthangngu http://www.ezftafix.comhttp://www.ftalist.comhttp://www.hashu.com http://www.dishuser.com http://www.mcidss.com http://www.ftadss4u.com (thangngu) http://vietxo.com VietXo http://www.ftatalk.comhttp://www.freedomfta.com(thangngu) http://www.ftaconcept.com(thangngu) http://www.xtremef2a.com(thangngu)  http://youconvertit.com/OnlineVideo.aspx http://freesatfix.com (thangngu)http://perfect-10.tv http://www.futuredss.comhttp://www.dvsfta.orghttp://www.linuxstb.comhttp://transatelectronics.comhttp://www.sadoun.com http://files.ftahq.com (thangngu) http://www.abadss.com ABADSS free to air FTA files (thangngu)www.vietfta.com http://ftaforall.net Fta for all(thangngu) http://ftabins.nethttp://www.autorollbins.comhttp://www.incrediblefta.comhttp://satcalculator.freehostia.comSatellite Look-angle Calculator http://www.dishpointer.com Dish Phonter http://dishuser.org http://www.sadoun.com/Sat/Installation/Satellite-Heading-Calculator.htmhttp://earthsci.org/education/fieldsk/compass/compass.htmlhttp://ekb.dbstalk.comEchostar Knowledge Base on DBSTalk http://www.lyngsat.com Lyngsat http://hypermegasat.com http://www.f2atv.comhttp://www.bitmar.comhttp://katz.cd http://forumw.org http://shareminer.com http://www.bugmenot.com http://www.emantechnology.comEmantachnology (thangngu) http://www.totalfta.com Total Fta (thangngu)http://www.expressfr.comhttp://savefile.com thangngu1http://www.satelliteguys.ushttp://www.cablehack.net http://www.satelliteguys.us/free-air-fta-discussionhttp://www.ftalist.com http://www.freeairftaforum.com http://www.freetoairdish.com http://www.n2news.com http://wsidigital.com http://www.extremefta.com http://www.harmonyfta.com http://biboforum.com ngocusava http://www.geo-orbit.org/sizepgs/tuningp2.htmlhttp://picasa.com http://kincafe.comngocusava@guerrillamail.com123456 http://www.wiikey.cn http://arstechnica.com http://www.nintendo.com http://www.ccrane.com http://turnpoint.net http://people.wallawalla.edu/~Rob.Frohne/Airport/Primestar/Primestar.htmlhttp://www.hyperlinktech.com http://www.dvbwarehouse.com http://www.eurasia.nu http://www.satmaximum.com http://www.d2ckey.com www.dsscentral.net http://www.metacafe.com/watch/837885/wifi_antenna_hackhttp://psx-scene.com http://www.microsoft.com/athome/moredone/wirelesssetup.mspxhttp://www.hawkingtech.com http://www.keenzo.com http://www.i-hacked.com http://www.youserials.com Hack the key toserial numbers http://www.modchipstore.comDi?n ?àn Vibo gi?i Trí Giao L?u H?c H?i http://www.bellexpress.vuhttp://keybin.com www.global-cm.net/MPEGlistKuBandUS.htmlday la website dia 33” http://www.carsondaly.tvhttp://dssftp.com http://bkitclub.net http://www.satciti.com www.ftacentral.com http://dsses.farvista.net http://www.ecoustics.com http://www.bevkeys.com http://www.pantecdvb.com www.ftaexperts.com 1-800364-9114 Mon-Sat10am-10pm Easten mua new FTA Digital Satellite System nói b?ng Ti?ng Vi?t.Satellite Dish Expert CYNDI P. 10032 TRASH AVE STE.E GARDEN GROVE, CA92843UNITED STATES TEL 714-539-3178 www.maestra.tv??a v? tinh. http://al7bar.tk (thangngu1) http://www.sharpc.com Channel Master(thangngu1) http://www.dishchannelchart.comhttp://www.softpile.com Free software http://www.freebyte.com http://www.vamexpo.com ??i H?i Truy?n Th?ngNg??i M? g?c Vi?t t?i Houston, Texas http://www.sattech.cahttp://www.rafto.org Fafto Founndation http://www.hanhtrinhbiendong.comHành Trình Bi?n ??ng-Thi Tuyen www.worldtimezone.comhttp://www.24timezones.com http://www.worldtimeserver.com http://www.timeticker.com http://www.timetemperature.comLittle Saigon Radio 15781 Brook Hurst St, Suite 101Westminster, CA 92683 Phone 714)918-4444 Fax 714) 918-4445 www.littlesaigonradio.comfree listen Vietnamese Radio http://www.satciti.comwww.vietnamnavy.com 2VNR www.fda.org www.iplalet.comwww.opxen.com www.oppra.com www.apach.orgwww.checkpoint.com www.sofaware.com www.tbstrack.com www.neobytesolution.com www.sbox.com www.digitalangle.net www.lowermybill.com www.hotmail.com free email, chat, search www.google.com http://www.ziplocal.com ngocusava@lookugly.com 123456ngocusava www.justdial.com http://www.wow.com http://www.info.comhttp://www.avantbrowser.com http://www.ask.com www.hotbot.com http://www.abc.nethttp://www.ubuntu.com http://conghung.com http://www.monava.vn Monava http://coccoc.com www.opera.comwww.firefox.com http://www.goonline.vn http://ebscohost.com http://go.vnhttp://xalo.vn http://www.izito.comhttp://www.webcrawler.com www.ausi.com http://www.emailfinder.comwww.yahoo.com http://vn.yahoo.comhttp://www.freelists.org https://www.wetransfer.com http://dcemail.com  https://go.reachmail.netRUBYNGUY admin ngocusava@dispostable.com12345678 http://easy.com http://whoreadme.com ngocusava@dispostable.com 123456 http://bigfoot.net ngocusava ngocusava@dispostable.com 123456 http://www.targethero.com http://aemail4u.com  ngocusava Tadiohoc@1https://madmimi.com https://persona.org ngocusava@dispostable.com 12345678 http://bluworld.org https://unseen.isngocusava 12345678 https://seen.is ngocusava@dispostable.com 123456 https://tocomail.com http://www.email2me.net https://www.acompli.com http://inky.com http://www.mailboxapp.comhttps://cloudmagic.com http://emailattachment.net http://suresend.com ngocusava@dispostable.com ngocusava123456 http://www.senduit.com  BackupandShare.comhttp://hotfile.mobi http://photodekho.com http://www.filedropper.com https://minbox.com ngocusava@dispostable.com 12345678 http://www.attachmore.com ngocusava@dispostable.com 123456 http://wikisend.com ngocusava ngocusava@dispostable.com 123456 www.pipebytes.com https://www.files2u.com https://www.idrive.com http://www.dropsend.co  ngocusava@dispostable.com123456 https://www.transferbigfiles.comngocusava@dispostable.com 123456https://www.zipsend.com ngocusava@guerrillamail.com123456 ngocusava@dispostable.com123456 http://www.senditfree.net https://www.sendfilessecurely.com http://www.jumbomail.me http://www.send6.com ngocusava@dispostable.com 123456 http://www.yandex.com http://www.zimbio.com thangngu 123456 http://www.myfreewebmail.com http://www.in.com ngocusava 123456 https://www.vfemail.net  ngocusava 12345678 http://www.zapak.com thangngu 1234 http://www.dcpages.com http://my.comwww.india.com 12345678 http://www.indiemail.com http://www.indiegroup.com ngocusava@dispostable.com 123456 http://filegaga.com http://www.rediff.com thangngu ruby-nguyenngocusava 123456 http://www.libero.it https://www.fastmail.fm www.outlook.com http://www.zoobuh.com ngocusava@guerrillamail.com123456 http://ownemail.com http://www.softhome.net http://www.sfs.com http://zilladog.comhttp://www.netzoola.com http://www.inbox.com http://www.bluebottle.com http://www.freebielist.com http://www.mailbigfile.com http://www.mail2web.com https://www.freedback.com http://www.response-o-matic.com https://www.email.biz https://asana.com ngocusava@guerrillamail.com ngocusava@dispostable.com 123456Ruby Nguyen tadihoc http://www.killamail.comhttp://www.allin1.com http://www.vietmail.com http://www.onesafe-apps.com http://inxmail.com http://www.saferinternetday.org https://www.dropbox.com ngocusava@guerrillamail.com https://safewallet.com https://icontact.com ngocusava@yopmail.com Tadihoc@! https://www.listcast.com thangngu ngocusava@tempinbox.com www.mail.com www.email.comfree www.aol.com America Online (Onlineservice) http://cannonball.io http://www.gmx.com http://www.lpemail.com https://www.zoho.com ngocusava ngocusava@guerrillamail.comngocusava ngocusava@fudgerub.comTadihoc1 https://www.hushmail.comngocusava2 12345678 http://37.com http://www.aim.com http://www.hmailserver.com http://dyn.com http://www.emailx.discoveryvip.comhttp://hellenism.net http://mailchimp.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com tadihoc1 http://emaillargefile.com   http://myemail.comhttp://verify-email.org ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://www.verifyemailaddress.orghttp://readmail.lawguru.com http://www.mail2world.com http://emailsearchtool.com ngocusava http://www.fadmail.com https://www.icloud.com http://www.imore.com ngocusava tadihoc sl1lxttw.vca@20minutemail.com http://www.myway.com https://www.netaddress.com http://www.emailaddresses.com http://muchomail.com http://www.techemail.com http://www.jangosmtp.com ngocusavatadihocday a439922@rmqkr.net http://evernote.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com ngocusava.578cddd@m.evernote.comtadihoc1https://www.jangomail.comngocusava1 tadihocday https://www.salesforce.comhttp://www.plaxo.com ngocusava@tempinbox.com https://agilebits.com http://providesmtp.com thangngu http://onewaymail.com http://dudmail.com a446681@rmqkr.net tadihoc http://trayna.com http://scatmail.comhttp://www.tumblr.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://www.bigstring.com http://10minutemail.com http://spambox.us http://www.tempinbox.com ngocusava@tempinbox.com T http://www.yopmail.com https://www.guerrillamail.comngocusava tadihoc1 http://www.guerillamail.org  http://www.spam4.mehttps://ssl.trashmail.net http://temp-mail.org http://forward.cat http://www.soodonims.com http://maildrop.cc http://www.dispostable.com http://tempsky.com http://dropmail.mehttp://www.disposableinbox.com http://getairmail.com http://mailcatch.com http://www.mintemail.com http://www.fakeinbox.com http://insorg-mail.info http://emailsensei.com http://www.tempemail.net http://www.freemail.ms http://mailnesia.com http://www.mailexpire.com http://www.mytrashmail.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://www.easytrashmail.com http://inbox.si http://www.jetable.orghttp://trashmail.ws http://www.anonymbox.com http://www.mytempemail.com http://www.1usemail.com http://no-spam.ws http://www.incognitomail.com http://vpnsmail.me http://www.shitmail.org http://noclickemail.com http://tempmail.eu http://emailisvalid.com http://www.mailtemp.net http://www.explodemail.com http://filzmail.com http://deadaddress.com http://www.fakemailgenerator.com http://www.myphantomemail.com http://www.tittbit.in http://www.12houremail.com http://www.20minutemail.com ngocusava@guerrillamail.com  tadihoc ngocusava https://meltmail.com http://www.maketemp.com http://www.email60.com http://mailnull.com ngocusava.ngocusava@mailnull.comhttp://spamavert.com http://www.33mail.com ngocusava @ngocusava.33mail.com http://www.nowmymail.comhttp://www.shieldemail.com http://www.temporarymailaddress.comhttp://www.stopforumspam.comngocusava ngocusava@tempinbox.com http://xenforo.com ngocusava ngocusava@yopmail.com http://dea.spamcon.org http://www.spamsoap.com http://www.spamgourmet.com http://www.spamex.com http://e4ward.com http://www.spamcop.net http://www.gishpuppy.com thangnguhttp://www.mailinator.com http://www.oovoo.com 9020228354 thangngu ngocusava@tempinbox.com tadihoc1 http://ekiga.org https://ekiga.imhttp://www.icq.com icq: 642088588account # 0311373401 a2658328@rmqkr.netStudent1 http://statigr.am https://www.boxbe.com https://shortmail.com http://unroll.me http://www.constantcontact.com http://for-ever.us G?i tin nh?n mi?n phí t? webt?i ?i?n tho?i di ??ng http://www.hoax-slayer.comhttp://www.5vietnam.com http://www.logitech.com http://www.belkin.com https://www.dropcam.com http://www.wisestamp.com http://www.filestube.com http://www.vietmania.com http://www.bandoo.com http://www.sweetim.com http://timnhanh.com.vn http://www.sightspeed.com http://www.infoplease.com http://www.ultrareach.com/search.htmwww.mapquest.com http://www.garmin.com http://www.esri.com ngocusava ngocusava@dispostable.com tadihoc1 http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.phphttp://stephentrainor.com/toolsfree email, maps, search www.gpfinformation.netbán máy b?m ?? ch? d?n ???ng khi lái xe kho?ng $400 thì mua sài ???c http://www.maploco.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://www.revolvermaps.com http://whos.amung.us http://epicwar.com www.tarmin.com www.excite.com free email, search www.vietroom.com free email, chat www.excite.com/travel Guide to worldcities (Excite City.Net) www.netscape.netfree email, search www.looksmart.comfree email, search www.vietfun.com http://www.makingcollegecount.comMaking College Count www.microsoft.com http://www.compaq.com http://tapchipc.com www.fastweb.com Scholarships http://www.stats.bls.gov Bureau of LaborStatistics www.aisnet.org Association forInformation Systems www.acm.org Associationof Computing Machinery www.aitp.orgAssociation of Information Technology Professionals (formally DPMA) www.ieee.org Institute of Electrical andElectronics Engineers www.computer.comThe World’s Computer Society www.iccp.orgInstitute for Certification of Computer Professionals www.comptia.gor Computing TechnologyIndustry Association (Comp TIA) www.cisco.comCisco Connection Online www.suned.sun.comSun Educational Services www.msn.com free www.microsoft.com/train_cert/trainMicrosoft Training & Certification Programs http://www.novell.comNovell: Education: Authorized Training Options www.expedia.msn.com Complete travelresource (Microsoft Expedia) www.altavista.comfree E-mail, search http://mail.zing.vn http://www.mailstore.com www.lycos.com free search www.binhminh.com www.datviet.com ??t Vi?t (thanngu) http://vietcyber.com http://www.vuontaodan.net http://www.sucsongmoi.com.vn freesearch http://datviet.free.fr/ www.duytan.com free www.vncentral.com free www.vnmedia.com free www.imesh.com download free music www.lala.com www.pandora.comngocusava@tempinbox.com www.rhapsody.com www.slacker.com ngocusava@tempinbox.com http://singkar.com  http://www.karaoke-store.com http://cakaraoke.com http://karaoke.com.vn http://www.vuihatka.com thangngu http://www.isingtec.com http://www.timkaraoke.com http://cakaraoke.com http://nghene.com thangngu https://ceenee.com http://www.vstarshow.com http://www.manycam.com http://tinhbanlamaimai.com http://www.diepkhuc.com http://vietnzb.vnunited.com http://www.vietsunkaraoke.com http://clickandsing.com Click and Sing http://www.vuica.comngocusava ngocusava@DingBone.com  tadihoc www.tkaraoke.com ngocusava http://mainhayeuthuong.netthangngu http://www.videovietmoi.comhttp://www.hifisoundconnection.com http://www.karafun.comthangngu ngocusava@tempinbox.comhttp://hathaykhongbanghayhat.org thangngu ngocusava@FudgeRub.comhttp://www.sweetwater.com http://huuthanh.livejournal.comhttp://karaokeviet.net www.mp3.com free (Music files) http://mp3.zing.vn http://mp3rehab.comhttp://www.tranquanghai.com http://www.drummerworld.com http://www.spotify.com http://tranquanghai.blogspot.com http://www.levankhoa.com http://honque.com/ngothuymien http://www.nhattruongmusic.com http://www.ledinh.ca http://www.dangkhanh.com http://www.duycuong.com http://hoaamduycuong.blogspot.comhttp://www.phamduy2000.com http://www.trinh-cong-son.com http://www.tcs-home.org http://leuyenphuong.com http://www.bluemelodyvn.com http://www.letoan.com http://www.tranchiphuc.com http://hoangthanhtam.blogspot.comhttp://www.ns-truongsa.blogspot.comhttp://www.arts-vuthaihoa.blogspot.comhttp://www.hanvota.com http://tuanpham.org http://nhacviet-ucchau.com http://www.ngocloanmusic.com http://www.michaelhung.com http://daviddong.net http://www.daonguyenmusic.com http://trangthanhtruc.wordpress.comhttp://ngocthe.wordpress.com http://www.sonnyphanmusic.com http://www.dinhtrungchinh.com http://www.hachuong.com http://www.linhphuongproductions.comhttp://www.hoangvietkhanh.com http://www.lacnam.com  http://www.quoctoan.comhttp://www.benxua.com http://www.luanhoan.net http://vietnhac.org http://www.honque.net http://huyendieuthanh.blogspot.comhttp://hoctroviet.blogspot.com http://my.opera.com/diemxuacafe http://guitar.vn http://www.guitarlevinhquang.com http://www.guitarcenter.com http://guitarvietnam.net http://www.vn4000.com http://www.lansongxanh.vn http://baihatviet.vtv.vn http://siphufoundation.com http://ngaydochungminh.com http://thuykhue.free.fr http://www.giaidieu24h.us http://aosauvuon.fortunecity.net http://benboamnhac.net http://www.nhipcauonline.com http://www.nhipsonghue.net http://songnhac.vn http://www.gachnoionline.org http://vmdb.com http://www.benxua.comhttp://etetet.net http://www.saigongate.com http://www.myspace.com/nguyenquangstudiohttp://www.dangthaison.net http://quynhnguyen.com http://dodinhphuong.com http://artandclassicalguitar.com http://www.myspace.com/kimchung http://www.cuongvu.com http://www.phamducthanh.com http://www.khacchi.com http://www.catruthanglong.com http://www.catruvietnam.com http://www.lyricseek.net http://www.muziic.com http://www.lyrics5.com http://nyphil.org http://www.tuoithantien.com http://vams.us H?i ?m Nh?c Ng??i M? g?c Vi?t http://www6.nhac.vui.vn http://www1.vnmap.org http://www.thienduongnhac.com http://www.langviet.net http://amnhac.timnhanh.com http://video.x8smile.net http://www.vietvideo.com http://vn37.com http://nhac.vietgiaitri.com http://nhipcauthegioi.hu http://loibaihatviet.com http://e-cadao.com http://khanhly.nethttp://trieutraitim.info http://www.nghenhac.name http://www.romantic-lyrics.com http://www.dearsongs.com http://vietnamcayda.com http://mp3.84web.net http://www.vietsky.com http://www.honque.com http://www.hoangnghiep.net http://www.bennhac.com http://baothyfc.net http://vungtaumusic.com http://vannho.vn/ http://www.zing.vnhttp://www.nhacdinh.com http://www.30s.vn http://hoathuytinh.com http://amnhac360.net http://star.zing.vn http://lyric.comhttp://www.loidich.com http://www.yeunhac.info www.xemchoi.com www.vietgiaitri.com www.star.zing.vn www.sannhac.com ngocusava ngocusava@dingbone.comhttp://www.vietnamgottalent.vn http://www.matnauhoctro.com http://sanchoi.com http://www.sing365.com http://www.yeucahat.com thangngu ngocusava@guerrillamail.comTadihoc@1 http://tranquanghai.info http://shabox.com.vn http://timlua.com http://so1vnn.comhttp://www.hvd.name http://www.miu.vn http://oke.vnhttp://mviet.co.cc http://www.gccom.net http://nhac.24h.com.vn http://fun4all.cz http://music.hihihehe.com http://c3kontum.net http://vuichoilive.com http://camauonline.net http://www7.nhac.vui.vn http://vietshine.com http://www.viet-usa.com http://quakhu.info http://www.canhac.com http://www.vietlyrics.com http://www.vnlyrics.com http://www.cailuong.com http://www.cailuong.org.vn http://www.cailuongvietnam.com http://www.cailuongtheatre.vn http://www.cailuongviet.com.vn http://www.born2sing.com http://www.vietmusic.net http://www.classicalvietnam.net http://www.sannhac.com http://www3.nhac.vui.vn http://mp3.zing.vn search www.nhacvui.com www.nhacnhat.com http://nhac.caigi.com http://baamboo.com http://7sac.comhttp://www.tamtay.vn  www.hayso1.com www.sonhai.info www.nghenhac.info a1922613@rmqkr.net thangngu01 http://www.baihatyeuthich.vn http://hocdan.com http://www.baihatyeuthich.vn http://nhaczota.com www.yeuamnhac.com www.nhaccuatui.com www.nghenhacso1.com www.music.onboom.com www.vnn777.com www.nhacdinh.com www.music.trieulinh.com http://www.woim.net http://www.go8x.com http://www.truongdu.com http://www.music.contrai.net http://quancafe.com http://nhaccachmang.net http://www.cakhucvietnam.com http://langnghe.net http://www.tinhcaviet.com http://www.nhachot.info http://www.asianshowbiz.net http://chacha.vn http://diendanlequydon.com http://www.media.com.vn http://www.ohnhac.com http://manhhai.vn http://www.imeem.comhttp://www.vietcnvt.com http://kenh9x.com http://www.nhachot.info http://nghe.muadem.org http://www.trongcom.com http://thcsbadinh.net http://hoguomcd.com.vn http://music.thunglunghoahong.comhttp://chimvie2.free.fr http://laohac.net http://songbox.ushttp://dien.ro http://nhacvip.vnhttp://media.tinhcaviet.com http://www10.24hvnn.com http://manhhai.vn http://music.quancoconline.com http://music.bonghongxanh.vn http://ngocyeu.com http://nguoidaukhovn.com  http://www4.nhac.vui.vn http://www.cakhucvietnam.com http://teencz.info http://hehemetal.com http://langnghe.net http://anhsang.info http://vietnet.com.au http://nhaccuaban.com http://nhipsongonline.com http://www.yeucahat.com http://music.top1.vn http://nhac.oke.vn http://www.vnmusic.com.vn http://loidich.com http://music.17vn.com http://nghenhac.info http://www8.nhac.vui.vn http://www.phucthi.com http://thegioi3000.com http://www.vnol.us http://www3.nhac.vui.vn http://c3kontum.net http://mtvhalong.com http://vn2rap.com http://music.bonghongxanh.vn http://younhac.com thangngu http://113.vn http://www.nhaccuatui.comhttp://www.bennhac.com http://media.vina365.com http://nhacvietplus.com.vn http://giaidieuso.biz http://nguyenhungcuong.tk http://e4viet.net http://3vui.nethttp://media.giaitriso1.net http://www.tinhxanhvn.com http://www.woim.net http://worldtuoiteen.net http://vietshine.com http://chimdada.net http://amnhacworld.com http://www.hayso1.com http://music.top1.vn http://ngoctuyenonline.com http://www10.nhac.vui.vn http://www.vietnamville.ca http://www3.nhac.vui.vn http://baihatvui.com http://20phut.info http://didongvn.nethttp://www.nhacnp.com http://www.tuoitredatquang.com http://hoangclub.vn http://www.quancafe.com http://www.maiyeuem.net http://xsaudongx.wordpress.com http://www.binhminhviet.com http://www.e4vn.net http://vipphim.net http://sonnb.comhttp://giotnuoc.com http://www.cuoidi.com http://www.vietirc.com http://www.hoinhap.org http://ynghia.com.vn http://phimmax.net http://hongtim.co.cc http://www.hotmit.com http://gsm.com.vn http://music.vietvoice.net http://giaitri.tuvanonline.com http://kyxaoviet.com http://vinhroom.info http://giaitri.com http://www.asianshowbiz.net http://www.7share.net http://www.atsoft.info http://www.vietheaven.com http://nhacso.net http://www.sannhac.com http://www.vietnamville.ca http://www.tuoitredatquang.com http://www.box.net ngocussava@dispostable.comTadihoc@1 Upload . https://www.box.com a1906720@rmqkr.net http://www.photovisi.com/  ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://www.upsieutoc.com http://yourlisten.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://upfile.vn ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://www.imgspice.com ngocusava@guerrillamail.comngocusava 123456 https://www.fileswap.comngocusava@tempinbox.com tadihoc https://www1.copy.com https://youpic.com ngocusava@guerrillamail.comngocusava 123456 http://www.typepad.com http://www.freephotohost.com http://postimg.org thangngu ngocusava@tempinbox.com http://www.vuuzla.com ngocusava@sharklasers.com http://www.pornoimg.com http://uploaded.net 9300430 https://www.mboxdrive.comhttp://hkkshare.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://ryushare.com thangngu ngocusava@tempinbox.com http://lumfile.com thangngu ngocusava@tempinbox.com https://www11.sendthisfile.com ngocusava@dispostable.com 123456 http://www.fshare.vn ngocusava@tempinbox.com thangngu http://fileserve.com http://share.vnn.vn http://vidbull.comngocusava@dispostable.com 123456http://www.free4up.com http://smilebox.com http://sendoid.com http://upload69.nethttp://www.speedyshare.com https://www.quanp.net http://vodpod.com http://eazyshare.nethttp://www.irfanview.com Free serviceFor uploading image http://www.cooliris.comhttp://www.fileflyer.com http://www.badongo.com http://www.videovat.com http://www.getupload.org http://www.filesend.net http://www.ziddu.com http://www.zshare.net http://www.pic2s.com http://uploadbc.com https://mega.co.nz ngocusava@tempinbox.com http://www.virustotal.com http://www.thieuluan88.co.cc http://wobzip.org http://www.sharing-file.com http://www.gigasize.com http://www.anhso.net http://chiase.anhso.net http://depositfiles.com ngocusava@tempinbox.com ngocusava 123456 http://w17.easy-share.com www.slide.com http://www.razoze.comThe free image hosting http://myfreefilehosting.comhttp://phanvien.com http://vnnshare.com http://www.freewebtown.com http://imageeasy.com http://www.titanichost.com http://www.aznpix.net http://www.filefactory.com http://www.powweb.com http://www.ziddu.com http://www.oke.vn http://www.youtube.com/user/AnimusicLLChttp://www.nhaccuatui.com http://nhac.sieugiaitri.com http://music.top1.vn http://maichoi.org http://www.giaidieutraitim.com http://www.diendan1080.com http://www3.nhac.vui.vn http://nhac3.com http://nhac8.comhttp://media.vina365.com http://www.tinhxanhvn.com http://vietboom.com http://www.rap.vnhttp://www.phimhongkong.com http://www.tuoitho.net http://www.nhac8.com http://songxanh.org http://gsm.com.vnphone http://www.blogthuthuat.com http://visontmc.com http://www.woim.net World of Instrument Music-Th? Gi?i Nh?c Kh?ng L?i nh?c beat+free download www.real.comReal free http://camstudio.org www.nbci.com/real.com free www.liveconcerts.com (Live Concerts)(Real Media streamed concerts) http://www.vietemusic.comVi?t E Music http://yeunhacvang.com YêuNh?c Vàng http://baihatvang.nhacso.nethttp://quannhacvang.com http://www.centrefind.comhttp://music.7sac.com Th?ng tim ?m nh?c http://www.theworstoftheworst.comTh? vi?n ?m thanh http://www.sound-effects-library.com T? ?i?n nh?c http://vietnamlibrary.informe.comhttp://danghoanghai.9.forumer.comhttp://www.xrefer.com Bannh?c qu?c t? http://www.rocktropolis.comMTV http://www.mtv.com Rap http://www.rap.org Lyrics http://www.songtext.net http://thienduongnhac.com http://www.yeucahat.com http://yeuamnhac.com http://www.vietmaisau.org ngocusava Discohttp://www.discomusic.comhttp://www.miratunes.com http://www.nhac1000.com http://www.vansonentertainment.comhttp://www.youtube.com/user/mcvietthaohttp://www.thuyngadesign.com http://amnhacviet.net ?m Nh?c Vi?t – Nhóm Fan?i?n ?nh Movies boom http://www.moviesboom.comYxinê https://tapely.com ngocusava@dispostable.com 123456 https://streamus.com http://www.yxine.net Nh?c vàl?i –http://lansongxanh.comGiai ?i?u Vi?t Nam – http://www.giaidieu.net??ng T?y http://www.dongtay.comSài Gòn music http://www.saigonmusic.netVietnamaudio http://www.vietnamaudio.comhttp://hoangvan.net Trang Nh?c Hoàng V?n http://www.bounce.com.vn http://www.dma.vn http://www.vietscape.com http://showcasi.com http://missvnc.com Miss Vietnam http://vnbeauty.info http://www.missasiausa.org http://www.thuyngaonline.com Trung T?mB?ng Nh?c Thu? Nga Paris By Night http://www.thuyngaparisbynight.nethttp://www.thuynga.fr http://www.thuyngashop.com http://chiasenhac.com http://www.youtube.com/channel/UC83bcTP9mIdz1T3kKI4uWIAhttp://www.youtube.com/user/HatbuiVitranhttp://dj.tuoigi.com http://www.youtube.com/user/buiphuong18http://www.youtube.com/user/linda77snowhttp://www.youtube.com/user/shalomduyhttp://www.youtube.com/embed/cjjkVXBWMOMhttp://www.youtube.com/playlist?list=PLNBxCTIUVE71bLfahzmmEIIdzy_9QtkkO&http://www.youtube.com/watch_popup?v=jJxxHvWwQBw&featurehttp://www.caulacbotinhnghesi.nethttp://viettogether.com http://www.langhue.org  https://www.soundclick.comngocusava ngocusava@tempinbox.comtadihoc http://nhac2t.com/ http://www.mailoanmusic.com/ thangngu ngocusava@tempinbox.com https://soundcloud.com ngocusava@tempinbox.com http://www.youtube.com/user/khoahqhttp://www.youtube.com/user/QuocBaoHBThttp://www.youtube.com/user/nghieuminhhttp://www.youtube.com/user/HuTrucTu78https://www.youtube.com/playlist?list=PLfe9JTtbGcgUpfZHj6XZrKOQj76l0odak  http://www.youtube.com/user/AmNhacVietNamDVDwww.youtube.com/user/phamanhdung1http://www.youtube.com/user/tranmanhha76http://www.youtube.com/user/lluongllhttp://www.youtube.com/watch_popup?v=4DJ4W583qEohttp://www.youtube.com/user/trannangphunghttp://www.youtube.com/playlist?list=PLNBxCTIUVE72YWu0vtaayaF3Mc7-MH9nu&http://www.youtube.com/user/nguyenmaiha   http://www.youtube.com/watch?v=50YB0atg21M&http://www.youtube.com/user/VNXBESThttp://www.youtube.com/user/virtualquanhttp://www.last.fm thangngu1 http://www.skullcandyremix.com http://www.skullcandy.com http://adgentdigital.com http://xfactor.itv.com http://www.ddentertainment.net http://www.dothanhentertainment.comhttp://www.youtube.com/user/TheXFactorUK?feature  http://nguyendinhnghia.nethttp://tranquanghaisworld.blogspot.comhttp://saomaidiemhen.net http://gionghatviet.vn http://www.thevoicevietnam.com http://audacity.sourceforge.net http://www.mixpod.com http://www.hoivanhoavn.org.uk http://bactu.multiply.com http://nhacsicodon.vnweblogs.com http://khoctham.us http://carolynspreciousmemories.comhttp://www.baohan.com  http://thoanghuongxua.blogspot.comhttp://www.taberd1975.com http://casyhuonglan.multiply.com http://uwall.tv http://www.musicwebtown.com/doanhdoanhhttp://qhvn.org http://www.gazefi.comhttp://letsgetloud.vn http://www.trungtamasia.com http://www.youtube.com/user/TrungTamAsiaChannelhttp://www.youtube.com/user/mass2210Trung t?m b?ng nh?c Asia https://www.youtube.com/watch?v=t51sFhFDz8ghttp://maximhouston.com http://vinashowbiz.com http://www.youtube.com/user/candywellcome10http://www.youtube.com/user/ddhahttp://www.youtube.com/user/Lehung25http://www.pianobrandnew.com http://www.welkestijl.nl http://www.saigonocean.com http://www.pianominhthanh.com http://free-studio-manager.en.softonic.comhttp://www.bangkieu.com http://vnrock.com http://nqstarlight.com http://www.vietshowbiz.com http://www.dantruong.com.vn http://chelinh.com http://vkhdesigner.com http://www.luubich.net http://www.liketotally80s.com http://www.keeponmusic.org http://www.duyvu.com http://www.thanhbuimusic.com http://www.saigoncd.com http://www.myspace.com/holethu http://www.ngocoanhmusic.com http://www.ptgdn.com/nhac/nhacthu.htmhttp://david.thechau.net/media/hobbies.htmhttp://chimvie2.free.fr/amnhac/danca01.htm#hatxamhttp://www.blueoceanmusic.com http://www.chitam.com http://teenpro.info http://www.last.fm/music/tuan+vu http://thienmusic.com Quách V?nh Thi?n http://quynhanh-music.artistes.universalmusic.frhttp://www.hoaphuongnam.com QuynhAnh http://maithienvanfc.com http://tuoixanhmusic.com www.vietfriend.com http://anhminh.net http://www.youtube.com/anhminhnet http://www.amfuse.net ?nh Minh http://yume.vn/nsminhbeo http://1280.com/ns_minhbeo http://vn.360plus.yahoo.com/nsminhbeohttp://yume.vn/mcngocchau http://welovediemlien.com Di?m Liên http://www.madelinemusique.com http://twitter.com/kristinesa http://www.youtube.com/kristinesa http://kristinesa.com http://www.youtube.com/madeline3000http://robo.to/madeline http://www.ngoc-diepmusique.com http://www.bangtam.com B?ng T?m http://khanhly.net http://www.dnyinc.com D? Nh?t Y?n http://www.cynthiathaidoanhdoanh.comThái Doanh Doanh http://www.ngoc-ha.comNg?c H? http://ngochuyenmusic.com http://www.ngochuyen4ever.info/diendanNg?c Huy?n http://thienkimmusic.comThiên Kim www.christinethuyhuong.comThùy H??ng www.trishttrang.comTrish Thu? Trang www.cardin-nguyen.comCardin Nguy?n http://www.myspace.com/dannguyen984?an Nguy?n http://www.luvdtlmusik.com??ng Th? Lu?n http://www.donhoproduction.com?on H? http://www.nguyenkhang.comNguyên Khang http://ngoclansinger.free.frhttp://www.ilovengoclan.com I LoveNg?c Lan http://www.nhacso.net Nh?c s? http://hangphimtre.com.vn http://www.vietco.com http://dactrung.net http://www.rangdong.com  http://www.saigoncd.com www.sonique.com (MP3 player made by aliens!)www.thislife.org This American Life(Public Radio program) www.winamp.com www.mystikmedia.com software s?a nh?ctry free 15 days buy $40 http://www.vietnamidol.com.vnvietnamdiol ( thi ca nhac) www.compaq.com http://www.videolan.org VLC Media PlayerUSD. http://h20141.www2.hp.com http://hoaiphongtuyenluacasi.com/ http://www.vietnhim.com Vi?t Nhím (thangngungocusava) ?m Nh?c Vi?t Nam http://choihetminh.comhttp://www.saotrang.com www.tienghatquehuong.com www.gvox.com (Encore) Software vi?t nh?c http://www.sound-recorder.com http://www.mp3-recorder.net http://www.free-mp3-recorder.com http://www.1st-sound-recorder.comhttp://nhactrongphungvu.coolforums.orghttp://diendannhacthanh.coo.vn www.interactual.com www.powerdvd.com www.plextor.com coi film o laptop computer http://www.vietnamsingle.com http://www.thienkimmusic.com www.adobe.com Acrobat Reader (free) http://www.foxitsoftware.com FoxitReder http://yeudohoa.net http://www.cutepdf.com http://www.hellopdf.com http://www.zamza.com http://www.pdf995.com http://dohoavn.net www.cosmosoftware.com Cosmo Player www.macromedia.com Flash Player,Shockwave www.shockwave.com CoolShockwave animations www.liquidaudio.comLiquid Player www.apple.com Quick TimeApple User Groups http://www.sw-box.com http://mac4vn.com http://www.ilounge.com http://www.topshareware.com http://www.digitalmania-online.comhttp://www.findleydesigns.com www.animationexpress.com More coolanimation http://www.insiderinfo.comArt animation http://www.bmgclassics.comClassical music information www.emusic.comDigital music sales www.imdb.com Movies www.iuma.com Underground music database www.mrshowbix Information on latest films www.musicblvd.com Search for and buy alltypes of music www.playbill.com Theaternews www.apcug.org Association of PersonalComputer User Groups (APCUG) www.microsoft.com/mindshareMicrosoft Mindshare User Group Program www.ugr.comUser Group Relations www.usatoday.comLatest U.S. international news http://www.uti.eduhttp://www.moveoveramerica.com http://tirevan.com Tire Van http://www.vatire.com http://www.firestonecompleteautocare.comFirestone complete Auto Care/ Select your tire www.pepboys.comPeoboys Auto. AUTO RENTALS: www.avis.comAvis Rent-A-Car (U.S. Canada) U.S. Tel: 1-800-230-4898, Canada Tel:1-800-879-2847. http://www.budget.comBudget Rent-A-Car (U.S. Canada) Tel: 1-800-527-0700. http://www.dollar.com Dollar Rent-A-Car (U.S.Canada) Tel: 1-800-800-3665. http://www.airportrentalcars.comhttp://www.ssda-at.org http://www.economybookings.com http://www.whiteline.com.au http://us.webuyanycar.com www.hertz.com Hertz Rent-A-Car (U.S. Canada)Tel: 1-800-654-3131 http://www.gmacinsurance.comBài Thi Lu?t Giao Th?ng http://dullesautobody.nethttp://www.kbb.com Kelley Blue Books New CarPrices/ Used Car values- Official by Kelley Blue Books site http://www.edmunds.com TMV (True MarketValue) New Car Prices, Used Car pricing, car reviews by edmuds car buying guidehttp://www.nadaguides.com www.nationalcar.com National Car Rental(U.S. Canada) Tel: 1-888-227-7365 www.thrifty.comThrifty Car Rental (U.S. Canada) Tel: 1-800-4389 www.carfax.com, or www.cars.com search for cars. http://www.mccafferty.com http://www.carpricesecrets.com http://www.motortopia.com thangngu ngocusava@guerrillamail.co 123456 http://www.cartrendz.com http://www.truecar.com https://relayrides.com ngocusava@guerrillamail.comtadihoc http://www.vtr.org http://www.motorauthority.com  http://www.autoexpress.co.ukhttp://www.washingtonautoshow.comhttp://www.autorv.com http://www.rvtrader.com http://sufatvietnam.com.vn http://www.greenvilleautorv.com http://m.auto-rv.com http://paultan.org http://www.motorcycle-usa.com http://www.motortrend.com http://www.insideline.com http://www.autoweek.com http://www.gtspirit.com http://www.brendapriddyandcompany.comhttp://www.motoblog.it http://www.thegioioto.com.vn http://www.autocar.co.uk http://www.topspeed.com http://www.motorauthority.com http://www.drivingthenation.com http://www.autoblog.com http://www.autoevolution.com http://www.leftlanenews.com http://www.carscoopp.com http://www.autonet.com.vn http://autovina.vn http://www.autotrader.com http://www.autobay.vn http://autodaily.vn http://autopro.com.vn http://car2take.com thangngu http://www.usatouchup.com http://www.cars.gov http://vnrentacar.com http://www.arlingtonmotorsva.com http://www.autoviet.net http://fitzmall.com http://xehoivip.com http://www.xtremeusa.com http://www.weathertech.com http://www.loudounmotorsports.comhttp://www.elindsay.com http://www.carsdirect.com http://www.netcarshow.com http://www.leasetrader.com http://watercars.com http://www.dmv.ca.gov http://www.ntsi.com http://www.honda.com.vn http://www.philadelphiahonda.com http://www.ford.com http://www.suzuki.com http://mycar.vn http://vi.list-of-companies.org http://www.chocongnghiep.com/danhbaweb/danh-ba-o-to-xe-may.htmhttp://www.vietnamcar.com http://vietchinabusiness.vn http://www.saigoncar.com.vn http://www.xenhap.vn http://www.dulichachau.com http://www.yeudulich.org http://www.tinphatauto.com http://www.tourdulichvietnam.com http://www.dulichvietonline.com http://www.kumhorent.com http://www.toyota.com http://toyotaplace.com http://www.billpagetoyota.com http://carlist.com http://rynomotors.com http://www.bikervietnam.com http://choxe.net http://www.vnoto.nethttp://www.vanpool.com http://vanpool.org http://www.vanpoolusa.com http://www.vpsiinc.com http://www.piercetransit.org vanpool?i chung xe ?i làm www.priceline.comLots of stuff from groceries to airfare; name your price http://deals.lowestfare.com http://www.dealbase.com http://video.sheriff.org/psa_cartheft.shtmlcar thief www.greasecar.com xe ch?yb?ng d?u ?n www.walnalt.com. www.lindow.com 1-800-414-8438 (Viet Travel) http://www.iata.org http://doimongmo.com.vn http://www.watthaidc.org Wat ThaiWashington D.C 13440 Layhill Rd, Silver Spring, Md 20906. Off Georgia Avenue,v? h??ng Wheaton. Lao New Year Festival 3043 Catlett Rd- Manassas,Virginia 20119. Canaan Valley Resort 230 Main Lodge Rd. Davis, WV 26260 http://funmommie.blogspot.com http://www.visitbritain.com http://www.touropia.com http://www.uktravel.com http://www.huyhamedia.net http://dulichgo.blogspot.com http://www.visitlondon.com ngocusava@tempinbox.com http://www.topdeck.travel http://www.iexplore.com http://thegioidulich.com http://www.saigoncruiser.com thangnguhopthu http://www.explore-disney-resorts.comhttp://www.usacycling.org http://parishotelstour.com http://mybooked.com http://www.hoteltonight.com http://www.friendsofmaderacanyon.orghttp://airforcecyclingclassic.comhttp://www.gonomad.com http://www.shorttraveltips.com http://www.virginiawind.com http://fairfun.com Black Hill Park [20900-20929]Lake Ridge Dr, Boyds, MD 2084 http://www.montgomeryparks.orghttp://www.wvstateparks.com WestVirginia State Parks & Forests http://www.canaanresort.comhttp://www.blackwaterfalls.com http://bookit.com http://www.indo.comhttp://www.vayama.com http://wikitravel.org http://www.visitmexico.com http://www.funjet.com http://www.applevacations.com http://www.caribbeantravel.com http://www.carnival.com http://www.travel2nhatrang.com http://www.travel2danang.com http://www.braziltravelexpress.comhttp://www.namcattien.vn http://www.namcattien.org http://www.keewaydin.org http://www.frenchwoods.com http://www.newseum.org http://www.babcocksp.com http://www.stateparks.com http://www.indianaoutdooradventures.comhttp://www.virginiawind.com http://www.dulichcondao.vn http://www.travelges.com http://american-air-lines.com http://www.smartraveler.com http://www.smart-traveler.com http://www.smarttraveler.com http://caltrans511.dot.ca.gov http://www.smart-traveler.info http://www.mysteryspot.com http://www.tourismthailand.org http://www.budgettravel.com http://dulichvaditru.com http://www.momondo.com http://www.skiliberty.com http://www.visitcostarica.com http://www.phuot.com http://halongboatcruise.com http://www.dohop.com http://dantruong.ws http://www.travelpod.com http://www.lan.com http://www.visitnorway.com http://i.traveltovn.net http://www.qantas.com.au http://flycamping.com http://magicalkenya.com http://www.easyvoyage.co.uk http://www.dulichmuasam.com http://www.simplevietnam.com http://www.mientrung.com http://www.dulichag.com http://www.dulich-thailan.com http://hoian.vn http://www.dulichhoanmy.com http://ngudat.vn http://travelhome.com.vn http://www.dulich-trungquoc.com http://indochinaclassic.com http://www.philippineairlines.comhttp://dulichparis.com http://www.sleepinginairports.net ngocusava@20mail.in 123456 http://www.whichbudget.com http://www.edreams.net http://www.dulichvtv.com http://www.hipmunk.com ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://hoingotrungduong.com http://www.airmekong.com.vn http://www.cheapair.com http://www.qatarairways.com http://flightaware.com RubyNguyen ngocusava@sharklasers.com http://www.aeromexicovacations.comhttp://www.aeromexico.com http://www.flysas.com http://www.cheapcaribbean.com http://www.royalcaribbean.com http://www.lufthansa.com http://www.evivatour.com.vn http://www.skyteam.com http://www.vietnamawesometravel.comhttp://franceguide.com http://www.myswitzerland.com http://dalatngaynay.com http://traveltex.com http://www.vikingair.com http://southernsfc.com.vn http://www.truckline.com http://www.airlines.org http://www.dot.gov http://www.faa.govhttp://www.allegiantair.com http://flyerrights.org http://www.smarttravelasia.com http://www.tuitravelplc.com http://www.tui-group.com http://www.airbaltic.com http://www.thomascook.com http://www.eurocontrol.int http://vaticanairlines.com VaticanAirline http://oceanskingresort.com http://www.abay.vn http://www.visitraleigh.com http://www.fly.com http://www.travelzoo.com http://www.dulichviet.com.vn http://www.tigerairways.com http://www.orlandoinfo.com http://www.ethiopianairlines.com http://www.southafrica.net http://www.pilot.vn http://www.dulichtietkiem.com http://www.saigontourist.net http://www.saigon-tourist.com http://www.saigontouristdanang.comhttp://www.saigontravelguide.comwww.usairways.comwww.united.comwww.globester.comwww.jetblue.comwww.traveldiscounters.comhttps://www.flyfrontier.com www.Southwest.comwww.cheapflights.comwww.cheapfareguru.comwww.skyauction.comhttp://www.vongquanhthegioi.comhttp://avtravel.com http://www.intrepidtravel.com http://www.diy-hols.com http://www.turismodecanarias.com http://www.vemaybay.com http://www.avtravel.com http://www.otbeach.com http://www.blueskytravelticket.comhttp://www.lastminutetravel.com http://www.visitmyrtlebeach.com http://myrtlebeach.ripleyaquariums.comhttp://seacaptains.com http://www.myrtlebeach.com http://www.thanglongtours.com http://www.evaair.com http://www.dulichonline.com.vn http://dulichmy.blogspot.com http://www.bhayacruises.com http://www.cruise.com http://www.cruisealert.com.au http://www.cruisesonly.com Cruises Only http://www2.ncl.com http://disneycruise.disney.go.comhttp://www.princess.com http://www.celebritycruises.com http://www.hollandamerica.com http://www.cunard.com http://www.cruiseandvacationperks.comhttp://www.cruiseandvacationperks.comhttp://www.vacationstogo.com http://alehap.vn http://www.vacationsmadeeasy.com http://www.vietnamtravelnow.com http://www.jetblueairways.com http://easyjet.com http://www.airberlin.com http://samstraveltips.com http://american-air-lines.com http://www.viettimetravel.com www.aircanada.ca Air Canada Tel:1-800-776-3000. AIR FRANCE Tel: 1-800-321-4538 http://www.airtran.comAIRTRAN Tel: 1-800-247-8726. ALL NIPPONS AIRWAYS (ANA) Tel: 1-800-235-9262 www.aa.com https://www2.magsformiles.com http://www.virginamerica.com http://vacation.com http://aavacation.com http://www.ivivu.com http://www.turkishairlines.com http://www.hawaiianairlines.com http://www.bestfares.com http://www.footprintsvietnam.comAMERICAN AIRLINES INC (U.S., CANADA). Tel: 1-800-433-7300 AMERICAN WESTAIRLINES Tel: 1-800-235-9292 BALTIMORE/WASHINGTON INT’L AIRPORT Tel:1-800-435-9204 BRISTISH AIRWAYS Tel: 1-800-247-9297 CATHY PACIFIC AIRWAYS Tel:1-800-233-2742. CHINA AIRLINES Tel: 1-800-227-5118. www.continental.com CONTINENTAL AIRLINESTel: (703) 478-9700,1-800-525-0280. www.delta.comsearch for travel tickets, Delta airline (U.S. Canada) 1-800-221-1212,1-800-325-1999. EVA AIR Tel: 1-800-695-1188 JAPAN AIRLINES Tel: 1-800-525-3663.KLM ROYAL DUTCH AIRLINES Tel: 1-800-374-7747 KOREAN AIR Tel: 1-800-438-5000.LAN-CHILE AIRLINES Tel: 1-800-488-0070 LUFTHANSA AIRLINES Tel: 1-800-645-3880.MIDWEST EXPRESS AIRLINES Tel: 1-800-452-2022. www.nwa.comNORTHWEST AIRLINES (U.S. CANADA) Tel: 1-800-225-2525. PHILIPPINE AIRLINES Tel:1-800-435-9725 QUANTAS AIRWAYS Tel: 1-800-227-4500. REAGON NATIONAL AIRPORTTel: (202) 685-8000 ROYAL JORDANIAN AIRLINE Tel: 1-800-223-0470 SINGAPOREAIRLINES Tel: (202) 466-3748. www.southwest.comSOUTHWEST AIRLINE Tel: (202) 435-9793, (202)-435-9792 search for traveltickets. SWISSAIR AIRLINES Tel: 1-800-221-4735 THAI AIRWAYS Tel: 1-800-426-5204.www.twa.com TRANS WORLD AIRLINES INC. (TWA)(U.S. CANADA) Tel: 1-800-221-2000 DULESS INTRNATIONAL AIRPORT Tel: (703)471-7838 UNITED AIRLINES Tel: 1-800-241-6522. www.usair.comUS AIR (U.S. CANADA) Tel: 1-800-428-4322 www.itasoftware.comwww.sidestep.com http://www.airfarewatchdog.com http://newandbestservices.com http://www.ebookers.com http://www.flightstats.com https://travelregistration.state.govhttp://travel.state.gov http://www.alaskaair.com Alaska Airline http://www.airfarefalcon.com http://www.yapta.com http://www.priceline.com http://www.kayak.com http://www.betterbidding.com http://biddingfortravel.yuku.com http://www.marriott.com http://www.choicehotels.com http://www.quikbook.com http://www.trivago.com http://www.otel.com http://www.easyclicktravel.com http://www.venere.com http://www.prestigia.com http://www.travelclick.com http://www.tablethotels.com http://www.accorhotels.com http://www.halfmooninn.com http://www.wego.vn http://www.rosencentre.com http://www.touchotel.com http://www.findwith.me http://www.thedairy.co.nz http://www.greenbrowngallery.co.nzhttp://www.crowneplazaqueenstown.co.nzhttps://wwwc.druryhotels.com http://yeudulich.vn http://www.dreamsresorts.com http://flyatn.com http://www.littlesaigonhotel.com  http://www.hotelplanner.comhttp://www.goldkeyvacations.com http://www.hostelworld.com http://www.seaisland.com http://www.villacimbrone.com http://www.vietbalo.vn http://nhatrangbeachvietnam.com http://www.journeykenya.com http://homewoodsuites1.hilton.comhttp://www.motel6.com http://www.compasscove.com http://www.agoda.com http://www.splendia.com http://www.hotels.co.uk http://www.wotif.com http://www.hotelsbychain.com http://travel.ian.com http://www.extendedstayhotels.comhttp://www.whotelsthestore.com http://farechase.yahoo.com http://hamptoninn1.hilton.com http://www.parkwaymotelorlando.comhttp://www.tourcourtyard.com http://www.sleepinn.com http://www.starwoodhotels.com http://www.hostelbookers.com http://www.starwoodhotels.com/westinhttp://www.starwoodhotels.com/sheratonhttp://www.hyatt.com http://www.tripadvisor.com http://www.vrbo.com http://www.summerinitaly.com http://hhonors1.hilton.com http://www.expedia.com http://www.mobissimo.com http://www.skyscanner.net  ngocusava@guerrillamail.comTadihoc@1http://www.zuji.com http://www.airtech.com http://www.airnewzealand.com http://www.tsnairport.hochiminhcity.gov.vnhttp://avtravelonline.com http://www.vntravelforum.com www.orbitz.com www.orbitdownloader.com Orbitz www.cheapflies.com http://www.spiritair.com Spiritair Airlinehttp://www.travelsearch.com TravelSearch http://www.hoteltravelvietnam.comhttp://www.kalahariresorts.com http://www.thingsasian.com http://www.waytovietnam.com http://www.vietnamadventures.com www.ultimatefares.com Ultimatefares http://www.smartfares.com Smart fares www.Expedia.comExpedia http://www.shermanstravel.com http://quicksearch.shermanstravel.comhttp://www.escapewizard.com http://www.flightbliss.com Flightbliss http://www.cheapoair.com Cheapoair http://www.lionair.co.id Lion Airline http://www.dcflights.com DC Fight http://www.airtran.com Airtran Airways http://www.bookingbuddy.comBookingbuddy http://www.hotwire.com http://www.cheaptickets.comcheaptickets www.mailantravel.com www.kayak.com giá bi?u quá kh? www.sidescep.com http://www.sidestep.com/ www.farecast.com Farecast http://www.smartertravel.comSmartertravel http://www.airfarehawk.netAirfarehawk http://www.planetamex.comPlanetamex http://www.frontierairlines.comFrontier airline http://www.lowfares.comLowfare http://www.travelation.comTravelation http://dulichparis.travelblog.frDu Lich Paris http://fijime.com www.travelblog.org http://www.ef-vietnam.com.vn http://www.farecompare.com www.onetravel.com search for traveltickets. www.flyi.com Independence Fly. www.qixto.com $20 per ticket www.travelocity.com Online travel agencysearch for travel tickets. www.travelweb.comPlace to stay (Travel Web) search for travel tickets. www.infohub.com Worldwide travel information(infoHub WWW Travel Guide). www.lonelyplanet.comBudget travel guides and stories (Lonely Planet Travel Guides). http://www.vietnamairlines.com or http://nro.vietnamair.com.vn Vi?t NamAirline http://www.pacificairlines.com.vnPacific Airline http://www.jetstar.comJet Star Airline from Australia http://www.skybus.comSkybus Airline http://www.ata.com ATA Airlinehttp://boeing.com Boeing http://www.phongvemaybay.com Phòng VéMáy Bay http://www.vemaybayvn.com http://vemaybay.net Vé Máy Bay http://www.iowfares.com http://www.airasia.com Air Asia http://www.asia.com http://www.lastminute.com Last Minute http://www.listvn.com thangngu http://nhadat.com http://nhadathaiphong.com http://nhadatvietnams.com http://nhadat.timnhanh.com http://www.vietkinhdoanh.com http://www.mynghetruyenthong.com http://www.vndeals.com http://www.tnktravelvietnam.com http://www.way2vn.com http://www.luxurytravelvietnam.comhttp://www.vietnamluxurytravel.comhttp://www.clicktovietnam.com http://www.vietjetair.com http://www.sasco-bluelagoon-resort.comhttp://www.mangobayphuquoc.com http://www.vietnamstay.com http://www.sgphuquocresort.com.vn http://www.buffalotours.com http://totaltravel.com http://www.booking.com http://www.hotels84.com http://www.greyhound.com Grehound Home http://www.megabus.com Mega Bus http://www.peterpanbus.com Peterpan BusDu l?ch H?ng K?ng http://www.islandsdc.gov.hkDu l?ch Ch?u á http://www.travoo.coDu l?ch Thái Lan http://www.siam.netDu l?ch Paris http://www.paris.orgHi?p h?i du l?ch th? gi?i http://www.littleworld.comhttp://buyttphcm.com.vn http://www.buyttphcm.com.vn http://bxmt.com.vn http://xephuongtrang.marofin.com http://thanhbuoi.com.vn http://www.timxe.vn http://www.hanoibus.com.vn http://www.transerco.vn http://hanoi.vnn.vn https://www.495expresslanes.com https://www.ezpassva.com https://www.ezpassnj.com https://www.e-zpassny.com https://www.ezpassmd.com http://www.paturnpike.com http://www.ezpassde.com https://www.ezpassritba.com https://www.ezpassdrjtbc.com https://www.ezpassnh.com http://www.massdot.state.ma.us E-ZPass (tr? ti?n xa l? (Toll Road)) http://www.mta.infoMetropolitan Transportation Authority State of New York (703) 637-7000 http://www.wmata.com Washington MetropolitanArea Transit Authority Metro Buses Phone# http://www.diamondtransportation.ushttp://paramedusa.com http://www.nationalmssociety.org http://www.daughterfortheday.org http://www.reacharide.org http://www.seniortransportationservice.comwww.transcendservice.com http://www.arlingtontransit.com https://www.redtopcab.com http://www.ada.gov http://transit.metrokc.gov http://www.mta.net Metro http://www.metro.net http://dctaxi.dc.gov www.traveltovietnam.com search fortravel tickets (703) 675-1172 http://www.dccirculator.comhttp://www.luavietours.com http://congdulich.com http://congtydulichluaviet.blogspot.com  http://www.hoitudoanhnghiep.comhttp://thuonghieuviet.com.vn http://xedohoang.com http://www.truckline.com http://www.con-way.com http://www.bnsf.com www.amtrak.com search for train traveltickets (Amtrak) (U.S.) 1-800-USA-RAIL 1-800-872-7245 (703) 205-0369. http://csx.com http://www.colonialcoach.com http://www.busbank.com http://www.usabuscharter.com http://www.charterbusamerica.com https://www.nganluong.vn http://www.eastwestmortgage.com http://www.hotelsbychain.com http://www.lq.com http://www.countryinns.com http://www.freecoupons-today.com http://www.getitfree.us http://www.pronto.com http://mycouponmate.com http://www.wyndham.com http://www.busrates.com http://www.uscoachways.com http://www.metropolitanshuttle.comhttp://www.fta.dot.gov http://www.coachusa.com http://www.raileurope.com How To travelby train in Europe www.viarail.ca Via RailCanada 1-800-842-7245 HOTELS & MOTELS—Reservations & information www.bestwestern.com Best Western (U.S.Canada) Tel: 1-800-780-7234 https://goldcrownclub.bestwestern.comwww.daysinn.com Days Inn (U.S. Canada)Tel: 1-800-544-8313 http://www.hotels.comHotels http://www.sheratonmoments.comhttp://www.hiexpress.com http://www.turismodecanarias.com http://www.monaco-dc.com http://www.allhotels.com http://www.ichotelsgroup.com http://www.hoteldiscount.com http://www.acehotel.com www.thompsonhotels.comhttp://www.empirehotelnyc.comwww.embassysuties.com http://embassysuites1.hilton.comEmbassy Suite (U.S. Canada) Tel: 1-800-362-2779 www.basshotels.com Holiday Inn (U.S.Canada) Tel: 1-800-465-4329 www.hojo.comHoward Johnson Hotels & Lodges (U.S. Canada) Tel: 1-800-654-2000 www.hyatt.com Hyatt Hotels (U.S. Canada) Tel:1-800-633-7313 www.marriott.com MarriottHotels &Resorts (U.S. Canada) Tel: 1-800-228-9290 www.radisson.com Radisson Hotel (U.S.Canada) Tel: 1-800-333-3333 www.ramada.comRamada Inn (U.S. Canada) Tel: 1-888-298-2054 www.sheraton.comSheraton Hotels (U.S. Canada) Tel: 1-800-325-3535 CREDIT CARDS http://www.sbaevents.com https://www.paypal.com http://www.eway.com.au https://senpay.vn https://coinbase.com ngocusava@tempinbox.com Tadihoc@1 https://litecoin.org https://clickandbuy.com http://altcoins.com https://www.coinpayments.net ngocusava@tempinbox.com thangnguTadihoc@1 http://segpayeu.com https://segpaycs.com http://www.precash.com  http://www.quickcashfundingllc.comhttp://www.epnmobile.com http://www.geotrust.com http://worldpay.com https://123pay.vnCác Ng?n Hàng Th?y S? (Switzerland): 1.Swiss bank Corp-tích s?n $160 t? USDParadeplatz 6 8021 Zurich, Switzerland Tel (01) 223-1111. 2.Swiss Bank CorpAeschenplatz 6 4002 Basel, Switzerland Tel (061) 207-020 3.Credit Suisse-tíchs?n 95 t? USD Pradeplatz 8 (CH 8001) 8021 Zurich, Switzerland Tel (01)215-1111. 4. Union Bank of Switzerland-tích s?n 215 t? USD 45 Bahnhoftstrasse8021 Zurich, Switzerland Tel (01) 234-1111. 5.Banque Contonale de Berne- tíchs?n 14 t? USD Spiegelgasse 2 4051 Basel, Switzerland  Tel (031) 222-701. 6.Swiss Volksbank-tích s?n70 t? USD 3001 Bern, Switzerland Tel (031) 66-6001. 7.Hypotheken andHandelsbank 8401 Winterhur, Switzerland Tel (062) http://www.vcbmtvcard.com.vn http://www.exim.gov https://www.sdfcu.org State DepartmentFederal Credit Union http://www.moneytalksnews.comhttp://uk.saxobank.com http://us.saxobank.com http://www.virginiadebthelp.org http://www.rbsnb.com http://www.vir.com.vn http://www.mygoodrate.com http://www.debtmerica.com http://www.loan-magic.com http://www.debtcarecenter.com http://firstloanmodcenter.com http://www.bank-of-africa.net http://www.bvsc.com.vn Ch?ng Khoán http://www.diendantinhoc.netTh? tr??ng ch?ng khoán http://saga.vn SagaCommunication: Trí Th?c-Kh? N?ng Kinh Doanh (Saga) http://www.ttck.bizland.com– D?ch v? ch?ng khoán www.suntrust.com http://www.standardandpoors.com http://www.bullcafe.vn B?o Vi?t http://www.vietstock.com.vn http://cafef.vn https://www.sharebuilder.com http://www.giavanglive.com http://www.sungroup.com.vn http://www.vinabull.com http://www.hanic.com.vn http://www.amazingpenny.com http://www.theamg.net http://www.awesomepennystocks.comAwesome Penny Stocks http://daugia247.com http://www.overstock.com http://baocongthuong.com.vn http://www.baodautu.vn http://www.mystocksadvisor.com http://www.dhnh.edu.vn http://www.ketoantruong.com.vn http://tlt.its.psu.edu http://www.kiemtoan.com.vn Viet Stock http://www.hsx.vn www.hastc.org.vn Trung T?m giao d?ch ch?ngkhoán Hà N?i http://www.usdebtclock.orghttp://www.worldbank.org World Bank http://www.lienvietpostbank.com.vnhttp://www.citibank.com Citi Bank https://www.citybankonline.com https://www.everydayrewards.com.auhttps://www.bankofamerica.com Bankof America https://www.applefcu.orgApple Federal Creadit Union http://www.creditcards.comhttp://www.kitco.com https://squareup.com http://techshop.ws http://www.fablabdc.org http://www.gegarages.com https://www.barclaycardus.com http://www.idstronghold.com https://www.pnc.com https://www.navyfederal.org https://www.db.com https://www.discover.com http://www.ifc.org T?p ?oàn Tài Chính Qu?c T? https://www.xoom.com http://www.jpmorgan.com http://www.bbt.com/ https://ww3.rushcard.com/ https://www.v.me http://www.flint.comhttp://www.designerchecks.com http://www.westpac.com.au https://www.trustkeeper.net https://www2.paymybill.com http://www.orcc.com https://www.netspend.com https://www.mtb.com http://www.lifelock.com http://www.tdbank.com http://www.hsbc.com http://www.congressionalfcu.orgCongression federal creat union http://www.cardpool.comhttp://www.svmcards.net http://www.giftcards.com http://www.raise.com thangngu ngocusava@tempinbox.com http://www.wedzines.com http://www.giftcardrescue.com http://www.monstergiftcard.com http://www.campaignsolutions.com http://www.moodys.com http://tpb.vnhttp://www2.primelending.com http://www.dcassets.com http://dcdiamonds.com http://www.daiabank.com.vn http://www.hdbank.com.vn http://www.scb.com.vn http://www.shb.com.vn http://www.godirect.org http://nganhangonline.com http://ub.com.vn http://www.vrbank.com.vn http://vib.com.vn http://www.bankmeta.com http://www.fingerhut.com http://www.bankmutualdirect.com https://www.credit-suisse.com http://www.acb.com.vn https://www.acbonline.com.vn http://www.acbs.com.vn http://www.acbjobs.com.vn http://www.acbcoop.com http://vaythechapnganhang.com http://agribank.com http://agribankanphu.com.vn https://www.wellsfargo.com http://agentty.com http://www.aefp.comAmerican Elite Financial Planners http://hmrfs.comhttp://www.dongabank.com.vnhttp://www.phuongnambank.com.vnhttp://www.ocb.com.vn http://ocbbank.wordpress.com Ng?n HàngPh??ng ??ng http://www.checkgallery.comhttp://www.adb.org Asia Development Banhk(Ng?n Hàng Phát Tri?n ? Ch?u) http://www.aig.comhttp://www.aigcorporate.com http://www.vcbhcm.com.vn VietcomBank http://www.itpc.hochiminhcity.gov.vnhttp://www.vir.com.vn http://vietstocknews.blogspot.comhttp://www.marketwatch.com https://www.wamu.com Washington Mutual http://www.knowledgebank.irri.orgCereal Knowledge Bank http://www.eab.com.vnhttps://www.franklintempleton.comUnited States-Franklin Templeton Investment http://investor.govhttp://www.vietcombank.com.vn or http://vcbs.com.vn Ng?n Hàng Ngo?i Th??ng Vi?tNam http://www.ssc.gov.vn B? Tài Chánh (State Securities Commission of Vietnam) http://best-makemoney.blogspot.com http://www.techcombank.com.vnTechcombank http://www.sacombank.com.vnSacombanh (Ng?n Hàng Sài Gòn Th?ng Tin http://www.bloomberg.comhttp://www.ftse.com http://greenhorse.com http://www.vbsp.org.vn http://www.saga.vn http://www.acbcard.com.vn http://www.eximbank.com.vn http://www.sbv.gov.vn http://www.bankrate.com http://www.whatsthecost.com https://www.chase.com http://www.discovercard.com http://bidv.com.vn http://www.lehman.com http://www.nationalseminarstraining.comInformation & Lost or Stolen Cards https://www.gocardgiveaway.com.auwww.americanexpress.com http://www1.amexnetwork.com AmericaExpress (U.S.) Tel: 1-800-528-4800,1-800-221-7282 www.dinersclub.com Dinner Club/CarteBlanche (U.S. Canada) Tel: U.S. 1-800-234-6377, Canada 1-800-363-3333. www.mastercard.com MasterCard (U.S.Canada) Tel: 1-800-307-7309. http://marketplace.mastercard.comwww.visa.com Visa (U.S. Canada) Tel: U.S.1-800-847-2911, Canada 1-800-336-8472 TRAVELR’S CHECKS www.visa.com Inderpayment (U.S. Canada) Tel:1-800-227-6811 www.mastercard.comMasterCard International (U.S. Canada) Tel: 1-800-223-9920 COURIERS: www.dhl.com DHL Worldwide Express (U.S. Canada)Tel: 1-800-225-5345 www.emeryworld.comEmery Worldwide (U.S. Canada) Tel: 1-800-443-6379. http://www.gnnexpress.com http://www.hnpt.com.vn www.fedex.com Federal Express (U.S.) Tel:1-800-463-3339. www.purolator.comPurolator Courier (U.S. Canada) Tel: 1-888-744-7123. www.ups.com United Parcel Service (U.S. Canada)Tel: 1-800-742-5877, 1-800-PICK-UPS. www.usps.comUnited States Post Office (U.S.) Tel: 1-800-222-1811. http://www.uline.com http://www.sealedair.com http://www.sealedairprotects.com http://www.fastpack.net http://www.americancontainerline.comhttp://honglanservices.us  http://www.vnpost.vnhttp://www.ttico.com.vn http://www.artisticlabels.comArtistic labels http://www.upu.int Universal Postal Union http://www.vnpost.dgpt.gov.vnC?c Qu?n L? Ch?t L??ng Window-Update.com www.computershopper.com www.pcworld.com http://www.pcworld.com.vn PC WorldMagazine. http://ifixit.com http://www.fcg.com.vn www.computerworld.com Computer world www.infoworld.com InfoWorld www.datamation.com Datamation. www.internet.com http://www.ecvn.gov.vn C?ng Th??ng M?i ?i?nT? http://www.truongton.net http://www.vitinhcu.com http://www.maytinhcu.com.vn http://www.maytinhxachtay.com http://namphongpc.vn http://maytinhxachtaymy.com http://bk4.com.vn http://chodientu.vnCh? ?i?n T? http://dientuvietnam.net?i?n T? Vi?t Nam http://home.vnn.vn http://www.compumark.net http://zdnet.com PC Week Online www.techweb.com Tech Web Buyer Guider www.byte.com Byte Magazine www.eshop.msn.com Microsoft Network http://www.css.msu.edu http://www.buy.com http://www.techweb.com Macintosh ByteMagazine www.maworld.com MacworldMagazine http://www.scsite.com www.compaq.com Telephone # 1-800-888-0220 www.compusa.com Telephone # 1-800-266-7872. http://blog.laptopmag.com http://www.asus.com www.dell.com Computer sales, telephone #1800-678-1626 http://www.neurovigil.comhttp://www.tobii.com http://www.dougengelbart.org http://www.techpageone.com http://www.kickstarter.com ngocusava@dispostable.com 123456 http://hocmaytinh.com thangngu ngocusava@tempinbox.com http://www.ubuntutablet.com.au http://genk.vn http://solsie.comhttp://www.anhduongtalents.com ngocusava@sharklasers.com http://www.crucial.com http://mozy.com http://www.onsale.comhttp://www.force.com http://www.vita.virginia.gov http://www.howtogeek.com ngocusava@guerrillamail.comthangngu Tadihoc@1 www.dartek.comTelephone # 1-800-531-4622. www.gateway.comTelephone # 1-800-846-4208. www.hpshopping.comTel: 1-800-399-9688. www.micron.comTelephone #1-800-964-2766. www.packardbell.comTelephone # 1-800-474-6772 www.quantex.comTelephone # 1800-346-6685. http://www.macmall.comhttp://www.apple.com Telephone #1-800-795-1000 Macintosh Apple Computer www.clubmac.comTelephone # 1800-258-2622 www.macbase.comTelephone # 1-800-951-1230 www.macconection.comTelephone # 1-888-213-0260 www.macx.comTelephone # 1-888-650-4488 Mac Exchange Used computer mail-order companies www.amcoex.com Telephone # 1-800-786-0717American Computer Exchange www.bocoex.comTelephone # 1-617-625-7722 Boston Computer Exchange www.uce.com Telephone # 1-800-755-3033. www.fitzmal.com www.expeder.com www.hoangnam.com www.littlesaigon.com www.bayarea.com (San Jose Mercury News) www.ssa.gov http://www.benefits.govhttp://www.regulations.gov www.rstgov.gov www.parkcreation.gov www.freevn.net www.missingkids.com www.hiv.com.vn www.a9.comBoat People S.O.S; Inc. U? Ban C?u Ng??i V??t Bi?n S.O.S. Service Center TrungT?m D?ch V? S.O.S. -6400 Tel: (703) 538-2190—Fax: (703) 538-2191 6606 LeesburgPike, Ste 416 Falls Church, VA 22044 Tel: (703) 538-2190 Fax: (703)538-21912013 Cunnigham Drive Suite 102 Hampton, VA 23666Phone: (757) 262-1209Fax: (757) 262-1232 hampton@bpsos.org http://bpsos.org http://www.machsong.org http://www.machsongmedia.com E-mail: machsong@bpsos.org.http://doitaisan.wordpress.com  www.mailwasher.netwww.stampex.com free 1-877-322-9148 (freeVietnamese newspaper in California). http://kbchn.com1-866-886-4873 (Báo KBC in California). www.vgen.comTelephone # 1-877-848-2436 máy th? tr? gan clinic trail www.saomaicenter.org www.activebuyerfguide.com www.enablemart.com www.quietcam.com www.adapticetech.net www.quietwatch.com and type hearing age?? mua máy và ph?n m?m cho ng??i tàn t?t. http://www.danchimviet.infohttp://www.youtube.com/user/tsonplwww.ykien.net http://seapa.orgSoutheast Asian Press Alliance http://www.benefitscheckup.orgwww.saigonbao.com http://saigonbao.info http://www.ashi.com http://thongluan.org/vn www.xuanhyvong.com www.vaodoi.net http://www.rsf.orghttp://sonongnghiep.angiang.gov.vnC?NG TY C? PH?N B?O V? TH?C V?T AN GIANG ( AN GIANG PLANT PROTECTION JOINT –STOCK COMPANY ) C?NG TY C? PH?N DU L?CH AN GIANG ( AN GIANG TOURIMEX) http://depweekly.com Tu?n Báo ??p Trang tint?c 24h http://24h.com.vn Th?ng t?n x? Vi?tNam – http://news.vnanet.vnBáo Nh?n d?n – http://www.nhandan.org.vnBáo Tu?i Tr?: http://www.tuoitre.com.vnBáo Lao ??ng http://www.laodong.com.vnBáo Sài Gòn ti?p th? http://www.sgtt.com.vnhttp://sgttonline.com http://sciencenews.org Science News. http://www.aaas.org Báo Ng??i Lao ??ng http://www.nld.com.vn http://congthuong.net Báo C?ng Th??ng.  http://landtoday.net http://anchoixuhue.com Th?i báo kinh t? SàiGòn http://tbktsg.netcenter-vn.netBáo c?ng an TP.HCM http://www.cahcm.vnnews.comBáo Giáo d?c và sáng t?o http://www.giaoducsangtao.saigonnet.vn Báo Th? thao thànhph? H? Chí Minh  http://giaoduc.net.vn http://www.hcmcsports.fpt.vnwww.viendongdaily.com http://ngoisao.vn www.ngoisao.net Ng?i Sao http://www.mondotimes.com http://vtc.vn VTC News http://www.saigontimesweekly.saigonnet.vnSaigon Times Weekly http://saigontimesusa.comSài Gòn Times USA http://www.saigontimes.com.auSài Gòn Times Australia (?c Ch?u) http://www.calitoday.comCali Today http://www.x-cafevn.org http://xcafevietnam.wordpress.comDi?n ?àn X-Café http://vietbao.vn Vi?t BáoVi?t Nam http://www.vietbao.com http://www.vietluanonline.com BáoVi?t Lu?n Online http://www.baovietnam.vnhttp://www.nguoivietnam.vn http://www.muctim.com.vn M?c Tím http://kienthucngaynay.vn Ki?n Th?c NgàyNay http://chiensiquocgia.com Chi?n S?Qu?c Gia http://www.viettan.org http://vnctcmd.blogspot.com http://www.dantoc.net http://www.angiang.gov.vn http://suoinguontamtu.com http://www.vietsun.com http://www.vietnam4all.net  http://www.tgan.net http://duthu.comhttp://www.reuters.com Reuters http://vietdaikynguyen.com http://www.vietnamdaily.com Vi?t NamDaily http://www.tinonline.vn Tin OnlineTrang t?ng h?p tin t?c tr?c tuy?n 24h m?i ngày http://www.detnews.comDetroit News http://www.danviet.com.auD?n Vi?t báo ? n??c ?c( the Vietnamese Tribune weekly newspaper) http://www.danviet.com http://danviet.vn http://www.danviet.dehttp://danviet.org http://nhandanvietnam.org http://www.lyhuong.net Ng??i Vi?t Ly H??ng?c Ch?u http://goliath.ecnext.comGoliath: Company Profiles, News, Business http://www.baoviet.com.vnhttp://my.opera.com/dinhkimtuan http://www.dantri.com.vn Báo D?n Trí http://www.xaluan.com X? Lu?n http://www.vnchannel.net http://www.hanoimoi.com.vn Báo Hà N?iM?i ?i?n T? http://www.tiengdankeu.nethttp://www.quehuong.org.vn T?p ChíQuê H??ng http://www.saigonnews.vn BáoSài Gòn Ti?p Th? http://chuvanancuatoi.comhttp://www.tapchibcvt.gov.vn http://intellasia.com vietnam news online http://www.chinhphu.vn http://congbao.chinhphu.vn http://vietnamnet.vn http://my.opera.com/TrungiSpace http://nguyentrunglk.com http://my.opera.com/anhhung9x http://www.tapchibcvt.gov.vn http://vi.wikipedia.org thangngu ngocusava@tempinbox.com http://www.nhandan.com.vn http://thoibaoviet.com http://thoibao.com http://www.asiantimesonline.com www.atimes.com Asia Times http://www.ap.org Associated Press The essentailglobal news network http://www.newsday.comhttp://www.ipm.ucdavis.edu http://www.freedomhouse.org http://www.thoidai.org http://www.thanhnien.com.vn http://www.vnulib.edu.vn http://www.dientuvienthong.net http://www.tretoday.net http://www.vir.com.vn B? K? Ho?ch và ??u T?. http://mienthithucvk.mofa.gov.vnMi?n Th? Th?c cho ng??i Vi?t Nam ? n??c ngoài http://damau.orghttp://phiatruoc.net T?p Chí Phía tr??c http://www.dep.com.vn ??p Ph? San Báo ?nhVi?t Nam http://www.khamphadep.vn http://www.pamas.com.vn http://thoitrangdep.vn http://myphammoi.wordpress.com http://www.tocdep.vn http://ngoisao.net http://www.tapchilamdep.com http://www.nhadep-magazine.com.vnhttp://www.dep.vn http://www.vnmiss.com http://zoxem.com http://www.anhdep.ushttp://www.vnmedia.vn http://www.tiasang.com.vn Tia Sáng http://thoibaoviet.com http://worldpress.com http://www.afp.com Agenca France Presse, globlenews agency www.washingtonpost.comWashington Post http://revolution-news.comhttps://savingsnow.washpost.com http://kenh13.info https://www.ttxva.netwww.lgnewsroom.com http://wonderfulengineering.com http://dailybuzzlive.com http://www.contracostatimes.com http://economictimes.indiatimes.comngocusava@guerrillamail.com123456 http://tapchiguu.net http://www.katu.com http://tiin.vnhttp://www.chuyenla.com.vn http://vietnamnews.vn http://citinews.net http://www.viethome.co.uk http://kienthuc.net.vn http://xahoi.com.vn http://www.independent.co.uk http://www.theaustralian.com.au http://tuanbaosongonline.com http://phonuipleiku.org http://www.hantimes.info http://nguoidan.net/wordpress http://www.tredeponline.com http://www.vietlifemagazine.com http://venturebeat.com http://m.tinngan.vn http://xzone.vnhttp://www.timeout.com http://trandaiquang.net/ http://thebox.vn/ http://www.prospectmagazine.co.ukhttp://www.straitstimes.com http://www.nbcnews.com http://afv.com http://metro.co.ukhttp://www.inc.com http://www.doanhnghiepconggiao.comhttp://kenh14.vn ngocusava ngocusava@dingbone.comhttp://cemxbv.blogspot.com.auhttp://www.tapchithoidai.org http://tinnong.vn http://www.thedailybeast.com http://www.indexoncensorship.org http://www.wnyc.org http://www.magazines.com http://www.zumapress.com http://www.globalpost.com http://www.voicenews.com http://www.tinkinhte.com http://www.viet-luan.com http://www.chron.com ngocusava@tempinbox.com http://www.abovetopsecret.comngocusava http://www.thesun.co.uk http://www.vannghechunhat.net www.vannghenewspaper.com http://www.southernliving.com http://privacy.org http://politicalwire.com http://www.tnr.com http://www.theverge.com http://www.tintuoitre.com http://www.detroitnews.com http://www.csmonitor.com http://www.scimagojr.com http://www.scimago.es http://www.scimagoir.com http://www.salon.com http://www.squidoo.com http://www.ny1.com http://www.zerohedge.com http://www.baocalitoday.com http://www.tintuchangngay.org http://www.defensenews.com http://www.marketplace.org http://www.baogialai.com.vn http://fairfaxcity.patch.com http://www.triple7pr.com http://www.startribune.com http://thetimes-tribune.com http://bismarcktribune.com http://www.vancouversun.com http://www.jewishjournal.com http://www.theatlantic.com http://www.acus.org http://infonet.vnhttp://www.tienphong.vn http://freebeacon.com http://www.huffingtonpost.com http://www.latimes.com http://www.propagandamatrix.com http://www.infowars.com http://www.blogthoisu.com http://docbao24h.vn http://www.pjstar.com http://www.france24.com http://www.anninhthudo.vn http://www.defenseindustrydaily.comhttp://www.tredeponline.com http://chaobuoisang.net http://news.gov.vn  http://townhall.comhttp://www.newsmax.com http://www.miamiherald.com http://tinsieuhot.net http://www.vietweekly.com http://www.eyepress.com http://www.nationalreview.com http://analyticfocus.com http://www.diemtinviet.com  http://corporate.cqrollcall.comhttp://www.weirdasianews.com http://nguoicaotuoi.org.vn http://baodientu.chinhphu.vn http://www.optuszoo.com.au http://www.baohaiphong.com.vn http://hoaihuongmn.wordpress.com http://www.daichung.com http://www.ft.com http://www.serpentinegallery.org http://www.khoihanh.com http://www.blogsao.com http://philaasiannews.net http://www.nsvietnam.com http://tintuchangngay.info http://www.vietpressusa.com http://www.dailystar.co.uk http://www.thedailystar.net http://thedailystar.com http://www.dailystar.com.lb http://www.vietgiaitri.com http://doanhnhansaigon.vn http://biz.cafef.vn http://www.businessweek.com http://dorway.com http://organicconsumers.org http://www.spiegel.de http://weeklyworldnews.com http://www.thenewstribune.com http://www.guardian.co.uk http://www.guardiannews.com http://haivannews.com http://www.haingoaiphiemdam.com http://haingoaiphiemdam.net http://thoibao-online.com http://nam64.multiply.com/journal http://khangthin.multiply.com/journalhttp://angelaxuanhuong.multiply.com/journalhttp://www.tinvietonline.com http://sgtt.vn http://www2.timesdispatch.com http://tuanvietnam.vietnamnet.vn http://www.businessinsider.comthangngu ngocusava@tempinbox.com http://www.forbes.com http://www.petrotimes.vn http://baotintuc.vn http://daidoanket.vn http://www.huffingtonpost.ca http://nguyenvantuan.net http://www.asianfortunenews.com http://www.vietlandnews.net http://nguoiduatin.vn http://www.richardcyoung.com http://www.allvoices.com http://aje.oxfordjournals.org http://www.asiaone.com http://www.tinparis.net http://ione.net http://hung-viet.orghttp://www.couriermail.com.au http://newsbusters.org http://www.nextenergynews.com http://www3.vietinfo.eu http://www.tbd.com http://ione.nethttp://www.theepochtimes.com http://baiviet.phanvien.com http://www.thesatellite.com.au www.tamnhin.ushttp://www.binhtrung.net http://ichinews.acc.vn http://baodoanhnhan.vn Báo Doanh Nghi?p http://www.baodoanhnghiep.com.vn http://doanhnghiepodessa.com http://thegioimoionline.com http://www.rfidjournal.com http://dailyvnews.wordpress.com http://tintuchangngay4.wordpress.comhttp://vdailynews.wordpress.com http://dailyvnews.blogspot.com http://ndthuan.com http://www.xemnhanh.vn http://www.vietnamgateway.org http://www.baolaocai.vn http://www.sacbee.com http://hkcung.tumblr.com http://rawstory.com http://www.vietthuc.org http://www.soixam.com http://doanket.orgfree.com http://www.niemtinvietnam.net http://www.ymoi.com http://baoanhdatmui.vn http://www.ictnews.vn http://vied.vn http://maivang.nld.com.vnhttp://daknongnews.com http://www.chuyenhot.com http://www.tapchiketoan.com http://www.tgvn.com.vn http://vietastic.ning.com http://thaukinhvietnam.com http://tin180.com http://cuocsongviet.com.vn http://ipsard.gov.vn http://www.baokinhte.vn http://baovequyentreem.vn http://www.info.vn http://mdc4rum.infohttp://antg.cand.com.vn http://tuoitre.vn http://us.24h.com.vnhttp://www.qdnd.vn http://www.vja.org.vn http://congluan.vn http://baodatviet.com http://wikileaks.org http://gdtd.vnhttp://tintucso.net http://vinhcity.gov.vn http://www.smh.com.au Sndney Morning Herald http://www.viptin.tk http://vitinfo.com.vn http://ismailimail.wordpress.com http://ld.com.vn http://www.wnd.comhttp://tieuhocdanghai.com http://tienphong.vn http://bee.vnhttp://nbn.com.vn http://www.baodanang.vn http://nguoinoitieng.info http://www.cand.com.vn http://tuoitrelaocai.net http://www.bentre.gov.vn http://daknongnews.vn http://huefestival.com http://www.vietnewsonline.vn http://thuvienbao.com Th? Vi?n Báo http://dddn.com.vn http://www.vfej.vnhttp://www.sinhviennonglam.com http://thethaovanhoa.vn http://nongnghiep.vn N?ng Nghi?p http://biogas.org.vn http://devi-renewable.com http://www.renewableenergy.org.vnhttp://www.hungvietcomposite.comhttp://www.wrd.gov.vn http://nhanong.net http://www.kinhtenongthon.com.vn http://www.agroviet.gov.vn http://bee.net.vn http://www.biethet.com http://www.vietinpdx.com http://www.starmagazine.com http://www.baotructuyen.com http://nguoi-viet.com http://cothommagazine.com  http://www.foreignpolicy.com http://maivo.com http://www.newsteam.co.uk http://www.wral.com http://www.intellasia.net http://pr-usa.net http://news.sky.comSky News http://denverpost.com http://www.cnngo.com http://www.anh2.com Nguy?t San PH? N? GIA ??NH(714) 553 4241Address:P.O BOX 1599 Garden Grove, CA 92842-1599 http://press.com http://www.thenewspaper.com http://www.canadafreepress.com http://nejm.org http://www.bacaytruc.com http://www.cnsnews.com http://www.tintucvietduc.de http://www.vietportland.com http://www.scmp.com South China Morning Post http://nguoivietboston.com http://www.boston.com  http://www.chinaknowledge.com http://www.theage.com.au http://www.viettimesonline.com http://www.toquoc.gov.vn http://baotoquoc.com http://www.economist.com http://vietamreview.blogharbor.comhttp://www.vietnamplus.vn http://www.tchdkh.org.vn http://www.tivituansan.com.au http://www.xuquang.com http://truongcongkha.blogspot.comhttp://www.dailymail.co.uk a1819864@rmqkr.net http://www.viettribune.com http://www.phunuonline.com.vn http://phunutoday.vn http://www.baodatviet.vn http://e.maivoo.com http://www.giaoduc.edu.vn http://giaoduc.net.vn http://www.namuctuanbao.net http://www.tuantintuc.org http://www.diemtin.com http://www.vietnamexodus.org http://exodusforvietnam.wordpress.comhttp://vietnamweek.net http://htdvb.com http://htdvietbao.netHoa Th?nh ??n Vi?t Báo http://vietyouth.nethttp://www.vietherald.com http://viettreusa.com http://www.saigonecho.com http://tuanvietnam.net http://www.anhduong.info http://www.theaustralian.news.com.auhttp://www.pennlive.com http://www.baotreonline.com http://trenews.net http://www.buttre.org http://www.viettre.com http://www.vietnamreview.org http://www.vnbusinessnews.com http://www.baodulich.com  http://www.dulichvn.org.vnhttp://tourdulich.com http://dulichngaynay.vn http://ypvn.com  http://www.newstravel.com.vn http://thv.vn http://www.vita.vnhttp://www.vtr.org.vn http://www.vietnamtourism-info.comhttp://www.vietnamtourism.gov.vnhttp://www.chudu24.com http://quehuongonline.vn http://www.moitruongdulich.vn http://www.aohaiday.com http://baodoi.net http://xitrum.nethttp://khampha24h.com http://www.oneviet.com http://giadinh.net.vn http://www.giadinhnho.com http://www.nghilucsong.net http://vatgia.com http://www.tin247.comhttp://tintuconline.vietnamnet.vnhttp://tintuconline.com.vn http://vietinfo.eu http://www.gso.gov.vn http://www.xahoithongtin.com.vn http://www.baomoi.com http://www.baohomnay.com http://www.newyorker.com www.newyorktimes.com  New YorkTimes http://freevietnews.com http://fallschurchtimes.com http://www.talawas.org http://baongay.com http://frontpagemagazine.com http://www.dallasnews.com http://www.cbsnews.com http://mfo.mquiz.net http://www.nhamagazine.com http://wcbstv.com wcbstv http://wallstreetjournal.com/ or http://wsj.com The Wall Street Journal http://www.24h.com.vn http://docbao.vn http://docbao.com.vnhttp://www.baobinhduong.org.vn http://www.nowpublic.com http://vietshare.com Vietshare http://www.vavtoday.com http://www.handheld.com.vn http://www.tinmoi.vn http://newamericamedia.org http://www.conongviet.com http://tintuconline.com.vn Tin T?cOnline http://talawas.de http://www.dongdu.org ??ng Du http://www.thongtincongnghe.comTh?ng Tin C?ng Ngh?.  http://www.tapchithegioimoi.com  http://doinayonline.comTh?i Báo Vi?t. T?p Chí Tu?n Báo ??i Nay: P.O. Box 5061 Falls Church, VA 22044Tel: (703) 560-4531 Fax (703) 560-0910 E-mail: doinay@aol.com.Tu?n Báo ??i Chúng: 2820 Poag Street, Alexandria, VA 22303 Tel: (703) 768-8048Fax: (703) 768-8043 E-mail: daichung@gatewayone.comTu?n Báo Ph? Nh? Mailing Address: P.O. Box 4033 Falls Church, VA 22044 OfficeAddress: 6269 Leesburg Pike, Suite 306 Falls Church, A 22044Tel: (703) 533-0264Fax: (703) 532-7453 E-mail: phonho@aol.comVi?t M? Magazine http://www.vietmymagazine.netTu?n Báo Gió M?i: E-mail: mkhoil@yahoo.comP.O. Box 1397 Falls Church, VA 22041 Tel: (703) 532-5599 Fax: (703) 241-9111E-mail:Giomoi94@wmconnect.com.Tu?n Báo Sóng Th?n: E-mail: Psongthannews@cs.comP.O. Box 2195 Falls Church, VA 22042 Tel: (703) 725-5539 Fax: (703) 222-5553.T?p Chí N?u ?n H?nh Phúc Gia ?ình P.O. Box 1429, Falls Church, VA 22041. T?pChí Kinh Doanh & Chiêm Tinh: P.O. Box 8311, Falls Church, VA 22041. http://www.vietdc.org http://www.hoathinhdon.net C?ng ??ngVi?t Nam Vùng Hoa Th?nh ??n https://www.youtube.com/channel/UCC7iOxODayeq5pmerIuRS2w  http://vrahoinguoiviet.orghttp://www.mdvietmutual.org http://www.ketdoan.org https://www.youtube.com/user/LMDCVN1980https://www.youtube.com/channel/UCAb0XjjYd9-QN_o4YEfK6qghttp://radiolmdcvn.com http://www.uvsa.org http://www.inteligator.com http://www.congdongvietnamoregon.orghttp://vietnameseutah.org http://www.vcsmw.org http://cdvnga.com http://www.eatability.com.au ngocusavangocusava@tempinbox.com http://tienggoicongdan.com www.trungthufestival.org http://vietnam.ca http://www.namiss.comhttp://www.missuniverse.com http://www.novaldc.org http://www.tetfestival.org http://ninh-hoa.com http://nguoivietnamchau.com  http://cuoicuoi2008.blogspot.comhttp://nguoivietutah.org Ng?i?i Vi?t T?Do Utah http://www.mdvietmutual.orgH?i ?i H?u Ng??i Vi?t Maryland (MVMA) http://htdvb.comHoa Th?nh ??n Vi?t Báo: 8394-C2 Teminal Road* Lorton, VA 22079 Tel: (703)339-9852 Fax: (703) 339-9857. Th??ng M?i Mi?n ??ng: P.O.Box 4835 Falls Church,VA 22044 Tel: (703) 981-4556 Fax: (703) 354-1514 E-mail: tbtmmd@email.com.Tu?n Báo L? Ph?i: P.O. Box 23910 Washington D.C 22026 Bài V? Tel: (703)629-6676 Fax: (301) 422-4880 Qu?ng Cáo Pager: (703) 219-0201E-mail: TIENHOANGTRAN@aol.com.Ng??i Vi?tDaily (California) Tel: (714)) 892-9414—Fax: (714) 894-1381. http://www.tdngonluan.com Tu?n Báo V?nNgh?: 6814 Kenfig Dr., Falls Church, VA 22042 Tel: (703) 981-7813 Fax: (703)237-6144 E-mail: VanNgheTuanBao@aol.comV?n Ngh? Ti?n Phong 15 N. Highland St. Arlington, VA 22201Tel: (703)522-7151.Tu?n Báo Th?i M?i Ph? N? M?i: http://thoimoiphunumoi.com3811-D South George Mason Drive, Falls Church, VA 2204-P.O. Box 1429 FallsChurch, VA 22041Tel: (703) 931-7138 Fax: (703) 931-9631E-mail: THOIMOIPNM@aol.comQu?c Gia Th?ng T?n X? 6433 Northanna Drive, Springfield, VA Tel: (703) 971-9178Sài Gòn Nh? P.O. Box 9253 Silver Spring, MD 2091Tel: (301) 871-2328—Fax: (301)460-1588. Viet Youth Overseas Weekly Tu?n Báo Tu?i Tr? Vi?t Nam H?i Ngo?i http://www.tuoitrevhn.com P.O.Box8311,Falls Church, VA 22041—Tel: (703) 578-0130—Email: TUOITREVIETHN@aol.com.Vi?t Báo (California) Tel: (714) 836-7060—Fax: (714) 863-0539. Vi?t M? Magazine1125 E Passyunk Ave FL#1, Philadelphia.PA 19147 Tel: 215-715-9801 P.O. Box 1464Falls Church VA 22041 TeL: 703-962-0607. http://english.cpcnews.cnSocial Security Administration Office of Earning Operation P.O. Box 33026,Baltimore, MD 21290-3026. www.ssa.gov/mystatementToll Free Phone # 1-800-772-1213 (7am-7pm). Bà Minh (Social Worker): S? An SinhX? H?i Tel: (703) 934-7414 (Office), Home Phone: (703) 764-1311. H?i Báo ChíVùng Hoa Th?nh ??n P. O. Box 1429, Falls Church, VA 22041Tel: (703) 931-7138*Fax: (703) 931-9631 Send for free catalogs: J.Crew One Ivy Crescent Lynchburg,VA 24513-1001Toll Free Phone # 1-800-562-0258 http://quangcaotoday.com http://www.wegmans.com Wegmas FoodsMarkets http://www.oecd.org http://www.belk.com http://www.reply.com http://www.worldplusproducts.com http://www.getforeclosedhome.com http://www.raovat1000.com http://www.psa.vn http://netus.com.vnhttp://muabannhatrang.com https://www.eero.com http://www.vnmetro.com http://bluesmart.com http://www.bemyeyes.org http://www.airsquirrels.com http://www.cree.com https://quirky.comngocusava@dispostable.com 123456http://quatructuyen.com ngocusava@dispostable.com http://www.checkbook.org https://www.buyspeedout.com http://www.vnipage.com thangngu1 ngocusava@guerrillamail.comTadihoc@1 http://www.vietads.com ngocusava@tempinbox.com  http://vietplaza.comhttp://theutaychuthapvn.com http://www.dodgeboard.com ngocusavatadihoc http://hunt4freebies.com http://www.horizonhobby.com http://www.mytruecost.com http://www.vnlisting.com http://www.getapp.com http://tjmaxx.tjx.com http://www.luraco.com http://www.gizmodo.co.uk  ngocusava@guerrillamail.comngocusava 123456 http://renhat360.com http://proguide.vn http://www.welldonestuff.com http://www.alteratasarim.com http://www.ahappydeal.com http://nguyentran.org http://investmentwatchblog.com http://www.nomorerack.com http://www.coach.com http://www.checkbook.org http://betterlawnserviceinc.com http://www.abrahamslawn.com http://www.bluelakelandscape.com http://www.biogreenva.com http://www.baycountrylawns.com http://americanlawnbrothers.com http://www.alsservices4u.com http://www.myagrolawn.com http://www.juliab.com http://www.classicpartyrentals.comhttp://www.aloxovn.com http://www.fredflare.com http://nhattao.org http://uni.mengocusava@tempinbox.com dbb0a659 http://www.domain.me.pn http://www.domaintools.com http://www.mydomain.com http://www.thedrybar.com http://www.bedbathandbeyond.com http://www.personalcreations.com http://www.alexa.com ngocusava@sharklasers.com http://www.dynadot.com http://www.customalexander.com http://damngooddoormats.indiemade.comhttp://hadmatterart.com http://www.dotfree.com ngocusava http://www.ipage.com http://www.stablehost.com http://www.a2hosting.com http://www.hostmantis.com  http://lamsaogio.comhttp://niftywebsite.com http://www.artisteer.com http://vinaora.com http://www.hostinger.co.uk http://www.leaseweb.com http://web20.vn http://canthiet.informe.comwww.informe.com http://canthiet.esy.es http://freeola.com http://www.websitelooker.ne  http://www.domain.comhttp://website-tools.net http://www.inmotionhosting.com http://www.webgiare.net http://conduit.com ngocusava@sharklasers.com http://www.hugedomains.com http://www.weebly.com https://my.wealthyaffiliate.com http://www.dotemplate.com http://www.free-css.com http://www.sitewit.com https://login.sitewit.com/auth/signin.aspx  http://builder.yaml.dehttp://www.freewebsite.com ngocusava@tempinbox.com tadihoc1 http://www.dot.tk http://www.free-webhosts.com http://www.freedomain.co.nr http://www.freecsstemplates.org http://www.topwebhostingdeals.nethttp://www.readyhosting.com http://www.opensrs.com http://www.tucows.com http://www.hostinger.vn ngocusava@guerrillamailblock.comTadihoc1 http://www.000webhost.com http://nangcaoit.com http://alojamientogratis.es http://hostsv.net http://chiasecoupon.com http://www.godaddy.com http://www.1and1.com http://www.enom.com http://www.bluehost.com http://www.networksolutions.com http://www.name.com http://www.register.com www.webs.com http://timdaily.comthangngu ngocusava@guerrillamail.comhttp://xyzscripts.com http://kapa.co.nz http://www.milfordgalleries.co.nzhttp://www.artadventures.co.nz http://www.nadenemilnegallery.comhttp://www.queenstownnz.co.nz http://www.choixanh.net http://5giay.edu.vn thangngu ngocusava@tempinbox.com http://vimua24h.net thangngu ngocusava@tempinbox.com http://www.budnet.in http://www.hostgator.com http://www.forumotion.com http://www.tulix.com http://www.ipower.com http://www.flipthisweb.com http://www.thingsyouneverknew.comhttp://www.davebang.com http://www.thaianhtran.com http://www.zoominfo.com http://www.local.com ngocusava ngocusava@guerrillamail.comTadihoc1 http://www.manta.com ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://apacc.dis2009.com http://www.deluxe.com http://www.uglystat.com http://adsensewatchdog.com http://zombiestat.com http://cohoigiaothuong.com.vn http://www.shopify.com http://www.websiteforge.com http://www.canhosg.com http://vupost.org http://dembongep.nethttp://demvang.com http://hoichoonline.vn http://www.vinalines.com.vn http://www.dunghangviet.vn https://www.pocketchair.com http://vietusashop.com http://vnnmall.com http://www.kingsdominion.com KingsDominion http://www.greenearthcleaning.comDrycleaning http://viethsn.com http://www.hsn.com ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://www.foreverbeaumore.com http://www.jpartsjodhpur.com http://www.e24h.vn http://vietnam5.comhttp://www.banchothue.com http://apartment-canho.com http://www.apartments.com http://apartment.com.vn http://saigonpavillon.com.vn http://www.cameraquansat24h.vn https://www.stickybuddy.com http://phattrienvn.com http://www.crutchfield.com http://money.cnn.com http://americancensorship.org http://sopastrike.com http://www.gutierrezhometeam.com http://songlo.com http://www.webspawner.com http://viettopbusiness.com http://www.teletronusa.com http://nuockydieu.com http://www.cokhihongchau.com https://www.muaquaonline.com http://www.hungphatusa.com http://www.superco.com http://combinedcouponz.com http://airswimmers.com http://templehillsonline.com http://superinventos.com http://tdesigneronline.com http://songlam.vn http://www.vinapaco.com.vn https://www.saigonbuy.com http://www.shoptheeast.com http://khamphavn.com http://www.bathandbodyworks.com http://www.insing.com http://socola.vn http://tieuvadung.comhttp://vnmarketer.com http://frucon.com http://ngocbien.comhttp://phuongtien.net http://www.springfieldmall.com http://www.eventbrite.com ngocusava@dispostable.com 123456 http://www.vincom.com.vn http://www.ozbargain.com.au http://www.nhadatviet.vn http://www.color4love.com http://www.ipower.com http://www.coveragefor1dollar.comhttps://seerefinancerates.com http://www.dealio.com http://www.lego.com http://protec.com.vn http://www.doanhnghiep.com http://www.northerntool.com NorthernTool http://www.shoppertrak.com http://www.vnnic.vn Trung T?m Internet Vi?t Namhttp://az24.vn http://www.phusionprojects.com http://www.hhgregg.com Hhgregg http://hanoicity.jaovat.com http://www.nrf.com National Retail Federation http://www.postaddict.com http://www.etsy.com http://chodansinh.net http://www.swipeauctions.com http://www.diendantmdt.com http://nhadautu.com http://www.vnr500.com.vn http://yardsellr.com http://www.vinaconex.com.vn http://www.realsimple.com http://www.x10.com http://franklinplanner.com http://www.doanhnhan360.com http://vnnsearch.com http://vietnamam.com http://raovat.sile.vn http://www.baocongthuong.com.vn http://baodautu.vn http://www.mommysavesbig.com http://www.viettop10.com http://qns.com.vn http://www.printmaniac.co.uk http://www.swipebids.com http://www.investinvietnam.vn http://www.hoinhabaovietnam.org.vnhttp://8gio.com http://www.graysonline.com http://www.wix.com ngocusava@tempinbox.com ngocusava1tadihoc http://www.fortunebuildersmastery.comhttp://www.fortunebuilders.com http://www.vinashinship.com.vn http://www.polarusa.com http://wonder.vn http://www.conference-board.org http://disneyworld.disney.go.com http://disneyland.disney.go.com http://www.smallisb.com http://www.bkgroup.com.au http://www.diimo.com http://kientrucnoithat.net http://www.chodochoi.vn http://www.lg.com/vn http://www.chupanhquangcao.com http://www.starbucks.com http://www.thenewmarket.com http://thuonggiaquan.com http://batdongsan.vn http://vnexpress24.com http://www.hanghieusieure.com http://www.girlygirl.com.vn http://www.boxthoitrang.com http://www.hungyicopper.com http://thoitranghanghieu.com http://www.sunwear.com.vn http://www.matbaoad.com http://www.tragoplaptop.com http://dongphuc.org http://www.stylist.vn http://www.hoangthiennga.com http://hypertech.vn http://www.vietlinked.com http://www.maccarevn.com http://studentshop.vn http://www.muabanthue.com http://buyallcheap.com http://www.dorlycafe.com http://en.wikipedia.org/wiki/Affiliate_marketinghttp://nhakinhdoanh.com http://www.club-journey.com http://liatnc.com http://liastyle.vnhttp://www.lyvaccessories.com http://www.craftlink.com.vn http://www.maihandicrafts.com http://www.oxfamshop.org.au http://thuonggiaviet.com http://www.bamboobakery.com http://danhtan.com http://www.dubaiautumnfair.com http://99xu.vn http://www.drinkexpo.aehttp://www.xuctien.net http://www.dubaimediashow.com http://www.marketamerica.com http://www.vinexad.com.vn http://www.newgugu.com http://katiebcosmetics.com http://www.foreverkatieb.com http://shoptretho.com.vn http://twitter.com/katiebcosmeticshttp://www.myspace.com/makeupbykatiehttp://www.youtube.com/katiebmakeupvixenhttp://chumket.com http://www.re24h.com http://www.eshop-vietnam.com http://www.dangcaphanghieu.net http://umbrella-fashion.com http://www.crabtree-valley-mall.comhttp://www.sacthaiviet.com.vn http://www.sacthaiviettravel.com.vnhttp://www.shopcrossroadsplaza.comhttp://hnammobile.com http://www.subzero.com http://savebundle.com http://www.acmoore.com A.C Moore http://www.truelocal.com.au http://website.thienantech.com http://thuongmaivietmy.com http://groupadvisorsinc.com GroupAdvisors, INC http://enbac.com http://www.chocongnghiep.com http://vietnaturalusa.com http://www.volusion.com http://www.pier1.com http://oldnavy.gap.com http://www.kohls.com http://www.homedepot.com http://outback.com http://sieuthinhanh.com http://muare.vn http://doanhnghiepvathuongmai.vn http://www.camnangmuasam.vn http://www2.muahangmy.com http://www.appliancebestbuys.com http://www.shoplet.com http://www.compuvest.com http://www.albeebaby.com http://beyeu.com www.giahoi.com.vnhttp://muonnha.com http://muaban.net http://www.e-muaban.com http://360muaban.com http://www.nhaban.com http://www.metvuong.com http://www.muaban.com.vn http://chutin.vn http://digitaltelevision.wetpaint.comhttp://bolsatickets.com http://www.vietfish.com http://www.dcsec.com http://www.kcfloraldesignonline.comhttp://www.notebookreview.com http://www.realtor.com http://www.move.com http://www.dohoangrealtor.com www.thanhbinhagency.com http://4mua.com http://www.thebump.comhttps://www.jupiterjack.com http://www.99ranch.com http://giadep.com http://www.new-kitchen.us http://www.pacairusa.com http://www.hgtv.com http://lifemaxima.com http://halo-mart.com http://ocinkrefill.com http://www.printerinkweb.com http://www.4inkjets.com http://www.freeprintable.net http://www.clickinks.com http://www.carrotink.com http://www.inksmile.com http://www.printer.com http://binhminhllp.com http://www.frys.com http://dothi.nethttp://www.noithatdep.net http://www.naturalizer.com http://www.raovat.net http://vinahouston.com http://www.addr.com http://www.groupon.com http://www.honest.com http://www.shoptenmien.com http://product21.com http://www.myfurniture.com.au http://www.amd.com http://vnnetsoft.com http://www.nvidia.com http://thegioitieudung.com.vn http://ssc.vn http://www.marketingvietnam.org http://www.roselavenderwaters.comhttp://www.usalaptop.com http://vnreal.com http://www.buigialaptop.com http://www.vienthonga.com.vn http://www.mgm-vn.com http://www.muabandtdd.com http://hoangcuisine.com http://insurancemasterusa.com http://www.edencenter.com http://www.saigonlab.com.vn http://hanoilab.com.vn http://www.clickme.vn http://4mua.vn http://diendanctim.nethttp://hishop.vn http://calipacific.net http://vn.myblog.yahoo.com/vienthong-1http://www.megacapital.com.vn http://locnuoc.com http://www.tdb.vnhttp://diachitincay.net http://www.nhanh.asia http://www.danhbamuaban.com http://www.vresort.com.vn http://nhamayphuthinh.com http://tieudungvn.com http://www.dongnamasecurity.net http://www.sieuthi24h.net http://www.namthanh.com.vn http://www.zenarch.vn http://www.vietnamtradeshows.vn http://www.ehome.com.vn http://www.cannao.com http://www.trade-union.com.vn http://www.mikado.com.vn http://www.intop.com.vn http://www.dogohunglong.vn http://www.lienket247.com http://ato.com.vn http://businessonline.vn http://www.banmua.vn http://www.xtremevn.com http://www.namgiao.vn http://www.tigivietnam.com http://batdongsan.com.vn http://www.daosen.com.vn http://www.chopc.com http://www.sieuthihangchatluong.comhttp://bigsale.vn http://www.handheld.com.vn http://www.muabanoto.vn http://vnsupermark.com http://www.howstuffworks.com http://www.dangkhoa.vn http://www.baoan.vn http://www.trananh.vn http://www.topraovat.com http://www.timberland.com http://www.petco.com http://www.heavenlytreasures.com http://www.daniellestevens.com http://www.doyledoyle.com Jewelry http://www.dailynewdeals.com http://www.shop-natures-fresh.comhttp://www.kimanhshop.com http://www.vogovn.com http://www.officemax.com http://www.deepdiscount.com http://shopapparel.lacoste.com http://www.thegioitieudung.com.vnhttp://www.business.gov.vn http://www.trananh.vn http://www.hoanlongpc.com http://sieuthimassage.com http://www.goodsmart.com.vn http://www.thietbiso.vn http://www.vitinhphongvu.com http://phongvu.vn http://www.danhbaweb20.com http://hanoidvd.com http://www2.muaban.net http://saigonsuperstore.com http://vungtaumuaban.net http://www.5giay.vn thangngu ngocusava@tempinbox.com http://choraovatvn.com http://www.shopsmartmag.org http://www.hcmvn.net http://www.campmor.com http://www.ketviet.com http://www.thienhoaelectric.com.vnhttp://www.dienmaycholon.vn http://www.nguyenkim.com http://choicemall.com http://snausages.com http://www1.muaban.net http://www.muadientu.com http://www.buy-sell.vn http://www.yellowpages.vn http://nguoidaukho.com http://socbay.com http://www.998.com.vnhttp://raovat.vn http://www.erieinsurance.com http://www.hnins.com Erie Insurance http://www.hueins.com http://www.usba.com https://www.guidanceresources.comhttp://www.geico.com http://www.awishealthcareplans.com/http://www.transworldins.com http://www.abpinsurance.com www.Comparisons.org http://baohiem.com http://www.nationwide.com http://www.allstate.com http://www.proliability.com http://www.klingerassociates.com https://www.kaiserpermanente.org http://www.aetna.com http://www.aetnamedicare.com http://www.cigna.com https://www.humana.com http://www.farmersnorthernvirginia.comhttps://www.lifeinsurancemutual.comhttps://www.westernreserve.com http://www.nylaarp.com http://www.metlife.com http://www.mutualdirect.com http://www.lifeinsuranceweb.com http://www.ecost.com Escost http://muabanraovat.com.vn http://www.muabannhanh.vn http://www.toitim.com http://rongbay.com http://www.connectvn.com http://123mua.com.vn http://accvietnam.vn http://www.dutoanonline.com http://wwwtantringuyen.net http://www.huongviet.com http://www.3c.com.vn http://www.vntrades.com http://www.aodaichamkhanh.com www.tchibo.co.uk http://www.ngoclamco.com http://www.teinco.com.vn http://gallery.ngoctiendesign.comhttp://www.tiepthihangchatluong.comhttp://www.rainbow4kid.com http://www.containerstore.com TheContainer Store http://www.freeshipping.orghttp://sieuthittnt.com Siêu Th? TTNT http://www.go2viet.com http://agloco.yeublog.com www.dainese.com http://www.forumagloco.co.nr http://chotroi.vn http://shopkawai.comVietnamese Online Shopping www.rongvietvalues.vnhttp://www.vietnamwebsite.netVietnam Website http://www.vatgia.com V?tGiá http://www.rao.vn Rao http://www.shamwow.com http://vozforums.com Vozforums (thangngu) http://www.davistar.com.vn C?ng Ty C?Ph?n Davistar Ng?i Sao ??t Vi?t http://landauction.com??t bán ??u giá http://www.ebay.vn http://www.quibids.com ngocusava@tempinbox.com http://chodientu.vn http://ebay.chodientu.vn http://bfads.net Black Friday http://www.blackfriday.info http://blackfriday.com http://blackfriday.gottadeal.com  http://www.bradsdeals.comngocusava ngocusava@tempinbox.com http://www.biglots.com http://www.gottadeal.com http://www.theblackfriday.com http://tgiblackfriday.com http://bensbargains.net http://www.fatwallet.com http://www.techbargains.com http://dealnews.com https://www.dealdash.com http://slickdeals.net http://www.vnfoods.com free http://www.ifood.tv http://korin.comhttp://sonoma.com http://www.dexter1818.com https://www.wawa.com http://www.vbzgrapes.com http://saigonamthuc.vn http://www.cookinginredsocks.com http://grillbots.com http://www.bepnhata.com http://www.cajuncrawfish.com  http://www.cooking.comhttp://www.foodstylistvn.com http://www.cybermonday.com  http://yenviet-usa.comhttp://mamviethaiyen.com http://www.shop.org http://vietfoods.com.vn  http://naungon.comhttp://vietlifetv.com http://www.thebar.com http://bevom.com http://www.lodgemfg.comhttp://www.restaurant-dongdo.cz http://www.giachanhvietnam.com http://veganrus.com http://washingtondc.menupages.comhttp://vietnameseportal.com http://www.vnrecipes.com http://www.restaurantdepot.com http://www.seamless.com http://www.nuwavepic.com www.aromaco.com http://www.freshpreservingstore.comhttp://www.cheesemaking.com http://www.familycircle.com http://www.wendys.com http://www.giavithucpham.com http://www.theblindcook.com http://www.honeybakedonline.com http://candycancook.com http://www.onlinecookingschool.comhttp://aulac.com http://www.amthucvietnam.com http://www.rawfoodinfo.com http://diadiemanuong.com ??a ?i?m ?n u?ng http://dcfoodfinder.org http://organicconsumers.org http://www.raw-wisdom.com http://kokotaru.com http://www.tapchigiamcan.com http://www.killerorange.com http://www.urbanspoon.com http://losangeles.menupages.com http://www.foodshortagesolutions.comhttp://www.solutionsfromscience.comhttp://www.offthegridnews.com http://noitro.com http://biggestmenu.com http://www.food.com http://www.trungnguyen.com.vn http://giacaphe.com http://www.3-zerocafe.com http://www.vietfood.org.vn Hi?p H?iL??ng Th?c Vi?t Nam http://www.giadinhfood.comhttp://www.whats4eats.com http://missadventureathome.blogspot.comhttp://www.epicurious.com http://eatbufordhighway.com http://gastronomyblog.com http://khaitam.wordpress.com http://foodfrancefabulous.blogspot.comhttp://dc.metromix.com http://www.vnnavi.com http://www.magnoliafoods.com http://www.yup.vn http://www.monngonhanoi.com http://www.monngonsaigon.com http://bepgiadinh.com.vn http://www.bepgiadinh.vn http://tapchimonngon.com http://www.anhdao.com.vn http://www.recipesdb.net http://thucduong.vn http://songvuisongkhoe.blogspot.comhttp://www.ramafood.com http://www.divinedininggroup.com http://www.breadartproject.com http://battleofthebanhmi.com http://www.tuvy.com http://www.recipe-source.com http://www.topgraniteinc.com http://www.vietworldkitchen.com http://www.ivietbusiness.com http://www.muivi.com http://www.cuisinart.com http://kitchen-dining.hsn.com http://www.kfc.com http://www.kfcvietnam.com.vn http://www.miraclenoodle.com http://nauanchay.blogspot.com http://www.bangalinet.com www.thucphamhanoi.com.vn http://www.wikihow.com/Make-Ice-Creamhttp://www.championwindow.com http://www.precisionfoods.com http://www.shoppersfood.com ShoppersFood http://www.groceryrun.com.au http://www.eatnow.com http://www.mediterranean.co.nz http://www.maxdelivery.com http://www.dynamichealth.com http://www.king-kabob.com http://www.mortonsalt.com http://www.giantfood.com Giant Food VAGrocery & Restaurant Supply 315 S Maple Ave Falls Church, VA 22046 Tel:(703) 532-4030 Fax: (703) 532-4820 Open: Mon-Sat 7 am - 7 pm Sun 8 am - 7 pm http://www.theglobalfood.com https://www.aldi.us  http://www.metro.com.vnhttp://www.co-opmart.com.vn http://www.saigonco-op.com.vn  http://www.freshworld.ushttp://rausach.nguoitieudung.com.vnhttp://www.smithfieldfoods.com http://www.zingafroyo.com http://www.bigc.vn http://sbfooddepot.com/ http://shop.safeway.com Safeway http://www.aldifoods.com http://www.freshwayfoods.com http://saffronrestaurant.co.nz http://www.eastsunva.com http://www.chinesemenu.com ngocusava@tempinbox.com 123456 http://bluepearlbuffet.com http://todai.com International Seafood & SushiBuffet Restaurant http://tomiseafoodbuffet.comhttp://www.sieuthianhmy.com http://www.bajafresh.com http://hunanpanda.com http://www.losrestaurantva.com http://www.obbistro.com http://obistroonline.com http://www.littlesaigonrestaurant.comhttp://www.littlesaigoncuisine1.comhttp://www.saigoneserestaurants.comhttp://www.sampancafe.com http://www.xuanmairestaurant.comXuan Mai Restaurant http://cajunlandseafood.comhttp://www.foodlion.com food Lion http://www.lotteplaza.com http://www.grandmartus.com Grand Mart http://www.emart.co.kr http://emartva.com E Mart http://www.hmart.com H Mart http://www.gwsupermarket-va.com http://gw-supermarket.com Great WallSuppermarket http://marksduckhouse.comMark’s Duck House http://www.babymummum.com.auBaby Mum Mum http://www.marchofdimes.comhttp://www.buybuybaby.com Buy Buy Babyhttp://www.zulily.com thangngu https://www.mumgo.com.au www.target.com Target http://www.quantcast.com/vietshare.comwww.pizzahut.com Pizza hut http://smashburger.com http://www.jasonsdeli.com  http://www.pizzapaisanos.comhttp://www.angelicopizzeria.com http://www.leesandwiches.com http://huongbinh.com http://www.promisehealthyheart.comhttp://www.villabertolli.com http://www.michaels.com Michaels http://www.m-ms.com K?o M&M http://www.tictacusa.com K?o Tictac http://www.perdue.com http://www.grants.gov http://www.gifts.com http://www.seikoclocks.com http://timex.com http://cannhangoaio.comhttp://www.raovat123.com http://site4vn.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://www.catchoftheday.com.au http://cool360.net http://www.traderjoes.com Trader Joe’s(Ti?m R??u) http://totalwine.com Total Wine& More http://www.ynguyen.com http://thegioinuochoa.com.vn http://firstvine.com http://www.nhacuahuong.com http://www.ruouvangphap.com R??u VangNh?p Kh?u Tr?c Ti?p http://www.vuon-nho.comV??n Nho http://www.laithwaiteswine.comwww.arbys.com Arbys http://avery.com Office Supplies http://www.asmithbowman.com http://www.abc.virginia.gov http://discounttireautoservice.comDiscount Tires & Auto Service www.tiresplus.comTires Plus (v? xe) http://www.vatireandauto.comhttp://www.la-z-boy.com http://www.yelp.com ngocusava@dingbone.com tadihoc ngocusava@guerrillamail.comtadihoc http://www.burlingtoncoatfactory.comBurlington Coat Factory http://www.alibaba.comAlibaba ngocusava@dispostable.com123456 www.jcrew.com http://www.washgas.com Washington Gas http://www.logicbuy.com http://nordstrom.com Nordstrom http://www.littlelace.co ngocusava@tempinbox.com http://www.banquanaoonline.com http://2en.vn  http://www.marshallsonline.com http://anmacdep.com ngocusava tadihoc ngocusava@guerrillamail.com https://www.therealreal.com http://www.mrporter.com http://www.fashionphile.com http://www.style.com http://www.hautelook.com ngocusava@tempinbox.com http://www.marqueesdirect.co.uk www.designerapparel.com http://www.ozsale.com.au http://www.lnt.com Linens’n Things http://www.lantabrand.com LantabrandTotal Brand Solution http://www.nanadc.comhttp://www.bernardmaisner.com http://www.barneys.com http://www.net-a-porter.com http://accessorize.com http://monamie.vn http://www.soma.comhttp://www.cafepress.com ngocusava@tempinbox.com http://www.321zips.com zips Dry http://topshop.com http://www.llbean.com Cleaners http://www.modells.com http://www.brides.com http://www.zara.com http://www.beau-coup.com http://angelberryorganics.com http://www.zappos.com http://www.annsbridalbargains.comhttp://www.foreverwed.com http://www.classybride.com http://www.thecontour.com http://www.idoengravables.com http://www.cm-beauty.com http://www.weddingstar.com www.pictureclique.com http://www.sparklersonline.com  http://www.weddingpaperdivas.comhttp://www.advantagebridal.com www.partyblockstore.com http://deltonaseashells.comhttp://invitationsprinted.comhttp://www.aclassytouchwedding.com  http://www.tag2u.com http://www.slipcovershop.comhttp://www.guesttree.com http://www.foreverintime.org http://www.customwedding.com http://www.gunthergifts.com http://www.pubsignshop.com http://www.cupcaketree.com http://www.marlenekurland.com http://www.miscaketops.com http://www.wedzines.com http://www.weddingsarefun.com http://www.escapeconcepts.com http://www.jlmcouture.com http://olive-route.com http://www.malafronte.com http://brownpaperdesign.com http://www.verawang.com http://www.newmandesigns.com http://www.toryburch.com http://www.jennyyoo.com http://www.gatheringevents.com http://www.oscaremma.com http://www.dexterlakeclubband.comhttp://patricialyonsphotography.comhttp://www.alliedbingo.com http://bingoshop.com http://www.williamyeowardcrystal.comhttp://bounkit.com http://www.amsale.com http://www.neimanmarcus.com http://www.frankalexandernyc.com http://www.ralphlauren.com http://smockpaper.com http://www.italianwinemerchants.comhttp://www.l-objet.com http://moniquelhuillier.com http://www.peterlangner.it http://www.texasbridaldepot.com http://samuellecouture.com http://www.weddingmusic.it http://www.candcbridalboutique.comhttp://workgroup-ltd.com http://ninecakes.com http://www.littlewhitedress.com http://www.manhattanweddingcenter.comhttp://www.marysbridal.com http://www.bridal.cartier.com http://panachebridalbeverlyhills.comhttp://www.bridalsbylori.com http://www.impressionbridal.com http://www.trudysbrides.com http://www.gesineesbridal.com http://www.pearlsplace.com http://www.rivini.com http://angelsanchezusa.com http://www.jmendel.com http://www.taralatour.com http://www.wendyscincinnatibride.comhttp://www.bridalreflections.comhttp://www.sposamia.com http://www.gesineesbridal.com http://www.kleinfeldbridal.com http://www.eveofmiladybridals.comhttp://www.lasposa.info http://www.lasposa.com http://lasposabridal.net http://liancarlo.com  http://www.bebe.comhttp://www.pandora.net http://www.foreverbridals.com http://www.belairebridal.com http://www.airebarcelona.es http://www.maggiesottero.com http://www.rosaclara.es http://www.camillelavie.com http://www.invitationsbydawn.com http://barijay.com http://www.yumikatsuracouture.comhttp://www.dimitrasbridal.com http://www.dessy.com http://www.watters.com http://www.pronovias.us http://www.casablancabridal.com http://www.billlevkoff.com http://www.essensedesigns.com http://sanpatrick.com http://www.forevermarkdiamond.comhttp://www.pronovias.com http://www.zales.com http://www.le-spose-di-gio.it http://www.alfredangelo.com http://www.sotteroandmidgley.com http://simonecarvalli.com http://pandoragiftadvisor.com http://waltersteiger.com http://www.destinysbride.com http://www.victoriassecret.com http://www.tarastylesdc.com http://www.menswearhouse.com http://www.shopecko.com http://www.academy.com http://betsyfisher.com http://piperlime.com http://www.moosejaw.com http://propertopper.com  http://beumodel.comhttp://www.clothesmentor.com http://www.i-ella.com  http://www.loehmanns.comhttps://www.fabkids.com ngocusava@guerrillamail.com123456 http://www.sofada.com http://www.jcpenney.com http://www.landsend.com http://www.talbots.com http://www.jny.com http://nhakhanh.comhttp://www.fgila.org Fashion GroupInternational Los Angeles http://www.michaelandson.comPlumber http://www.gerberonline.com http://www.my-no-no.com https://www.trynono.com http://www.express.com ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://www.vanthanhcong.com http://www.spendalla.com http://www.abercrombiekids.com www.syms.com Syms www.Kmart.com Kmart http://www.meijer.com http://www.abcexpress.com.au http://www.thewindowplace.com TheWindow Place http://www.cuacuon247.comwww.windownation.com Window Nation http://anhcuongc4.blogspot.com http://cua-cuon-viet.blogspot.comhttp://cuacuon.net.vn http://capitalremodeling.com CapitalRemodeling http://www.marvin.com http://www.bizrate.com Biz Rate http://www.bbb.org Better Business Bureau http://www.payless.com http://www.shoes.com http://www.offbroadwayshoes.com http://gw.hsvina.com http://www.clarksusa.com ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://www.dsw.com http://www.bitis.com.vn https://bassshoes.harborghb.com http://www.somethingbleushoes.comhttp://www.simplysoles.com http://www.bishopboutique.com http://www.aldoshoes.com http://www.striderite.com http://www.stevemadden.com http://www.teva.com http://www.crocs.com http://reebok.com http://www.lefaso.org.vn http://www.puma.com http://www.newbalance.comhttp://www.like.com http://www.cinderellaofboston.comhttp://www.famousfootwear.com http://partycity.com party supplies decorationwww.rocyourlocker.com Rock yourlocker www.jcp.com JCPenney http://www.sleephappens.com MattressWarehouse http://www.us-mattress.com www.sears.com Sears http://www.meta.vn http://www.harborfreight.com http://www.bonton.com http://alobuy.vn http://unionb2b.comhttp://www.pricefalls.com http://www.pricemachine.com http://sale-hot.com http://stuccu.comhttp://www.taiwanlcd.com http://www.dangcapdigital.vn http://www.mediamart.vn http://www.smart-shop.com http://www.smartshop.com.vn http://chonamdinh.vn thangngu ngocusava@tempinbox.com http://www.alo24h.net http://www.sportsauthority.com http://superco.net  http://www.dollartree.comngocusava@tempinbox.com http://www.familydollar.com http://www.dollartreeinfo.com http://www.teavana.com http://www.mygofer.com http://advanceautoparts.com http://www.shopgetorganized.com http://www.shopworldkitchen.com http://www.taylorgifts.com http://www.acehardware.com http://www.shopkitchenaid.com http://www.williams-sonoma.com http://www.oneida.com http://www.meritline.com http://www.radioshack.com http://www.discountmags.com http://www.abt.com http://www.dvrmaster.com http://www.verabradley.com http://www.gap.com http://www.finishline.com http://www.cowboom.com http://www.buydig.com http://www.calvinklein.com http://www.wetseal.com http://www.luckybrand.com www.josbank.com http://www.wilsonsleather.com http://www.ties.com http://www.groupon.com http://www.abercrombie.com http://www.avenue.com http://www.perryellis.com http://www.rei.com http://www.coldwatercreek.com http://www.anthropologie.com http://www.dillards.com http://www.saksfifthavenue.com http://www.slimsuitshop.com http://www.maidenform.com http://www1.bloomingdales.com http://www.josbank.com http://www.thinkgeek.com http://www.originalpenguin.com http://shnoop.com http://www.barenecessities.com http://www.timberland.com http://www.forever21.com http://mlb.com http://www.wwe.comhttp://www.6pm.com http://www.championwindow.com http://www.nextdayblinds.com rèm c?a http://www.shutterblinds.com http://www.brayandscarff.com D?ng c?nhà b?p http://www.electronista.com http://www.clearpointdirect.com http://www.protectyourhome.com http://www.upscaleresale.comConsignment Upscale Resale furniture http://www.havertys.comhttp://www.warehousefurnitureoutlet.comhttp://www.countrycurtains.com http://www.wisteria.com http://www.wayfair.com http://www.potterybarn.com http://www.designerliving.com http://www.worldmarket.com http://www.roomandboard.com http://www.imageinteriordesign.comhttp://www.starfurniture.com http://www.ashleyfurniture.com http://dem.vn http://www.warehouseshowrooms.comhttp://www.marlofurniture.com http://www.myregencyfurniture.comhttp://www.belfortfurniture.com http://www.zfurniture.com http://www.sweethome-va.com http://homesweetfurniture.com http://www.roomstore.com http://www.mybobs.com http://www.vclean.com http://www.vcf.com Value City Furniture http://saigonvictoryfurniture.com.vnhttp://perfumebay.com Disscount’ Men&Women Angel perfume www.costco.comCostco http://www.bjs.com BJ’s wholesale clubhttp://www.quill.com http://www.provantage.com http://www.cdw.com http://www.brother.com http://www.brothermall.com http://www.techdepot.com http://www.zones.com http://www.rakuten.com http://www.sunswholesale.com http://www.samsclub.com http://www.lowes.com http://www.cheapism.com http://www.gpo.gov http://www.jr.comwww.dickssportinggoods.comDick’s Sporting Goods www.toysrus.comToys’R US http://www.ujtoys.com http://www.hobbyking.com www.officedepot.com Office Depot http://www.tonermax.com www.circuitcity.com Circuity City http://www.petsolutions.com PetSolution http://www.petfinder.com ngocusava@guerrillamail.com123456 http://www.petsmart.com  http://www.petandfish.comhttp://www.pet-abuse.com http://www.leatherman.com http://cophieu.com http://www.webmuaban.com http://www.vse.org.vn http://dautuchungkhoan.com http://www.go2viet.com http://www.tinnhanhchungkhoan.vn http://web2.ssi.com.vn http://www.vir.com.vn http://www.mightysmall.co.uk http://www.mightysmall.com http://www.nasdaq.com http://www.rockefellercenter.com http://topoftherocknyc.com http://www.nyse.com http://www.nytours.us http://www.circleline42.com http://www.newyorkpass.com http://www.citypass.com http://www.nywatertaxi.com http://www.onboardnewyorktours.comhttp://www.allnewyorktours.com http://www.nywaterway.com http://www.circlelinedowntown.comCircle Line Downtown New York City Harbor Sightseeing Cruises (??t vé qua phà ?New York ho?c New Jersey) www.bestbuy.comBest Buy http://www.dealroom.com http://www.4mua.com B?n Mùa Flowers and giftsfrom the hearts http://hoa-eden.com Ti?m HoaEden http://www.hanoihoa.com http://www.proflowers.com Pro Flower http://www.chohoatuoi.com Ch? Hoa T??i http://www.ftd.com http://www.microcenter.com Micro CenterThe Center of Computer Shopping http://www.monoprice.comhttp://www.microframecorp.com http://www.novabitcoinshop.com http://www.hdvietnam.com thangngu1 ngocusava@sharklasers.com http://sewelldirect.com http://4kcomputer.com http://www.geeks.com http://www.wdc.com Western Digital Drives http://tintuc.myvnc.com/vanhieuCURRENT EXPRESS PROCESSING CENTER COLORADO SPRING, CO 80941-0001Toll Free Phone# 1-800-848-2848 www.currentcatalog.com.www.drleonards.com America’s LeadingDiscount Healthcare Catalog. Times to Cherish www.TimesToCherish.com http://www.staples.com Staples. STAPLE, INC:P.O. Box 9256 Framingham, MD 01701Toll Free Phone # 1-800-331-3330 DR.LEONARD’SHEALTHCARE PRODUCTS 100 NIXON LANE P.O.BOX 7821 EDISON, NJ 08818-7821. DEARCREEK PRODUCTS, INC. 3038 N.W.25TH AVENUE, POMPANO BEACH, FL 33069-0739.Woman’sView Fashion And Value For Women Since 14w & up P.O.Box 8361 INDIANAPOLIS,IN 46283-8361. CardWright Gifts 100 NIXON LANE P.O. Box 7823 EDISON, NJ08818-7823 PC Connection 730 Milford Rd, Merrimack, NH 03054 Toll Free Phone #1-800-800-5555 www.pcconnection.com.Victoria’s Secret North American Office P.O. Box 16598, Columbus, Ohio43216-6589 Toll Free Phone # 1-800-888-8200 www.victoriasecret.com Fax: 1-(614)337-5555. ALLOY: 730 E. Church Street, suite 19 Martinsville, VA 24112-5005Toll Free Phone # 1(888) 45 alloy www.alloy.comDRESS BARN CATALOG: P.O. Box 128, Mcsherrystown, PA 17344 Toll Free Phone #1-800-684-4253 www.dressbarn.com VikingOffice Products Worldwide Headquarters 950 West 190th Street, Torrance, CA90502-1001Toll Free Phone # 1-800-421-1222 www.vikingoffice.com Global ComputerSupplies: 120A Satellite Blvd; Dept. BN, Suwanne, GA 30024 Toll Free Phone #1-800-8-GLOBAL http://www.globalcomputer.comwww.TigerDirect.com 7795 West FlaglerStreet. Suite 35, Miami, FL 33144 Toll Free Phone # 1-800-888-4537 http://www.tigerdirect.com SALES ASSOCIATEASHLYN RITZ CAMERA CENTERS: 2700 Potomac Mills Cir; Ste. 737 Prince William, VA22191Tel: (703) 494-2775. Reliable Office Supplies: P.O. Box 1502 Ottawa, IL61355-9914 www.reliable.com Phone:1-800-735-4410 Fax: 1-800-326-3233. Spiegel: P.O. Box 9209 Hampton, VA23670-0209 Email: service@csc.spiegel.comOr P.O. Box 6105 Rapid City, SD 57709-6105 Phone: 1-800-345-4500 www.spiegel.com Fax: 1-800-422-6977.Healthhouse USA: P.O. Box 9031 Hicksville, NY 11801-9031. Water Drake 4510Edison Avenue Colorado Springs, CO 89015-4127. Make Life Easier:19465 BrennanAvenue Perris, CA 92599-3000. http://www.ikea.comIkea http://www.123mua.com.vn http://www.tienphong-vdc.com.vn http://phongcanhthiennhien.com http://www.garden.com http://cayxanhvietnam.com http://www.longwoodgardens.org http://www.vngardening.com http://www.mimosala.com http://www.gardensmart.com http://bonsaifocus.com http://www.usbg.gov United States BotanicGarden http://www.absbonsai.orgAmerican Bonsai Society http://www.bonsai-bci.comBonsai Clubs International http://www.bonsai-bsf.comBonsai Societies of Florida http://www.gsbf-bonsai.orgGolden State Bonsai Federation http://mababonsai.orgMid-America Bonsai Alliance http://www.potomacbonsai.comPotomac Bonsai Association www.bonsai-wbff.org WorldBonsai Friendship Federation http://www.ikebana-dc.orgIkebana Interatonal http://www.fona.orgFriends of The National Arboretum http://www.waysidegardens.comhttp://vnflower.vn http://www.netflower.vn http://phatloi.multiply.com http://www.gardeners.com http://www.thegarden.com http://tamdaonp.com.vnhttp://www.maivangflorida.com http://beautifulflowerpictures.com Mu?n bi?t thêmv? garden vào google.com và nh?n vào garden Wayside Gardens The Complete WGarden Catalog 1 Garden Land Hodges SC 29695-0001. Bright-Life: P.O. Box 9040Hicksville, NY 11801-9040. Fingerhut Corporation: 4404 Eighth Street North St.Cloud, MN 56372-0061. Lane Bryant: P. O. Box 8301 Indianapolis IN 46283-8301.West elm: P. O. Box 29028 Brooklyn, NY 11202-9028. Traditions: HomeTown CenterGood Hope, CA 92599-40000. Harriet Carter Dept. 23, North Wales, PA 19455 OrderOnline at: www.harrietcarter.com.Order Toll Free Phone: 1-800-377-7878 24 Hours A Day 7 Days A Week. ForInquiries on Orders & Other Calls: 215-361-5122 Mon.-Fri. 9:00 Am –5: 00 PMEastern Time. Lilypons Water Gardens 6800 Lilypons Road P.O. Box 10 Buckeystown,Maryland 21717-0010 website: www.lilypons.comtelephone: 1-800-999-LILY (5459) Fax: 1-800-879-5459. Home DecoratorsCollection P.O. Box 4190, Hazelwood, Mo 63042-0790 website: www.homedecorators.com Telephone:1-800-245-2217 Fax: 1(314) 521-5780 Customer Service: 1-800-240-6047 8920Pershall Road, Hazelwood, MO 63042-2809 Visit Our Outlet Stores: 1118 OliveBlvd Creve Coeur, MO 63141; 14808 Clayton Rd Chesterfield, MO 63017 http://www.lesengravers.com 300 SouthCleveland St., Arlington, VA 22204 703-685-1189 Fax 703-271-0321 NationwideOrdering Line 1-800-AWARD-37 or 1-800-292-7337 http://www.daycon.comDaycon Procducts Co, Inc Janitorial Cleaning Maintenance and hardware Supplies.16001 Trade Zone Avenue Upper Marlboro, MD 20774 Toll Free: 800.394.0019 Local:301.218.1000 Fax: 301.218.6000 www.vnexpress.netwww.vnexpress.com http://www.earthtimes.org Earth Times www.ngoisao.net Ng?i Sao www.langtieu.com www.ttvnol.com M?ng Trái Tim Vi?t Nam www.vnn.vn free Vietnam news www.hochiminhcity.gov.vn ghi danhkinh doanh t?i Vietnam trong vòng 5 ngày www.EmploymentGuide.com www.hotjobs.com http://www.jobrelatedstuff.com http://www.indeed.com ngocusava@dispostable.com1234567890 https://www.governmentjobs.comhttp://www.powerjobs.com http://www.careercast.com ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://hanhtrinh24h.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://lamviec123.com ngocusava@tempinbox.com http://www.cybercoders.com ngocusava@tempinbox.comhttps://www.freelancer.com ngocusavaStudent http://diachidoanhnghiep.comhttp://www.jnj.com http://www.roberthalffinance.com http://www.tatumllc.com http://www.vieclam.vn http://mywork.vn http://www.usa.govhttp://fairfaxmegajobfair.com http://www.perkspot.com http://www.dcjobs.com http://www.payscale.com http://www.militaryhire.com http://www.dba-oracle.com http://bcv.vn http://nhansuvietnam.vnhttp://www.careerbuilder.com http://www.cbeyondsalesjobs.net http://www.freeenterprise.com http://www.experience.com http://www.usajobs.gov Website vi?c làmchính ph? Liên Bang Hoa K? http://www.careeronestop.orghttp://federaljobs.net http://www.tasc.com http://www.odesk.com www.monster.com www.careerbulder.com search for jobs. www.careermag.com Career articles andinformation www.careermosaic.comjobs from around the world.www.computerjobs.comThe Computer Jobs Store www.espan.com e-span’sJobOptions www.softwarejobs.com. www.careepath.com www.new.careerpath.com Job listingsfrom U.S. newspapers www.joboptions.comSearchable job database www.ebay.com World’slargest online auction site www.downloads.com.www.amazon.com https://affiliate-program.amazon.comBooks, gifts, and entertainment media sales, E-superstore http://www.bibtocrib.com www.barclaysquare.com E-superstorelocated in England www.e-buy.comE-superstore www.egghead.com Computerproducts/discount software superstore. www.etrade.comonline trading and portfolio management www.macys.comMacys Sells general merchandise and gift registry. www.carpoint.msn.com New and used carbuying service www.my-world.comE-superstore located in Germany. www.netgrocer.comInternet Super Center— all products www.openmarket.comInternet Commerce software. www.peapod.comOrder groceries online  www.earthlink.net new station $50 buy amachine, $10 each month. www.robotstore.com.www.synantet.com www.gotomypc.com $20 www.cctvwhonesrners.com www.securitywhonesrners.com www.spygrdgets.com www.smarthome.com www.travel.state.gob http://www.fafsa.ed.gov Free Applicationfor Federal Student Aid (FAFSA) www.ins.gov.Vi?n Giáo D?c Qu?c T?: 104 ???ng Tr?n H?ng ??o l?u 5, Hà N?i, North Vietnam.Tòa ??i X? Hoa K? ? Hà N?i 6???ng Ng?c Khánh- Hà N?i. http://vietnam.usembassy.gov http://hochiminh.usconsulate.gov www.duhochoaky.com http://123duhoc.com http://www.ifos.de http://gradfinder.com http://www.ktdn.edu.vn http://dialy.hnue.edu.vn http://www.sachhoctro.com.vn http://news.wru.edu.vn http://web.hanu.vn http://www.hou.edu.vn http://www.hcmuarc.edu.vn http://www.hssv.vnn.vn http://www.ptit.edu.vn http://www.studygs.net http://oxford.edu.vn http://www.hanoi.edu.vn http://www.saimete.edu.vn http://www.hcm.edu.vn http://www.dayhocintel.org http://www.ctu.edu.vn ??i H?c C?n Th? http://www.hcmuns.edu.vn Tr??ng ??i H?cKhoa H?c T? Nhiên http://truongtructuyen.vnhttp://www.studentsoftheworld.infohttp://www.wru.edu.vn http://www.ets.org http://www.hcmut.edu.vn Tr??ng ??i H?c BáchKhoa ? Sài Gòn http://www.vgu.edu.vnVietnamese-German University (??i H?c Vi?t – ??c) http://www.dtu.edu.vn Tr??ng ??i H?c Duy T?n? ?à N?ng http://www.vnu.edu.vn ??i H?cQu?c Gia Hà N?i http://www.vnuhcm.edu.vn??i H?c Qu?c Gia ? Sài Gòn http://www.hut.edu.vnTr??ng ??i H?c Bách Khoa Hà N?i http://www.hau1.edu.vn??i H?c N?ng Nghi?p 1 Hà N?i http://vnschool.nethttp://baigiang.bachkim.vn http://www.quangtri.edu.vn http://www.vtsaigon.com http://www.ntviet.com ??i H?c L?m Nghi?p http://www.hcmuaf.edu.vn ??i H?c N?ngNghi?p ? Sài Gòn http://www.neu.edu.vn ??iH?c Kinh T? Hà N?i http://icslearn.ca ICSLearn Canada http://binhphu.info http://www.worldwideschoolofenglish.comhttp://www.isep.org ISEP http://viet.vietnamembassy.us http://www.marymount.edu MarymountUniversity http://www.hanoi.usembassy.govhttp://www.asse.com (International StudentExchange Program) http://www.afs.orgIntercultural Programs http://www.pax.org http://www.ciee.org www.edupass.org www.ftu.edu.vn http://dutoanonline.com http://www.ftu.edu.vn Tr??ng ??i H?c Ngo?iTh??ng Vi?t Nam ( Foreign Trade University) http://www.fis.com.vnhttp://edupass.org http://www.iie.org http://www.cies.orghttp://us.fulbrightonline.org http://www.fulbrightalumni.org http://www.fulbrightweb.org www.collegeboard.com $27. -45 CollegeBoard Ave New York, New York 10023. -College Board, SAT Program P.O.Box 6200Princeton, NJ 08541, USA. www.toefl.org(TOEFT) www.iic.org http://www.luc.edu http://www.uh.eduhttp://www.tsu.edu http://www.uthouston.edu http://www.rice.edu http://www.stthom.edu http://www.uhd.edu http://www.hbu.eduhttp://www.uth.tmc.edu http://prtl.uhcl.edu http://www.rmit.edu.au www.citadel.com www.vmi.eduhttp://cns.miis.edu http://my.opera.com/tailieutienganhhttp://ocw.mit.edu http://www.ned.org National Endowment Democracy http://www.ed.gov U.S. Department of Education www.voaspecialenglish.com www.occ.cccd.edu www.vef.gov http://www.vjsonline.orgwww.harvard.edu www.mit.edu www.jwu.eduhttp://www.itt-tech.edu http://admissions.usma.edu ?ai H?c Qu?n??i Hoa K? www.alllearn.org Liên h?Trung t?m T? v?n Du h?c và ?ào t?o Qu?c t? VNPC.  Ng? 183, S? nhà 14 ??ngTi?n ??ng, ??ng ?a, Hà N?i. ?T: 04 5376996, Fax: 04 537 6998 Email: vnpchn@vnn.vn. C?ng ty IDP Education AustraliaT?i TP HCM: 12 Bis Phan K? Bính, qu?n 1. ?i?n tho?i: (08) 910 4205T?i Hà N?i:56 Tr?n Qu?c To?n, qu?n Hoàn Ki?m. ?i?n tho?i: (04) 943 9739 www.sunrisevietnam.com Top 50 tr??ng?H hàng ??u th? gi?i: 1. ?H Harvard: http://www.harvard.edu 2. ?H Stanford: http://www.stanford.edu/ 3.?H Cambridge: http://www.cam.ac.uk/4. ?H California – Berkeley: http://www.berkeley.edu5. H?c vi?n c?ng ngh? Massachusetts (MIT): http://www.mit.edu 6. H?c vi?n c?ng ngh? California: http://www.caltech.edu 7. ?H Princeton: http://www.princeton.edu8. ?H Oxford: http://www.ox.ac.uk9. ?H Columbia: http://www.columbia.edu10. ?H Chicago: http://www.uchicago.edu 11. ?H Yale: http://www.yale.edu12. ?H Cornell: http://www.cornell.edu13. ?H California – San Diego: http://www.ucsd.edu14. ?H Tokyo: http://www.u-tokyo.ac.jp/eng/index.html15. ?H Pennsylvania http://www.upenn.edu16. ?H California – Los Angeles http://www.ucla.edu17. ?H California – San Francisco Univ California – San Francisco http://www.ucsf.edu 18. ?HWisconsin – Madison http://www.wisc.edu19. ?H Michigan – Ann Arbor http://www.umich.edu20. ?H Washington – Seattle http://www.washington.edu21. ?H Kyoto: http://www.kyoto-u.ac.jp/index-e.html22. ?H Johns Hopkins: http://www.jhu.edu23. ?H Imperial Coll London http://www.ic.ac.uk24. ?H Toronto: http://www.utoronto.ca25. ?HColl London: http://www.ucl.ac.uk26. ?H Illinois – Urbana Champaign: http://illinois.edu27. H?c vi?n c?ng ngh? Swiss Fed – Zurich: http://www.ethz.ch 28. ?H Washington- St. Louis http://www.wustl.edu 29. ?HRockefeller: http://www.rockefeller.edu30. ?H Northwestern: http://www.northwestern.edu31. ?H Duke: http://www.duke.edu32. ?H New York: http://www.nyu.edu33. ?H Minnesota – Twin Cities http://www1.umn.edu34. ?H Colorado – Boulder: http://www.colorado.edu35. ?H California – Santa Barbara: http://www.ucsb.edu 36. ?H British Columbia: http://www.ubc.ca 37. ?H TexasSouthwestern Med Center http://www.utsouthwestern.edu38. ?H Vanderbilt: http://www.vanderbilt.edu39. ?H Utrecht: http://www.uu.nl 40. ?H Texas –Austin: http://www.utexas.edu41. ?H Paris 06: http://www.upmc.fr 42. ?HCalifornia – Davis http://www.ucdavis.edu43. ?H Pennsylvania State – Park: http://www.psu.edu44. ?H Rutgers State – New Brunswick http://www.psu.edu  45. ?H C?ng ngh? Munich: http://www.tu-muenchen.de/jshpchooser.tupl46. H?c vi?n Karolinska Stockholm http://info.ki.se/index_se.html 47. ?H Edinburgh: http://www.ed.ac.uk 48. ?HParis 11: http://www.u-psud.fr49. ?H Pittsburgh – Pittsburgh http://www.pitt.edu50. ?H Southern California: http://www.usc.eduTr??ng ??i h?c, Cao ??ng ?H Bách khoa Hà N?i http://www.hut.edu.vn ?H Bách khoa HCM http://www.hcmut.edu.vn ?HKhoa h?c T? nhiên HCM http://www.hcmuns.edu.vn– ?H Khoa h?c – T? nhiên Hà N?i http://home.vnn.vn?H Qu?c gia TP.HCM http://www.vnuhcm.edu.vnTr??ng ?H Qu?c t? http://www.hcmiu.edu.vn?H Kinh t? TP.HCM http://www.hcmueco.edu.vn?H KH XH & NV TP.HCM http://www.hcmussh.edu.vn?H S? ph?m k? thu?t TP.HCM http://www.hcmute.edu.vn?H C?n Th? http://www.ctu.edu.vnTr??ng ??i h?c N?ng l?m TP. H? Chí Minh http://www.hcmuaf.edu.vn Tr??ng ??i h?c c?ng ngh? T?n ??cTh?ng – http://www.tut.edu.vnhttp://ts.tdt.edu.vn http://tonducthang.vn ??i h?c An Giang http://www.agu.edu.vn N?umu?n h?c ??i H?c ? M? mà kh?ng c?n ph?i sang M? h?c thì h?y vào google.com haylà www.Altavista.com và ?ánh ch?“online education” trong ph?n “Search.” www.ivce.orgTheInstitute for Vietnamese Culture & Education 131 Lexington Street Westbury,NY 11590 USA Email: nhipsong@ivce.org Tel/Fax:(516)334-7399 xin h?c b?ng du h?c Hoa K? www.collegenet.comSearchable database of more than 2,000 colleges and universities. Webpages www.marshall.edu/~jmullens/edlinks.htmlLinks to many educational sites. www.ivcd.orgwww.open.ac.uk Independent www.ggre.com www.vas.orgOnline education www.backtoschool.comwww.vef.gov www.ocw.mit.eduhttp://www.hsph.edu.vn www.quanys.com study courses form the U.K. DuH?c ? Pháp: www.eburance.fr ?i?n Tho?i01536300 www.daugau.com. http://www.uwc.org http://www.wesleyan.edu WestleyanUniversity http://dt.ussh.edu.vn http://hcmls.net Northern Virginia CommunityCollege (NOVA) http://www.nationalmerit.orghttp://hoc-bong-btc.blogspot.ca http://dauvaocaohoc.vn  http://sinhvienusa.orghttp://www.libertylanguageservices.comhttp://www.veffa.org  http://www.minglebox.comngocusava@dispostable.com 123456ruby00364 http://www.thukhoahuan.com http://www.classmates.com ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://gowestfoundation.org http://bshohai.blogspot.com http://www.lenduongcamp.org http://www.udn.vn http://www.trunghocnguyenbatong.comhttp://daihocsuphamsaigon.org/ www.ait.ac.th http://www.rism.ac.thhttp://www.ug.ait.asia http://www.bremer.tafe.qld.gov.auhttp://www.pennfoster.edu http://www.tesst.com http://www.cri.edu https://studentloans.gov http://nahma.indatus.com http://www.giadinh.edu.vn http://yup.edu.vn http://www.vietscholarships.org http://www.ileader.org http://www.vacsc.org  http://www.tfnn.comhttp://dtdl.edu.vn http://www.mauvsa.org http://cpp.unavsa.org http://100kstrong.org https://www.dvlottery.state.gov http://exchanges.state.gov http://educationusa.state.gov http://publicaffairs.berkeley.eduhttp://www.consumerfinance.gov http://www.consumerfinance.gov/paying-for-college/compare-financial-aid-and-college-costhttp://www.akaritutoring.com http://www.hiu.edu http://www.hope.eduhttp://www.inrseminars.com https://www.educationfund.org http://www.vanlanguni.edu.vn http://www.ciacentraledu.com http://www.straighterline.com http://fulbright.state.gov http://www.washlangctr.com http://www.ccdc.edu http://cinema.usc.edu http://www.nmti.edu  http://hws.edu http://www.ibo.org http://www.dut.edu.vn  http://www.tvu.edu.vnhttp://nvcc.edu http://itims.edu.vnhttp://trunghocthuduc.com http://www.virginia.edu http://www.sansangduhoc.com http://www.mcgill.ca http://sinhvienkinhte.net http://sinhvienit.net thangngu1ngocusava@tempinbox.com http://www.hongoccan.com http://mientaongo.net http://www.jmu.edu http://www.cua.eduhttp://www.focus.org http://reynolds.edu http://stratford.edu http://www.vcu.edu http://www.onlineatliberty.com http://www.luonline.com http://www.hmu.edu.vn http://www.hau.edu.vn http://asu.edu Arizona State University http://www.hoasen.edu.vn Tr??ng ??i H?cHoa Sen http://www.sgu.edu.vn Tr??ng ??iH?c Sài Gòn http://www.american.edu http://www.hui.edu.vn ??i H?c C?ng Nghi?p http://www.faa.edu.vn http://kenhtuyensinh.vn http://sinhviencongnghiep.vn http://www.cntp.edu.vn http://tradiemthi.net http://www.auhs.edu http://sinhvienkhiemthi.org http://www.bungsang.org http://www.caodangytethainguyen.edu.vnhttp://www.icalanguages.com http://www.congressionalschools.orghttp://www.votruongtoan.org http://www.su.edu Shenadoah University https://www.salliemae.com http://www.vt.edu Virginia Tech http://ctct.ueh.edu.vn http://lamsoncollege.edu http://donghanh.net http://www.asian-university.org http://www.truongxua.vn http://csis.org http://medicine.arizona.edu http://www.arizona.edu http://findyourartschool.com http://www.nafeaonline.org http://www.savingforcollege.com http://www.collegescholarships.orghttp://bachkhoa-npower.vn http://www.gwu.edu http://www.tvnthanglong.org Tr??ng Vi?tNg? Th?ng Long http://www.hdvietnam.netH??ng ??o Vi?t Nam http://www.wagggs.org(WAGGSS) - T? Ch?c H??ng ??o N? Th? Gi?i http://www.scout.org(WOSM) - T? Ch?c H??ng ??o Nam Th? Gi?i http://iccvs.orgH?i ??ng Trung ??ng ??ng ??o Vi?t Nam http://www.girlscouts.org(GSUSA) - H?i N? H??ng ??o Hoa K? http://www.scouting.org (BSA) -H?i H??ng ??o Nam Hoa K? (BSA http://www.huongdao.org?y Ban Qu?c Gia H?VN http://langhue.org  http://iccvs.org (ICCVS) - H?i??ng Trung ??ng ??ng H??ng ??o Vi?t Nam http://www.hoikhuyenhoc.vnhttp://citc.edu.vn http://tranphudn.com http://art-schools.us.com http://vietnamcentrepoint.edu.vn http://mdc4rum.info  http://duytan.edu.vn http://www.cungthieunhihn.org http://www.4icu.org http://www.columbiasouthern.edu http://enci.edu.vn http://dhspttnn1.edu.vn http://www.vci.edu.vn http://www.huc.edu.vn http://www.hcmuc.edu.vn http://www.vhnthcm.edu.vn http://cdk.edu.vn http://www.vnq.edu.vnhttp://www.saigonact.edu.vn http://vhu.edu.vn http://halongact.edu.vn http://hcmus.edu.vn http://www.hcmup.edu.vn http://giaoducvn.net http://giaoduc.com.vn http://www.luyenthidaihoc.edu.vn http://cdk.edu.vn http://www.lrc-tnu.edu.vn http://www.vanhoahoc.edu.vn http://www.selectrightdegree.com http://www.hisa.vn http://www.bradford.adelaide.edu.auhttp://www.kbs.edu.au http://www.tuiu.edu http://www.gmu.edu George Mason University (GMU)http://www.gmu.edu/org/vsa http://unavsa.org http://www.vietnameseamerican.orghttp://www.glctschool.com http://www.sac.edu http://www.languagelink.edu.vn http://www.llv.edu.vn http://www.saigontech.edu.vn http://csci.hccs.edu http://uopeople.org University of the people(??i H?c Nh?n D?n) http://tamly.hnue.edu.vnhttp://hanu.vn http://www.vccs.eduhttp://federalstudentaid.ed.gov http://www.westwood.edu Westwood College http://www.kiengiangtec.edu.vnTr??ng ??i H?c Kiên Giang http://www.huaf.edu.vn??i H?c L?m Nghi?p http://www.vcaa.vic.edu.auhttp://www.vef.gov Tòa ??i X? C?ng S?n Vi?tNam ? Hoa K?: 1233 20th St., NW, # 501, & 705 Washington, D.C. 20036 Tel:(202) 861-0737—Fax: (202) 861-0917. Vietnamese Permanent Mission to the U.N. 20Waterside Plaza, New York, NY 10010 Tel: (212) 679-3779. L?nh S? Quán, C?ng S?Quán ? Sài Gòn (Consulates, Legations In Saigon, Vietnam). http://www.visapro.com http://www.foreignlaborcert.doleta.govhttp://feinstein.senate.govAustralian Consulate General 5B L?u 4 & 5 T?n ??c Th?ng Q.1 Tel: (848)829-6035. Th??ng V? T?ng L?nh S? Quán ?c 33 Nguy?n ?ình Chi?u P. ?akao Q.1Tel:(848) 824-2722. British Consulate General 25 Lê Du?n P. B?n Nghé Q.1Tel: (848)823-2861. Consulate General of France 27 Nguy?n Th? Minh Khai Q.1Tel: (848)829-7235. V?n Phòng ??i X? Pháp ? Hà N?i 37 Thái V?n Lung, Hà N?i ?i?n Tho?i827-4355. Anuradha Tia Banerjee T: +848 903 912 643. M: 15B/100 Le Thanh Ton,District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. E: anuradha@tiabanerjee.com Visit http://www.anuradha.easyjournal.comAnuradha Tia Banerjee T: +848 903 912 643. M: 15B/100 Le Thanh Ton, District 1,Ho Chi Minh City, Vietnam E: anuradha@tiabanerjee.com. Visit: www.anuradha.easyjournal.comTh??ng V? Pháp 102 L?u 10 Pasteur Q.1 (848) 829-6056. United World (UWC)Colleges www.govhs.com http://wmin.ac.uk University of WestminsterLondon UK Consulate General of Germany 126 Nguy?n ?ình Chi?u P.6 Q.3 Tel: (848)822-4385. Consulate General of Hungary 22 Phùng Kh?c Khoan Q.1Tel: (848)829-0130. Th??ng V? Hungry 198/3A Hoàng V?n Th? P.9, Q.PN Tel: (848) 844-6584.Consulate General of India 49 Tr?n Qu?c Th?o Q.3 Tel: (848) 823-1539. ConsulateGeneral of Japan 13-17 Nguy?n Hu? Q.1Tel: (848) 822-5314. Consulate General ofMalaysia 53 Nguy?n ?ình Chi?u Q.3 Tel: (848) 829-3132. Consulate General of NewZealand 41 Nguy?n Th? Minh Khai Q.1Tel: (848) 822-6906. Consulate General ofPanama 7A L ê Thánh T?n P. B?n Nghé Q.1 Tel: (848) 823-6447. Consulate Generalof Singapore 65 Lê L?i (Saigon Center L?u B) Q.1 Tel: (848) 822-5173. ConsulateGeneral of the Kingdom of Cambodia 41 Phùng Kh?c Khoan Q.1 Tel: (848) 829-2751.Consulate General of the Lao Peoples Democratic Republic 93 Pasteur Q.1Tel:(848) 829-9275. Consulate General of the Netherlands 29 Lê Du?n P. B?n Nghé Q.1Tel: (848) 823-5932. Consulate General of the Peoples Republic of China 39Nguy?n Th? Minh Khai P. B?n Nghé Q.1Tel: (848) 829-2457. Consulate General ofthe Peoples Republic of Cuba 45 Phùng Kh?c Khoan Q.1 Tel: (848) 829-7350.Consulate General of the Republic of Indonesia 18 Phùng Kh?c Khoan P. ?akao,Q.1Tel: (848) 825-1888. Consulate General of the Republic of Korea 107 Nguy?nDu Q.1Tel: (848) 822-5757. Th??ng V? T?ng L?nh S? Quán Hàn Qu?c T?i TP. HCM 178Nguy?n V?n Th? Q.1Tel: (848) 822-3933. Consulate General of the Republic ofPoland 2 Tr?n Cao V?n Q.1Tel: (848) 824-5244. Consulate General of the RoyalDennish 20 Phùng Kh?c Khoan P. ?akao, Q.1Tel: (848) 822-8289. Consulate Generalof the Royal Thai 77 Tr?n Qu?c Th?o Q.3 Tel: (848) 822-8289. Th??ng V? T?ngL?nh S? Quán Thái Lan 143 Nguy?n ?ình Chi?u P.6 Q.3 Tel: (848) 822-3717.Consulate General of the Russian Federation 40 Bà Huy?n Thanh Quan Q.3 Tel:(848) 829-2936. Consulate General of Ukraina 213 Nguy?n V?n Th? P. ?akaoQ.1Tel: (848) 822-2490. Consulate General of U.S. 51 Nguy?n ?ình Chi?u P.6 Q.34 Lê Du?n Blvd., District 1, HCM Tel: (848) 822-9433. Consulate General of Sweden8A/111D1 L?u 4 Thái V?n Lung P. B?n Nghé Q.1 Tel: (848) 823-6800. Embassy ofSpain 25 Phùng Kh?c Khoan P. ?akao, Q.1 Tel: (848) 825-0173. Th??ng V? ?-Ph?nB? Phát Tri?n Th??ng M?i S? Quán ? 17 Lê Du?n (Central Plaza L?u 9 Phòng903-904) P. B?n Nghé Q.1Tel: (848) 829-8721. V?n Phòng Kinh T? ?ài B?c T?iTP.HCM 117B Ngy?n ?ình Chính Q.PN Tel: (848) 845-8651. V?n Phòng Th??ng M?i B?Vùng Wallonie Tai TP.HCM 2A-4A Phòng 1505 T?n ??c Th?ng P. B?n Nghé Q.1. Tel:(848) 829-4526.Refugee Resettlement Section 4 Lê Du?n Qu?n 1 TPHCM E-mail: refugeeInfo@wrashochiminh.org.vnwebsite: www.state.gov Phone 08-829-2750Th? Hai t?i Th? Sáu t? 8: 00AM – 5:00PM. ??i X? Hoa K? t?i Hà N?i website: www.hanoiusembassy.gov www.smartdriver.com www.rockhall.com Cleveland Museum Site www.envirolink.org Environmentalinformation. http://www.ice.gov Immigrationand Customs Enforcement www.epa.gov U.S.government environmental news. www.24hourfitness.comA Health and Fitness Community http://publications.usa.govhttp://www.gsa.gov Federal CitizenInformation Center (FCIC) www.greenpeace.orghttp://greenpeace-vietnam.comEnvironmental activism www.globalfitness.comHealth and Fitness. www.odci.gov Politicaland economic information on countries Democratic Party News https://democrats.org www.fedworld.gov Links to U.S. governmentsites. www.polisci.com Politics on theweb www.rnc.org GOP Party News www.loc.gov Variety o U.S. governmentinformation. www.whitehouse.gov Taketour and learn about occupants (The White House). https://petitions.whitehouse.gov ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://www.happytreeinsaigon.com http://www.gallup.com  ngocusava@dispostable.comTadihoc@1 https://www.osac.gov https://www.inss.org.il  http://www.uspreventiveservicestaskforce.orghttp://www.speaker.gov  http://www.ibanet.orghttp://www.ipetitions.com ngocusava@tempinbox.com http://www.petition2congress.com http://www.chongcsvnxamnhap.com www.census.gov Population and otherstatistics (U.S. Census Bureau) (10 years term). http://www.visabureau.com www.un.org Latest UN projects and information. The Solar Cooking Archive http://memory.loc.gov American History(American Memory). http://www.loc.gov http://www.hartford-hwp.com Links tohistory sites (World History Archives). www.cavinandhobbes.comComic strip gallery (Calvin & Hobbes Gallery) www.comcentral.com From comedy TV network(Comedy Central Online) http://www.universaluclick.comHumorous insights about working (The Dilbert Zone). http://www.northernweb.net Beginner’sguide to the Internet (Beginners Central Internet) http://www.matisse.net Definitions ofInternet terms (Internet Glossary) http://www.f-secure.comIndustry standard information source for new virus hoaxes and false alerts(F-secure Hoax warnings). http://www.sse.comOver 60 of the best information security news sites, many of which are updateddaily (Secure Solutions Experts “SSE”). Microwave oven licked meter 6251 Tel:1-800-359-7701. www.infoseek.com www.goto.com www.accessdata.com $40 http://www.scsite.com www.crctvn.com www.woot.comwww.walmart.com www.pickcamorbit.com $130 www.crissintechnology.com $30 www.camreach.com home theater th? 45 ngày www.powerwork.com $550 www.pacificdigitalcorp.com $200 www.yamaha.com $300 http://www.vnpt.com.vn T?P ?O?N B?U CH?NHVI?N TH?NG VI?T NAM http://www.dienthoai.com.vnhttp://www.thongtinmobile.com http://www.mobivox.com http://www.jaxtr.com http://www.nhatcuong.com http://www.ducminhmobile.net http://www.phonecardvn.com http://hoanghamobile.com http://www.thienlong.org http://waptrick.com http://www.muabandtdd.com http://www.timmuadidong.com http://thegioididong.com http://www.giadienthoai.vn http://sohoa.net http://www.ddvncard.comhttp://www.giagoc.vn http://dienthoai.tin24gio.com http://www.quangmobile.com.vn http://www.dtdd.com http://www.voy.com   http://www.vsc.com.vn http://www.powerstick.com http://www.infogate.vnn.vn http://www.vssc.com.vn http://www.yp.com.vn Trang Vàng Vi?t Nam http://www.fistenet.gov.vn http://maphuong.com http://www.us.ringtones.com www.tagtag.com http://ringophone.com http://zingy.com http://www.ringtonejukebox.com http://sms.vinaphone.vnn.vn/sms/ringtone.jsphttp://dongnaionline.com http://www.topteen.com.vn http://www.savingcall.com http://www.vinaphone.com.vn www.mobifone.com.vn Mu?n bi?t thêm cácwebsite vào google.com và ?ánh v? search “?i?n tho?i ho?c phone”Các Website g?i?i?n tho?i mi?n phí ho?c r? ti?n t? M? v? Vi?t Nam Ho?c T? Vi?t Nam qua M? quamáy vi tính (computer) www.net2phone.comwww.dianpad.com free from P.C to P.C www.inet-fone.com www.voxphone.com free called maximum 5people www.phonefree.com http://futurephone.com phone: (712) 585-8883free www.roxio.com http://webex.com http://farecast.comMua dung cu Homesight cua Motorola tai Radio Shack www.ahernstore.com www.paltalk.com free thangngu01 ngocusava@tempinbox.com vietnam 6688 Free Internet Telephony: http://www.skype.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://www.skypecreditgenerator.comhttp://www.ring2me.com ngocusava@tempinbox.com  ngocusava http://www.tango.mengocusava@sharklasers.com tadihoc http://www.faceflow.com ngocusava tadihoc ngocusava@sharklasers.com http://www.jetnumbers.com/ http://www.onekingtelecom.com/ http://www.pinshark.com Pin Shark cheapphone cards for international http://speedypin.comhttp://www.pingo.com http://www.lunextelecom.com http://www.magicjack.com Magicjack ngocusava@tempinbox.com http://www.freepp.com http://www.nettalk.com http://telefonez.com http://grasshopper.com http://vietlink.ca http://freeonlinephonecalls.blogspot.comhttp://siptalk.com.au http://www.wheresmycellphone.com http://www.iaxtalk.com http://unifycall.com http://www.bored.com/dialpeople http://www.vyke.com http://www.broadvoice.com http://www.multiphone.net Multiphone http://www.pennytalk.com Pennytalk http://www.wayucall.com Wayucall http://www.phonecardsavenue.comPhonecardsavenue http://www.freechristmaswallpapers.nethttp://www.jajahdirect.comjajahdirect http://www.startec.comStartec http://www.mobivox.com Mobivox www.vosky.com www.actiontec.com g?i phone kh?ng d?y quaInternet v?i Skype software www.vonage.comhttp://www.vonage.com/vonagemobilehttp://www.vonage-promotions.com1-877-4 vonage. http://www.quintum.comQiomtum http://www.viatalk.com Via TalkInternet phone http://www.lingo.com http://www.shoretel.com ShoreTel service http://www.joiphone.com Joi Phone Service http://www.voiceral.com Voiceral http://www.teleblend.com http://www.zingotel.com ZingoTel http://meraki.com http://www.freeantennas.com http://www.speedtest.net http://speakeasy.net http://www.testmyisp.com http://www.netvigator.com http://www.adconferencing.com http://www.budtel.com http://www.smartfax.com http://www.movearoo.com http://www.reliant.com http://www.instinctthephone.com http://buyersnetwork.info http://www.timewarnercableoffers.comhttp://www.connectmyphone.com http://www.t-mobileathome.com http://direct.digitallanding.com http://www.smartcalls.net http://www.smallbizphonesystems.comhttp://www.asksantalive.com http://www.smartcalls.com.vn  http://www.nhacchuongquangcao.com.vnhttp://tainhacchuong.net http://www.khonhacchuong.com http://simngaysinh.net http://www.ymaxcorp.com http://www.viettel.com.vn Viettel http://www.sfone.com.vn S-Fone http://www.calibrus.com http://www.stelecom.com.vn StelecomVietnam www.ordervoip.com http://free-business-voip.blogspot.comhttp://www.voip.com www.packet8.com http://www.abc-voip.com http://linkshare.packet8.net http://vietfones.com.vn http://www.qwest.com http://www.comwave.net http://www.giagoc.vn https://paygate.vtc.vn http://www.ehtc.com.vn http://nhatcuong.com http://duylinhmobile.vn http://duylinhaudio.vn http://www.ledmobile.net http://www.thegioicamtay.com http://www.aha.vn http://fone.vnn.vnhttp://ipt.spt.vn http://viettel.vnhttp://www.usvoiz.com.vn http://tracuocadsl.viettel.vn http://www.fpt.vn http://vdc.com.vnhttp://riveroffers.com ?i?n Tho?i Vi?nLiên: http://www.att.com http://www.wireless.att.com http://www.letstalk.com http://www.mobilereview.vn http://www.metropcs.com ngocusava@tempinbox.com ngocusavaTadihoc@1 http://www.net10.com http://www.tracfone.com CAVALIER TELEPHONE:http://cavtel.com 1-866-7470913. JONESCOMMUNICATIONS: (301) 499-1485. MCI WORLDCOM: 1-800-925-7413 (Nói Ti?ng Vi?tNam). PICUS: 1-800-952-3423. RECONEX: 1-800-732-6639. http://www.fpt.net http://www.fdc.com.vn http://wifi.com http://www.cbeyond.nethttp://www.mcleaner.com http://vi.wikipedia.org/wiki/FPT http://www.fptmobile.com.vn http://www.fpt.com.vn http://www.thetrungthuc.com LunexTelecome http://www.untd.com United Online http://vienlien247.com http://callv247.com https://v247mobile.com  ngocusava@tempinbox.comtadihoc https://v247.us http://www.v247.com http://www.cellmart.net http://www.verizonwireless.com http://www.verizon.com Verizon http://www.rcn.com RCN High Speed BroadbandInternet (Cable) http://www.badosoft.comhttp://www.zifftalk.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com 123456 http://www.comcast.com Comcast http://ww2.cox.com Cox Communications https://ting.com https://www.sling.com http://fiber.usinternet.comhttp://thetintag.com http://www.onesimcard.com http://freetalk.me  www.voxer.comhttp://www.tiklapp.com http://www.heytell.com http://zello.com http://www.cheapinternet.com http://everyoneon.org http://basic-internet.com http://www.cheapdslinternetserviceproviders.comhttp://www.freedompop.com ngocusava@dispostable.com Tadihoc@1http://www.uswitch.com https://yourkarma.com http://www.ninthdecimal.com http://thenaponline.com  http://napthex20.nethttps://republicwireless.com http://www.globalnetworkinitiative.orghttp://www.hughesnet.com http://bandwidth.com http://www.iogear.com http://tietkiemtrongoi.com http://linksys.com http://192.168.1.1admin http://broadband.com http://www.broadbandchoices.co.ukhttp://www.buypinless.com http://www.discount-phonecard.com http://www.hello-telecom.co.uk http://www.hellodirect.com http://hellotelecom.us https://www.h2owirelessnow.com http://dongphuongusa.com http://www.mysimplemobile.com http://www.getjar.com http://www.otterbox.com http://isp.com http://www.consumercellular.com http://cellphonefinderdetective.comhttp://www.phonedetective.com http://www.copyscape.com http://www.boardtracker.com http://www.phonenumber.com http://www.freeality.com http://phonenumberscan.net http://idscan.net http://www.sun-isp.com http://myfreewirelessisp.com http://www.all-free-isp.com https://www.expansys-usa.com http://www.casecrown.com http://www.paulstv.com http://redvtv.com http://www.connectyourhome.com http://www.videotron.com http://www.efax.co.uk http://efax.com http://www.myfax.comhttp://www.bestfreefax.com  http://www.gotfreefax.comhttp://www.sendafaxfree.com http://www.topfreefax.com http://faxzero.com https://www.hellofax.com ngocusava@dispostable.com 123456 http://faxorama.com https://c8o.co.ukngocusava@dispostable.com 123456https://www.attachedin.com http://www.techradar.com http://www.filemail.com http://www.getalink.com http://www.zippyshare.com thangngu ngocusava@dispostable.com  12345678 http://filepurpose.comngocusava@dispostable.com 123456thangngu http://www.cloudat1.com https://sizablesend.com http://wossit.com https://www.myairbridge.com https://www.virtualphoneline.com http://www.faxleadstoday.com http://www.faxingsoftware.net http://www.hackerdaily.com http://www.faxprices.com http://www.faxaway.com http://www.k7.net http://www.usenetserver.com http://www.nextivafax.com http://www.improcom.com http://www.phonepower.com http://landfax.gfi.com/online-faxing-sm/?adv=10038&loc=1http://www.metrofax.com http://www.broadbandcommission.orghttp://www.ringcentral.com http://www.evoice.com http://www.cqphone.com  http://www.freecall.comthangngu126 123456 http://www3.goober.comhttp://www.handsetcall.com http://www.globe7.com www.callsfreecalls.com http://www.gloobovoip.com http://www.friendcaller.com ngocusava@sharklasers.com tadihoc http://www.99discounts.com http://www.inphonex.com http://www.quickstartvoip.com http://www.callcentric.com ngocusava@tempinbox.com thangnguStudent1 ngocusava ngocusava@guerrillamail.comTadihoc1 http://www.itpvoip.com http://www.localphone.com ngocusava@sharklasers.com Tadihoc@1# http://truvoipbuzz.comhttp://www.freetring.com http://freephoo.com http://www.rnetcall.com http://www.phonekall.com http://www.whitepages.com http://www.yellowbook.com http://iphoviet.com http://vietyellowbook.com http://diachivang.com http://www.switchboard.com http://niengiamthuongmai.com http://www.anywho.com http://www.zabasearch.com http://www.addresses.com  http://www.411.comhttp://www.giganews.com http://www.four11.com  http://www.whosecellphone.infohttp://phonex.us http://www.miicharacters.com http://www.astraweb.com http://www.centurylink.com  www.netzero.com http://www.peoplepc.com http://www.dlink.com www.callttt.com www.tuthienthe.com  http://charter.nethttps://www.optus.com.au http://www.iinet.net.au http://www.westernbroadband.net http://www.dc.net http://plttelecom.comhttp://vnphone.com http://www.scarlet.be http://www.whichvoip.com http://www.bdphoneonline.com http://www.numbr.com http://www.ooma.com Ooma Telo Phone Syetem http://movicha.com http://www.obitalk.com ngocusava ngocusava@guerrillamail.com http://www.obihai.com  http://www.mobiles24.comngocusava@dispostable.com 123456http://readwrite.com  http://www.localcallingguide.comhttp://whocallsme.com ngocusava@tempinbox.com tadihoc1 http://www.reversemobile.com http://www.reversephonedirectory.comhttp://www.reversephonelookup.comhttps://www.warcom.com.au http://www.fongo.com http://call2friends.com http://we-all-save.com www.knctr.com http://www.forfone.com  http://dyl.com http://www.onesuite.com http://www.internetcalls.com http://globfone.com https://www.anveo.com ngocusava@sharklasers.com tadihoc1 http://www.onebox.com http://www.slydial.com https://www.spokn.com http://www.getdialing.com http://biisafe.com ngocusava@dingbone.com http://www.ringbyname.com http://www.basictalk.com http://www.onlive.com http://googlevoiceblog.blogspot.comhttp://www.talkatone.com https://www.youmail.com http://www.libon.com http://www.linphone.org http://www.freecenter.com http://www.callvibe.com ngocusava ngocusava@dispostable.com Tadihoc@1http://www.eaglemessaging.comngocusava ngocusava@dispostable.com123456 http://www.free-tone.com http://dingtone.me http://www.tap4call.mobi http://www.whatsapp.com https://www.c2call.com ngocusava@sharklasers.com tadihoc http://www.voicenation.com http://ringmail.com http://800notes.comhttp://www.upptalk.com http://greatapps.com https://www.dingaling.com ngocusava2@hushmail.com 12345678 http://www.goivevietnam.com http://go-text.me http://www.callwithus.com http://www.ippi.com http://www.youroam.com  http://www.dialnow.comhttp://www.vestalink.com http://www.usell.com http://www.CellPhoneDirectory.com http://www.free-reverse-cell-phone-directory.com  http://freecellsearch.comhttp://www.nonpublished.com http://www.mobilphoneno.com http://www.peoplesmart.com http://www.telephonenumber.com http://opencall.me ngocusava eu1V7IynvEMn ngocusava@guerrillamail.com http://www.wephoneapp.com  https://www.inumbr.comhttp://burnerapp.com http://www.digitalcallingcards.co.uk  http://www.zipphone.comhttp://www.bbm.com http://www.engin.com.au  http://www.voicepulse.comhttp://www.voip.ms http://www.voipo.com http://www.gottabemobile.com http://thedroidguy.com http://www.buyfrompowerseller.comhttp://www.google.com/intl/en/mobile/gmail/#utm_source=wel-eml&utm_medium=eml&utm_campaign=enhttp://goivn.blogspot.com http://www.epincall.com http://line.naver.jp/ http://www.mycricket.com http://www.solavei.com http://www.fring.com https://www.calleasy.com http://www.spydialer.com http://www.phonegnome.com http://www.mophie.com http://www.freeg1unlockcodes.com http://www.hdn.cz http://www.opencall.cz http://freecallway.blogspot.com http://free-calls.do.am http://callingamerica.com http://www.voovox.com http://ww1.wengophone.com http://vopium.com http://www.rebtel.comngocusava@guerrillamail.com http://www.1888usa.com http://www.jajah.com ngocusava@guerrillamail.com http://www.brujula.net http://www.ipkall.com http://sip.pregi.net http://serweb.iptel.org/user ngocusava ngocusava@guerrillamail.com https://www.twilio.com ngocusava@guerrillamail.com https://www.twilio.com/labs/twimlets/forwardhttp://www.800forall.com http://www.tollfreenumbers.com http://www.empowernetwork.com http://www.nymgo.com ngocusava ngocusava@sharklasers.com http://www.ivippie.com http://www.voxox.com ngocusava ngocusava@sharklasers.com http://vox.io ngocusava ngocusava@guerrillamail.com http://www.pinger.com ngocusava ngocusava@guerrillamail.com  1 (703) 831-3870 http://www.viber.com  ngocusava@dingbone.comhttp://www.textnow.com ngocusava ngocusava@guerrillamail.com  (703) 646-7636 ngocusava@textnow.mehttps://bistri.com ngocusava@dispostable.com 123456 http://www.textplus.com  http://letspip.comhttp://www.textingontheweb.com http://textforfree.net http://www.zedge.net ngocusava ngocusava@guerrillamail.com https://www.smsglobal.comngoc12 tadihoc1 http://www.sendmassage.comhttp://www.whoscallin.me http://www.textem.net ngocusava ngocusava@guerrillamail.com http://textinghome.com https://www.sendhub.com (571) 449-2882(703) 659-9538 123456 http://www.fonist.comhttp://www.telmejapan.com http://www.kakao.com http://www.pfingo.com http://www.freephone2phone.com https://www.line2.com ngocusava@guerrillamail.comtadihoc (703) 592-9847 https://www.whistlephone.comhttp://www.sjlabs.com/sjp.html http://www.freeuknumbers.com 36022255 ngocusava@guerrillamail.com http://iglobecall.com http://www.birchills.net http://www.voipuser.org http://www.dialinfree.net http://sipbroker.com http://www.tpad.com/tpad-free-softphone-downloadhttp://www.keycall.net 03010026413sip.keycall.net ngocusava@guerrillamail.com http://www.uvoipit.com http://www.inum.net http://www.truphone.com http://www.phonebooth.com http://www.phone.com https://www.voipcheap.com https://www.tollfreeforwarding.comhttp://yateclient.yate.ro http://bluffmycall.com http://flaphone.com http://www.tmicell.com http://www.voipstunt.com http://www.freedomvoice.com http://www.counterpath.com http://www.countrycallingcodes.comhttp://countrycode.org http://www.howtocallabroad.com http://www.vitelity.com http://www.nextiva.com http://www.icall.com ngocusava@guerrillamail.comtadihoc https://www.12voip.com ngocusava1 ngocusava@guerrillamail.comtadihoc http://www.keepcalling.com http://www.freephonetracer.com http://www.pidipompi.com http://www.voxmobilecalls.com www.softonic.com http://www.vontrump.com ngocusava@tempinbox.com http://www.blasterphone.net http://voicent.com http://getvoip.comhttp://www.tpad.com http://www.tpad.com/tpad-free-softphone-downloadhttp://www.local011.com http://www.ozekiphone.com http://www.lgadgets.com http://www.zoiper.com https://www.pennytel.com.au http://www.bobsled.com ngocusava@guerrillamail.com http://heaveniphone.com http://www.sipgate.com https://secure.sipgate.co.uk SIP ID1721841 Telephone 08703924783 ngocusava@guerrillamail.comtadihoc12 https://www.s-unno.com http://www.snom.com http://www.grandstream.com http://www.freephoneline.ca http://www.assurancewireless.comAssurance Wirless Cell Phone Service https://www.safelinkwireless.comSafe Link (free cell phone) http://www.budgetmobile.com  https://www.reachoutmobile.comhttp://www.rowretailers.com http://www.phoneservices.us http://www.freegovernmentcellphones.nethttp://www.jitterbugdirect.com http://www.gazelle.com http://mobil2buy.com http://www.felixbruns.de http://www.pacebutler.com http://www.eendusa.com http://www.epa.gov http://www.recyclingforcharities.comhttp://www.phones4charity.org http://www.ecophones.com http://www.phoneraiser.com http://www.fundingfactory.com http://www.thinkrecycle.com http://cintexwireless.com http://www.recellular.com www.recycleplease.orghttp://outreach.lightyearwireless.comhttp://www.greatcall.com http://dongnamausa.com http://www.optus.com.au http://call2vn.com http://www.htc.comwww.washingtondc.clear.com http://www.clear.com http://www.sieuthisimthe.com.vn http://nguoiviettelecom.com http://evaphone.com http://www.uscellular.com  http://www.t-mobile.com http://www.alltelwireless.com http://mytouch.t-mobile.com http://www.motorola.com http://www.straighttalk.com http://mag.uniblue.com http://tiemnet.vn http://www.virginmobileusa.com http://tcvietnam.com http://www.broadcom.com http://taoviet.vn http://community.sprint.com http://www.tinhte.com http://www.firefold.com http://smartforexsignals.com https://www.donotcall.gov http://www.snopes.com/politics/business/cell411.asphttp://www.dtv4pc.net http://epivietnam.marofin.com http://www.nokiausa.com http://www.oci.com.vn http://www.samsung.com http://www.mobileworldcongress.comhttp://www.strategyanalytics.comhttp://www.fcbarcelona.com http://www.vodafone.com https://vinatouch.com http://www.juno.com http://www.wcccable.com https://www.the3mien.com http://www.gosim.com http://www.neteven.com http://www.mobilemag.com http://www.brighthouse.com http://www.deluxetelecom.net http://www.deluxetelecom.com http://www.vitalk.com.vn http://www.mobifone.com.vn http://www.complaintsboard.com http://www.evntelecom.com.vn VietnamMobile, Gtel Mobile VTC http://www.lunexcenter.comhttp://www65.ownskin.com http://www.roadrunnerspecial.com http://www.cubictelecom.com CubicTelecom http://www.maxroam.com Maxroam http://nhosaigon.com http://gsm.com.vn http://communitybook.com http://www.superpages.com http://www.thienlong.org http://tangtocnet.com http://www.hottelephone.com http://www.voipvoip.com www.globe7.com http://www.voipbuster.com ngocusava@guerrillamail.comngocusava14 www.tokiva.com http://www.fpt.vn http://sms360.vnhttp://chat.sms360.vn http://www.jaxtr.com http://vimes.com.vn http://www.spt.com.vn http://www.fptel.com http://www.hackint0sh.org http://www.planet.com.vn Dung phi tien goi411.  Quay so: 1-800-goog411.  (1-800-4664- 411). your home phonespeed dial: 1-800-goog411.  This is an awesome service from Google, andit’s free http://www.google.com/mobile/google-mobile-apphttp://www.911dispatch.com Cell phonecompanies are charging us $1.00 to $1.75 or more for 411 information calls whenthey don’t have to. Most of us do not carry a telephone directory in ourvehicle, which makes this situation even more of a problem. When you need touse the 411 information option, simply dial 1 (800) FREE 411, or 1 (800)373-3411 without incurring any charge at all, except for the minutes requiredto make the call. If you are on FREE MINUTES TIME with your calling plan, thenyou incur no charges at all! This is the kind of information people don’t mindreceiving, so pass it on to your family and friends. This works on your hometelephone as well!  FIRST Subject: Emergency.  The Emergency Numberworldwide for Mobile is 112. If you find yourself out of the coverage area ofyour mobile; network and there is an emergency, dial 112 and the mobile willsearch any existing network to establish the emergency number for you, andinterestingly this number 112 can be dialed even if the keypad is locked. Tryit out.  SECOND Subject: Have you locked your keys in the car? Does yourcar have remote keyless entry? This may come in handy someday. Good reason toown a cell phone: If you lock your keys in the car and the spare keys are athome, call someone at home on their cell phone from your cell phone. Hold yourcell phone about a foot from your car door and have the person at your homepress the unlock button, holding it near the mobile on the end. Your car willunlock. Saves someone from having to drive your keys to you. Distance is noobject. You could be hundreds of miles away, and if you can reach someone whohas the other “remote” for you car, you can unlock the doors (or the trunk).(Editor’s Note: “It works fine! We tried it out and it unlocked our car over acell phone!”) THIRD Subject: Hidden Battery Power Imagine your cell battery isvery low. To activate, press the keys *3370# your cell will restart with thisreserve and the instrument will show a 50% increase in battery. This reservewill get charged when you charge your cell next time.  FOURTH Subject: Howto disable a STOLEN mobile phone? To check your Mobile phone’s serial number,key in the following digits on your phone: *# 0 6 # A 15 digit code will appearon the screen. This number is unique to your handset. Write it down and keep itsomewhere safe. When your phone gets stolen, you can phone your serviceprovider and give them this code. They will then be able to block your handsetso even if the thief changes the SIM card, your phone will be totally useless.You probably won’t get your phone back, but at least you know that whoeverstole it can’t use/sell it either. If everybody does this, there would be nopoint in people stealing mobile phones. And Finally.  . FIRST LANDINGSTATE PARK 2500 Shore Drive Virginia Beach, Virginia 23451 Parking fees applyfor all programs, park telephone: 1(757) 412-2300 Camping and cabinreservations Toll Free 1-800-933-PARK (7257) s? phone g?i ??t ch? tr??c. In theRichmond calling area telephone: 1(804) 225-3867. Detailed informationtelephone: 1(804) 786-1712 or visit Website: www.dcr.state.va.us Email: pco@dcr.state.va.uswww.dcr.state.va.us/parks. Learnmore about Nature Area Preserves by visiting www.dcr.state.va.us/dnh/preserv.htmOr call DCR’s Natural Heritage Program at 1(804) 786-7951For more informationwrites to: Virginia Department of Conservation & Recreation 203 GovernorSt., suite 302 Richmond, VA 23219 or call 1(804) 786-1712 ???ng ?i ??n FirstLanding State Park: T? Fairfax ?i ra 50 West (Arlington BLVD) ho?c t? 7 Cornerra 50 East t?i I-66 East (Washington) t?i 495 South(Richmond). ?i kho?ng 6miles qu?o ph?i Exit 57A ra I-95 South (Richmond). ?i kho?ng 85 miles t?i Exit84A ra I-295 South. ?i kho?ng 13 miles qu?o ph?i t?i I-64 East (Norfolk VABeach) Exit 273 ho?c 28A kho?ng 73 miles. Qu?o ph?i t?i 13 North Exit 282(North Hampton) r?i qu?o ph?i 60 East Shore Drive Beaches. Cu?i cùng qu?o tráit?i First Landing State Park. T?ng c?ng ???ng ?i g?n 200 miles. Location: FromI-64, take Northampton Blvd./U.S. 13 North (Exit 282). Go through eight lights,then turn right at the Shore Drive/U.S. 60 exit (last exit before theChesapeake Bay Bridge Tunnel). Take a right on Shore Drive and go four and ahalf miles to the park entrance. To reach the Chesapeake Bay Center, parkoffice, camping or cabins, turn left off U.S. Rt. 60 at the stoplight and checkin at the contact station. For the Trail Center, picnic area and trails, turnright instead. Weekly rentals begin Friday, Saturday or Sunday www.dnr.state.md.us/publiclands/eastern/pocomokeriver.html???ng V?: Ra 60West (Shore DR), qu?o trái trên ???ng 13 South, qu?o ph?i trên???ng I-64 West Hampton Richmond, l?y Exit 200 I-295 North, qu?o ph?iWashington, l?y Exit 43A I-95 North Washington on left lane, l?y Exit 170BI-495 North Tyson Corner bên tay trái.Point Lookout State Park http://www.dnr.state.md.us/publiclands/southern/pointlookout.htmlP.O. Box 48 Scotland, MD 20687 (301) 872-5688 (301) 872-5084 (FAX) Campsites:$25/night, Campsites with electric: $30/night Call 1-888-432-CAMP (2267) forreservations s? ph?n g?i ??t ch? tru?c. ???ng ?i t?i Point Lookout State Park?i 495 South (Richmond), Exit 95 (North) (Baltimore) Exit 7A South Waldorf(301), qu?o trái trên ???ng 5 Bus (Leonardtown), r?i qu?o ph?i ???ng PointLookout State Park (5 South). Cu?i cùng th?y b?ng 86 ? bên tay ph?i thì qu?ovào ??y. ???ng V? t? Point Lookout State Park: T? Camp qu?o trái (5 North),Food Lion (Old Washington), qu?o ph?i North 301, v?n ?i North 5 (keep left)South 95, 495 (Richmond) turn left (inner loop), Exit 170A North 495. http://www.ftc.gov ghi danh vào ch??ng trìnhch?ng các cú ?i?n tho?i quo?ng cáo g?i t?i mình. All, A reminder next month allcell phone numbers go public and will be given to telephone marketingcompanies.. they will call you and you will be charged for the call…to avoidthis call 1 888 382 1222  takes about 30 seconds and you will be on a donot call list…call must be made from your cell phone Thanks, Kevin Cherry Sr. Process Analyst- Ops Support Technical Operations Time Warner Cable 13241Woodland Park Road Herndon, VA 20171 (W) 703.345.1395 (C) 703.856.2124 IM: TWCkcherry www.dmv.state.va.us www.dmvnow.com Tel: 1-866-368-5463 (DMV Line)Or 1-800-435-5137. 1-888-337-4782—Fax: 1-804-367-1112 Driver’s license renewalscan be made on Internet or call telephone or by fax, or by mail. State Board ofElections at 1-800-552-9745 or TDD-800-260-3466.You can apply to register tovote in Virginia at DMV. Virginia Department of Motor Vehicles P.O. Box 27412Richmond, VA 23269 Cac ban click vo day xem hinh va phim ve tsunami: http://www.nodalpoint.net/tsunami www.tuvantuoihoa.org/vn https://ppaction.org http://www.plannedparenthoodaction.orghttp://www.votervoice.net http://www.votesmart.org http://www.smartvoter.org http://www.vietvoter.com http://www.factcheck.org http://www.fairfaxcounty.gov/eb orcall (703) 222-0776, (703) 324-4735 https://www.voterinfo.sbe.virginia.govwww.sbe.virginia.govVirginia State Board Elections http://fec.gov The Federal ElectionCommission http://fvap.govThe Federal Voting Assistance Program http://virginia.govCommonwealth of Virginia Home Page http://legis.state.va.ushttp://www.ontheissues.org http://411.org www.fattcheck.orgphone: 1-866-MyVOTE 1www.desktop.google.comwww.bbxtechnologies.com http://www.statcounter.com ngocusava ngocusava@guerrillamail.com123456 http://www.histats.com ngocusava@tempinbox.com http://flagcounter.com http://www.fotw.net http://www.123counters.com http://www.easycounter.com http://www.freewebs.com www.petsolutions.com 802N. Orchard LandBeavercreek, OH 45434 Tel: 1-800-7373868, Fax: 1-800-257-8774. www.chovietnam.com www.vietfilmfest.com www.lbvmvt.com http://solarcooking.org https://waka-waka.com  http://www.builtgreencali.comhttp://www.cdc.gov http://www.ideorg.org http://www.dsstester.com http://www.gat-s.biz http://www.inconnection.biz http://www.bk02.net http://www.worldtimezone.com http://dactrung.net www.belarc.com www.bongbong.net www.ausform.com www.odeo.com www.fonio.combin m?t tr?i cho cellphone www.fimelivinggh? www.worldwind.arc.nasa.govhttp://www.astrium.eads.net http://www.nasa.gov NASA http://www.space.com http://thienvanhoc.org http://damtson.wordpress.com http://www.marciabartusiak.com  http://www.shadowandsubstance.comhttp://www.mreclipse.com http://www.space.com http://www.digitalglobe.com http://www.eads.com www.lifefone.com 1-800-330-5909 www.alphaworks.ibm.com tay rung http://www.customs.gov.vn T?ng C?c H?iQuan VN VN http://www.vnfa.com  http://maukhodong.nethttp://www.cleverlearn.com http://www.viethoc.org http://www.take2tango.com http://www.ptdcvn.org http://www.vetau.com.vn http://gasaigon.com.vn http://saigonrailway.vn http://www.quavui.com www.pcmag.com www.buy.comhttp://www.vaodoi.net http://www.viet.no http://www10.enfull.com download freesoftware http://www.sedo.com http://www.thienhuu.org/ThuyTien-narcisses.htmlhttp://gasbuddy.com http://www.gaspricewatch.com http://www.fuelmeup.com http://www.petrolimex.com.vn http://oilshalegas.com http://bakkenshale.net http://www.opisnet.com http://autos.msn.com/everyday/gasstations.aspx?zip=&src=Netxwhich gas station is loweset prices. www.vietnamthehetre.comhttp://www.starfall.com http://www.softschools.com http://www.malhanga.com/musicafrancesanh?c Pháp www.state.gov ( U.S. Departmentof State) B? Ngo?i Giao http://www.iom.int.vnC? quan Di D?n Qu?c T? IOM ( International Organization for Migration) http://www.web.com http://blogfest.asia http://www.blogger.com Blogger http://www.sosblogs.com https://picasaweb.google.com/111506089184771797075http://www.livejournal.com thangnguStudent1 a1299892@rmqkr.net http://www.youmagblog.com http://pinterest.com ngocusava@tempinbox.com Student http://vibay.blogspot.com http://monsanto-2012.blogspot.comhttp://multiply.com thangngu1 ngocusava@tempinbox.com http://khungtroigiahoi.forumotion.comhttp://www.enderminh.com http://tranhoangvys.vnweblogs.comngocusava@tempinbox.com thangngu http://bbsaigonmusic.blogspot.com.auhttp://kinhnghiemhay.wordpress.comhttp://hoanghuuquyet.vnweblogs.comhttp://caunhattan.net http://thphusi.centerblog.net http://long-nhi.blogspot.com http://khaidantri.blogspot.com  http://long-nhi.blogspot.comhttp://kienthanh.wordpress.com http://kythuatdau.com http://nguyencuvinh.wordpress.comhttp://xuanbinhfreelance.wordpress.comhttp://chauxuannguyen.wordpress.comhttps://danlentieng.wordpress.comhttp://hoangquang.wordpress.com http://www.congdongnguoiviet.fr http://newosinblogs.wordpress.comhttp://newosinblogs.wordpress.comhttp://nguyencuvinh.wordpress.comhttp://tranhung09.blogspot.com http://muaxuanlakho.blogspot.com http://dudoankinhte.wordpress.comhttp://banmaihong.wordpress.com http://hongtuyet.blogspot.com http://nguyentuongthuy.wordpress.comhttp://tonthatphusi.centerblog.nethttp://netlog.com http://nktvx.blogspot.com http://thuguibanta.blogspot.com http://haydanhthoigian.wordpress.comhttp://vntv.wordpress.com http://chaobuoisang-ts.blogspot.comhttp://nhathonguyentrongtao.wordpress.comhttp://nguyenchinhket.blogspot.comhttp://phamvietdao2.blogspot.comhttp://vuhuyduc.blogspot.com http://dunglepower.blogspot.com http://anhbasg.wordpress.com http://anhbasg.multiply.com http://maithanhhaiddk.blogspot.comhttp://nhatkyyeunuoc.blogspot.comhttp://taphongtan.wordpress.com http://phiendasau.multiply.com http://nguyenxuandien.blogspot.comhttp://xuandienhannom.blogspot.comhttp://cachmanghoalai.multiply.comhttp://mylinhng.wordpress.com http://vinhnv43.blogspot.com http://phonglan1.multiply.com http://baomai.blogspot.com http://bsngoc.wordpress.com http://maithanhhaiddk.blogspot.comhttp://www.lugaluda.com http://dotchuoinon.com http://muoisau.wordpress.com http://quechoa.info http://giaithecongsan2011.multiply.comhttp://tapchidanvan.wordpress.comhttp://ongbut.wordpress.com http://www.haingoaiphiemdam.com http://traisongtien.multiply.com http://ritemail.blogspot.com http://anhhaisg.blogspot.com http://tienhuy.multiply.com http://mylinhng.wordpress.com http://lenguyenhuytran.com http://diendanchinhtri.blogspot.comhttp://danchuvietnam.wordpress.comhttp://saigonecho.com http://vietnamhumanrightsdefenders.nethttp://xinloiong.jonathanlondon.nethttp://batkhuat.net http://daohieu.wordpress.com  http://www.osce.orghttp://ntuongthuy.blogspot.com http://tudiemcorner.blogspot.com http://www.hoidanchu.org http://vhtttg.blogspot.com http://www.chinhluanvn.org http://www.vietecology.org http://vietnamrightnow.com http://vnchtoday.blogspot.com http://thongtanxavietnamtudo.blogspot.cahttp://nghiencuulichsu.com http://vuthat.wordpress.com http://colhungnguyen.webs.com http://toithichdoc.blogspot.com http://vdnqvn.com V?n ??ng Nh?n Quy?n Vi?t Nam http://www.refugeecouncil.org.uk http://rfavietnam.com http://laodongviet.org http://k25tvbqgvn.blogspot.com http://bolapquechoa.blogspot.com http://qtdinternational.com http://www.vietka.com http://www.omct.org http://www.mauthan68hue.blogspot.cahttp://chauxuannguyen.org http://boatpeople75.tripod.com http://www.vietboatpeoplemuseum.cahttp://www.historylearningsite.co.ukhttp://chauvanthi.blogspot.de http://xuandienhannom.blogspot.comhttp://nguyentuongthuy2012.wordpress.comhttp://nguyenthutramvietnam.blogspot.comhttp://minhvanvietnam.blogspot.comhttp://nguoiphuongnam52.blogspot.com.auhttp://www.youtube.com/user/HaiNgoaiPhiemDamhttp://diendanxahoidansu.wordpress.comhttp://nguoibuongio1972.blogspot.comhttp://www.youtube.com/embed/5Cnj6ngijOkhttp://pencanada.ca http://www.gocnhinalan.com https://www.youtube.com/user/chulynh?https://www.youtube.com/user/Avtonovocti?feature=   http://www.frontlinedefenders.orghttp://www.buudoan.com/ http://tuyenbo258.blogspot.com http://supportpenelopefaulkner.wordpress.com  http://www.newhaventowncouncil.gov.ukhttp://lexuannhuan.tripod.com http://danchutudovn.blogspot.com.auhttp://12bennuoc.blogspot.ca http://bongbvt.blogspot.com http://phonuipleiku.org http://danoan2012.blogspot.com  http://www.vwam.comhttp://diendancongnhan.blogspot.comhttp://tuyenngondvv.blogspot.comhttp://diendanctm.blogspot.de http://mdsea.wordpress.com http://kitawebs.blogspot.com http://catbuicarolineth.blogspot.frhttp://mauthan68hue.blogspot.com.auhttp://www.diendantheky.net http://vulep-photo.blogspot.com http://tvbqgvn.org http://catbuicarolineth.blogspot.frhttps://picasaweb.google.com/112596496334334247207http://www.youtube.com/user/VIETNAMSAIGON75http://www.youtube.com/user/HVCALI4https://www.youtube.com/channel/UCZKEDnpv5orMm79KTQrssmg  http://www.youtube.com/user/FreeSpeech4VietNamhttp://www.youtube.com/user/hvcali3http://www.youtube.com/user/hoangvinhcalihttp://www.youtube.com/user/HVCALI2   http://www.youtube.com/channel/UCuNwhOGaKlO7aJ3QSbdGBrQ   http://www.youtube.com/user/ToanVietNam22https://www.youtube.com/user/DoanJeffreyhttp://www.youtube.com/user/HoaMaiDalathttp://www.youtube.com/user/SuperTuananhnguyenhttp://www.youtube.com/user/truclan1234http://www.youtube.com/user/myhalaihttp://www.youtube.com/user/thienphuoc28http://www.youtube.com/user/philsaobienhttp://www.youtube.com/user/hnsg2015http://thienphuoc.net http://www.asianamericanvoices.orghttp://www.apiavote.org http://www.vaylc.org http://www.asian-americanchamber.orghttp://danchu.ucoz.com http://dangvidan.org http://ukdautranh.com http://dinhhuong.free.fr  http://hienphap.net http://phamvietdao4.blogspot.com http://conduongvietnam.org http://www.herbalworldcenter.com http://tohai01.multiply.com http://conglytudo.blogspot.com http://viteuu.blogspot.com http://www.nochina-shop.com http://www.vanganh.info https://caunhattan.wordpress.com http://nhungbantruongca.blogspot.comhttp://www.montagnard-foundation.orghttp://www.alamoflag.com http://hungvietbrisbane.wordpress.comhttp://tienggoicongdan.wordpress.comhttp://www.congdongnvqghoaky.orghttp://www.danvietniemtin.com http://huynhquocbinh.com http://www.youtube.com/user/vunglenhttp://www.youtube.com/user/bactu1http://www.youtube.com/user/NVBTubehttp://freedom4vietnam.blogspot.comhttp://thbl6869.blogspot.com http://vietluan.org http://www.spidercenter.org http://asiafoundation.org http://bangkokvietrefugee.blogspot.comhttp://wikimediafoundation.org http://www.anlachle.com http://www.seapabkk.org http://www.dangvidan.net http://www.democracyforvietnam.nethttp://dvov.org http://www.diendannguoidanvietnam.comthangngu ngocusava@tempinbox.com http://www.lmdcvn.net http://ngoclinhvugia.wordpress.comhttp://bon-phuong.blogspot.com http://dominhtuyen.wordpress.com https://www.change.org ngocusava@tempinbox.com http://infanrix.blogspot.de http://www.nl-aid.org http://www.sodahead.com http://carinahoang.com http://www.chinhviet.net http://www.bachdanggiang.com http://son-trung.blogspot.com http://nguoilotgach.blogspot.com http://quanlambao.blogspot.com http://huynhngocchenh.blogspot.comhttp://to-quoc02.blogspot.com http://www.youtube.com/user/MrLecongnhanhttp://baovecovang.wordpress.comhttp://ptpnvnhdcn.wordpress.com http://cackhangthu.blogspot.com http://www.lacvietnews.com http://www.hoiquankhongquan.com http://www.youtube.com/user/TheCanhthephttp://thieny-lienhuong.blogspot.comhttp://quynhtramvietnam.blogspot.comhttp://thongcao55.blogspot.com http://badamxoe.wordpress.com http://vnctcmd.wordpress.com http://dangviettan.wordpress.com http://dinhtanluc.multiply.com http://ubllcdhn.com http://www.youtube.com/user/CongbangPhapluathttp://vnch-lnth.blogspot.com http://tiengnoidanchu.wordpress.comhttp://nguyenthanhnghi.net http://phusaonline.free.fr http://xuongduong.blogspot.com http://www.vietvet.org http://www.opencongress.org http://www.vietnoiket.net http://documentop.net.tf http://tamthucviet.com http://diendanctm.blogspot.com http://chimbaobao.wordpress.com http://vietduongnhan.blogspot.comhttp://phiendasau.multiply.com/journalhttp://vobidalatsacramento.selfip.comhttp://chungtoimuontudo.wordpress.comhttp://doiviensu.wordpress.com http://www.youtube.com/user/TuoiTreYNhttp://k3ctct.blogspot.com http://huynhdehiepthongchiase2011.wordpress.comhttp://ttxva.org http://www.pocfonline.net http://xuongduong.blogspot.com http://www.vietnampetition.com http://changevietnam.wordpress.comhttp://hoa-hao.com http://abcvietnamese.wordpress.comhttp://taphopthanhniendanchu.orgT?p H?p Thanh Niên D?n Ch?  http://www.lhccshtd.orgLiên H?i C?u Chi?n S? Vi?t Nam C?ng Hòa Vùng Hoa Th?nh ??n và Ph? C?n http://cuunuoc.org C?u N??c http://www.caotraonhanban.com CaoTrào Nh?n B?n http://biengioilanhtho.gov.vnBiên Gi?i L?nh Th? http://www.viettan.orghttp://www.ddcvn.info http://www.boxitvn.net http://boxitvn.info http://www.boxitvietnam.net http://boxitvn.wordpress.com http://boxitvn.blogspot.com http://danluan.org http://danluanvn.blogspot.com https://www.danluan.org http://danluanvn.wordpress.com http://360luatphap.wordpress.com http://hientinhvn.blogspot.com http://hientinhvn.wordpress.com http://www.khoi8406hoaky.com http://chiensitudonews.blogspot.comhttp://www.voducvan.com http://noigio.blogspot.com http://conghambannuoc.tripod.com http://conghambannuoc.blogspot.comhttp://tuonglanhvnch.blogspot.comhttp://thuducnamdinh.tripod.com http://queme.net http://www.hoingotrungduong.net http://asmdc.org http://ngaonghe.wordpress.com http://www.informationdissemination.nethttp://www.hennhausaigon2015.comhttp://www.irccsanjose.com http://www.vacoc-dc.org http://peoplevoiceonline.com http://thoisu.npage.de http://www.ahvinhnghiem.org http://www.capwiz.com http://www.ipaidabribe.com http://www.dao-liege.org http://www.truclamyentu.info http://viettudan.net http://hinhtran.com http://www.quansuvn.info http://huyenthoai.org http://nhavietnam.dk http://dangnguoivietyeunguoiviet.blogspot.comhttp://www.dangnguoivietyeunguoiviet.orghttp://www.hoiquanphidung.comthangngu ngocusava@tempinbox.com http://www.motgoctroi.com http://www.vietfreefun.com thangngu ngocusava@tempinbox.com http://www.svqy.org http://www.coinguon.com http://www.canhthep.com http://www.haingoaiphiemdam.info http://aotrangoi.blogspot.com http://haokhidienhong.com http://www.tuoitreyeunuoc.com http://viduchoi.blogspot.com http://baomai.blogspot.com http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.comhttp://tonthatphusi.centerblog.nethttp://nguoivietnamoi.blogspot.comhttp://www.tailieubauxite.webs.comhttp://www.onthenet.com.au http://dinhtan.wordpress.com http://www.websiteoftheyear.co.ukhttp://tambut.wordpress.com http://www.nuocviet.org http://hoangcodinh.multiply.com http://thoisunkt.blogspot.com http://blog-moi-truong.blogspot.comhttp://amazingacts.blogspot.com http://anhbasam.wordpress.com http://basam.info http://anhbasaigon.blogspot.com http://anhbasamvn.wordpress.com http://clbnhabaotudo.multiply.comhttp://clbnbtd.blogspot.com http://www.clbnbtd.info http://danlambao.wordpress.com http://danlambao1.wordpress.com http://www.youtube.com/user/danlambaotv?feature=  http://danlambaovn.blogspot.comhttp://blogcogaidolong.multiply.comhttp://thangnongdan.blogspot.comhttp://l0ng3ta.wordpress.com http://cuongde.org  http://nguyenquocdong.vnweblogs.comhttp://fisheggtree.blogspot.com http://redmud.org http://quechoablog.wordpress.com http://kimvankieu.wordpress.com http://letungchau.blogspot.com http://mylinhng.multiply.com http://chanhungnuocviet.blogspot.comhttp://blog.aohaiday.com http://lequocquan.blogspot.com http://tudophamminhhoang.wordpress.comhttp://www.hungviet.org http://www.hungviet.net http://hungvietsite.org http://www.widgetbox.com http://hotblog.tk http://weblogs.comhttp://congdongvietnamnamcalifornia.wordpress.comhttp://www.congdongvietnam.us http://www.congdongnguoiviet.fr http://www.vac-ga.org http://nguyentrongtao.vnweblogs.comhttp://www.vietvungvinh.com http://www.youtube.com/user/vietvungvinhhttp://www.caotraonhanban.org http://freedomforvietnamese.blogspot.comhttp://nguoiviet.eu http://lylaclong.com http://freelecongdinh.wordpress.comhttp://qtnlt.blogspot.com http://1nguoiviet.wordpress.com http://anhbasg.multiply.com http://kimlong9999.blogspot.com http://myoneviet.blogspot.com http://best-makemoney.blogspot.comhttp://www.vietnamtuoisang.blogspot.comhttp://chatluongxanh.wordpress.comhttp://vinabrand.com http://hasiphu.com http://vietnamaaa.numeriblog.fr http://quyenluctieudung.wordpress.comhttp://nguyentientrung.wordpress.comhttp://www.nguyenngoclan.com http://anhbasg.multiply.com http://teolangthang.blogspot.com http://vietnetlinks.com/blogs http://vi.wordpress.com/tag/hoang-sahttp://vi.wordpress.com/tag/tr??ng-sa http://lacviet.multiply.comhttp://minhtom.multiply.com http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/72157621997665628/showhttp://www.flickr.com/photos/13476480@N07/show/with/4514239546http://vietnamdanchu.multiply.comhttp://nhacsituankhanh.multiply.comhttp://www.youtube.com/user/buibaosohttp://www.youtube.com/user/muckienlienhttp://www.vietsuca.org http://www.danchuca.org http://www.tumasic.tk http://ledienduc.wordpress.com http://checkoutblog.com http://blog.pumapac.org http://nguoithathoc1959.multiply.comhttp://bansacvietnam.org http://tanchau.multiply.com http://caphechieutim.blogspot.comhttp://tackeblog.multiply.com http://nhanquyenchovn.blogspot.comhttp://voiceofvietnameseamericans.blogspot.comhttp://menam0.multiply.com http://vietnamsaigon.multiply.com http://www.blogosin.org http://nguoibuongio.multiply.com http://aladanh.sky.vn http://www.tumapinfo.tk http://otbaymau.sky.vn http://conglysuthat.blogspot.com http://phuanh.net http://zenom888.blogspot.com http://blog.timnhanh.com http://www.onlinest.co.cc http://ykienblog.wordpress.com http://www.american-presidents.orghttp://vnet.wordpress.com http://giapminhhieu.co.cc http://banhbeo.wordpress.com http://yobanbe.zing.vn http://wordpress.com http://wordpress.org http://www.cuteftp.com http://blog.com.vn http://www.sonviet.net http://cuibappro.tk http://www.ngoisablog.com http://www.blog.com.vn http://www.blogtinhoc.net http://blogtinhoc.wordpress.com http://diendanthuthuat.com http://www.vietspace.net.vn http://dungblog.wordpress.com http://sonhai.info http://www.loudfusion.com http://thegioiweb.vn http://www.blogger24h.com http://www40.websamba.com http://nguyenvantama1.blogspot.comhttp://www.laxanhvn.com/blog http://viettut.info www.tuoitreangiang.com www.360themes.com http://giaiphaptructuyen.net http://htv12a.wordpress.com http://zensoft.vn http://blogviet.comhttp://blogtiengviet.net http://thunguyetvn.com http://www.lanhdao.net http://tranngocha.sky.vn  http://nerversaygoodbye.tuybut.comhttp://thehe8x.net http://vnnblog.com http://nhoccon123.wordpress.com http://tinnhanhblog.com http://www.xuanduc.vn http://vietnamaaa.noosblog.fr http://javanoob.blogspot.com http://www.xanga.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://www.xahoithongtin.com.vn http://www.congnghe.tk http://www.ngoisaoblog.com http://www.yobanbe.zing.vn http://my.opera.com http://www.hp.comhttp://www.napster.com http://www.technorati.com http://www.fifa.com http://vietarlington.com http://www.ussoccer.com http://www.livesoccertv.com http://worldsoccertalk.com http://www.teamvietnam.com http://www.bongda.com.vn http://www.totalfootballmadness.comhttp://worldcupsa.org http://www.leftlanesports.com http://www.naturalbodybuilding.comhttp://www.marca.com http://www.thienhuu.org/ThuyTien-narcisses.htmlhttp://www.shutterfly.com Shutterfly ngocusava@tempinbox.com http://photo.walgreens.com Walgreens http://lifetouch.com http://webshots.com ngocusava@tempinbox.com http://in20years.com http://www.blurb.com http://www.photocheap.biz http://www.winkflash.com Winkflash http://www.colorenlargement.comColorellargement http://www.perfectposters.comPerfect Posters http://www.canvasfromphoto.comCavasfromphoto http://www.identification-products.comhttp://www.mypublisher.com ngocusava@tempinbox.com My publisher http://klout.com http://500px.comRubyNguyen1 ngocusava@tempinbox.comhttp://www.osha.gov U.S. Department of Laborhttp://www.epa.gov http://www.streamload.com Streamload http://www.vinasofts.ws/ www.imageshack.us ngocusava tadihoc ngocusava@tempinbox.com http://blip.tv http://www.viddler.comhttp://upanh.com http://www.tuoitrecuoi.com http://vietyo.com http://www.adrive.comngocusava@sharklasers.comTadihoc@1http://www.gamawap.com http://imageeasy.com http://w15.easy-share.com www.imagehigh.com www.imagevenue.com ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://tinypic.com  http://www.supload.com http://supload.com http://www.123lala.com http://www.turboimagehost.com http://www.uploading.com http://www.freeimagehosting.net http://rapidgator.net http://imageshack.us http://www.uploading.com http://www.aznpix.net http://media-convert.com http://www.imagecave.com  http://fileho.com www.imgfreehost.com www.imgspot.com www.keepmyfile.com www.phosted.com/hosting www.photoamp.com www.picsoup.com www.pictiger.com www.piczs.com www.pixfiles.net www.pixilive.com www.pixpond.com www.simpload.com www.superfilehosting.com www.suprfile.com http://www.turboupload.com Upload Files http://rapidshare.de Rapidshare upload filewebsite share things http://www.rapidshare.vnhttp://rapidlibrary.com Rapidlibrary http://www.flickr.com http://www.dropload.com http://my.opera.com/community http://www.megavideo.com Megavideo http://vinasofts.ws Vina Soft http://www.spread-it.com Spread-it uploadfile http://www.4shared.com ngocusava@sharklasers.com free filesharing http://www.objext.com/uploadFile Upload manager http://www.megaupload.com/vn(up to 250 MB, link ch?t sau 30 ng?k? t? l?n DL sau c?br (ngocusava) http://bitroad.net Bit Road Upload and sharefiles http://upnhanh.com Upnhanh http://www.youshareit.com you shiare it http://www.uploadhut.com http://www.mediafire.com ngocusava@dispostable.com 123456Free File Hosting made simple MediaFire http://www.sendspace.comngocusava@tempinbox.com  ngocusava 123456 https://www.hightail.com ngocusava@dispostable.com 123456 http://www.filefactory.com ngocusava ngocusava@guerrillamail.com tadihochttp://www.break.com www.savefrom.net http://www.savevid.com www.sevenload.com  http://vidconv.net ngocusava ngocusava@dispostable.com 12345678 http://zupload.com (up to 500 MB, link ch?t sau30 ng?k? t? l?n DL sau c?n?d?DM) http://www.zippyvideos.comZippy Videos http://www.putfile.com http://www.share2net.com http://www.rsf.org/article.php3?id_article=15012http://www.familywatchdog.usNational Sex Offender Registry http://www.riversongs.com/newyears_cards.htmlhttp://thiepdientu.net http://thiep123.com http://www.vietecard.com http://www.thieponline.com http://llerrah.com  http://www.hallmark.comhttp://www.americangreetings.comhttp://www.thiepviet.com http://thiep.xitrum.net http://dienhoa.vnn.vn http://www.muctim.com Free New Year GreetingCards Free New Years Greeting Riversongs Cards http://www.123greetings.com Free OnlineGreeting Cards ngocusava@tempinbox.comhttp://www.reddit.com thangngu1 http://www.someecards.com thangngu http://www.bluemountain.com http://www.e-cards.com http://www.americangreetings.com http://www.egreetings.com http://www.cardstore.com http://www.theholidayspot.com http://www.kienvanggreetingcards.comhttp://associates.123greetings.comhttp://glenn.tapley.us http://www.jacquielawson.com http://www.dgreetings.com http://www.birthdaycards.com http://www.care2.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://www.santabanta.com http://www.vgreets.com http://www.greet2k.com http://greetings.webdunia.com http://www.talkintoons.com http://www.thieptraitim.com http://www.hipstercards.com http://www.passionup.com http://www.2000greetings.com http://www.dobhran.com http://all4love.net http://www.fun-greetings-jokes.comhttp://www.postcard-heaven.com http://www.allfreegreetingcards.comhttp://www.yourdailymedia.com http://www.tdngonluan.com www.rapidforum.com http://canthietcom.blogspot.com http://ngoccanthiet.wordpress.comhttp://canthiet.wordpress.comngocusava Tadihoc@1 ngocusava@sharklasers.comngocusava ngocusava@tempinbox.comtadihoc http://www.captcha.net http://ngocusava-canthiet.blogspot.comhttp://ngoccanthiet.blogspot.comhttp://canthiet.informe.comhttp://www.vietnamquehuongtoi.orghttp://canthiet.multiply.com/journalhttp://ocportal.com http://canthiet.webs.com ngocusava@guerrillamail.com http://zoomshare.com http://canthiet.zoomshare.com canthiet@zoomshare.com  canthiet tadihoc ngocusava@tempinbox.com http://www.canthiet.info ngocusava@guerrillamail.com http://www.proweb365.com http://domainnamesales.com http://www.forumer.com http://topdesignweb.com http://www.simplesite.com http://www.homestead.com http://www.yuku.com http://www.ucoz.com http://canthiet.ucoz.com ngocusava ngocusava@guerrillamail.comtadihochttp://canthiet.yolasite.comhttps://www.yola.com ngocusava@tempinbox.com http://canthiet.forumotion.comAdmin: ngocusava Tadihoc1ngocusava@LookUgly.com ngocusava@dingbone.comhttp://help.forumotion.com ngocusavaTadihoc1 ngocusava@DingBone.com http://www.jimdo.com http://canthiet.jimdo.com ngocusava@tempinbox.com http://www.webstarts.com http://canthiet.webstarts.com ngocusava@tempinbox.comtadihoc ngocusava@sharklasers.comhttp://www.w3snoop.com http://drupal.org ngocusava@LookUgly.com website c?aNg?c http://www.acquia.com ngocusava@tempinbox.com Tadihoc@1 http://nackvision.comhttp://www.boganic.com http://www.webcanbiet.com http://www.thuthuatblog.com http://yobanbe.zing.vn http://www.congdonghoalan.nl C?ng ??ngVi?t Nam T? N?n C?ng S?n T?i Hòa Lan http://www.svnl.netDi?n ?àn sinh viên Vi?t Nam ? Hà Lan http://thtndc.orgT?p h?p Thanh Niên D?n Ch?. http://theknot.comwedding and wedding planning! Wedding dresses http://misskhue.comhttp://www.vaycuoi.net http://www.wedinstyle.net http://cuoihoivietnam.com http://anhduong.net http://vnboy.infohttp://choang.info http://www.thedashmovie.com http://www.caycanhvietnam.com c?yc?nh Vi?t Nam http://caycanhmienbac.comhttp://www.abnamro.com ABN AMRO Vietnam http://vlink.com/hoalan/index.html?photo=1Hoa Lan – Orchid http://www.friendship73.netC?m T? S?n Hà http://www.3dgroupvn.com http://tudodanchuvn.com http://ptdcvn.wordpress.com T? Do D?nCh? (Freedom &Democracy in Vietnam) http://tiengnoitudo.wordpress.comhttp://chandungquyenluc.blogspot.comhttp://www.penusa.org http://ncvaonline.org National Congress ofVietnamese Americans http://ptlambao.blogspot.comhttp://humanrightshouse.org http://advancinghumanrights.orgngocusava ngocusava@tempinbox.com123456 http://humanrightsinasean.infohttp://www.stoptorture-vn.org http://www.ohchr.org http://www.conservativehumanrights.comconservative Party Human Rights Commission web hosting http://community.webshots.com/album/551191133qqBiIUwebshots Washington, D.C. by night http://good-times.webshots.com/album/552732023BYsxpWhttp://www.c-fam.org http://community.webshots.com/user/nguyenthenryStatue of the 32nd U.S. President Franklin D. Roosevelt at the FDR Memorial’sEntrance http://www.nhansinhthu.comnhan sinh thu nh?c gi?t g?n http://www.mrnguyen.orgTruc Ho: Chuc Mung Tuoi Me http://www.dailymotion.comthangngu ngocusava@tempinbox.com http://www.sweetandkool.com Mùa Thu www.wto.org T? Ch?c Th??ng M?i Qu?c T? http://hrw.org Human Rights Watch (T? Ch?c Nh?nQuy?n Qu?c T?) http://vnwhr.net http://worldfocus.org World Fucus http://isiswomen.org http://www.cimsi.org.vn http://www.unesco.org.vn http://www.un.org Liên Hi?p Qu?c ? Vi? t Nam www.thonglua.com http://www.mikescomputerinfo.com/inteltest.htmHow Smart Are You) http://www.mayyoubeblessedmovie.comhttp://www.mikescomputerinfo.comhttp://www.glumbert.com ?o Thu?t www.cpsc.com . http://www.cesti.gov.vn http://www.gc.ca Government of Canada http://www.ncicap.org The National CaptioningInstitute Jefferson Funeral Chapel 5755 Castlewellan Drive, Alexandria, Va22315 Tel: (703) 971-7400 National Memorial Park Falls Church, Fairfax County,Virginia 7400 Lee Hwy, Falls Church, VA 22042 Tel: 703-573-8800 http://www.fsnfuneralhomes.com http://www.vdic.org.vn Trung T?m Th?ng TinPhát Tri?n Vi?t Nam http://www.feer.com FarEastern Economic Review http://vietnamese-law-consultancy.comhttp://www.mpi.gov.vn http://www.tcvn.gov.vn http://www.vies.org.vn http://kinhte24h.org http://vef.vnhttp://www.dosm.gov.vn http://vnbp.org http://www.bidonggalang.com Thuy?n Nh?nVi?t Nam. http://www.ncseif.gov.vn B?K? Ho?ch và ??u T? http://www.mofa.gov.vnB? Ngo?i Giao Vi?t Nam http://www.mekonginfo.orghttp://www.ncseif.gov.vn http://www.agu.edu.vn  http://www.ctu.edu.vn http://www.ctu.edu.vn  http://www.hsph.edu.vn http://www.thuvienhanoi.org.vn http://www.vista.gov.vn http://www.nlv.gov.vn http://www.vnu.lic.edu.vn  http://www.rmit.edu.vn  http://www.sggp.or.vn : http://www.vnulib.edu.vn http://www.hcmussh.edu.vn   http://www.glib.hcmuns.edu.vn http://berkeley.edu http://sb.od.orgOpen Door International http://queme07.wordpress.comhttp://www.nhungtrangvang.com.vnNh?ng Trang Vàng http://www.vietnamsingle.comNh?p C?u Duyên http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnother.htmhttp://www.fva.org http://www.lmvntd.org Liên Minh Vi?t Nam T?Do http://codohue.net C? ?? Hu? http://www.vnimm.gov.vn C?c Qu?n L? và Xu?tNh?p C?nh- B? C?ng An http://www.ngocentre.org.vnhttp://www.isgmard.org.vn www.hocsinhvn.biz caolong http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-8807432479985649667&qhttp://www.vietnamhumanrights.netM?ng L??i Nh?n Quy?n V?t Nam http://uscirf.govwww.youtube.com thangngu01 http://vietnameseworkersabroad.wordpress.comhttp://yume.timnhanh.com www.hientinhdatnuoc.org http://operationsmile.org http://www.projectvietnam.com http://www.rtoddking.com http://xem24h.net http://www.ddth.comDi?n ?àn Tin H?c http://diendantinhoc.comhttp://www.diendantinhoc.vn http://www.geocities.com/thumaivu http://www.saotrang.com http://www.petalia.org http://www.thoigian.com.vn http://tintuc.timnhanh.com http://diendansv.hutech.edu.vn http://www.fis.com.vn/ www.conguan.com http://www.hdvnbtdt.org http://www.danchu.net www.vietgroup.net http://www.youtube.com/watch?v=30Hvwdp96KIhttp://www.bls.gov Department of Labor Bureauof Labor Statistics http://vi.wikipedia.org/www.sunoven.com Solar Cooking, Solar Ovenwww.marstoday.com Sao H?a http://www.thonhacviet.com Hoa và Nh?c http://family.webshots.com/album/557088652mamghqwebsite hình c?a Nguy?n Th? Hùng http://www.heritage.orgHeritage Foundation http://www.fileho.comFile Hosting http://sharkbreak.com http://www.vasep.com.vn http://www.afa.vn http://www.vamas.com.vn http://www.clfish.com http://www.youtube.com/watch?v=wnR6_0Y-mwwhttp://www.fmpark.com http://www.hmfh.com Fairfax Northern VirginiaCemetery Fairfax Memorial Park http://www.dignitymemorial.comDemaine Funeral Homes http://customwheelsboutique.comNgh?a Trang Columbia Gardens Memorials 3411 Arlington Blvd, Arlington, VA 22201http://www.nationalfh-mp.com 7482Lee Highway. Falls Church, VA 22042 phone: (703) 560-4400 http://fairfaxmemorialfuneralhome.com9902 Braddock Road, Fairfax, VA 22032 Phone: (703) 425-9702 http://www.greenwoodmempark.comGreenwood Memorial Park Funeral Home http://baovelaodong.comhttp://projectvietnam.net h?i T? Thi?nhttp://www.mangviet.com ngocusava@tempinbox.com thangngutadihoc https://www.stolenidsearch.comSearch for Stolen ID, Social Security, or Creadit Card www.hennessy.com http://www.birthdayalarm.com http://tuongnguyen.com Thi?p C??i T??ngNguyên http://www.ngaycuoi.com http://thiepcuoigiagoc.com http://www.cuoihoivn.comhttp://www.ngochung.comhttp://aodaivinh.com  http://www.aodaistyles.com http://www.aodaichamkhanh.com http://aodaiminhthu.com www.aodai4u.com www.aodairangdong.com http://thienhuongsilk.com http://www.vinhaodai.com http://www.trangaodai.com.vn http://www.weddingdress4u.com http://www.aodailienphuong.com http://www.thainguyencouture.com http://www.aodaivanha.com http://www.aodaitrang.net http://aodai.com-vietnam.org http://www.thinkunique.net http://aodaiabc.com http://www.missvietnamlongdress.orghttp://missvietnamdc.org http://www.kyduyenshop.com http://kyduyenhouse.com http://www.calvinhiep.com http://www.viettouch.com http://www.trucxanh.org/myvsa/htmls/costumes.htmlhttp://www.cuoisanhdieu.com http://www.innguyenvu.com Nhà In Nguy?nV? http://sacproject.com http://www.huyhamedia.com/VNQHTL1.htmlHình ?nh Quê H??ng http://vslchannel.blogspot.com/2007_03_20_archive.htmlVideo Clip V?nh H? Long https://www.vawc.virginia.govhttps://www.vec.virginia.gov http://www.vdh.state.va.us https://www.vec.virginia.gov/vecportal/appeals/Appeals.asphttp://www.servicelocator.org http://wandascountryhome.com http://www.minhthong.net/slide/the_fence.ppsNail In The Fence http://pcshq.com http://vipnailproducts.com http://vanailsupply.com http://fashionskincare1.com http://www.t4-spa.com http://www.lbcosmec.com http://longmilashes.com http://www.learaibeauty.us http://www.sallybeauty.com http://loveshairspa.com http://www.wenhaircare.com http://www.superrelaxusa.com http://www.greatclips.com http://www.whalespa.net http://salonjobs.greatclips.com http://www.greatclipsfranchise.comhttp://sallyhansen.com http://www.tiffanynailsupply.co.ukhttp://www.tiffany.com http://www.essie.com http://www.wendysbeautyacademy.comhttp://www.aestheticsbyconnie.comhttp://pinnaclesupplies.us http://www.ltinternationalbeautyschoolinc.comhttp://www.uspedispa.com  http://crystalbeautyforever.comhttp://jnsbeauty.net http://gelaxyusa.com http://www.todaysproducts.com http://asianailsupply.com http://1866nippers.com http://www.kimberlysbeautyschool.comhttp://www.thedashm http://ovie.com http://www.victimsofcommunism.org?ài t??ng ni?m n?n nh?n C?ng S?n http://kiemhang.com/ykien/default.aspwww.dovietkhoa.com http://www.thuvienvietnam.com Th?Vi?n Vi?t Nam http://www.thuvien.net http://www.freewebs.com/thuviendientuhttp://www.thuvienhanoi.org.vnTh? Vi?n Hà N?i http://vnthuquan.net Th?Vi?n ?m Th?c http://www.enghenhac.comTh? Vi?n Nh?c http://thuvien.da.ru http://webketoan.info http://www.vietnamwebsite.net http://ebook.tech24.vn http://freebookspot.org http://vnsharing.net http://www.ebook.edu.vn http://www.thoiaotrang.com http://www.thoiaotrang.com http://www.vietnamshare.net http://lib24h.com http://www.nea.gov.vnB? Tài Nguyên và M?i Tr??ng C?c B?o V? M?i Tr??ng http://www.saigonbank.com http://vcsa.org H?i V?n Hóa Khoa H?c Vi?t Nam http://www.vietnamwebsite.info http://chinese-school.netfirms.com/abacus-stocks-Vietnam-stock-brokerage-firms.htmlhttp://www.webdanhba.com http://www.vietnamwebsite.net www.bsc.com.vn http://www.vietvoice.net http://www.vietvoice.com.vn http://www.nestleusa.com http://unog.org http://www.europa-eu-un.org Liên Hi?p?u Ch?u http://dcvietnam.org C?ng ??ng Vi?tNam vùng Hoa Th?nh ??n http://www.timnguoiiu.comK?t B?n B?n Ph??ng http://dopejam.multiply.comhttp://lenduong.net M?ng L??i Tu?i Tr? Vi?tNam Lên ???ng http://www.globalwitness.orghttp://www.vnculturalhouse.org http://www.culturalprofiles.net/Viet_Nam/Units/2936.htmlhttp://thevietlife.com http://www.kotaku.com games http://s2.gladiatus.vn http://origin.com http://www.bored.comhttp://www.twitch.tv ngocusava ngocusava@guerrillamail.comtadihoc http://www.puzzles.ca www.gametrailers.com ngocusava ngocusava@guerrillamail.comtadihoc http://perfectworld.com http://www.ign.com http://www.iwon.comhttp://www.fridgewebgames.co.cc http://www.rootvn.net http://www.giangho.biz http://www.dannet.vn http://y8.comhttp://www.socnhi.com http://www.emulanium.com http://www.ujogo.com Online Poker http://pokerist.com http://gamethu.net http://www.asiantilt.com http://www.pokerstars.com http://www.hotgame.vn http://www.gameburnworld.com http://thienlong.org http://game4v.vn http://www.haloshop.vnhttp://www.xgame.vn http://game.top1.vn http://phidoi.vtc.vn http://gamethu.net/News/Doc-chieu/2005/09/3B9ACDB0http://www.trochoivui.com http://gamek.channelvn.net http://www.trochoi1000.com http://www.trochoivui.us http://www.gamethoitrang.com http://www.xomgame.com http://www.blizzard.com http://igame.vn http://covua.vn http://vn.clubxiangqi.com http://www.flyordie.com http://www.instantchess.com http://www.chessviewer.com http://datco.com http://www.diendangame.net http://sudoku.vn http://www.gamespot.comhttp://volam.zing.vn Game TS Online.Cty:Asia Soft http://www.tsonline.net.vnCon ???ng T? L?a – SilkRoad Cty : VDCNet2E SROVN http://www.conduongtolua.com.vnHi?p Khách Giang H? Cty : AsiaSoft. http://hiepkhach.net.vnTh? Gi?i Hoàn M? – Perfect World Cty: QuangMinh DEC http://thegioihoanmy.vn Phong Th??n Cty:VinaGame. http://chienquoc.com.vn http://au.vtc.vn http://cf.vtc.vnhttp://hot.zing.vn http://phongthan.com.vn Chi?n Qu?c-Lo?n Th?Anh Hùng Cty: SaiGonTel http://choi-online.game-host.orghttp://www.filefront.com Game Downloadshttp://luyengame.com http://games.sile.vn http://www26.24h.com.vn  http://www.gamesrelax.comhttp://www.phucthi.com http://game.oke.vn http://thegioi3000.com http://khogame.com http://worldtuoiteen.net http://number1arcade.com http://vnsupermark.com http://www.maichungtinh.com http://www.giaitrituoitre.net http://www.vietgames.info http://clip.vn http://game.funviet.comhttp://www.vietfriendly.com http://viet-canada.com http://maichungtinh.com http://www.flashgames247.com http://baihatvui.com http://www.vuontinhnhan.nethttp://www.saharavn.comhttp://top1.vn http://truongton.nethttp://traitimviet.info http://tu-do.com http://www.123olala.comhttp://trochoivui.com http://game.trieulinh.com http://www.trochoiviet.com http://www.trochoithoitrang.netTh?i Trang http://thoitrang.com http://gamevui.com http://game4v.vnhttp://www.e4vn.net http://www.f3vn.eu http://thuongdu.dehttp://www.bacbaphi.com.vn http://www.uhm1.yeah1.com http://nhacvietplus.com.vn http://www.forumhvc.com http://giaitri.tuvanonline.com http://game.gate.vn http://vndownload.org http://www.vntube.com http://www.miniclip.com http://www17.24h.com.vn http://www2.trochoiviet.com http://www.teagames.com http://www.topminigames.com http://games.xitrum.net http://www.gamershood.com http://www.escapegames24.com http://www.playfirst.com http://cen.vn http://www.freegamesway.comhttp://megasharesvn.com http://www.game4v.vn http://amtech.com.vn http://hoangclub.vn http://pdaviet.net http://www.tiachopxanh.com http://www.bacbaphi.com.vn http://apupuu.com http://3vui.nethttp://vnkrol.com http://www.luongsonbac.com http://www.vuontinhnhan.net  http://www.tinhxanhvn.com http://games.anchoiviet.net http://www.xomgame.com http://viet4teen.com http://games.thunglunghoahong.comhttp://poke-mega.org http://gizmodo.com http://www.engadget.com http://4sysops.com games http://4kidstv.com 4 Kids TV http://www.soft32.com http://www.courts.state.va.us http://www.chongthamnhung.com http://chongthamnhung.thanhtra.gov.vnhttp://elangviet.net www.vafood.org or www.dss.virginia.gov www.nps.gov/sagv www.nguyen_llc.com www.napdidong.com www.phanvideo.com www.washerrecall.com www.samsung.com/washerrecall. http://gocalif.ca.gov www.us-101.com www.phosonglong.com www.generalfix.com www.samsontech.com www.dermaelite.com www.iabweb.com/myha http://www6.sanotc.com http://kplhomes.com http://nghenong.com Di?n ?àn n?ng nghi?p-n?ngth?n http://tanhlinh.com Tánh Linh Ngày Nay http://www.danong.com http://travinh-today.com http://www.newegg.com http://www.drinking-water.org http://www.safe-drinking-water.orghttp://www.sjwater.com http://www.consumerfed.org ConsumerFederation of America (CFA) http://consumerist.comhttp://www.consumerreports.orgConsumer Report http://vovietchonghan.orghttp://kitchenmagic.net http://rangehooddirectbuy.com http://www.new7wonders.com http://www.natural7wonders.com new 7wonder of the world (Bình ch?n b?y k? quan th? gi?i http://www.un.orgUnited Nation(Liên Hi?p Qu?c) http://www.unwomen.org  http://www.unodc.orgUnited Nation Office on Drugs & Crime http://www.pca-cpa.org Tòa Tr?ng tàiTh??ng tr?c (Permanent Court of Arbitration, PCA) http://www.unhcr.org The UN Refugee Agency(UNHCR) (Cao U? T? N?n Liên Hi?p Qu?c) http://www.undp.orghttp://www.iaea.org International AtomicEnergy Agency ( IAEA) C? quan Nguyên t? n?ng Qu?c t? http://www.fidh.org Hi?p h?i Nh?n quy?n g?i t?tlà FIDH (Federation International des Ligues des Droits de l’Homme)http://www.fru-con.com Construction http://www.wj-inc.com http://www.ilo.org International LabourOrganization (ILO) http://binhminhviet.comhttp://www.ecpat.net ECPAT International http://www.action8.org.uk Action 8 http://www.guinnessworldrecords.comhttp://www.biography.com http://laodongvieclam.vtv.vn http://www.cashfiesta.com http://uk.toluna.comhttp://www.vieclambank.com http://vieclamhanoi.net http://www.vieclamvietnam.gov.vn http://www.workwithkorea.com.vn http://www.vietnamworks.com http://www.careerlink.vn http://www.kiemviec.com http://www.fairfaxmegajobfair.comhttp://ekiemtien.com http://vieclam.laodong.com.vn http://laodongtre.netcenter-vn.nethttp://www.hotjobs.com.vn http://vncomputerjobs.com http://www.atlanticpoolservice.nethttp://www.vitalvoices.org http://gdit.referrals.selectminds.comhttp://www.etuyendung.com http://timviecnhanh.com http://careertools.kiemviec.com http://www.nhansu.com.vn http://www.vietnamworks.com.vn http://mangtuyendung.com.vn http://www.flickr.com http://imageshack.us http://www.imgburn.com http://www.vitinhcu.com www.icevn.vn electric mouse chaser http://www.hoalanvietnam.org how toplant orchid instruction cách ch?m sóc Hoa Lan và c?y c?nh http://www.bansach.net http://www.vinabook.com http://evan.com.vn http://thuvien-ebook.com http://www.aquabird.com.vn www.comic.mi9.com http://www.etruyen.com http://www.puckvn.com http://www.truyentranh.com http://truyen.top1.vn http://truyen.anhsaoxanh.net http://www.bartleby.com http://www.netcenter.com.vn http://univn.com http://www.macfound.orgMacArthur Foundation http://www.deloitte.comDeloitte http://www11.dantri.com.vn http://www.teen.vn http://www.vncentral.com http://truongton.net http://www.slna-fc.com http://www.ngoisaoblog.com http://diendan.vtc.vn http://www.phamen.com http://360themes.com http://www.blogflux.com http://www.gamevn.com http://www.vn24.org http://www.onboom.com www.thehe8x.net http://www.tuanvietnam.net http://nobelprize.org http://www.kevinlestudio.com or http://chuphinhdep.com http://www.pikipimp.com http://www.twopics.com http://thoitrang.com http://snipshot.com http://www.image-tools.com http://www.thoiaotrang.com http://www.luongsonbac.com http://www.niengiam.com http://www.vietbus.com http://www.yeuthoitrang.com Yêu Th?iTrang http://friendseat.com http://www.phohoa.com Ph? Hòa http://www.pho99vn.com http://www.phonomnom.net http://phosaigon54.com http://www.vietnameserestaurantduluth.comhttp://www.phovietwdc.com http://pholiciousinc.com http://phoroyalrestaurants.com http://www.phoreston75.com http://www.phohaiduong.com http://www.pho-deluxe.com http://www.phocongly.com http://mypho24.com http://pho24.com.vnhttp://www.pho24atlanta.com http://photarestaurant.com http://www.pho24nowopen.com http://pho24.com.hk http://www.pho99nj.com http://www.superpho.net http://pho99.net http://www.phoviethouse.com http://www.phogoldencow.net http://www.phofever.com  http://phohot.com Ph? Hot http://www.phohunglasvegas.com http://www.pho24.com.vn http://www.pho-viet.com http://www.glorydaysgrill.com http://www.quocviet.com http://www.webstaurantstore.com http://www.restaurant.com http://www.tarestaurant.net http://www.fullkeedc.com http://www.menuism.com http://www.newfortunedimsum.com http://www.tommythairestaurant.comhttp://www.theharvestmoonrestaurant.comhttp://www.countywebsite.com http://wnw.com.vn http://www.wabisabi.com.vn http://dengion.blogspot.com http://forumnailhair.com http://www.ausco-inc.com http://qtnails.us http://www.probeautysearch.com http://www.modernsalonlearning.comhttp://www.beautyschooladvisor.comhttp://www.insidethespa.com http://www.firstchair.com http://www.salontoday.com http://www.missasiasacramento.comhttp://www.cnd.com http://www.orosha.org http://modernsalon.com http://www.fashion-focus.net http://www.cosmoprofbeauty.com http://www.curlstylist.com http://www.regalnails.com http://ww.maivoo.com http://modernnailsspa.com http://ottawafoodies.com http://www.lexorinc.com Nail Supply http://wimexbeauty.com http://baonail.com http://starworldspainc.com http://www.niceonenails.com http://www.yesnailproducts.com http://www.amazingmassages.com www.JTE-System.com www.idonails.com  http://www.starlightnail.com www.eznails.com www.nailsplus.com www.cbsexquisite.com www.hollywoodnailsupply.com www.nailiteinc.com www.nailtechheaven.com www.nailsupplies.com www.hoofnail.com www.nailtreasures.com www.Shopping.com www.skylinebeautysupply.com www.Buyritebeauty.com www.4salon.com www.salonguys.com http://www.marlobeauty.com vàogoogle.com vào ?ánh ch? nail supply http://www.43places.comhttp://www.glamourphoto.com 3http://www.proplocate.com https://www.mynlc.com http://www.premiermortgage.com http://www.dreammtg.com http://www.comgrill.com http://globalfinancialnetworkinc.comhttp://www.excel-mtg.com http://www.nmcmortgage.com http://www.muanhageorgia.com http://www.skylinebeautysupply.comhttp://www.zillow.com http://www.hud.gov http://www.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/fchttp://www.fanniemae.com http://loanlookup.fanniemae.com/loanlookup1-800-732-6643 http://www.freddiemac.comhttp://www.freddiemac.com/avoidforeclosure1-800-373-3343 http://makinghomeaffordable.govhttp://www.interate.com http://www.1stmortgage.com http://www.nmmc.com.au http://atlanticnational.net http://www.westgaterealty.com http://www.westgaterealtygroup.comwww.jobinrealty.com http://www.tcrealtygroup.net http://www.niengiamtoancau.com http://www.nailsmag.com http://www.uscirf.gov http://www.usimmigrationsupport.orghttp://www.baovelaodong.com http://www.nongthon.net www.trongtrotchannuoi.com www.vnep.net www.bantincongnghe.com B?o V? Lao??ng www.bienhoasugar.com.vn www.nhipcau.de/ www.techmartvietnam.com.vn http://www.ddth.com http://www.vietnamtradefair.com http://www.vietlaw.com http://www.hcmulaw.edu.vn http://www.luatkhoasanjose.com http://www.luatkhoavietnam.com http://www.hlu.edu.vn http://www.phapluatvn.vn http://www.ic3.gov http://vietmycenter.com http://www.khalidlaw.com http://www.tranlawassociates.com http://www.usaisg.com http://www.luatviet.com http://vanphongditru.com http://www.tonybuzbee.com http://luatvidan.vn http://law.indiana.edu http://www.hoiluatgiavn.org.vn http://www.thamtuvina.com http://www.luatgiapham.com http://www.thuvienphapluat.vn http://www.luattriminh.vn http://www.phapluattp.vn http://luatvietnam.vn http://www.vietlaw.gov.vn http://www.diendanphapluat.vn http://www.eluat.com http://www.vnlawfind.com.vn http://sinhvienluat.vn http://hanhchinh.com.vn http://www.giotraidat.com http://www.yeumoitruong.com http://www.phapluatvietnam.com http://www.doisongphapluat.com.vnhttp://www.fulbright.com http://www.patentattorney.vn http://www.phapluat24h.com http://vietditru.com http://vietnameselawoffice.com http://vietditru.com http://luatdiendanditru.com http://vbqppl.moj.gov.vn http://baolanhduhoc.com http://lawsoft.thuvienphapluat.comhttp://luatgiaothong.vn http://www.giaothongvantai.com.vnhttp://thongtinphapluatdansu.wordpress.comhttp://www.giaothongtuoiteen.comPháp lu?t http://www.worldlawdirect.comDV T? v?n PL http://www.lawassure.co.ukhttp://www.mot.gov.vn http://mynhan.com Tìm B?n B?n Ph??ng http://addnick.com Tìm B?n Chat nhanh nh?t http://www.ebuddy.com http://www.nimbuzz.com http://www.eyeballchat.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com  http://www.camfrog.comngocusava ngocusava@tempinbox.com  http://s5.iloveim.comhttp://city.zing.vn http://www.meebo.com http://vietsingle.com http://www.nguoiay.com http://wareseeker.com http://www.globalvoicesonline.orghttp://www.eqvn.net http://www.saigonnews.vn www.chuvanancuatoi.com www.thiepviet.com http://www.ecards-passion.net www.khampha24h.com http://khongtin.comhttp://landautien.com http://www.ltservicesinc.com http://www.deloitte.com http://uspto.gov United States Patent @ TrademarkOffice http://www.vnmedia.vn http://www.thanhtra.gov.vn http://www.tuvilyso.com http://www.tuviglobal.com/doingay/amlich/doingay.htmhttp://www.baobinhdinh.com.vn http://www.ninhthuanpt.com.vn http://www.iom.int http://www.redlightchildren.org http://edu.net.vn http://giaoducvietnam.vn http://chungta.com http://www.vovinamvvd.com http://www.vovinam-palaiseau.com http://www.vovinam-frankfurt.de http://www.vovinamcanada.org http://www.vovinam-via.org http://www.cuulong.com.vn http://www.thieulamthaicuc.com http://tl.gate.vn http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vnhttp://www.lilydoironmusic.com http://glamourphoto-va.com http://www.elfyourself.com http://www.mediafire.com http://www.thegioilamquen.com http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswdhttp://www.yourfilehost.com http://www.logmein.comE-mail http://www.wayn.com Wayn (ngocusava) ngocusava@tempinbox.com student Logyour trips-see who’s where- make new friends http://tam-photoshop.auto.to http://gkcorp.com.vn http://www.trithuccongdong.com http://www.trithuccongdong.com http://www.vncpc.org http://download.ir http://english.p30world.com http://www.fileegg.com http://z15.invisionfree.com/qghcoz/index.php?showtopic=751http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Tests/Fiche.aspx?doc=vieillisement_tshttp://www.pueblo.gsa.gov/multilanguage/multilang.htm#Vietnamesehttp://sangtaotre.org Di?n ?àng Sáng T?oTr? http://www.congdongvietnam.comhttp://www.hoangminh.vn T? ch?c chínhtr? – x? h?i, c? quan ??ng, Nhà n??c ??ng C?ng s?n Vi?t Nam http://www.cpv.org.vn Qu?ch?i n??c CHXHCN Vi?t Nam http://www.na.gov.vnB? Ngo?i giao http://www.mofa.gov.vnB? Tài chính http://www.mof.gov.vnB? Giáo d?c ?ào t?o http://www.edu.net.vnB? K? ho?ch và ??u t? http://www.mpi.gov.vnB? Khoa h?c C?ng ngh? và M?i tr??ng http://www.moste.gov.vn B? Giao th?ng V?n t?i http://www.mt.gov.vn B? N?ngnghi?p và Phát tri?n n?ng th?n http://www.mt.gov.vnB? Thu? s?n http://www.fistenet.gov.vnB? B?u chính vi?n thong http://www.mpt.gov.vnB? Tài nguyên và m?i tr??ng http://www.monre.gov.vnB? Giáo d?c và ?ào t?o Vi?t Nam http://www.moet.edu.vn B? C?ng nghi?p http://www.industry.gov.vnBan ch? ??o Qu?c gia v? CNTT http://www.itnet.gov.vnT?ng c?c Du l?ch http://www.vietnamtourism.comT?ng c?c Tiêu chu?n ?o l??ng Ch?t l??ng http://www.vietnamtourism.com T?ng c?c H?i quan Vi?t Nam http://www.customs.gov.vnNgành ???ng s?t Vi?t Nam http://www.vr.com.vn??i s? quán Vi?t Nam t?i M? http://www.vietnamembassy-usa.org Th? ?? Hà N?i http://www.thudo.gov.vnThành ph? H? Chí Minh http://www.hochiminhcity.gov.vnThành ph? ?à N?ng http://www.danang.gov.vnThành ph? Hu? http://www.hue.vnn.vnThành ph? H?i Phòng http://www.haiphong.gov.vn/vn/index.asp T?nh Bà R?a – V?ngTàu http://www.baria-vungtau.gov.vnT?nh ??ng Nai http://www.dongnai.gov.vnT?nh Bình D??ng http://www.binhduong.gov.vnT?nh Phú Yên – http://www.phuyen.gov.vnT?nh Qu?ng Nam http://www.quangnam.gov.vnT?nh Hòa Bình http://www.hoabinh.gov.vnT?nh Cao B?ng http://www.caobang.gov.vnT?p chí th??ng m?i http://www.tctm.saigonnet.vnBáo ?nh Vi?t Nam http://www.vietnam.vnagency.com.vn?ài phát thanh truy?n hình Bình D??ng http://www.btv.org.vn Th?ng tin gi?i tính – HIV và Tu?i Tr?http://www.hiv.info.vnM?ng th?ng tin Vi?t Nam http://www.vnreview.com.vnBáo Sài Gòn gi?i phóng http://www.sggp.org.vnVDC Media http://www.media.vnBáo Sinh viên Vi?t Nam www.svvn.com.vnNXB Giáo d?c http://www.nxbgd.com.vnLao ??ng vi?c làm http://laodongvieclam.vasc.com.vnTh? gi?i vi?c làm http://www.thegioivieclam.comTrung t?m cung ?ng vi?c làm Q.5 – TP.HCM http://www.vieclamquan5.com Job http://vieclam.tripod.comDi?n ?àn trao ??i th?o lu?n Di?n ?àn tin h?c http://congnghethongtinvn.com Di?n?àn tin h?c http://manguon.com http://www.cntt.vn Di?n ?àn v? ?i?n tho?i di??ng http://www.gsm.com.vn Di?n ?àn v??i?n tho?i di ??ng http://handheld.com.vnDi?n ?àn tin h?c http://www.bsc.com.vnX?y d?ng – ??a ?c.  Nhà vui http://www.nhavui.com.vn Trang trí n?i th?t Nhà xinh http://www.nhaxinh.com.vnC?ng ty c?ng nghi?p và x?y d?ng Sài Gòn http://www.saxco.com.vn Di?n ?àn ki?n trúc s? Vi?t Nam http://www.vietarchitect.comC?ng ty g?ch men ??ng T?m http://business.vnn.vn/dongtam Th?i trang, làm ??p – Th?itrang VN http://www.vnn.vn/vnn3/fashionC?m nang gia ?ình http://www.vnn.vn/chuyenmuc/camnangNhà t?o m?u Liên H??ng http://www.lienhuongfashion.com Du l?ch – Vietnamtourism http://www.vietnamtourism.comDiscovery http://www.discovery-vn.comVietnamopentour http://www.opentourvietnam.comSinh cafe -Vietnam Opentour http://www.opentourvn.comVnAdventure http://www.vietnamadventures.comVietnamhotels http://www.vietnamhotels.net??t n??c con ng??i – Cu?c s?ng con ng??i x?a và nay http://www.thoangsaigon.comL?ch s? Vi?t Nam http://saigon.vnn.vn Phongt?c c??i h?i Vi?t Nam http://www.saigonnet.vnhttp://www.your-nation.com ASEAN http://www.asiawww.com Trung ??ng http://www.akhbar.com V??ngqu?c ? R?p http://www.omandaily.com?n ?? http://www.enviro-info-solutions.comPakistan – http://www.un.org.pkS? quán Australia http://www.australianembassy.ieTu?n báo News Week http://msnbc.msn.comTh?i báo New York http://www.nytimes.comngocusava@dispostable.com 123456T?p chí Th?i ??i http://www.nydailynews.comngocusava@tempinox.com tadihoc http://www.ntnews.com.au  http://www.time.comFox News http://www.foxnews.comhttp://www.nbcwashington.com NBC –CNN News http://www.cnn.com http://ireport.cnn.com ABC News http://abclocal.go.com http://www.abcnews.com http://abcnews.go.com http://www.wjla.com BBC News http://www.bbc.com MSNBC News http://www.msnbc.com http://www.nbcsandiego.com BBC online http://www.bbc.co.uk CNET http://www.cnet.com CharlesSchwab http://www.schwab.com/Quicken http://quicken.com TDWaterhouse http://www.tdwaterhouse.comTheStreet http://thestreet.comTh?ng tin th??ng m?i http://www.nation.comTin t?c kinh t? http://www.nandotimes.comTh??ng m?i Ch?u á http://www.asiatrade.com?i?n ?nh – Th?i trang – Best stars – Fashionmall http://www.fashionmall.comTh?i trang Hàn Qu?c http://www.fila.co.krFashion www.thaituanfashion.com http://www.fashionmall.comFirstview http://www.firstview.comhttp://www.footnote.com http://www.rsf.org/article.php3?id_article=15012http://www.queviet.net Quê M? http://www.echip.com.vn T?p Chí C?ng Ngh?Th?ng Tin-Vi?n Th?ng -Truy?n Th?ng (Echip) http://infogate.vnn.vnhttp://user.vnn.vn http://dl.hageltech.com http://tuoitrevnnet.com. http://www.youtube.com/user/MRdoanhuyenTu?i Tr? Vi?t Nam http://www.tv5.org TV5 www.vietland.net Vi?t Land http://www.surpluscomputers.comSurpluscomputers http://global.vietnational.comVietnational http://www.hoahoctro.vn HoaH?c Trò http://www.jazzmenrice.comTony Tr?n Cajunland Seafood Distribution in Louisiana ?i?n tho?i: (504)606-3132 Email: tonytran@cajunlandseafood.comhttp://www.riceonline.com Rice Online http://www.giatieu.com http://www.timbanchat.vn Tìm B?n Chat http://erct.com http://bantot.nethttp://cauduong.fr http://svren.org(thangngu) http://mangavnn.come.vn http://www.theoyeucau.com http://www.caulacbovb.com http://thuychung.org http://nguyentraionline.net http://alo9x.kiss.vn http://z9.invisionfree.com http://www.thesaigontimes.vn http://www.bsc.com.vn/VStock/help/cauhoi.htm http://www.snapfiles.com Th?i báo kinht? VN http://www.vneconomy.vn http://vnecon.com http://www.vietnamsingle.com Th?i báoKT SG:http://www.saigontimes.com.vnhttp://www.ngoilaibennhau.net http://www.thanhda.com http://www.12a8.ephysicsvn.com http://filezilla-project.org http://media-convert.com http://www.hellopdf.com http://www.accesspdf.com http://www.esnips.com/web/PDFTools  https://www.easypolls.netngocusava@guerrilamail.comtadihoc Created a free poll for your site (E-mail) http://www.bacbaphi.com.vn http://khoi48.us.to http://www.esnc.net http://www.thietkeweb.vn http://xpt.vn http://www.thietkewebsite.nethttp://www.dtn.com.vn http://www.finalstyle.com http://ttv.vn http://www.centrinde.comhttp://www.thoitranganduong.vn http://thietkethoitrang.com.vn http://tintuc.vnn.vn http://www.thietkewebsite.info http://tintuc.vnn.vn/danhbaweb/index.cfm?id=0206http://www.hungyen.gov.vn http://www.cuoihoi.com.vn C??i H?i http://ausviet.net C?ng ??ng Ng??i Vi?t T? Do ?cCh?u http://tiengnoitudodanchu.orgTi?ng Nói T? Do D?n Ch? http://www.free-codecs.comhttp://itfun.vnbb.com http://www.ngoinhachung.net Ng?i NhàChung http://truongton.net Tr??ng t?n http://www.nvhtn.org.vn http://www.toanthpt.net http://www.planet.com.vn/hotro/hdcd/dirsecurity/settingMH5000/viewhttp://xemdiem.netcenter.com.vn http://diemtinblog.com http://www.bhxhag.org.vn http://www.giaiphapexcel.com http://namdongquan.net http://sinhvienphuyen.vn http://diendantoanhoc.net http://www.onthi.com www.onthi.com.vn http://vanmau.com http://tracnghiem.tuoitre.net.vn http://luyenthi.net.ms http://abcd.vn http://www.ephysicsvn.comhttp://www.nguyenhuuhuan.info http://www.thptchonthanh.com.vn http://tn27.vnbb.com  http://tranphuhn.org http://www.vietabroader.org http://www.svduhoc.com Sinh Viên Du H?c http://www.xoibacam.com/gtb http://accvietnam.vn http://www.thuthuatblog.com http://space.sky.vn/skymemberpost-3http://chohanoi.com http://www.freewebs.com/vannho86/xoa%20nick%20nhanh.htmhttp://gso-media.com http://www.mrnguyen.org http://www.diendantinhoc.com http://www.spica.vn Ngoc Trai http://www.vocvitinh.com http://www.atozmobi.com http://www.vnanime.com http://www.xipo24h.com http://www.vnoto.net http://www.vndragons.com http://www.vnrumors.com http://www.vnfuntime.com http://www.vnnewstime.com http://www.forumadmintalk.com http://www.vnpoems.com http://www.cheatcodefusion.com http://www.vietpostcards.com http://www.recipesdb.net http://www.vietjokes.com http://www.vncheatcodes.com http://www.webvn100.com http://www.vntop100.com http://www.vnwebchat.com http://www.preownedwatches.us http://www.timbanlamquen.com http://chat.zing.vn http://www.vnwebchat.com http://www.vnpersonals.com http://www.shop4shoes.us http://www.vncentral.com/advertise/quangcao2008.htmlhttp://www.vocotruyen.vn V? Thu?t C?Truy?n http://diendanniit.com http://www.vietmaths.com.vn http://www.math.utsa.edu http://www.maths.vn http://www.mymathforum.com http://www.ais.ac.nz http://www.math.com http://www.mathpower.com http://studymathonline.com http://toancapba.com http://www.yeuquehuong.com http://www.icu.com.vn http://www.vnschool.net http://www.vndragons.com http://diemthi.vietnamnet.vn ?i?m Thi http://diemthi1.24h.com.vn http://www32.24h.com.vn http://ts.net.edu.vn http://sime.vnhttp://www.hocmai.vn http://www.vnps.net Check mail: http://mail.vnps.net Emailaddress for admin group: admin@vnps.netEmail address for outside to use: info@vnps.net,editors@vnps.net H?iNhi?p ?nh Gia Hoa Th?nh ??n (Vietnamese Photograghic Society ) 6701 KennedyLane Falls Church, VA 22042 http://www.photoshoponline.bizhttp://cnetvn.com http://snappit.cohttp://vforum.vn thangngu 123456 ngocusava@dispostable.com https://vphoto.vn ngocusava@dispostable.com thangngu123456 https://www.youtube.com/results?search_query=l%C3%A0m+sao+ch%E1%BB%A5p+h%C3%ACnh+%C4%91%E1%BA%B9p  http://huongdan360.comhttp://vietcool.net/ http://www.jpegmini.com ngocusava@tempinbox.com  http://www.fmphotography.us/http://amolife.com http://aocuoicherry.com http://chupanhcuoihanoi.net http://camerasim.com https://www.bonanza.com/background_burnerhttp://chupanhcuoitrongoi.com  https://www.photopost.comngocusava tadihoc http://www.bytephoto.comngocusava tadihoc https://peakdesignltd.comhttp://banhmitrung.com http://www.icbp.org http://vuanhiepanh.com http://travelstotheedge.com http://vietdesigner.net ngocusava ngocusava@sharklasers.com  tadihoc http://toiyeuphotoshop.comngocusava tadihoc ngocusava@sharklasers.com  http://www.thefamouspeople.comhttps://www.ononesoftware.com http://thewpf.co.uk http://www.thepagb.org.uk http://www.porttalbotcameraclub.orghttp://www.splendidportraits.comhttp://www.carlwarner.com http://inspiring-photography.com ngocusava@tempinbox.com ngocusava1tadihoc http://www.lovethesepics.comhttp://www.snap2door.com http://imgflip.com/ ngocusava ngocusava@tempinbox.com  http://kromephotos.comngocusava@guerrillamail.comtadihoc http://www.youexif.com ngocusava@tempinbox.com http://www.pleikucity.net thangngu ngocusava@tempinbox.com http://www.macworld.com ngocusava@tempinbox.com thangngu http://www.macworld.co.uk ngocusava@dispostable.com thangngu123456 http://www.jiriruzek.net  http://www.befunky.comngocusava 123456 mwcxwjlg.bnd@20minutemail.com  http://www.picmonkey.comhttp://www.fotor.com http://ipiccy.com ngocusava@guerrillamail.com123456 http://www.ribbet.com http://seashore.sourceforge.net  http://inkscape.orgngocusava ngocusava@guerrillamail.com123456 http://www.demiduy.com http://www.gimp.org http://splashup.appappeal.com http://kinja.com yohij yespw liejp ucqtb http://galleriesthenhan.blogspot.comhttp://www.simply-good-pictures.comhttp://www.neatimage.com http://www.webresizer.com http://www.makeuseof.com http://netdepviet.org http://photoephemeris.com http://sixtyphotos.com http://www.zumapress.com http://www.egyptbiennale.com www.adasaclub.com http://www.theiaap.com http://www.moynabags.com http://www.marchesa.com http://www.kingston.com http://www.lenox.com http://www.marysiaswim.com http://www.joannaaugust.com http://www.whitetrufflestudio.comhttp://elegantlyiced.com http://elisabettaurioni.com http://www.elsacorsi.com http://www.fotomedina.com http://www.danhov.com http://www.davidsbridal.com http://photoinf.com http://jakegarn.com http://jakegarn.com/the-rule-of-thirdshttp://www.photographers.com http://www.worth1000.com ngocusava http://loanguyenson.wordpress.comhttp://www.birds.cornell.edu http://www.allaboutbirds.org http://www.aclu.org  http://www.aclu.org/free-speech/know-your-rights-photographershttp://epicedits.com http://www.exposure36.com http://www.deviantart.com http://www.citizensphoto.com http://phuvophotography.wix.com http://leeweddingstudio.com http://www.youtube.com/user/novak3574http://ntuts.com http://diendanbaclieu.net ngocusava@tempinbox.com ngocusava123456 http://genk.vn http://phan-cuong.blogspot.com http://vietthiphotography.com http://www.youtube.com/user/adoramaTVhttp://gakuranman.com http://www.thecapitoldeal.com ngocusava@tempinbox.com tadihoc1 https://picasaweb.google.com/108364860975801970796http://russellbrown.com  http://flypapertextures.comhttp://www.phonhomclub.com http://www.loclephotography.com https://picasaweb.google.com/khuenhunguyenhttps://picasaweb.google.com/117621745891329886240http://www.photocrati.com http://anhdepstudio.com http://www.kimdienstudio.com http://quanphotogallery.com  http://www.tyvideophoto.comhttp://www.cauhoiproductions.comhttp://www.dolinhstudio.com http://thn-vnps.blogspot.com http://photographytoronto.net http://www.photomint.com http://photography.systemprep.nethttp://www.inspiredwish.com http://digitalcolorado.com http://stormwarestudios.com http://www.fuzzypig.com http://netdohoa.com http://energizeyourphotography.blogspot.comhttp://www.outthereimages.com http://www.photoforbeginners.com http://www.arkive.org http://www.quickgamma.de http://dpreview.com ngocusava@tempinbox.com 123456 http://www.t3.com ngocusava@guerrillamail.comngocusava@tempinbox.com 123456 http://www.dxomark.com  ngocusava ngocusava@tempinbox.com 123456 http://www.amateurphotographer.co.ukhttp://alatest.comhttp://www.oxfordphotosociety.co.ukhttp://vietnamphotography.comhttp://www.digitalreview.cahttp://www.digitalcamerainfo.com http://digitalrev.com http://www.camcorderinfo.com http://www.connectreviews.comhttp://www.reghardware.comhttp://www.stuff.tvhttp://www.expertreviews.co.ukhttp://www.pricegrabber.comhttp://www.ufkk.rs.bahttp://photoshoptutorials.wshttp://greaterlynnphoto.org www.maitlandsalon.comhttp://www.sydney-harbour-international.org.auhttp://psnyusa.orghttp://www.jpartsjodhpur.comhttp://www.spanishandorrancircuit.comhttp://www.dips.hrhttp://www.wrekinarts.comhttp://isap2.candranaya.nethttp://photographicsocietyofindia.comhttp://www.oz3d.infohttp://www.peoriacameraclub.comhttp://www.gnpa.orghttp://www.cameracouncil.orghttp://www.tpssalon.comhttp://1650gallery.comhttp://www.stacarts.orghttp://focalpressphotographycontest.com http://www.vtphotoworkplace.comhttp://artincubator.orghttp://www.themeetinghouse.orghttp://www.digitalcameraworld.comhttp://www.vietfest.comhttp://www.tetfest.net http://bertstephani.comhttps://photoshopworld.com http://photojojo.comhttp://www.youtube.com/user/bertstephani http://www.photoclub-danube.comhttp://www.fotoklubmaribor.sihttp://nhiepanhsangtao.comwww.sohoa.nethttp://www.letsgodigital.org http://www.the-pictureshop.com http://www.bakersfield.com http://www.photoanswers.co.uk http://photographerstoolkit.comhttp://www.creativecameraclub.orgwww.dvcccpt.org http://www.fotografija.rs www.jpsjodhpur.org http://www.psachina.org www.photographybuynick.com http://fotovenopilon.sihttp://www.nationalgallery.org.ukhttp://www.courtauld.ac.uk http://hoylakephoto.org.uk http://www.newtonabbot-photoclub.org.ukhttp://www.southamptoninternationalexhibition.co.ukhttp://www.spr-photo.fr http://www.spr-photo.com http://la3dclub.com http://www.ohio3d.com http://www.nevadawier.com http://www.mspprintcircuit.org http://www.fotostrom.eu http://www.mairie-mayet.fr www.pseaphoto.org http://www.westcumbriaphotogroup.co.ukhttp://www.pce.lu http://www.siep.org.au http://latow.com http://gsccc.convention.angelfire.comhttp://sophowrah.com http://www.upiphoto.com http://www.s4c-photo.org http://fotogen-onlinemagazin.de http://greaterlynnphoto.org http://www.evergladespsa.org http://www.twphoto.org.tw  http://www.bristolphoto.org.uk http://www.photoclub202.com http://danishdigital.dk www.agfagevaertfotoclub.be http://www.photoclub-bor.com http://www.fotogram.in.rs http://www.bembrit.com http://www.sapws.eu http://www.spas.com.my http://www.supercircuit.at http://www.wvfd.be http://www.grantourdellecolline.ithttp://www.westcumbriaphotogroup.co.ukhttp://www.psm1956.org www.clubphotolagacilly.com http://www.fotoclubba.org.ar www.spr-photo.com http://www.rsc.org.uk http://www.rocklandphotoclub.orghttp://www.photoshoplady.com http://www.purdyhicks.com http://www.tomhunter.org http://www.vanessapix.co.uk http://www.bjp-online.com http://www.museumoflondon.org.uk http://www.portfoliocatalogue.comhttp://www.serpentinegallery.org http://www.smethwickphotographic.co.uk http://photocompentries.net http://www.fkns.rshttp://www.hollandcircuit.nl http://www.ridgewoodcameraclub.orghttp://www.germanphotocup.dehttp://www.wisconet.com http://www.rps.org http://www.dvf-fotografie.de http://www.artspace2000.com http://www.njfcc.org http://sites.google.com/site/huynhchieudanghttps://sites.google.com/site/quanvenduong2http://www.youtube.com/channel/UCNoX7-URJRywgnWwwfIltEA?http://www.techspot.com ngocusava http://www.nationsphotolab.com ngocusava@tempinbox.com NationalPhoto Lab- Professional Printing  http://www.vistaprint.com.auhttp://www.atlex.com http://justpaste.it http://myphuong.smugmug.com  http://www.tritranphotography.comhttp://www.laurentgranier.20mn.comhttp://www.tkphamphotography.comhttp://huynhngocdan.jimdo.com http://www.hcphoto.org http://www.shutterstock.com ngocusava@tempinbox.com ngocusavatadihoc http://fotolia.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com tadihoc http://www.fws.gov U.S. Fish & WildlifeService http://www.fishingworks.com http://www.tsekoi.com http://www.wildphotoadventures.comhttp://www.nwf.org/photocontestNational Wildlife Federation Photo Contest  http://www.worldwildlife.org http://www.traffic.org http://www.cites.org http://www.wildwingsphotography.comhttp://www.wildlifeencounters.euhttp://www.naturesbestphotography.comhttp://www.ohio-distinctive.com http://www.nhm.ac.uk http://www.discoverwildlife.com http://www.ultimatephotoguide.comhttp://www.vps-va.org http://www.mcleanphoto.org http://www.fiap.net http://www.fiap.net/membres_indiv.php?lang=enhttp://www.icsphoto.org http://www.psa-pjd.org http://www.psa-mac.org http://www.b-ccc.org https://www.robertwhite.co.uk ngocusava@tempinbox.com tadiohoc http://rossmoorcameraclub.photoclubservices.com  http://www.gaithersburgcameraclub.orghttps://www.sites.google.com/site/nihlensclub//homehttp://www.wiep-photo.org http://www.granddigitalcircuit.comhttp://www.camnats.org http://www.scandphoto.org http://www.gpc-hk.org http://www.frameofindia.co.in http://www.dvccc-photo.org http://www.photoclubasptttulle.comhttp://www.oxfordsalon.com http://www.fotodrustvo-grca.si http://www.thefair.com http://www.greekcircuit.com http://www.frenchdigitaltour.org http://www.thefreelibrary.com http://www.fotoferia.com http://www.associationregion.org http://isap2.candranaya.nethttp://www.icsphoto.us http://www.oklahomacameraclub.comwww.havnhouston.org  http://www.denveraudubon.org http://exhibitionhosting.com http://exhibitionhosting.com/mac/codes/2012_mac_final.php  http://www.georgelepp.comhttp://www.naturepl.com http://www.ips-imfwb.org Meadow LarkBotanical Gardens 9750 Meadow Lark Gardens Ct, Vienna ,VA 22182 http://www.greenlawncolumbus.orgAnnual Greenlawn Cemetery Photo Contest Deadline: December 31 of each year http://photocontest.smithsonianmag.comAnnual Smithsonian Magazine Photo Contest Deadline: Weekly judging withfinal winners announced http://visitamishcountry.comAmish Country Photo Contests Amish Country of Ohio Seasonal Contests http://www.nationalcherryblossomfestival.orghttp://cherryblossom.fotodc.org http://nvps.org http://www.vnuspa.orgVietnamese American Photographic Association (H?i ?nh Ngh? Thu?t Vi?t M?(VNUSPA) ( ngocusava) http://www.youtube.com/user/josephhoa  http://www.youtube.com/user/duongtrunghieu2009http://photonaturalist.net http://www.youtube.com/user/PhotoAnswershttp://www.flickr.com/photos/13476480%40N07http://www.youtube.com/user/macfound  http://www.youtube.com/user/sickofetcheverryhttp://www.youtube.com/user/ChristopherKbloghttp://www.youtube.com/user/kuwaitvistahttp://www.youtube.com/user/DigitalRevComhttp://www.youtube.com/user/vyxstudiohttp://www.youtube.com/user/NguyenQuangBKhttp://www.youtube.com/user/wildmale9http://www.ceceliawebber.com http://www.taschen.com http://www.robwhitworth.co.uk http://dancataitu.multiply.com/journalhttp://www.butterflyworld.com http://www.flickriver.com/photos/sangphotographyhttp://www.liquidsculpture.com http://petefryphotography.co.uk http://thechive.com http://www.havnhouston.com http://www.pscvn.org http://www.psaexhibition.com http://psainlandempire.org http://www.psaexhibitionstandards.comhttp://www.psa-photo.org  www.exhibitionforms.com http://www.ssccphotography.org http://www.nbccmd.org http://www.telegraph.co.uk http://www.baltimorecameraclub.orghttp://www.outthereimages.com http://www.secondpicture.com http://paulstamatiou.com http://www.toxel.com http://www.digitalphotopro.com http://www.best-digital-photography-tips.comhttp://bestdigitalphotographytips.comhttp://www.basic-digital-photography.comhttp://www.digital-photography-school.comhttp://www.digital-photography-school.com/21-settings-techniques-and-rules-all-new-camera-owners-should-knowhttp://www.digital-photography-tips.nethttp://www.photographyprotips.comhttp://www.photoshopessentials.comhttp://www.lynda.com http://www.tutcast.com http://www.dslrtips.com http://www.outdoorphotographer.comhttp://www.outdoorphoto.com http://www.totallyoutdoorsimaging.comhttp://www.outdoorphoto.com/guideshttp://outdooreyes.com http://learnphotoshopnow.com http://www.chieule.com http://www.photoshopdaily.co.uk http://www.editablephotos.com http://stockfreeimages.com http://www.morguefile.com http://www.sxc.hu http://www.youtube.com/user/NguyenWonghttp://viet4room.com http://www.good-tutorials.com www.shawnkent.nethttp://www.youtube.com/user/ShawnKentPhotographyhttp://www.youtube.com/user/dohoavnstudiohttp://www.youtube.com/user/MrHOANGDAIhttp://www.youtube.com/user/tuoitretuyphonghttp://www.youtube.com/user/vinhphuong07http://www.youtube.com/user/khanh11121988http://www.youtube.com/user/netdohoahttp://www.youtube.com/user/TheUKZzFinesthttp://www.tutorialized.com http://www.uglyhedgehog.com ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://vnnphoto.com http://onvn.nethttp://bwgroup.vn http://duongtrunghieu.com http://www.tinhte.vn thangngu1 ngocusava@sharklasers.com http://www.photoanh.com http://www.trucvienphoto.com http://www.xemanh.net http://xemanhdep.com http://www.yeunhiepanh.nethttp://hoangtrongcamera.com.vn http://stcom.vn http://www.yna.vnthangngu  http://hoasivietnam.com http://www.thaiphienphoto.com http://www.apavietnam.org http://www.vapa.org.vn http://www.xomnhiepanh.com http://baymau.net http://www.photo.vnhttp://www.thiennhien.vn http://www.nhatrangphoto.com http://nhiepanhsaigon.net http://nhiepanhnhatrang.com http://www.vietamreview.net http://letranphotography.com Le TranPhotography ( ngocusava) ngocusava@FudgeRub.comhttp://www.dplsociety.org DPLS(Digital Photography Lovers Society) ngocusava ngocusava@tempinbox.com http://www.georgiacircuits.com http://www.picturecorrect.com http://www.bb-photography.org http://www.nguoimauviet.vn http://www.youtube.com/user/phungnangtranhttp://www.youtube.com/embed/nA3LtXnNItohttp://www.youtube.com/user/PhungTran42http://www.tinnguyenphotography.nethttp://www.youtube.com/user/designutbinhhttp://vnphoto.net http://www.vietnova.net http://www.califotomex.com http://www.aha.vn http://www.anhdaosaomai.com http://fotoflexer.com http://www.hdrsoft.com http://www.topazlabs.com http://www.faststone.org http://www.niksoftware.com http://www.cpacimaging.com http://www.mediachance.com Dynamic PhotoHDR http://www.morpheussoftware.nethttp://www.imagenomic.com Software removenoise in picture http://www.focusmagic.comhttp://www.portraitprofessional.comhttp://www.arcsoft.com http://perfect365.arcsoft.com http://www.zenfolio.com http://www.video2brain.com http://www.sciencephoto.com http://www.photoscape.org http://www.pictomio.com https://github.com http://www.digikam.org http://photofiltre.free.fr http://www.stoik.com http://www.free-photo-editor.org http://www.photo-graffix.com http://www.photopos.com http://idea-systems.net http://www.cowtownrodeo.com http://www.salon.psachina.org http://kozjak50.com http://thegphoto.zenfolio.com http://www.blog.spoongraphics.co.ukhttp://www.salebit.com http://danheller.com http://thueongkinh.tk http://captainkimo.com http://layersmagazine.com http://webdesignledger.com http://graphicalerts.com http://graphicalerts.com http://www.designzzz.com http://pixelcurse.com http://www.cambridgeincolour.com http://www.youtube.com/watch?v=u47RSnJaVSghttp://www.youtube.com/vatv2008#p/a/u/0/yWzcyXS5_z8http://www.wsp-photo.com 4850 RugbyAvenue, Bethesda, MD 20814 Voice: (301) 654-1998  Fax: (301) 654-8228email: info@wsp-photo.com http://lensbaby.com http://totallycoolpix.com http://aquatic-photography.com http://www.youtube.com/watch?v=Esj3YoBAZj0&feature=player_embeddedhttp://photoshophelp.myfastforum.orgthangngu http://www.ricksammon.info http://www.phpbb.com http://16blocksmagazine.com http://digiphotomag.com http://photo.neofob.org http://www.kyusinc.com http://dave.jp http://www.photononstop.comhttp://www.funonthenet.in http://www.roundshot.ch http://newsclub1.com http://chasingthelight.photoshelter.comhttp://www.stumbleupon.com thangngu ngocusava@tempinbox.com http://www.delawarephotographicsociety.orghttp://www.golberz.com http://www.photozz.com http://www.anthropics.com http://www.picturecode.com http://www.imagenomic.com http://www.shtyle.fm Shtyle ngocusava@guerrillamail.com http://ursispaltenstein.ch http://www.flowerpictures.net http://www.flowerspictures.org http://www.flowers.vg http://www.flowerspicture.org http://photodiary.photodiary.com http://www.brucemckaig.com http://www.chaw.org http://photospot2004.blogspot.comhttp://gavtrain.blogspot.com http://www.gavtrain.com  http://www.flickr.com/groups/vnpsdchttp://visualwalkabout.wordpress.comhttp://nexusimages.blogspot.com http://www.flickr.com/photos/visualwalkabouthttp://www.visualwalkabout.com http://www.qufoto.com http://www.youtube.com/user/PhotoGavinhttp://www.gettyimages.com http://www.goldenstateart.com GoldenState Art http://www.americanframe.comAmerican Frame http://www.matshop.com http://www.pictureframes.com http://www.framing4yourself.com http://www.framingsupplies.com http://www.jerrysartarama.com http://www.luminous-landscape.comhttp://www.utrechtart.com http://www.documounts.com http://www.aswexpress.com http://www.framesbymail.com http://www.framedestination.com http://www.allaboutframes.com http://www.redimat.com http://www.woodcraft.com http://www.photostockup.com http://flamingpear.com http://www.dpmag.com http://www.steeletraining.com http://www.canvasondemand.com http://www.nikhilbahl.com http://www.justourpictures.com http://www.mcnaughtonart.com http://www.funzug.com http://www.thephotographyinstitute.comhttp://www.howitookit.com http://www.myphotographycareer.comhttp://www.authorstream.com thangngungocusava@guerrillamail.com http://www.instantxposure.com http://www.snapped4u.com http://www.fanartreview.com http://www.fotosearch.com http://www.cirquedusoleil.com http://mdsaddle.com http://vimeo.com/14105695 http://www.mcagfair.com http://www.pwcfair.com http://www.panoramio.com http://www.ppsmania.fr http://www.eye.fi http://loudouncountyfair.com http://fjwestcott.com http://www.photos.com http://photography-blitz.blogspot.comhttp://www.andiesisle.com http://www.dep.wv.gov http://photography-shoot.blogspot.comhttp://2photo.ru http://www.photographyschools.comhttp://www.potomacparking.com http://www.asiaheritagefoundation.orghttp://www.sunrisephotousa.com http://flickriver.com http://www.getnidokidos.com http://www.nidokidos.org http://paint.net http://www.digitalphotoshopretouching.comhttps://www.photoshop.com http://www.getpaint.net ngocusava 123456 ngocusava@tempinbox.com http://paint.net http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26829http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8802#system-requirementshttp://www.vietphotoshop.com http://hocphotoshop.com http://www.hocps.com http://hocps.wordpress.com http://www.chinhphucps.com http://reshade.com http://www.obsidiandawn.com  http://www.quantrimang.com.vnhttp://www.freefileviewer.com http://zensoft.vn http://www.animerender.com http://psd.tutsplus.com http://videobook.vn http://pixlr.comngocusava@tempinbox.com http://www.picnik.com http://splashup.com ngocusava@tempinbox.com ngocusava http://pixenate.com http://www.picture2life.com http://aviary.com b1688961@rmqkr.net http://www.sumopaint.com http://photocat.com http://www.pizap.com http://www.beautyplus.com http://www.picadilo.com http://www.webfetti.com ngocusava@guerrillamail.com123456 http://www.serif.com http://www.photoshoponlinefree.comhttp://planetphotoshop.com http://www.picmagick.com http://www.pixer.us http://lunapic.comhttp://www.cruzine.com http://picjoke.net http://photofunia.com http://funphotobox.com http://deefunia.com http://www.youtube.com/watch?v=x7G4ibE_SbUhttp://www.youtube.com/watch?v=506tjgII7Bchttp://www.youtube.com/watch?v=IlAup162PHshttp://ezinearticles.com http://photographyline1.blogspot.comhttp://www.needfulimages.com http://www.pierik.fr http://www.smithsonianmag.com http://www.servicemagic.com http://www.photographyschoolfinder.comhttp://photoline100.blogspot.comhttp://jasonqtran.com http://www.pcms-photo.org http://www.s4c-photo.org http://www.cocotphotography.com http://www.archiphotoworkshops.comhttp://www.sgia.org http://lens.blogs.nytimes.com http://www.photoshopcs5.co.uk http://bnps.co.uk http://www.rexfeatures.com http://www.shariblog.com http://www.cambodian-buddhist.orghttp://www.dummies.com http://fotoinsekt.de http://sjvccc.org http://www.photoshopsupport.com http://cs5launch.adobe.com http://www.mdsg.us http://saguarocameraclub.com http://www.terragalleria.com http://www.cameralux.lu http://www.nextgphotography.com http://www.bristolphoto.org.uk http://www.supercircuit.at http://www.photoshopuser.com http://www.photoshopcafe.com http://www.nwf.org http://www.completedigitalphotography.comhttp://www.vnps.org Virginia Native PlantSociety http://reallyrightstuff.comtrypot http://www.singh-ray.com SingRay Filter for camera http://www.fmphotography.ushttp://www.storyphoto.com/multimedia/multimedia_photoshop.htmlhttp://www.mir.com.my/rb/photography/fototech/apershutter/aperture.htmhttp://www.mir.com.my/rb/photography/fototech/apershutter/shutter.htmhttp://jkost.com http://www.the-digital-picture.comhttp://photo-tips-online.com http://. www vaala.org http://stkbook.com http://www.awbphotocontest.com http://www.visartscenter.org http://creativetechs.com http://www.graphicauthority.com http://blairphillipsphotography.comhttp://bd-photo.com http://www.greatdanepro.com/Chiquitita/index.htmhttp://www.isap.candranaya.com http://www.candranaya.com http://www.frontrangephotosociety.comhttp://www.bellavistaphotography.comhttp://www.artwolfe.com http://www.pictage.com http://www.prelovac.com http://mehmet-ozgur.com http://www.akademifantasia.org http://www.webdesignerdepot.com http://www.southamptoninternationalexhibition.co.ukhttp://blog.karentran.com http://www.karentran.com http://www.photoshopzoo.com http://www.photomediaservice.com http://www.fashionising.com http://www.dresden-26-gigapixels.comhttp://truongcongkha.blogspot.comhttp://doanh-doanh.com http://bigheads-studio.blogspot.comhttp://www.advancedphotoshop.co.ukhttps://picasaweb.google.com/112515374211135412136http://picasaweb.google.com/khuenhunguyenhttp://picasaweb.google.com/Knguyen3574http://www.flickr.com/photos/14622808@N05http://picasaweb.google.com/chanhtrunguyen/WashingtonDC?authkey=Gv1sRgCLyPkePCs8maeQ&feat=#http://picasaweb.google.com/James.VT.Ngo/IndependentDay2009?authkey=Gv1sRgCK-F1di4hLW2pgE&feat=#http://picasaweb.google.com/dnguyen.hohttp://picasaweb.google.com/LinhDo17https://picasaweb.google.com/117641343927498604328http://picasaweb.google.com/k9tran/FallScouting?authkey=Gv1sRgCP7fsIXzx8fn7AE&feat=http://www.youtube.com/watch?v=TKIgCDGhy9Uhttp://picasaweb.google.com/nampnghttp://picasaweb.google.com/vietdunghoanghttp://picasaweb.google.com/thn.vnpshttp://picasaweb.google.com/dnguyen.hohttp://picasaweb.google.com/106551633089760014007http://picasaweb.google.com/100561388853817280866http://picasaweb.google.com/nguyenyen375http://picasaweb.google.com/ducthanhle32http://picasaweb.google.com/105264021190550794878http://picasaweb.google.com/davidiec.gghttp://www.flickr.com/photos/39725813@N04http://picasaweb.google.com/calvindjnguyenhttp://picasaweb.google.com/D200.thuynh1997http://picasaweb.google.com/Rocketman.dn59http://tech.groups.yahoo.com/group/meovathttp://www.wix.com/doanhdoanh/christmas-songshttp://www.wix.com/doanhdoanh/nhac-giang-sinhhttp://www.youtube.com/user/thuytien254http://www.wix.com/doanhdoanh/victorhugo2http://www.wix.com/doanhdoanh/dannguyenhttp://www.wix.com/doanhdoanh/victorhugo3http://www.wix.com/doanhdoanh/les-miserableshttp://www.wix.com/doanhdoanh/nhac-giang-sinh-album-2http://www.youtube.com/phamanhdung1http://www.youtube.com/phamanhdung2https://picasaweb.google.com/107083453647862057018http://www.flickr.com/photos/29856842@N04http://picasaweb.google.com/bayvantranhttp://picasaweb.google.com/117641343927498604328http://picasaweb.google.com/trungle888http://picasaweb.google.com/trandqhttp://picasaweb.google.com/quan.vuqqhttp://picasaweb.google.com/nguyentruongv8http://picasaweb.google.com/k9tranhttp://picasaweb.google.com/ThanhNgphotohttp://picasaweb.google.com/BuuNguyen888http://picasaweb.google.com/BishiBenhttp://picasaweb.google.com/mimosa922http://picasaweb.google.com/crystalsoundbandhttp://picasaweb.google.com/jchithihttp://picasaweb.google.com/TrungVu5thttp://picasaweb.google.com/tamduong2009http://picasaweb.google.com/dldenguyenhttp://picasaweb.google.com/le.thien739http://picasaweb.google.com/Luanngo33http://picasaweb.google.com/hhnguy00http://picasaweb.google.com/dldenguyenhttp://www.flickr.com/photos/danielcheonghttp://picasaweb.google.com/ddlai18http://www.dphotographer.co.uk http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%ADm_t%E1%BA%AFt_c%E1%BB%A7a_Windowshttp://www.brightestyoungthings.comHon. FPCKBC, Hon. FVNPS, Hon. EFIAP, FRPS, PSA, One of the top ten, Who’s Who,PSA, FIAP Gold Medal for Exceptional Photographic Achievement, FPCKBC, FPSEA,FPSHK, FAPA, SE 35mm PS, Hon. FAPA, Hon. FTVPA, Hon. FBSC, Hon. F.HKPC, Hon.FNPAS, Hon. FPST, Hon. FPSC, Hon. FPSNY, Hon. ETVPA, Hon. EYMCAPC, Hon. PSMP,Hon. Border, Hon. NPAS, Hon. 35mm PS, Hon. PPGL, Hon. OGPh, Hon. FEP, Hon.PSEA, Hon. IKFP, Hon. Omni-Candid, Hon. KKL, Hon. FPCVH, Hon. FHCPS http://photo.net http://photo.net.auhttp://acephoto.net www.regonline.com/acephoto44710 Cape Ct. Suite 122 Ashburn , VA , 20147 United States 703-430-3333 http://www.cvdcc.org http://www.usna.usda.gov http://www.rurdev.usda.gov www.hubbardphotography.net.http://www.usefilm.com http://www.myphotoalbum.com http://www.vietlist.us http://www.nylocations.com http://www.ncpf.org.uk http://wvblackwalnutfestival.org http://www.theoldbear.com http://www.twinfallsresort.com TwinFalls State Park 304-294-4000 http://www.natureimagesandsounds.comNature Photography Workshops http://gaphotoworks.comGreat American Photography Workshops http://josephrossbachphoto.wordpress.comhttp://www.nikon.com http://ngm.nationalgeographic.comhttp://www.naturevalley.com http://tonysweet.com http://fotoweekdc.org http://nvrpa.org http://www.josephrossbach.com http://raptorsva.org http://wfolsom.com http://www.coreyhilz.com http://allrand.com http://jnevitt.comhttp://www.photorama.com http://www.johnwhitmanphoto.com http://www.tkphamphotography.com http://www.quitanlephotography.comhttp://www.youtube.com/watch?v=4KNP9h7mK_Yhttp://www.pbase.com/antoinevu http://www.pbase.com/nhl http://gio-o.com http://nguyenthai.homestead.com http://www.tritranphotography.comhttp://www.mountaintrailpress.comhttp://www.lacvietgallery.com http://stlcameraclub.com http://www.apsocietyaz.com http://www.yccp.com.tw http://www.beautifulimagestudio.comhttp://ianplant.com http://phonhom.net http://ppsmania.nethttp://www.terragalleria.com http://www.createculture.org http://www.kenrockwell.com http://carlosmiller.com http://www.photonhead.com http://www.scrapjazz.com http://www.photoxels.com http://www.dofmaster.com/hyperfocal.htmlhttp://en.wikipedia.org/wiki/Hyperfocal_distancehttp://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_fieldhttp://www.popphoto.com http://www.brighthub.com http://www.vanguardworld.com http://nikographer.blogspot.com www.nikographer.com http://www.wimp.com/crazysand http://www.photography.com http://www.diyphotography.net http://www.smugmug.com/gallery/8945351_aVDzo#594124511_2CUHhhttp://www.phanphoto.org/blog http://www.kelbytraining.com http://www.luxurydiemxuan.com http://www.dcvietnam.org http://www.asianfestivaldc.com http://www.festival.si.edu http://www.stephenvoss.com http://www.mountvernon.org GeorgeWashington Mount Vernon http://www.nga.govConowingo Dam 2514 Shureslanding Rd  Darlington, MD 21034 http://www.marylandrenaissancefestival.comhttp://www.rennfest.com RenaissanceFestival tai Maryland Le Hoi Renaissance 1821 Crownsville Rd, Annapolis, MD21401 http://www.montgomeryparks.orgCh?p Hoa Sen Kennilworth Park and Aquatic Gardens 1550 Anacostia Ave NEWashington, DC 20019 (between Douglas Street and Quarles Street. The entranceto Kenilworth Park is located at the intersection of Kenilworth and NannieHelen Borroughs Avenues). Gi? m? c?a t? 7 gi? sáng t?i 4 gi? chi?u. Great FallsPark MD 11710 MacArthur Blvd., Potomac, MD 20854 (301-767-3714) Great FallsPark, VA 9200 Old Dominion Dr. McLean, VA 22101 703-285-2965 http://www.nps.gov/grfa/ Herndon SeniorCitizen Center 873 Grace Street Herndon, VA 20170 http://nationalzoo.si.edu National Zoo http://www.mnh.si.edu http://www.awvc.org http://sinhquyen.com http://www.thiennhien.net http://yeudongvat.org http://www.vacne.org.vn http://thegioihoangda.wordpress.comhttp://www.thompsonboatcenter.comThompson Boat Center http://www.dragonboatdc.comBoat Show Washington D.C. Georgetown – Kennedy Center Waterfront Thompson BoatCenter (between Key Bridge & Kennedy Center) 2900 Virginia Avenue, NW.Washington D.C. http://www.nyboatshow.comhttp://www.nationalboatshow.co.zahttp://www.jsoh.org Air Show Andrews AirForce Base Command Dr Andrews Air Force Base, MD 20762
  Information Line 301-981-4600 http://cyclingclassic.org http://www.crystalcity.org http://nationalcapitaldahlia.orghttp://www.naturalbridgeva.comwww.brooksidegardens.orgBrookside Gardens 1800 Glenallan Ave. Wheaton MD, 20902.301-962-1400 Hours: Gardens: sunrise- sunset Visitors Center: 9 a.m. – 5 p.m. http://dctemplelights.lds.org MormonTemple Nha tho Mormon: 9900 Stoneybrook Dr, Kensington,MD 20895 (Vao cua mienphi) http://www.gardenvisit.com http://www.usna.usda.gov U.S. Dept. ofAgriculture Agricultural Research service U.S. National Arboretum 3501 New YorkAve NE Washington, DC 20002 http://usda.gov http://ars.usda.gov http://www.historiclongbranch.comhttp://sohoa.vnexpress.net http://www.herndonfestival.net http://www.airforcecyclingclassic.comhttp://www.cscinvitational.com http://www.lifepixel.com http://www.atsf.co.uk http://doanh-doanh.com http://d.yimg.com/kq/groups/20565355/1938356635/name/tinhkhucmuadong.htmlhttp://www.elcocolor.com http://www.skynetdatacom.com http://www.sndc-ar.com http://e-stewards.org http://www.laptopforless.com http://www.batteries.com http://www.sony.com Sony http://panasonic.com http://sonyalphalab.com http://www.sonystyle.com http://www.pcmall.com http://lenovo.com http://www.techforless.com http://www.olympus.com http://www.adorama.com http://www.mamiya.com http://www.thenerds.net http://nikonusa.com http://nikon3200.com http://www.tokinalens.com http://www.tokinalens.com http://konicaminolta.us http://www.fujifilm.com http://fujifilm-x.com http://fujifilmxmount.com http://fujifilmxmount.com/comparison/en/test-our-lenseshttp://www.fujifilmusa.com http://www.nyip.com http://shutterbug.com http://srelectronics.com http://ztsinc.com http://qtm.comhttp://www.bogenimaging.us http://quadroframes.com http://pentax.com http://tamrac.comhttp://rolleifoto.com http://www.swift-optics.com http://ilford.com http://www.cameraworld.com http://www.hasselbladusa.com http://www.penncamera.com Penn Camerathangngu ngocusava@SmellFear.com http://www.42photo.com http://www.thelenspal.com http://www.steves-digicams.com http://www.sportsshooter.com http://www.digitalcamerastoreonline.comhttp://www.olx.com http://www.nextag.com http://www.product4me.com http://www.onequality.com  http://www.imaging-resource.com http://www.pricegrabber.com http://www.robgalbraith.com http://www.ephotocraft.com http://www.ephotozine.com http://www.bhphotovideo.com http://ccicameracity.com http://www.21stcenturyphoto.com http://aaacamera.com http://focuscamera.com http://cambridgeworld.com http://www.photographicphoto.com http://coasttocoastcamera.com http://camerasound.com http://www.beachcamera.com http://www.samys.com http://www.energystar.gov http://hallmark.edu http://nesop.comhttp://rmsp.com http://photographersedge.com http://www.brazivideo.com http://www.phototek.com http://aipress.com http://www.goldencolor.com http://bigposters.com http://www.brooks.edu http://tocad.com http://bkaphoto.comhttp://thkphoto.com http://tamarc.com http://burgercam.comhttp://hollywoodvaults.com http://sigmaphoto.com http://tiffen.com http://sekonic.comhttp://www.grizzlyjhphoto.com http://thkphoto.com http://www.lowepro.com http://tamron.com http://www.yorkphoto.com http://www.konicaminolta.com http://saundersphoto.com http://www.digfocus.com http://store.acdsee.com www.usa.canon.com Canon http://kodak.com Kodak Digital http://www.extremetech.com http://gopro.com http://www.olympusamerica.com/cpg_section/cpg_vr_digitalrecorders.asphttp://www.olympusamerica.com www.canon.com Cameras www.ritzpix.com www.ritzcamera.com http://www.apaphotos.com http://www.ppsop.com http://www.profotos.com http://www.hatnang.com www.tinhthoviet.net http://www.graphicvnfx.net http://www.tin360.com http://www.leminh.us http://www.pbase.com http://www.amnesty.org Amnesty International(?n Xá Qu?c T?) http://www.usefilm.com http://songtu.forumr.net http://www.diendanlinux.org http://www.vnlinux.org http://ubuntu-vn.tuxfamily.org http://www.vietnam.embassy.gov.auhttp://digipower.vn http://grabber.huhiho.com http://invisible-scanner.com http://www.buddy-spy.com http://www.crack.ms http://newcracks.net https://imo.imhttp://home.vnn.vn http://saigon.vnn.vn http://danang.vnn.vn http://www.vnn.vn http://tintuc.vnn.vnhttp://support.vnn.vn http://business.vnn.vn http://khoahoc.vnn.vn http://khoahoc.baodatviet.vn http://trungtamktthhaiphong.vn http://tuvantamly.vn http://www.csaga.org.vn http://www.phunutrongkhoahoc.com http://vol.vnn.vn http://lovelyhouse.vnbb.com http://www.quangnam.info http://www.bls.gov U.S. Bureauof Labor http://cttmmd.wordpress.com http://www.amerrescue.org http://vietland.net http://www.netherlands-embassy.org.vnhttp://1vungtroi.com http://www.cuil.com http://diendan.yeudohoa.net http://www.maison-chance.us http://maison-chance.ca http://www.maison-chance.org http://anhsaoxanh.net http://phununet.com http://phunucali.com www.sinhvathoc.edu http://www.torrentz.com http://www.olympiavn.org http://www.business.gov.vn http://www.conghung.com http://www.jcehrlich.com Ehrlich PestControl http://www.westernpest.com http://agfahome.com http://trs2u.com(home) http://pierl.com http://www.photosmart.com http://www.xilisoft.com http://teen.sao.vn http://www1.eva.vnhttp://www.timviecnhanh.com http://thantinhyeu.vnbb.com http://www.megamillions.com http://xemtuong.net http://www.xosobinhduong.com.vn http://www.songvan.net http://media.vtc.vn http://www.daongoc.com http://www.littlehanu.com http://www.cyvee.com http://www.vuvu.com.vn http://nguoivienxu.vietnamnet.vn http://www.vothuat.net.vn http://www.humboldt.edu http://tvtl.bachkim.vn http://payrollonline.vn http://binhphu.info http://www.hoasentrang.de http://svvn-dresden.org http://sharepublic.net http://www.metrogroup.de http://luyenkim.org http://www.vietastro.org http://www.iaphworldports.org http://www.donre.hochiminhcity.gov.vnhttp://www.torrentbox.com http://www.dactai.com http://xomsinhvien.com http://kenhsinhvien.net http://www.barbiegirls.com http://galaxyz.net http://www.aaatrash.com http://www.vnwaste.com http://bigbellysolar.com http://www.wm.com Trash (C?ng Ty Rác) http://www.calwaste.com http://www.plasticbagrecycling.orghttp://luyenkim.net http://motofunvn.com http://www.dthoi.com http://vn00.comhttp://www.sapacovn.com http://www.centrinde.com http://www.saigoninfo.com http://www.thptgiadinh.com http://kindboy.vnbb.com http://www.thuongviet.com http://www.otosaigon.com http://www.tuvan.girlspace.com.vnhttp://w3.60s.com.vn http://cuasoit.com www.copi.comhttp://www.diendankinhte.info http://www.suutap.com http://lqv77.wordpress.com http://www.cuocsongso.com http://www.congdongtinhoc.com http://thoitrangdep.vn http://phaidep.info http://phaidep.info http://vitalvoices.org http://globewomen.org http://www.purchasing.vn http://www.picmonkey.com http://www.magmypic.com http://www.vn-zon.com http://www.apec.org http://www.congnghemoi.com.vn http://www.vncupic.com http://www.myworld.com http://www.diemcao.com http://www.laocaionline.com http://www.tagvn.com http://vncreatures.net http://www.khakha.com http://dongtac.net http://www.maihoatrang.com http://chungta.com http://kynangsong.xitrum.net http://onevn.net http://www.helium.comhttp://www.peacecorps.gov http://uhm.vn www.yogasecretclub.comhttp://www.iaaf.org http://diendan.zing.vn http://www.phpbbviet.com http://forumhoster.com http://invisionfree.com http://www.huongduong.com.au http://www.vietnamesetalk.com http://clarendonhairshop.com http://www.pcshq.com http://www.noca.org http://www.fcsa.biz http://www.vpi.pvn.vn http://bkeps.com http://163.180.145.72http://www.quangtrung.org http://www.hamvuiclub.org http://www.co.cc http://oldbluewebdesigns.com  http://giavang.com.vn http://tuoitrequangninh.com http://navysea.sky.vn http://www.vietspace.net.vn http://clubhanoi.30.forumer.com http://caycanhvietnam.com http://www.wfp.org World Food Program. http://www.reunion.com (Reunion) (user nameof yahoo.com) http://www.ushomeauction.comhttp://www.imf.org http://www.noradsanta.org http://www.vantuyen.net http://thutuchanhchinh.vn http://www.gioitinhtuoiteen.org.vnhttp://oldcomputers.net http://www.selectric.org http://socialsecurity.gov http://www.disabilityrightsca.orghttp://www.cbpp.org http://egyptianaaa.org http://www.snopes.com http://www.truthorfiction.com http://www.americaschoicenow.com http://www.neverfindout.org http://www.sedonacollege.com http://www.golgift.com http://linksave.in http://bongdaso.comhttp://www.vacoc.com http://www.usaservice.org http://www.truongtao.tk http://www.svcsaigon.com http://www.firstscience.com http://www.greatschools.net http://tt9.thangtien.net http://www.thangtienvietnam.org http://advice.vietnamworks.com.vnhttp://tuyendung.com.vn http://docthan.com http://agriviet.comhttp://www.gso-media.com http://www.tamgiao.com http://www.timnhanh.com http://mspil.net.vn/gvst/forums http://www.recalls.gov http://www.narts.org http://www.cadviet.com http://www.clocklink.com http://sanchoituoitre.vn http://www.onevn.net http://phongthuy.vietaa.com http://valottery.com http://loto365.vn http://xosovui.comthangngu ngocusava@tempinbox.com http://soicauxoso.wordpress.com http://abr.org.au http://thethao.dec.vnhttp://miu.com.vn http://www.brightcove.com http://www.youtube.com/watch?v=kDD9PjiQ2_U&feature=relatedhttp://thew0rd.com  http://ryanunderdown.com http://forums.remote-exploit.org http://forum.teenpro.vn http://www.kitefestival.org http://residentassociates.org http://www.nps.gov/nama http://world.soufun.com http://ati.amd.com/products/workstation.htmlhttp://www.photomigrations.com/articles/0403200.htmhttp://www.youtube.com/watch?v=kZCYcyrruRohttp://www.youtube.com/watch?v=a7a7YGA2yvA&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=FpAgUMUlhw4&feature=relatedhttp://www.cnn.com/2009/US/03/18/chinese.drywall/index.htmlhttp://home.comcast.net/~bzee1b/Nellis08/Tbirds/Tbirds.htmlhttp://www.greenworkscleaners.comhttp://www.ifex.org http://www.fcbarcelona.vn http://www.vais.org http://www.scribd.com/doc/3133047/Dia-Chi-Webside-can-thiethttp://daymix.com http://pontvk.orghttp://www.congdongthudo.org http://www.sbtn.net http://maychu.com.vn http://www.whereitsat.com http://www.cleanenergycouncil.org.auhttp://www.abr.gov.au http://www.ocregister.com ngocusava@tempinbox.com http://www.waterforlife.nsw.gov.au/vietnamesehttp://www.citywaters.com.au http://gostats.com http://www.discoverycube.org http://www.vietam.org http://www.sites.si.edu http://www.smileeve.com http://www.viet-nam.org http://www.tobiacasket.com http://www.fallofsaigon.org http://saigonforsaigon.org http://www.vspn.org http://www.vsvn.org http://www.viet-studies.info http://www.dorlingkindersley-uk.co.uk/static/cs/uk/11/features/reflexology/footchart.htmlhttp://www.dorlingkindersley-uk.co.uk/static/cs/uk/11/features/reflexology/handchart.htmlhttp://thangtien.de http://www.malhanga.com/videosflashhttp://petitions.tigweb.org/chinastopsbullyingtheworldhttp://www.youtube.com/user/freespeechforvnhttp://lyhuong.net http://www.aivofamerica.org Gia ?ìnhVi?t M? http://www.water.com http://conview.state.va.us http://www.uscis.gov U.S. Citizenship andImmgration Services http://ourocean.info http://www.unescap.org United NationsEconomic and Social Commission for Asia and the Pacific http://thuysanvietnam.com.vn http://trade.gov http://americanhistory.si.edu http://thomas.loc.gov http://www.icj-cij.org International Courtof Justice http://dongdenhatrang.blogspot.comhttp://www.ustr.gov Office of the UnitedStates Trade Representative http://www.greenpeace.orgT?  Ch?c Hòa Bình Xanh http://www.historynet.comhttp://www.vietfederation.ca LiênH?i ng??i Vi?t Canada http://www.humantrafficking.orgHuman Traficking (N?n Nh?n Bu?n Ng??i) http://www.freedom-now.orghttp://www.fao.org https://www.cia.gov http://vietnamdefence.com http://www.fbi.gov http://www.rewardsforjustice.net  http://vndefence.infohttp://www.credoaction.com http://www.opic.ic.gc.ca http://www.vidan.info http://www.ready.gov http://www.louisvilleky.gov/APCD http://www.citizenshiptoolkit.govhttp://www.nsf.gov http://btgcp.gov.vn http://www.dongthap.gov.vn http://www.nsa.gov http://www.arlingtonva.us http://www.eeoc.gov http://www.aoc.gov http://www.loudoun.gov http://www.bienhoa-dongnai.gov.vnhttp://www.immigrationdirect.comhttp://www.usgs.gov http://www.cppa-dc.org http://www.centerforpublicpolicyanalysis.orghttp://bbsaigon.blogspot.com http://www.unanca.org http://vietnamconghoa.com http://biendongnama.tk http://www.cinet.gov.vn http://www.vietnam-un.org http://nhd18.esmartweb.com http://seasfoundation.org http://www.iccsafe.org http://phanchautrinhdanang.com http://www.dpa.ca.gov http://www.hatinh.vn http://vinhcity.gov.vn http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vnhttp://www.camau.gov.vn http://ipc.danang.gov.vn http://www.dalat.gov.vn http://www.ngoquyen.gov.vn http://vinhdanhcovang.wordpress.comhttp://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.comhttp://www.dpi.hochiminhcity.gov.vnhttp://www.vafi.org.vn http://ddcnd.org  http://www.worldfishing.net http://www.quangngai.gov.vn http://www.archives.gov http://waterwolves.com http://tnmtgialai.gov.vn http://www.tiengiang.gov.vn http://csdl.thutuchanhchinh.vn http://www.sanjoseca.gov http://www.lionllc.com http://www.defense.gov U.S. Departmentof  Defense http://danlentieng.net http://www.tayho.gov.vn http://daovanbinh.cattien.us https://www.cfda.gov http://www.allgov.com http://www.america.gov http://kienviet.net http://www.emuinternational.org http://www.yenbai.gov.vn http://www.langson.gov.vn http://www.lorettasanchez.house.govhttp://thongtinberlin.de http://www.to-quoc.net http://vinhlong.gov.vn http://soctrang.gov.vn http://www.defencetalk.com http://www.disa.mil http://www.ustraining.com http://www.weforum.org World Economic Forum http://www.usaid.gov U.S. Agency forInternational Development http://rimf.org.vnVi?n Nghiên C?u H?i S?n http://www.agrifish.comhttp://www.dia.mil http://www.pacom.mil United States PacificCommand (B? T? L?nh Thái Bình D??ng Hoa K?) http://www.crommelin.navy.mil http://militaryphotos.net http://www.marinetraffic.com http://www.airforce-technology.comhttp://military.net http://www.blue-ridge.navy.mil www.mccain.navy.milUSS John S. McCain http://www.operationhomefront.net  http://gw.ffc.navy.milhttp://www.navy.mil http://www.marinemarathon.com http://www.goarmy.com http://www.tailsp.in http://www.ohio.navy.mil http://www.midway.org http://www.sec.gov http://www.plastermart.com http://www.usitc.gov United StatesInternational Trade Commission U? Ban Th??ng M?i Qu?c T? c?a Hoa K? http://vea.gov.vn http://www.cpj.orghttp://www.yellowpages.ca http://www.childrensfestival.com.auhttp://www.phplist.com http://www.vnbp.org http://www.legoitienle.com https://www.goitien.com http://www.hue-city.navy.mil http://www.dre.ca.gov http://www.nguyenkinhdoanh.com http://www.dongautaivietnam.com www.dcsummerfun.dc.gov http://www.clocklink.com http://www.canthoonline.com http://www.bornagainamerican.org http://www.hostmonster.com http://themuseumofinnocence.com http://digg.com http://www.bigresource.com http://sagebrushpatriot.com http://www.ehow.com http://www.yeuvietnam.com http://www.vn247.net http://www.sciencemag.org http://environmentreport.orghttp://www.sciencefriday.com http://doithoaionline.comhttp://www.doithoaionline.net http://doithoaionline.wordpress.comhttp://doithoaionline2.blogspot.comhttp://holesia.wix.com/ddnews http://www.vvmf.org http://www.nsrcfund.org http://www.mrsworld.com http://apa.org http://www.senate.govhttp://www.house.gov http://scienceray.com http://www.livescience.com http://www.petitiononline.com http://www.dre.ca.gov http://www.khoahoc.com.vn http://www.tinhdongdoi.net http://www.vietremains.org http://www.youtube.com/watch?v=QWDyIdWuTgwhttp://www.fropki.com http://www.flickr.com/photos/visualwalkabouthttp://www.youtube.com/watch?v=JOUsjDk7NbEhttp://www.youtube.com/watch?v=P1dCMqhls5ohttp://thehenryrifle.com http://www.bbg.gov http://soft4vn.nethttp://nuvuongcongly.net http://www.youtube.com/watch?v=zaOOP_7Q_VIhttp://hoiquancanhnamcali.com http://www.uspid.org http://www.vanchuongviet.org http://www.youtube.com/watch?v=5Wnuaau56Hohttp://www.youtube.com/watch?v=T23pZqsfHuI&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=E5huVSebZpMhttp://www.youtube.com/watch?v=Ph_h09fLNt4http://www.youtube.com/watch?v=8DaYuij_ni8http://www.youtube.com/watch?v=BS0gIHQY4yohttp://www.youtube.com/v/6x3fL8KYAc8&hl=en_US&fs=1&&autoplay=1http://www.youtube.com/watch?v=5BMYjjQ0vbc&featurehttp://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-8807432479985649667&qhttp://www.youtube.com/results?search_query=vietnam+vietnam+john+ford&search_type=&aq=5http://www.youtube.com/watch?v=OtZSVZjs5zA&http://www.youtube.com/watch?v=VdYJj9FVXn8&feature=popularhttp://www.youtube.com/watch?v=Dird0QkXz-8&feature=player_embeddedC?u chuy?n X? Vi?t http://www.sovietstory.comhttp://www.youtube.com/watch?v=J4r7fUEDWO0&http://www.youtube.com/watch?v=1PZULmNXaI0http://www.youtube.com/user/vinh2001ushttp://www.wix.com/vinh2001us/adventure-with-vinhnguyenhttp://www.youtube.com/watch?v=sEP1QSsebK8&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch_popup?v=QESfEd180rQhttp://www.youtube.com/watch?v=J3fcCIWBijchttp://www.youtube.com/watch?v=bXhQNRsH3uc&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=Dk-R6BbsxiY&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=7EYAUazLI9k&annotation_id=annotation_72265&feature=ivhttp://www.youtube.com/watch?v=P5BdEYI8Pb8&featurehttp://www.youtube.com/watch?v=CNJ5ULFop38&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=BVMXEnL8liM&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=BCCF017Pd2U&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=cqOGk6UfQqg&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=4tIZ35DVlNQhttp://www.youtube.com/watch?v=Nc9xq-TVyHIhttp://www.youtube.com/watch?v=svB8ABa–v0&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=3l5UA4DISvs&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=Qicy7tuH3YE&featurehttp://www.youtube.com/watch?v=K6hULMnlog8&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=518XP8prwZohttp://www.youtube.com/watch?v=U3Eu6hV3ADkhttp://www.youtube.com/watch?v=hOs0rajQTyMhttp://www.youtube.com/watch?v=x8NDvCChCFYhttp://www.youtube.com/watch?v=2FSnalrPYpchttp://www.youtube.com/watch?v=p_33zTtiWPA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=alAN_yiQroM&feature=channel_pagehttp://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=Dk-R6BbsxiYhttp://www.youtube.com/watch?v=-o4xsvE1p-g&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=f2SZ-nCBmsU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=s9A51jN19zw&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=Yfbchq0xQmQ&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=pX6MtWRGW3Mhttp://www.youtube.com/watch?v=bOmbGEgxqighttp://www.youtube.com/watch?v=FamyHHUnh9E&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=Perl-Uycs8Ahttp://www.flixxy.com/bear-animal-nature-film.htmhttp://www.youtube.com/v/0LQFVPMA9rEhttp://www.panoramio.com/user/1643333http://www.flixxy.com/worlds-fastest-magician.htmhttp://www.youtube.com/watch?v=wK86kO8lRf4&NR=1&feature=fvwphttp://www.youtube.com/watch?v=8Mw77RNeiXchttp://www.youtube.com/watch?v=x2oSY8WPcVYhttp://www.youtube.com/watch?v=L2KX8ihJVkA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=GsTqmEeBKhw&NR=1http://www.youtube.com/watch?v=XMRBGtyQuXkhttp://www.youtube.com/watch?v=dG_JPpIJy3Y&NR=1http://www.youtube.com/watch?v=vrXJQTzwCMc&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch_popup?v=BNR74UCidBI&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=s9A51jN19zw&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=1PhshjeX0ig&feature=relatedhttp://www.youtube.com/user/VongNgayXanhhttp://www.youtube.com/v/cjXmCb-7dns?fs=1&hl=en_US&autoplay=1http://www.youtube.com/watch?v=HYR6jtf5DhUhttp://www.nzwide.com/swanlake.htmhttp://picasaweb.google.com/Hai.Tran18http://www.youtube.com/watch?v=wK86kO8lRf4http://www.youtube.com/watch?v=R-Lg_kvLaAMhttp://www.youtube.com/watch?v=LZFIRhJrHJEhttp://www.iucn.org International Union forConservation of Nature http://marcbrecy.perso.neuf.fr/Oshkosh.htmlhttp://www.flixxy.com/worlds-fastest-magician-hidef.htmhttp://www.truongxuanucchau.org http://www.stamps.com http://www.vietstamp.net thangngu http://www.zazzle.com/giadinhvobi/giftshttp://www.zazzle.com/lamvienmutualfundhttp://www.learntodiski.com http://www4.southafrica.net http://diendanlequydon.com http://chotayninh.vn http://www.tunglamgarden.com http://www.thptchonthanh.com.vn http://hoangsa.org http://lyson.forum-viet.net http://anhbasam.com http://nguoiviettynan.net http://www.jabo-net.com/heure.htmlhttp://www.timeanddate.com ngocusava@tempinbox.com http://www.aerialphotoimage.com/panoramas/GreaterVancouver/OlympicVillageVancouver.htmlhttp://www.vaafa.org http://www.ecolesauvage.org http://www.agevp.com http://ticket.fr http://createyourownadventure.comhttp://www.innovgreen.vn http://www.interpol.int http://www.globalsecurity.org http://www.petitionspot.com http://www.fitchratings.com http://www.vnafmamn.com http://www.luxguestlist.com http://cdvn.wordpress.com http://v3club.net http://mudousa.comhttp://thegioinguoiviet.net http://www.westminsterpropertymanagement.comwww.howdodat.com http://www.fanbox.com http://www.art.com http://www.cva646566.com http://www.2thanhthao.net http://www.foia.cia.gov http://www.brendalerealty.com http://www.onevietnam.org http://www.benviet.org http://www.solentsci.com http://www.norfesiafx.com http://www.trangdenonline.com http://hoilatraloi.blogspot.comthangngu1 ngocusava@sharklasers.comhttp://www.centralseed.com.vn http://www.longan.gov.vn http://www.alfajer.net http://www.alfajer.com http://www.wired.com http://agro.gov.vn http://binhphuoc.org http://www.vcn.vnn.vn http://vietsov.com.vn http://www.nexustechnology.com http://www.pvn.vn http://vfei.vnhttp://www.a2zprofiles.com http://endless-empire.com http://xieclangtoi.com http://washingtongas.com http://www.washingtongasliving.comhttp://www.gaslogs.com http://woodburnerstwo.com  http://www.getgaslogs.comhttp://www.wheatandsons.com http://www.calljiffy.com  http://www.belaireng.comhttp://www.virginianaturalgas.comhttp://www.ase.org  http://energy.govhttp://ddoe.dc.gov http://www.maryland.gov http://www.211virginia.org http://www.washingtonareafuelfund.orghttps://www.dom.com http://www.pepco.com http://www.entrustenergy.com http://www.delmarva.com https://www.firstenergycorp.com http://www.bge.com http://www.novec.com https://www.smeco.coop http://www.natfuel.com http://toquocdanhdutrachnhiem.comhttp://www.beazer.com http://cohre.org http://www.housingtracker.net http://ochomesweethome.listingbook.comhttp://www.kimskarateinc.com http://www.cyworld.vn http://www.tranduyninh.info http://e-city.vn http://goctretho.vnhttp://www.oslofreedomforum.com http://www.alterpresse.org http://h2c.vn http://www.tintuc69.comhttp://xipem.com http://www.chuyenhot.com http://hanoitattooclub.com http://www.xamnghethuat.com http://kintenongthon.com.vn http://www.vinamaso.net http://www.quintessentially.com http://www.tamlyhoc.net http://ttxva.com http://locduybatdongsandalat.com http://www.bantinnhadat.vn http://tuvanaz.com http://nguoidepvilua.vn http://www.phuhien.vn http://www.sanquangcao.com.vn http://www.nshmba.org http://www.tu.tv/videos/la-broma-del-bmwhttp://www.melkbees.com/west-coast-south-africa.htmlhttp://www.eaton.com http://www.funpic.hu http://hoinhavanvietnam.vn http://www.foothillsfling.com http://www.flatlandersfling.org http://www.43things.com http://fling-crew.musicblog.fr http://vietsciences.org http://vietsciences.free.fr http://www.vietlinhweb.com http://www.vietnameseinaustralia.com.auhttp://moneywatch.bnet.com http://luulythao.dk http://thelastcrusade.org http://www.popularmechanics.com http://ultimatethailandexplorers.comhttp://www.b3ta.com/links http://www.yankodesign.com http://www.zipskinny.com http://www.dilmaza.com/intro http://www.wagreflex.com http://hon-viet.co.uk http://thanglonghanoi.gov.vn http://24h.com http://www.diendan.orghttp://sechia.vn http://tree.orghttp://quachdaica.info http://vzone.vn http://wimp.comhttp://www.about.com http://vimeo.com/12057428  http://www.raincitystory.com/flash/screenclean.swf  http://www.youtube.com/watch?v=Ake4uM6j43Ahttp://www.youtube.com/watch?v=cZ-8jYpa1-ohttp://www.youtube.com/watch?v=5Q40bGCgezQ&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=RzaAVgtXyFo&feature=relatedhttp://www.youtube.com/v/7nSVikBMbQM?fs=1&hl=en_UShttp://www.youtube.com/v/KWuoNQoC2tM&autoplay=1&rel=0http://www.youtube.com/watch?v=Sz1SLOkIg0Q&feature=player_embeddedhttp://share.youthwant.com.tw/flvplayer/shareplayer.swf?m=33001858http://www.youtube.com/watch?v=o7rPKT36mK4&feature=relatedhttp://avva.livejournal.com/2260552.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=sDlBr0-v3_8&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=j-CEojSgLsY&feature=watch_responsehttp://www.youtube.com/watch?v=lx57VQGFlXs&feature=fvwrelhttp://www.youtube.com/watch?v=OO39mCdWNvM&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=FScBxMqC9cIhttp://www.youtube.com/watch?v=TlTmwljuUyUhttp://www.youtube.com/watch?v=J-RW7ThlMKQ&featurehttp://www.flickr.com/photos/13476480@N07/show/with/4514239546http://www.youtube.com/watch_popup?v=Vq8wbXAR4ZQhttp://www.youtube.com/watch_popup?v=-qvXbIenivkhttp://www.youtube.com/watch?gl=US&hl=uk&v=Dk-R6BbsxiYhttp://www.youtube.com/watch?v=F091evZgXIg&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=JGq4k8RMe9o&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/v/h_FVvKMEHqA&hl=en&fs=1&autoplay=1http://www.youtube.com/watch?v=1ddbpjcWZfw&feature=player_embedded#!http://www.youtube.com/watch?gl=US&hl=uk&v=Dk-R6BbsxiYhttp://www.youtube.com/watch?v=UdRIbCP4N4Qhttp://www.youtube.com/watch?v=GsTqmEeBKhw&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=ZKELUgPncns&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=W3X6iKxeqh8&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=w6A7_k3A6i8&feature=relatedhttp://www.youtube.com/user/bichnhu08http://www.youtube.com/phamanhdung2https://picasaweb.google.com/JOHNFIXIST/Politics#5587840105152647314http://www.youtube.com/v/xvxgW4PtSFw%26hl=en_US%26feature=player_embedded%26version=3http://www.youtube.com/watch?v=yHHcdEWL0Nc&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=cZ-8jYpa1-ohttp://www.youtube.com/embed/5RAaW_1FzYg?autoplay=1&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0https://www.youtube.com/user/patricksebastienhttps://www.youtube-nocookie.com/embed/Dxy4n0UT82o?rel=0http://www.youtube.com/watch?v=2ueTwnMb8dI&feature=player_embeddedhttp://www.flixxy.com/best-christmas-lights-display.htmhttp://biggeekdad.com http://www.addthis.com ngocusava@tempinbox.com http://share42.com http://www.chinasmack.com http://go.to http://www.jcdurand.ca/Monde/Tour.htmlhttp://www.dcvonline.net http://mechoigame.com http://www.nguyenthaihocfoundation.org http://improveverywhere.com http://holdman.com http://www.youtube.com/watch_popup?v=Vo0Cazxj_yc&vq=medium#t=34http://www.youtube.com/user/csmatalentskhttp://www.youtube.com/watch_popup?v=cWIhXzZT8dE&vq=largeShttp://www.youtube.com/user/ghsayhaghragha2https://www.youtube.com/user/NguoiGacDemhttp://www.haotoday.com http://www.tranbinhnam.com http://www.vnlac.org http://nhavietnamhtd.wordpress.comNhà Vi?t Nam Vùng Hoa Th?nh ??n http://cdcmgroup.nethttp://www.lytuongnguoiviet.com http://www.vietthuc.org http://www.cupid.com http://www.liveloveflirt.com http://lxo.vn http://psec.netPower System Electric http://lichsuvn.info http://www.vietamcham.com http://luulythao.dk http://huongduongtxd.com http://cliptank.com http://www.chinhnghia.com http://www.googleartproject.com http://www.cbn.com http://www.firstsolar.com http://motgoctroi.com http://npc.com.vn http://www.zillow.comhttp://www.realtytrac.com http://www.vananhvo.com http://www.nghilucsong.net http://www.advite.com/TheRoadofXuanZang.htmhttp://naldzgraphics.net http://curbed.com http://khungtroisaomai.com http://www.meatvideo.com http://koto.com.au http://www.stickam.com/aotrangoi2009http://useloos.com/mediaplayer/?itemid=16369http://www.worldwatch.org World Watch http://www.laspectacular.com http://lovedbdb.com http://togetherweserved.com http://www.youtube.com/embed/MDOrzF7B2Kg?rel=0http://www.youtube.com/watch_popup?v=Y0KLQ9Nraaohttp://fun.mivzakon.co.il http://www.wimp.com/amazingpainterhttp://www.youtube.com/watch_popup?v=uI2kO4qTi80&vq=mediuhttp://www.youtube.com/user/jan2003http://www.youtube.com/user/latran03  http://www.youtube.com/user/BachTuanHuy228  http://www.youtube.com/watch?v=lCEFOx5Hc2Y&list=PL239712BBA6EDD3C7http://www.vuuzla.com/app/lp/94194http://www.youtube.com/channel/UC64lInRW7Id-ZWDfpYrJxAQhttp://ginovn.com http://www.histoire-en-ligne.com http://motgocnho.com http://www.aihuubienhoa.com http://www.coconut-flavour.com http://batteryeater.com http://www.freecycle.org http://www.ecyclewashington.org http://earth911.com http://reconnectpartnership.com http://www.electronicstakeback.comhttp://www.call2recycle.org http://www.dban.org http://www.cristina.org http://lehoicaphe.com http://giacaphe.com http://sudealeramigo.com https://lockitron.com http://nhohuehaingoai.com http://www.wmf.org http://trannhuong.com http://www.ted.com http://gravatar.comhttp://www.smogtips.com http://www.coinmach.com http://www.internationalrivers.orghttp://envirianofreston.com http://xuatnhapcanh.com http://www.projectaiko.com http://www.lloydandalice.com http://www.trinhmai.com http://vietarch.org http://www.haugiang.gov.vn http://vicongdong.vn http://viettoon.net http://www.powerball.com http://www.gopetition.com http://www.modernamuseet.se http://nanghuongchodao.com http://www.pandarice.com http://www.pandariceusa.com http://nixonfoundation.org http://www.hoaihuongvietnameseschool.orgHoài H??ng Vi?t Nam School http://www.sheaxero.comhttp://www.netzeroenergy.com http://radacutlery.com http://flossmanuals.net http://www.anchoivn.com thangngu http://www.pureinsight.org http://www.350.org http://www.mojopages.com http://www.wrl.org http://www.aspenenvironment.org http://bluevoice.org http://showmystreet.com http://thechive.com http://www.vivint.com http://livewellnetwork.com http://www.wisegeek.com http://thanphongaustralia.com http://www.vietmaisau.com http://www.coastal.com http://www.trackestate.com https://www.surveymonkey.com http://www.adt.com http://nextalarm.comhttp://www.poweryoucontrol.com http://www.ackermansecurity.com http://speedygeek24.com http://www.match.com ngocusava1 ngocusava@tempinbox.com http://www.lamquenbonphuong.com http://www.ketbanvn.com http://www.ghostlyghost.com http://3dfiction.com http://moo.comhttp://www.playlist.com Ruby Nguyen ngocusava@tempinbox.com http://www.sieumauvn.com http://www.ice.com http://www.thingsremembered.com http://www.nguyenkhapnoi.com http://www.browntrout.com http://www.calendars.com http://www.specialk.com http://www.fotw.us http://www.akaritutoring.com http://www.amusingplanet.com http://www.rightwingwatch.org http://www.gather.com http://truthorfiction.com  http://www.saferproducts.govhttp://contortionsisters.com http://www.youtube.com/watch_popup?v=W5mbldTkruM&http://minht.free.fr http://hoaphuongdo.vn http://vietcanh.com thangngu ngocusava@guerrillamail.com http://www.youtube.com/watch_popup?feature=player_embedded&v=4T0fAbknJc8http://www.pods.com http://www.afa-online.org http://www.hydromassage.com http://www.ticketmaster.com http://www.amctheatres.com http://kiplinger.com http://www.tickets.com http://www.thefishworks.com.au http://www.twoo.com ngocusava1@jangomail.com tadihoc http://www.sephora.com http://forum.flaphone.com/comments.php?DiscussionID=132&page=1#Comment_704http://quantrilinux.vn thangngu ngocusava@sharklasers.com https://www.wepay.com ngocusava@sharklasers.com Tadihoc@1 http://whirlpool.net.auhttp://www.lowpriceguns.com http://xbmc.org http://www.ilovemywater.com http://vietsciences2.free.fr http://sfiprogram.org http://www.solatube.com/ http://www.quizyourprofile.com http://vk.com http://www.art2all.nethttp://anhsangsuthat.weebly.com http://hoikygiaodan.wordpress.com  http://www.youtube.com/watch_popup?v=s9JRQg6ae58http://www.energizer.com  http://jotform.cohttp://www.youtube.com/watch_popup?v=nOeIAnhHAik&  http://www.youtube.com/watch_popup?v=WR8tIjTykbE&feature=http://jewelpie.com  http://www.majman.nethttp://vitalk.vn ngocusava@sharklasers.comhttp://www.ce.org  http://www.mitre.orghttp://mocay.org mocayquetoi@yahoo.comngocusava@guerrillamail.com  ngocusava tadihoc http://evilempire.com http://www.fcc.gov http://www.mrcmekong.org  http://www.peoplefinders.comhttp://luonggiaviet.com http://www.okcupid.com ngocusava@dispostable.com Tadihoc@1http://www.tagged.com http://www.vietnamcupid.com ngocusava@yopmail.com 123456 http://www.experimentalimagery.comhttps://getsatisfaction.com ngocusava@tempinbox.com Tadihoc@1 http://stackexchange.com ngocusava@dispostale.com Tadihoc1 http://nongtunggiay.com https://www.thesoapkitchen.com http://www.duetdisplay.com https://itunes.apple.com/us/app/tuner-for-youtube-music/id729354480?mt=8  https://itunes.apple.com/us/app/pricejump-by-saving.com/id937968306?mt=8  http://www.winxdvd.com/youtube-downloaderhttp://www.hoivobihoustontexas.comhttp://www.vietdating.us thangngu 123456http://www.vnco.org http://www.vabadc.com http://www.mdvietmutual.org http://www.justanswer.com ngocusava@dispostable.com ngocusava11234 http://www.newvietart.com Làm cáchnào ?? t?i ng?n ch?n th?  rác? Chúng t?i cam k?t xoá b? th?  rác H?y!Và b?n có nh?ng c?ng c? tuy?t v?i ?? chuy?n th?  rác ra kh?i th?  m?cH?p th?  ??n c?a b?n. Yahoo! SpamGuard Lu?n b?t Yahoo! SpamGuard. ?? ki?mtra xem nó có ?ang ???c b?t lên hay kh?ng: Nh?p Tu? ch?n trong góc cao trêncùng c?a trang Th?  và ch?n Tu? ch?n Th?. Nh?p Ch?ng Th?  rác t? danhsách bên trái. Trong m?c “L?c Th?  rác”, b?n có th?y “SpamGuard b?t”kh?ng? N?u kh?ng thì b?t lên b?ng cách nh?p ???ng d?n: B?t SpamGuard. Nh?p L?uThay ??i. Trong m?c t??ng t?, b?n c?ng có th? ch? ??nh trong bao l?u thì b?nmu?n chúng t?i làm r?ng th? m?c Th?  rác (Chúng t?i t? ??ng xoá m?i thángm?t l?n, nh?ng b?n có nh?ng tu? ch?n ?? xoá chúng nhanh h?n), c?ng nh?  là??a ra yêu c?u hi?n th? hay ch?n hình ?nh. Ch?n hình ?nh c?ng là m?t cách khác?? lo?i th?  rác! Ch?n hình ?nh Ch?n hình ?nh v? hi?u hoá xác nh?n “trúng?ích” mà nh?ng k? g?i th?  rác nh?n ???c m?i khi m?t trong nh?ng hình ?nhc?a chúng ???c ng??i khác xem. B?i vì m?t l?n “Xem” nó bao g?m c? kho?nh kh?cb?n nh?p vào ?? m? m?t th?  rác, vì v?y vi?c l?a ch?n “ch?n t?t ?nh ngayt?  ??u” là l?a ch?n an toàn nh?t c?a b?n. Cách làm: Nh?p Tu? ch?n tronggóc trên bên ph?i c?a trang Th?  và ch?n Tu? ch?n Th?.  D??i Th? rác, nh?p B?o v? ch?ng Th?  rác. ? cu?i trang là m?c “Ch?n hình ?nh”. B?ns? nhìn th?y ba l?a ch?n v?i ba nút nh?n l?a ch?n. Ch?n (b?m vào bên trong) l?ach?n mà có v? phù h?p v?i b?n. Lu?n lu?n hi?n th? hình ?nh ngo?i tr? hình ?nhtrong th?  m?c th? rác. Ch? th? hi?n hình ?nh t? ??a ch? c?a t?i và nh?ngng??i g?i ?? ???c xác nh?n Ch?n hình ?nh ngay t?  ??u.  Nút Th? rác N?u b?n nh?n th?  rác trong th?  m?c Th? ??n thì h?y ch?n ? bênc?nh nó và nh?p Th?  rác. Làm nh? v?y s? báo cho chúng t?i bi?t nh?ng tròl?a m?i nh?t và nh?ng c?ng ngh? mà k? g?i th?  rác ?ang s? d?ng vành?  v?y s? giúp chúng t?i ngày càng h?n ch? ???c th?  rác nhi?u h?nvà hi?u qu? h?n.  N?u b?n thay ??i quy?t ??nh và ngh? r?ng b?n ?? ph?mph?i sai l?m thì ch? vi?c tìm th? ti?p theo c?a ng??i g?i ?ó trong th? m?c Th?  rác và nh?p Kh?ng ph?i Th?  rác ?? kh?c ph?c.
  QU?C CA VI?T Nam Này c?ng d?n ?i, qu?c gia ??n ngày gi?i phóng. ??ng lòng cùng?i hy  sinh ti?c gì th?n s?ng. Vì t??nglai qu?c d?n cùng x?ng khói tên. Làm sao cho núi s?ng t? nay lu?n v?ng b?n. Dùcho th?y ph?i trên g??m giáo. Thù n??c, l?y máu ?ào ?em báo. Nòi gi?ng lúc bi?nph?i c?n gi?i nguy. Ng??i c?ng d?n lu?n v?ng b?n t?m trí. Hùng tráng quy?tchi?n ??u làm cho kh?p n?i Vang ti?n ng??i n??c Nam cho ??n mu?n ??i. C?ng d?n?i! Mau hi?n th?n d??i c? C?ng d?n ?i! Mau làm cho c?i b? Thoát c?n tàn phá, v?vang nòi gi?ng. X?ng danh nghìn n?m gi?ng L?c H?ng.

  Hit Counter http://www.easycounter.com/counter.php?thangngu
  --> 
   
  重1990之官运亨通,权术之王,官道重生
  homeaboutnewsPartnerscontact
  嫡女归来极品世子妃 txt下载嫡女谋嫁渝双相邀看整本神医嫡女漫画嫡女当家冲关类节嫡女倾城荣世独宠
  重生之嫡女复仇实录91嫡女斗宅门微盘重生嫡女毒后 百度云逆袭毒妃 嫡女要翻天重生一世之嫡女无双在线